GenBronnen

maas

Itteren huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Geulle - 20 april 1728 - brief van Petrus Tielen pastoor in "Geul" [= Geulle] [mede ondertekend door pastoor van Itteren] als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Otto graaf de Hoensbroeck en Geul parochiaan van Geulle en

Anna Maria Juliana Felicitate de Zievel inwoner van parochie Itteren.

RHCL Maastricht (10-1728-19 - foto 5315)

 

Itteren - 18 en 24 juli 1746 - brief en schema van A: E: Laneor pastoor in Intteren als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Smeets zoon van Jan Smeets en Maria Joost, Jan zoon van Hendrik Smeets, Hendrik zoon van Severinus Smeets; en

- Anna Cnouwen dochter van Frans Cnouwen en Oda Paulissen, Oda dochter van Jan Paulissen en Joanna Vincken, Joanna dochter van Cornelius

                                     Vincken en Catharina Smeets, Catharina dochter van Severinus Smeets.

RHCL Maastricht (18-1746-102 - foto 5496a+b+c)

 

Itteren - 20 augustus 1746 - brief en schema van A: E: Laneor pastoor in Itteren als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Georgius Gulikers zoon van Severinus Gulikers en Maria Corstgens, Severinus zoon van Gerardus Gulikers en Anna Smeets, Anna dochter van

                                      Severinus Smeets; en

- Beatrix Vermeeren dochter van Petrus Vermeeren en Maria Paulissen, Maria dochter van Joannes Paulissen en Joanna Vincken, Joanna dochter van

                                      Cornelius Vincken en Catharina Smeets, Catharina dochter van Severinus Smeets.

RHCL Maastricht (18-1746-53 - foto 5495a+b+c)

 

Itteren - 3 januari 1749 - brief en schema van A: E: Laneor pastoor in Itteren als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Corstiens zoon van Petrus Corstiens en Helena Swelsen, Helena dochter van Martinus Swelsen en Maria Scobben, Maria dochter van Joannes

                                      Scobben en Catharina Smeets, Catharina Smeets dochter van Severinus Smeets; en

- Elisabetha Cnouwen dochter van Franciscus Cnouwen en Odilia Paulissen, Odilia dochter van Joannes Paulissen en Joanna Vincken, Joanna dochter

                                      van Cornelius Vincken en Catharina Smeets, Catharina dochter van Severinus Smeets.

Hieruit blijkt dat Catharina Smeets dochter van Severinus Smeets 2x was getrouwd, 1e keer met Cornelius Vincken en 2e keer met Joannes Scobben.

RHCL Maastricht (19-1749-25 - foto 5499a+b)

 

20 september 1786 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Dolmans parochiaan van Itteren en

Maria Agnetis Dumoulin parochiane van Eysden.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1917)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Nuth - 27 juni 1719 - brief van G. H. Vouleij aan bisdom Roermond als verzoek om voortzetting van een jachtvergunning wat eerder om gevraagd was

door de pastoor in Itteren.

RHCL Maastricht (9-1719-106 - foto 5490a/c+TV)