GenBronnen

maas

Herkenbosch huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1801-1822 bisdom Aken, dekenaat Heinsberg.

1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 20 augustus 1735 - briefje van Joannes Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Engelen schipper ex Herckenbosch en

Barbara Geliss parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (13-1735-231 - foto 2807a+b)


Vlodrop - 20 februari 1753 - brief van A. Mannaij pastoor van Vlodrop en Posterholt [aan J.M. de Cock secretaris van bisdom Roermond] als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Deckers en Catharina Janssen afkomstig van Herkenbosch.

Tevens een verklaring dat er in Vlodrop was gedoopt op 17 februari 1753 een onwettig kind genaamd Joannes, van Catharina Janssen.

Waarbij zij bij de bevalling heeft verklaard dat de vader Joannes Deckers was, in tegenwoordigheid van de kraamvrouw en naburige vrouw.

RHCL Maastricht (20-1753-49 – foto 3379a+b+c+d+e)


18 september 1786 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Goldschmitz parochiaan van Melich en

Margarita Ordkamp parochiane van Herckinbusch.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1913)


2 april 1790 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Goldschmitz en Mechtildis Kloekers parochianen van Herckenbusch.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 3041)