GenBronnen

maas

Hoensbroek huwelijks dispensaties


tot 1559 parochie Heerlen.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Schinnen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Hoensbroek? - 2 oktober 1710 - correspondentie blijkbaar voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Emundus Franciscus de Roo ook de Rhoe en Cunegunda Josina de Nagel.

Blijkens handelingen bisschop van Roermond werd op 2 okt. 1710 dispensatie afgegeven voor de 3 afroepingen, zonder parochie vermelding.

Door RHCL Maastricht geplaatst bij Hoensbroek 1710! Gekontroleerd Hoensbroek huwelijken in dat periode, daar niet getrouwd, waar wel?

RHCL Maastricht (6-1710-33 - foto 5402a/c)

 

Amstenrade - 3 februari 1711 - brief van Hilg. Fabritius pastoor van "Amstenroot" [= Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Hermannus Bellen parochiaan van Amstenrade en

Joanna Kirckhoffs parochiane "d'Hensbroek" [= Hoensbroek].

RHCL Maastricht (5-1709-44 - foto 5524) 

 

Hoensbroek - 15 oktober 1712 - brief van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Cremers weduwnaar ex parochie Hoensbroek en Cornelia Stypers nu in parochie Hoensbroek.

Ze zijn getrouwd in Hoensbroek op 26 oktober 1712 met als getuigen: Christianus Beckers en Maria Stijpers.

RHCL Maastricht (6-1712-14 - foto 5403) 


Geldern (D) - 13 oktober 1716 - brief van fr. Ambrosius ab Imm: Concept: "urbus Gelriensis" [= Geldern D] pastoor en deken in district als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus de Bie afkomstig uit Hoensbroek nu aantal jaren parochiaan van Geldern (D) en

Maria Anna Delphoss parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (8-1716-138 - foto 4735)

 

Hoensbroek - 3 juni 1719 - brief van H. Wolters pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Schöffeler van parochie Schinnen en

Anna Haesen van parochie Hoensbroek.

RHCL Maastricht (9-1719-1+112 - foto 5407a+b+c+d+e+f)

 

Nuth - 17 augustus 1719 - brief van G.H. van Leijen pastoor van Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conradus Keulen ex Hoensbroek en

Mechtildis Nuchelmans parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (9-1719-109 - foto 5409a+b)

 

Hoensbroek - 29 december 1719 - brief van H. Wolters pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Stephanus Haen en Petronella Bruls.

RHCL Maastricht (9-1719-58 - foto 5408a+b+c)

 

Hoensbroek - 21 april en 26 juni 1728 - brieven van Serv. Corten pastoor in Hoensbroek aan bisdom Roernond als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hoen van Heerlen en

Anna Otterman parochiane van Hoensbroek.

Zij hebben toestemming van resp. hun overlevens moeder en vader. Verzoek om ontheffing omdat de bruidegom een landgoed heeft op de heide

van Heerlen en er niet weg van kan gaan - zelfs niet voor een dag - met de kans op vee bedrog en onbeheerstheid tussen geloofden. Die verloving

is reeds door een heidens dominee gesloten. Ze kunnen dan samenwonen. De latere brief brengt verzoek daartoe van de broer van de bruid:

Joannes Otterman ook parochiaan van Heerlen en Joanna Halmans uit Heerlen ook van de bekende dorre heide.

RHCL Maastricht (10-1728-28 - foto 5412a+b+c+d+TV)

 

Hoensbroek - 3 september 1728 - brief van Serv. Corten pastoor van Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Eijmael en Helena Coenen parochianen van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (10-1728-27 - foto 5411a+b)

 

Hoensbroek - 15 juni 1730 - brief van Serv. Corten pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Roecx ex parochie Brunssum en

Mechtildis Wijnants parochiane van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (12-1730-84 - foto 5413a+b)

 

Hoensbroek - 2 februari 1735 - brief van Serv: Corten pastoor van Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Silvertands parochiaan van Klimmen en

Catharina Janssen parochiane van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (13-1735-192 - foto 4949a+b+c)

 

Amstenrade - 15 april 1735 - brief van A. van Cousvelt deken van "Amstenraedt" [= Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Bruls ex parochie Hoensbroek en

Sophia Mechtildis Berloo? parochiane van Amstenrade.

RHCL Maastricht (13-1735-27 - foto 5414a+b)

 

Hoensbroek - 18 april 1735 - brief van Serv. Corten pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Doemens parochiaan van Schinnen broer van de pastoor in "Bingenraedt" [= Bingelrade] en

Catharina Rietraedt parochiane van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (13-1735-81 - foto 5226a+b)

 

Hoensbroek - 20 oktober 1741 - brief van Serv. Corten pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Rietraeds en Catharina Elisabeth Otterman.

RHCL Maastricht (15-1741-5 - foto 5417a+b)

 

Hoensbroek - 8 oktober 1743 - brief van Serv. Corten pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jansen afkomstig uit Ubbach bisdom Keulen en

Anna Maria Daniels van parochie Hoensbroek.

RHCL Maastricht (17-1743-88 - foto 5419a+b+c)

 

Hoensbroek - 22 april 1744 - brief van Serv. Corten pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Aloffs en Anna Maria Rietraeds parochianen van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (17-1744-18 - foto 5420a+b+c)

 

Hoensbroek - 30 januari 1750 - brief van Nicol: Henr: Neijnens pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Widdershoven parochiaan van Hoensbroek en

Maria Margaretha Göbbels parochiane van Laurensbergh (D) bisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (19-1750-20 - foto 5186a+b)

 

Hoensbroek - 14 en 19 juni 1753 - brieven en schema van Nicol: Henr: Neijnens pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Eijnmael zoon van Joannes Eijnmael, Joannes zoon van Leonardus Eijnmael, Leonardus zoon van Wilhelmus Eijnmael; en

- Maria Zelissen dochter van Dionisius Zelissen en Mechtildis Damen, Mechtildis dochter van Laurentius Damen en Maria Eijnmael, Maria dochter van

                                          Theodorus Eijnmael, Theodorus zoon van Wilhelmus Eijnmael.

RHCL Maastricht (20-1753-63 - foto 5422a+b+c+d+e)

 

Hoensbroek - 20 oktober 1753 - brief en schema van Nicol: Henr: Neijnens pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Senden weduwnaar van Helena Sijstermans, Helena dochter van Henricus Sijstermans en Anna Stassen, Anna dochter van Eustachius

                                          Stassen en Maria Penders, Eustachius zoon van Theodorus Stassen en Maria Essers; en

- Catharina Stijpers, dochter van Wilhelmus Stijpers en Maria Stassen, Maria dochter van Joannes Stassen en Joanna Engelen, Joannes zoon van

                                          Theodorus Stassen en Maria Essers.

RHCL Maastricht (20-1753-62 - foto 5421a+b)

 

Hoensbroek / Nuth - 25 januari 1760 - brieven van N: H: Neijnens pastoor in Hoensbroek en van N: Somija assistent in Nuth als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heuschen parochiaan van Hoensbroek en

Maria Helena Hermes parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (22-1760-7 - foto 5426a+b+c+d+e+f)

 

Hoensbroek - 3 februari 1760 - brief van N: H: Neijnens pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Slangen en Maria Catharina Maes.

RHCL Maastricht (22-1760-27 - foto 5427a+b)

 

Hoensbroek - 22 mei 1760 - brief en schema van N: H: Neijnens pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Biesjans zoon van Matthias Biesjans en Catharina Beckers, Catharina dochter van Joannes Beckers en Maria Aelmans; en

- Elisabetha Aelmans dochter van Joannes Aelmans en Catharina Stijfs, Joannes zoon van Joannes Aelmans en Elisabetha Papperts.

Maria Aelmans en Joannes Aelmans kinderen van Joannes Aelmans en Cornelia Hoir.

RHCL Maastricht (22-1760-64 - foto 5428a+b)

 

Hoensbroek / Heerlen - 29 september en 2 oktober 1764 - brieven van N: H: Neijnens pastoor in Hoensbroek en Arn. Morees pastoor Heerlen als aan-

vraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Hoenen van parochie Heerlen en

Maria Aelmans van parochie Hoensbroek.

Pastoor van Heerlen had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (23-1764-20+31 - foto 5431a+b+c+d)

 

Hoensbroek - 17 augustus 1764 - brief van N: H: Neijnens pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Coonen en Maria Margaretha Göbbels.

RHCL Maastricht (23-1764-71 - foto 5434)

 

Nuth - 10 februari 1767 - brief van J. W. Habets pastoor in Nuth [mede ondertekend door N: H: Neijnens pastoor van Hoensbroek ] als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus a Campo van parochie Hoensbroek en

Maria Gertrudis Wolters van parochie Nuth.

RHCL Maastricht (24-1767-18 - foto 5437a+b)

 

Schinnen / Hoensbroek - 19 februari 1767 - brieven van A. Hoen pastoor in Schinnen en van N: H: Neijnens pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Carolus Josephus Callen parochiaan van Schinnen en

Maria Catharina Bruls parochiane van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (24-1767-53 - foto 5439a+b)

 

Hoensbroek - 13 januari 1772 - brief van N: H: Neijnens pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Eijmael weduwenaar van Barbara Aelmans, zoon van Lambertus Eijmael en Cornelia Wolinx, Lambertus zoon van Joannes Eijmael en

                         Gertrudis Pons, Joannes zoon van Leonardus Eijmael en Agnes Penners, Leonardus zoon van Wilhelmus Eijmael en Barbara NN; en

- Helena Roosenboom weduwe van Lambertus Haertmans, dochter van Nicolaus Roosenboom en Helena Eijmael, Helena dochter van Christianus

                         Eijmael en Anna Meijers, Christianus zoon van Franciscus Eijmael en Maria van den Esschen, Franciscus zoon van Wilhelmus

                         Eijmael en Barbara NN.

RHCL Maastricht (26-1772-45 - foto 5440a+b)

 

Nuth - 12 juli 1777 - brief en schema van J: Scherpenseel pastoor in Nuth [mede ondertekend door P.J. Schinck dienstbaar Hoensbroek] als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Balthasar Slangen parochiaan van Hoensbroek, zoon van Elijsabetha Crijns, Elisabeth dochter van Hermanus Crijns, Hermanus zoon van Petrus Crijns; en

- Maria Catharina Dormans parochiane van Nuth, dochter van Joanna Elijsabetha Leufkens, Joanna Elisabeth dochter van Mechtildis Crijns, Mechtildis

                                  dochter van Petrus Crijns.

RHCL Maastricht (28-1777-27 - foto 5450a+b)

 

Hoensbroek - 8 juli 1783 - brief van P: H: W: Gheijst pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Gerardus de la Haije parochiaan van Sittard en

Maria Catharina Horstmans parochiane van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (29-1783-155 - foto 5457)

 

Hoensbroek - 14 oktober 1785 - schema door W: Gheijst pastoor in Hoensbroek als ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Stephanus Stassen zoon van Maria Haenen, Maria dochter van Stephanus Haenen; en

- Maria Helena Custers dochter van Anna Margaretha Kleintjes, Anna Margaretha dochter van Helena Coenen, Helena dochter van Anna Haenen.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (30-1785-5 - foto 5458)

 

Hoensbroek - 24 december 1785 - schema door W: Gheijst pastoor in Hoensbroek als ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Albertus Dom: Horstmans zoon van Anna Catharina de la Haije, Anna Catharina dochter van Dionisius de la Haije; en

- Jenne Clara de la Haije dochter van Wijnandus de la Haije, Wijnandus zoon van Arnold de la Haije.

Dionisius de la Haije en Arnold de la Haije zijn broers, kinderen van Albertus de la Haije.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (30-1787-3 - foto 5459)

 

Hoensbroek - 5 november 1791 - schema door P: H: W: Gheijst pastoor in Hoensbroek als ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Jacobus Eijnmael zoon van Joannes Eijnmael, Joannes zoon van Elisabetha Debije, Elisabeth dochter van Joannes Debije; en

- Anna Maria Claessens dochter van Maria Debije, Maria dochter van Mathias Debije, Mathias zoon van Laurentius Debeije.

Joannes Debije en Laurentius Debije zijn broers.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (31-1791-17 - foto 5461)

 

Hoensbroek - 9 en 29 maart 1796 - brieven van Gheijst pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Josephus Schiffelers en Maria Sophia Bruls.

RHCL Maastricht (31-1795-56 en 32-1796-74 - foto 5462a+b+c)

 

Hoensbroek - 21 juni 1796 - brief en schema van capucijner broeder Raijmundus als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Cörvers zoon van Wilhelmus Cörvers, Wilhelmus zoon van Henricus Cörvers en Maria Selissen; en

- Helena Houben weduwe van Joannes Schwartz, Joannes zoon van Catharina Penders, Catharina dochter van Petrus Penders en Elisabetha Selissen.

Maria Selissen en Elisabeth Selissen zijn zusters, kinderen van Dionijsius Selissen..

RHCL Maastricht (32-1796-56 - foto 5465a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Hoensbroek - 6 november 1785 - brief van W. Gheijst aan de bisschop van bisdom van Roermond, over de broer van Gheijst die de komende 4 perioden

gewijd moest worden maar wat niet doorging, hij vraagt de bisschop wat te doen.

RHCL Maastricht (30-1786-28 - foto 6312+TV)