GenBronnen

maas

Houthem huwelijks dispensaties


tot 1559 parochie Meerssen.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Houthem - 19 januari 1728 - brief van J: J: Philippens pastoor in Houthem als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Aerdts en Joanna Duijckers weduwe van Matthias Roebroeck.

RHCL Maastricht (10-1728-1 - foto 5410a+b)

 

Houthem - 22 augustus 1737 - brief van H: Philippens pastoor in Houthem aan bisdom Roermond waarin hij uiteenzet dat Hermannus Mewis zijn paro-

chiaan in 1728 als 2e vrouw had genomen een zekere Catharina Heggen uit Klimmen, waarbij de pastoor aldaar enkele dagen geleden had uitgevonden

dat Catharina 3e graads was verwant aan de 1e vrouw van Herman namelijk Helena Vlecken.

De pastoor vraagt alsnog om dispensatie vanwege deze 3e graad aanverwantschap.

RHCL Maastricht (14-1737-3 - foto 5415a+b+c+TV)

 

Houthem - 14 augustus 1764 - brief en schema van W. Vrëen pastoor in Houthem als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael van der Scheuren zoon van Joannes van der Scheuren, Joannes zoon van Wilhelmus van der Scheuren; en

- Maria Helena Kleuters dochter van Henricus Kleuters, Henricus zoon van Anna van der Scheuren.

Wilhelmus van der Scheuren en Anna van der Scheuren zijn kinderen van Jacobus van der Scheuren.

RHCL Maastricht (23-1764-28 - foto 5433a+b)

 

Houthem - 11 februari 1767 - brief/schema van W. Vrëen pastoor in Houthem als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Antonius Frijns zoon van Joannes, Joannes zoon van Maria Sleypen; en

- Elisabeth Schroeders dochter van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Elisabeth, Elisabeth dochter van Catharina Herischen.

Maria Sleypen en Catharina Herischen zijn halfzusters, kinderen van zelfde moeder.

RHCL Maastricht (24-1767-16 - foto 5436)

 

Maastricht - 21 december 1781 - brief van M: F: de Sauveur kanunnik "de notre Dame" aan bischop bisdom Roermond aangaande:

Nicolaus Vranken en Anna Gertrudis Odekercken.

Nicolaus Vrancken is soldaat en had geen toestemming van zijn kapitein om te mogen trouwen..

In Holland bestond toendertijd een "straf verbod" dat soldaten niet mogen trouwen zonder militaire toestemming.

De pastoor van Houthem had eerder de kanunnik geschreven om hulp en advies en vraagt zich af om hij de paar rk kan trouwen

"tempore clauso" ook al omdat ze door de gereformeerde minister 3x zijn afgekondigd en getrouwd.

Blijkbaar hadden ze ook al een kind die ze wettelijk willen erkennen.

De kanunnik stelt dat wanneer een 2e en 3e kerkelijke bevoegdheid zoals nu ook door bisdom Luik is verklaard, ze kunnen trouwen.

Uiteindelijk zijn ze rk getrouwd in Houthem op 25 juli 1783 met getuigen: kanunnik de Sauveur en Arnoldus Duijckers.

RHCL Maastricht (29-1781-3 - foto 6074a/c)

 

Klimmen - 25 januari 1783 - brief van M. Kerckhoffs pastoor in Klimmen [mede ondertekend door W. Vrëen pastoor in Houthem] als aanvraag voor dis-

pensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Slangen van parochie Houthem en

Elizabeth Bonten van parochie Klimmen.

RHCL Maastricht (29-1783-82 - foto 5456a+b+c)

 

Houthem - 15 maart 1789 - schema van Wilhelmus Vreën pastoor in Houthem als ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Servatius Duyckers zoon van Petrus Duyckers en Agnes Spesen; en

- Gertrudis Remon dochter van Joannes Remon en Helena [Spesen], Helena dochter van Dionisius Spesen en Anna Duyckers.

Agnes Spesen en Dionisius Spesen zijn zuster en broer.

Petrus Duyckers en Anna Duyckers zijn broer en zus.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (30-1789-19 - foto 5460)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Nuth - 15 en 17 maart 1721 - brieven van G. H. van Leijen pastoor van Nuth en deken van Valkenburg over benoeming van een nieuwe pastoor in st.

Gerlachus parochie in Houthem, die aanvankelijk F. van Pelt ervoor had voorgedragen, komt met Philippens.

RHCL Maastricht (10-1721-28 - foto 6284a/c+TV)