GenBronnen

maas

Helden huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Helden - zonder datum (voor 12-5-1678) - schema van Gerardus [.....] pastoor in Helden als ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege

3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Willem Engels zoon van Willem Engels, Willem zoon van Geeraert; en

- Henrica Roosen dochter van Petronilla Roosen, Petronilla dochter van Aleijdis Roosen alias Engels, Aleijdis dochter van Joannes.

Zij trouwen in Helden op 12 mei 1678.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (1-1678-57 - foto 553)

 

Echt - 28 december 1685 - brief van fr. Mich: Geeten pastoor van Echt aan de pastoor van Helden inzake Nijs Peustiens over waar zijn toekomstige bruid

woont, blijkbaar in Helden, er staat nog bij dat er dispensatie was verleend voor de afroepingen omdat de bruid hoogzwanger is. Antwoord 29 december

dat op 28 december 1685 rk zijn getrouwd in Helden: Dionisius Poestijns en Joanna Huijs.

RHCL Maastricht (2-1685-4 - foto 3992a/c+TV)

 

Brussel (B) - 4 maart 1693 - opdracht van Julius Piazza apostolisch nuntius aan de officiaal van Roermond, om aan pastoor [van Helden] dispensatie

te verlenen vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gommans en Catharina Engels ex Helden.

Trouwen rk in Helden op 5 april 1693 met als getuigen: Theodorus Engels en Beatrix Engels.

RHCL Maastricht (31-1793-20 - foto 6085a/e) 

 

Helden - voor 6-2-1698 - brief van onbekende schrijver gevonden bij onbekende dispensaties als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonij Josten en Anna Smets.

Ze zijn getrouwd in Helden op 6 februari 1698.

RHCL Maastricht (S-1698-44 - foto 3281)

 

Helden - zonder datum [moet zijn tussen 1700-1735] - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden aan bisdom Roermond als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Stephanus van Dael weduwnaar, parochiaan van Helden en

Catharina Linsen weduwe, parochiane van Brüggen (D).

RHCL Maastricht (Schepenbank Helden 01-036 inv.142 - foto 509)

 

Helden - 11 februari 1700 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Nijssen en Gertrudis van Oort parochianen van Helden.

Zij zijn dienstpersoneel en wonen vlak bij elkaar wat heeft geleid dat zij zwanger werd. Pastoor vraagt om ontheffing van de afroepingen omdat hij vreest

dat Gertrudis achter zal blijven en Jacobus zich zal inlaten met twijfelachtige typen. Tevens schrijft de pastoor dat hij in brief van zijn broer heeft gelezen,

over een Calvinistische predikant die zich uitgaf voor een katholieke priester. Het ging verkeerd en de man in kwestie is vertrokken naar Geneve.

RHCL Maastricht (3-1700-15 - foto 475a+b+TV)

 

Helden - 11 april 1700 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Gommans weduwnaar, parochiaan van Helden en

Joanna Lammers afkomstig van Meerlo, 3 jaar parochiane van Helden.

RHCL Maastricht (3-1700-43 - foto 770a+b)

 

Helden - 28 mei 1700 - brief/schema van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Gommans zoon van Theodorus Gommans, Theodorus zoon van Martinus Gommans; en

- Cunera Gommans dochter van Henricus Gommans, Henricus zoon van Petrus Gommans en Petrus zoon van Martinus Gommans.

RHCL Maastricht (3-1700-30 - foto 476+V)

 

Helden - 15 mei 1703 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Gommans en Godefrida Degens parochianen van Helden.

Zij hebben te goeder trouw hun verloving afgesloten maar tijdens de afroepingen bleek dat zij 4e graad bloedverwant waren, waarvoor dispensatie voor

hun huwelijk werd aangevraagd en verleend op 16 mei.

RHCL Maastricht (4-1703-40 - foto 478+TV)

 

Helden - 9 mei 1704 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gommans en Maria Jeucken parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (4-1704-88 - foto 480)

 

Helden - 30 mei 1704 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Gommans en Helena Bischops parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (4-1704-11 - foto 479)

 

Helden - 19 augustus 1704 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Impelmans weduwnaar en Margaretha Groenen parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (4-1704-21 - foto 664)

 

Helden - 15 januari 1705 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus van Hogten weduwnaar en Anthonia Cuijpers oud 60 jaar, parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (5-1705-16 - foto 481)

 

Sevenum - 27 februari 1707 - brief van G. Horstmans pastoor in Sevenum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Anthonius Pullen ex Helden en

Joanna Denen parochiane van Sevenum.

RHCL Maastricht (5-1707-8 - foto 299a+b)

 

Helden - 22 mei 1710 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van den Boomen en Maria Zeelen.

Voorbereidingen voor huwelijk waren gevorderd en in groot deel van gemeente bekend. Toen bleek dat ze 4e graad bloedverwant waren en vragen

daarom ook om dispensatie voor hun voorgenomen huwelijk. Beiden zijn wees en hebben bijna naast elkaar liggende of aan elkaar grenzend land

waarmee ze een groot boerderij kunnen vormen.

RHCL Maastricht (6-1710-21 - foto 483+TV)

 

Helden - 2 oktober 1710 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Neessen en Theodora Jeucken.

RHCL Maastricht (6-1710-19 - foto 482)

 

Venray - 20 november 1713 - brief van Math. Roebroeck pastoor in Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Stammen en Cornelia Remmen, parochianen van Venray.

Jacobus blijkt oorspronkelijk van Helden te komen.

RHCL Maastricht (7-1713-27 - foto 485a+b)

 

Helden - 30 april 1716 - brief en schema van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Gommans parochiaan van Helden, zoon van Cunera Gommans, Cunera dochter van Joannes Gommans, Joannes zoon van Martinus Gommans; en

- Martina Gommans parochiane van Heijthuijsen, dochter van Theodorus Gommans, Theodorus zoon van Martinus Gommans.

RHCL Maastricht (8-1716-43 - foto 486a+b)

 

Roermond - 16 juli 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Franciscus de Wagenaer ambtenaar in Helden en

Anna Elisabetha Dispa.

RHCL Maastricht (8-1716-81 - foto 487)

 

Kessel - 26 juli 1719 - brief van T. Iansen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Tilmannus Beurskens ex Kessel en

Sibilla Roosen ex Helden.

RHCL Maastricht (9-1719-75 - foto 490)

 

Helden/Meijel - 1 en 2 september 1719 - briefjes van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden, en T. Spee pastoor van Meijel aan Rochus Smets in

het bisschoppelijk paleis in Roermond door afwezigheid van  de bisschop, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Janssen parochiaan ex Meijel en

Maria Nielis parochiane van Helden.

Het briefje van pastoor Spee meldt dat er een "boom" [= schema] was gemaakt door pastoor Knippenbergh, overigens nog niet door ons gevonden of niet

bewaard gebleven. Spee schrijft o.m. "de reeden van dispensatii sijn om dat den bruijdegom veele kinders heeft ende op ander niet wel kan gheraeken

ende oock om dat de dorpen Meijell ende Helden naebuijren sijn ende diens volghens niet tevelt connen trouwen sonder malcanderen te raeken met haeft".

RHCL Maastricht (9-1719-53 - foto 489a+b+c)

 

Helden - 11 april 1721 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Marcellus Gommans en Maria Boiens parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (10-1721-14 - foto 491)

 

Helden - 6 februari 1726 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Straelen ex Heithuijsen bisdom Luik en

Leonora Backers parochiane van Helden.

RHCL Maastricht (10-1726-18 - foto 492)

 

Helden - 7 februari 1726 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Huijs en Joanna Claes parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (10-1726-19 - foto 493)

 

Helden - 4 juli 1733 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Gommans en Elisabeth Heesen weduwe, parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (12-1733-2 - foto 484)

 

Helden - 12 en 15 april 1735 - brieven van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispenatie in verband met voorgenomen huwelijk

in gesloten tijd en zonder afkondigingen tussen:

Arnoldus Korsten en Catharina Gielen parochianen van Helden.

Laatste brief was vanwege bezwaar van Wilhelmus Claes die al met haar was verloofd, waarop de pastoor Wilhelmus naar de bisschop zond om tot uit-

spraak te komen. Op 21 april 1735 zijn Arnoldus en Catharina getrouwd.

RHCL Maastricht (13-1735-212 en 25 - foto 495a+b+TV)

 

Helden - 15 april 1735 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Meijlkens en Gertrudis Jannes parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (13-1735-26 - foto 496)

 

Helden - 20 november 1735 - brief van Petrus Geradts pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Jansen en Leonora Gommans parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (13-1735-8 - foto 677)

 

Helden - 2 december 1735 - brief van Petrus Geradts pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie met in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josten en Christina Verschaeren parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (13-1735-199 - foto 498a+b)

 

Helden - 5 december 1735 - brief van Petrus Geradts pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met huwelijk tussen:

Laurentius Geurs ex Bree en

Catharina Roefs parochiane van Helden.

RHCL Maastricht (13-1735-244 - foto 499a+b+TV)

 

Kessel - 27 februari 1741 - brief van M.A. Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Horen ex Kessel en

Catharina Smeets inwoner van Helden.

RHCL Maastricht (15-1741-83 - foto 500a+b)

 

Helden - 14 april 1741 - brief van Lambertus de Vos dienaar in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

(Engelbertus) Heijnen en Elisabeth Comans.

RHCL Maastricht (15-1741-28 - foto 554)

 

Helden - 21 april 1741 - brief van Lambertus de Vos dienaar in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Gielen en Antonia Steeghs.

RHCL Maastricht (15-1741-117 - foto 501)

 

Helden - 18 november 1741 - brief van Lambertus de Vos dienaar in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gielen en Cornelia Smolders.

RHCL Maastricht (15-1741-149 - foto 502a+b)

 

Velden - 1 en 2 juli 1743 - brieven van Joannes Wolters pastoor in Velden:

1) verklaring geschreven 1 juli 1743 in Velden door pastoor Wolters voor Jan Willems dat hij bekent en getuigt onder parochie Velden te hebben

     gewoont voor 6 jaren te weten: pasen 1737 t/m pasen 1743 en sinds pasen 1743 tot 29 juni 1743 onder parochie van Arcen.

2) brief 2 juli 1743 van Joannes Wolters pastoor in Velden aan de bisschop als aanvraag voor dispensatie met afkondigingen in Velden en Arcen

     voor Joannes Willems aanvrager uit Helden inwoner in Velden voor 6 jaar tot en met afgelopen pasen, dan inwoner van Arcen tot en met 29 juni

     1743 die van plan is te trouwen in Helden met Petronella Verstap(pen) ex Helden.

RHCL Maastricht (17-1743-64 - foto 555a+b+c+d)

 

Helden - 3 november 1743 - brief van Theo Damen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Janssen en Beatrix Smolders.

RHCL Maastricht (17-1743-52 - foto 503)

 

Helden - 23 november 1743 - brief van Theo Damen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Quijten parochiaan van Beesel en

Joanna Bollen parochiane van Helden.

RHCL Maastricht (17-1743-43 - foto 232)

 

Helden - 15 oktober 1744 - brief van Theod. Damen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Impelmans en Elisabetha Tilmans.

RHCL Maastricht (17-1744-34 - foto 504)

 

Helden - 23 juni 1746 - brief en schema van Theodorus Damen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Thomas Janssen zoon van Joannes Janssen, Joannes zoon van Elisabetha Gommans, Elisabetha dochter van Theodorus Gommans; en

- Mechtildis van Oijen dochter van Joannes van Oijen, Joannes zoon van Mechtildis Gommans, Mechtildis dochter van Theodorus Gommans.

Elisabetha Gommans en Mechtildis Gommans zijn zusters.

RHCL Maastricht (18-1746-133 - foto 505a+b)

 

Helden - 8 januari 1749 - brief van Theodorus Damen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Emundus Simon de Ponti en Catharina Schreurs parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (19-1749-17 - foto 507)

 

Helden/Meijel - 31 maart en 4 april 1749 - brief van Theod. Damen pastoor van Helden aan pastoor van Meijel met brief en schema van P. van Straelen

pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Gommans deserteur "Borussus" nu parochiaan Meijel afkomstig van Helden, zoon van Maria Gommans, Maria dochter van Joannes Gommans; en

- Antonia Verhaegh parochiane van Helden, dochter van Elisabetha Gommans, Elisabetha dochter van Joannes Gommans.

RHCL Maastricht (19-1749-29 - foto 639a+b+c)

 

Helden/Meijel - 17 en 18 april 1749 - brieven van Theo. Damen pastoor in Helden en van P. van Straelen pastoor in Meijell als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Thoonen parochiaan van Meijel en

Petronella Driessen parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (19-1747-19 - foto 506a+b+TV)

 

Helden - 21 augustus 1750 - brief van P. Buix pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heesen en Mechtildis Impelmans parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (19-1750-40 - foto 508a+b)

 

Helden - 19 januari 1753 - brief van P. Buix pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Smolders en Joanna Versondert parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (20-1753-3 - foto 556)

 

Helden - 2 mei 1753 - twee brieven van P. Buix pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Wiss weduwnaar en Allegonda Knippenbergh parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (20-1753-149 - foto 557a+b+c+d)

 

Helden - 6 juli 1753 - brief van P. Buix pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Gielen en Gertrudis Jeucken parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (20-1753-158 - foto 558a+b)

 

Helden/Baarlo - 9 en 10 januari 1761 - brieven van P. Buix pastoor in Helden en van A. Cremeren pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus aen de Heij weduwnaar parochiaan van Baarlo en

Henderina Lijnssen weduwe parochiane van Helden.

RHCL Maastricht (23-1761-15 - foto 165a+b+c+d)

 

Helden - 2 juli 1761 - brief van P. Buix pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Matthias Backers en Francisca Gielen parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (23-1761-34 - foto 560a+b)

 

Helden - 21 augustus 1761 - brief en schema van P. Buix pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Jeucken zoon van Petronella Driessen, Petronella dochter van Matthias Droessen, Matthias zoon van Petronella Schreurs; en

- Matthia Jannis dochter van Petronella Willems, Petronella dochter van Matthia Franssen, Matthia dochter van Ida Schreurs.

Petronella Schreurs en Ida Schreurs zijn zusters.

RHCL Maastricht (23-1761-21 - foto 559a+b)

 

Helden - 3 februari 1764 - brief en schema van Joannes Canoij pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus van Lier zoon van Wilhelma Wilms, Wilhelma dochter van Joanna Verhaegh, Joanna dochter van Maria van Nienhuijs, Maria dochter van

                                           Franciscus van Nienhuijs en Margarita; en

- Cornelia van den Beucken dochter van Wilhelma Bollen, Wilhelma dochter Henrina Wilms, Henrina dochter van Wilhelmina van Nienhuijs, Wilhelmina

                                           dochter van Franciscus van Nienhuijs en Margarita.

RHCL Maastricht (23-1764-112 - foto 561a+b+c)

 

Helden - 11 september 1767 - brief en schema van Joannes Canoij pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Steeghs zoon van Idae Heijnen, Ida dochter van Maria Timmermans, Maria dochter van Matthiae Steeghmans; en

- Maria Verschaeren weduwe van Henricus Heijnen, Henricus zoon van Martinae Gommans.

Martina Gommans is zuster van Matthiae Steeghmans.

RHCL Maastricht (24-1767-86 - foto 562a+b+c)

 

Helden - 31 maart 1768 - brief en schema van J: Canoij pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Scheers zoon van Jani Scheers, Jani zoon van Mariae van den Beucken, Maria dochter van Joannis van den Beucken; en

- Catharina Verschaeren dochter van Petrus Verschaeren, Petrus zoon van Catharinae van den Beucken, Catharina dochter van Petrus

                 van den Beucken.

RHCL Maastricht (25-1768-80 - foto 563a+b)

 

Helden - 14 april 1772 - brief en schema van J: Canoij pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

 verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Verlinden zoon van Petrus Verlinden, Petrus zoon van Beatrix Verlinden; en

- Gertrudis Verschaeren dochter van Cornelia Segers, Cornelia dochter van Wilhelmina Verlinden, Wilhelmina dochter van Bernardus Verlinden.

Bernardus Verlinden en Beatrix Verlinden zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (26-1772-22 - foto 565a+b)

 

Helden - 8 september 1772 - brief en schema van Joannes Canoij pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Geerlings weduwnaar van Wilhelmina Wilms, Wilhelmina dochter van Wilhelmus Wilms, Wilhelmus zoon van Franciscus Wilms, Franciscus

                                         zoon van Henricus Wilms; en

- Gertrudis Deericks dochter van Gertrudis Hesen, Gertrudis dochter van Wilhelmina Wilms, Wilhelmina dochter van Matthias Wilms.

Henricus Wilms en Matthias Wilms zijn broers.

RHCL Maastricht (26-1772-74 - foto 568a+b+c)

 

Helden - 20 oktober 1772 - brief van R. Verhaegh kapelaan vanwege afwezigheid van de pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Gisberts en Godefrida Winckens.

RHCL Maastricht (26-1772-57 - foto 566)

 

Helden - 13 november 1772 - brief van J: Canoij pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gommans en Leonora van Wis.

RHCL Maastricht (26-1772-72 - foto 567)

 

Helden - 9 april 1779 - brief van J: Canoij pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Theodorus Janssen en Maria Gommans.

Ze willen trouwen maar toen bleek 4e graad bloedverwantschap. Dat wisten ze niet ook al omdat vader van de bruid en moeder van de bruidegom zijn

overleden [waarlangs mogelijk de verwantschap liep]. Maria geeft aan bij de 2 jaarlijkse biecht dat zij dat niet wist en ongeveer 36 geleden was geboren

en niet makkelijk weer kan trouwen. Zij zijn blijkbaar arm en vragen om gratis dispensatie of sterke vermindering.

Pastoor had een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (28-1779-23 - foto 570a+b+c+TV)

 

Helden - 16 augustus 1779 - brief van J: Canoij pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Korsten en Catharina van Wis.

RHCL Maastricht (28-1779-3 - foto 569a+b)

 

Helden - 28 mei 1781 - brief van Joannes Franciscus Verellen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Verschaeren en Petronella Jansen.

RHCL Maastricht (30-1787-38 - foto 575)

 

Roermond - 18 april 1782 - dispensatie van bisschop Philippus Damianus [geschreven door secretaris L. Theunissen] aan pastoor J.F. Verellen van

Helden vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Engels en Dorothea Timmermans parochianen van Helden.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 770 (foto 2132)

 

Helden - 11 augustus 1783 - brief en schema van J: F: Verellen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Verstappen zoon van Petrus Verstappen, Petrus zoon van Petrus Verstappen; en

- Joanna Roosen dochter van Martinus Roosen, Martinus zoon van Joanna Degens, Joanna dochter van Maria Verstappen.

RHCL Maastricht (29-1783-86 - foto 574a+b)

 

Helden - 26 november 1783 - brief van J: F: Verellen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jacops en Maria Groenen.

RHCL Maastricht (29-1783-70 - foto 573)

 

Helden - 4 september 1788 - brief en schema van pater Wilhelmus Brewerd "minoreta ex commisssione pastoris" in Helden als aanvraag voor dispensatie

vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Verlinden zoon van Andreas Verlinden, Andreas zoon van Petronella Driessen, Petronella dochter van Matthias Driessen; en

- Elisabeth Crommentuijn dochter van Andreas Crommentuijn, Andreas zoon van Elisabetha Driessen, Elisabetha dochter van Petrus Driessen.

Matthias Driessen en Petrus Driessen zijn broers.

RHCL Maastricht (30-1788-19 - foto 576a+b+c)

 

Roermond - april 1792 - brief van Arnoldus Ignatius Costerius als gedelegeerde van bisdom Roermond en kanunnik aan pastoor Verdellen in Helden

dispensatie gevende vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Vervoort parochiaan van Helden en

Catharina Gommans parochiane van Bree.

RHCL Maastricht (31-1792-10 - foto 3070)

 

Helden - 10 januari 1795 - brief en schema van J. F. Verellen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Zelen zoon van Henricus Zelen, Henricus zoon van Mechtildis van Knippenbergh, Mechtildis dochter van Henricus van Knippenbergh; en

- Catharina van Knippenbergh dochter van Henricus van Knippenbergh, Henricus zoon van Henricus van Knippenbergh, Henricus zoon van Henricus

                                   van Knippenbergh.

Mechtildis van Knippenbergh en Henricus van Knippenbergh zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (31-1795-57 - foto 580a+b)

 

Helden - 1 oktober 1795 - brief van J: F: Verellen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Janssen en Petronella Ghielen.

Pastoor had een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (31-1795-39 - foto 579)

 

Helden - 7 januari 1796 - brief van J.F. Verellen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap met afkondigingen

in Helden en Sevenum in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Franciscus Janssen zoon van Josephus Janssen, Josephus zoon van Leonardus Janssen, Leonardus zoon van Ang(e)lus Janssen; en

- Aldegondis Leijsten dochter van Mathias Leijsten, Mathias zoon van Gertrudis Smolders, Gertrudis dochter van Petrus Smolders.

Ang(e)lus Janssen en Petrus Smolders hebben blijkbaar gemeenschappelijk ouder.

RHCL Maastricht (32-1796-83 - foto 274a+b)

 

Helden - 23 juni 1796 - brief en schema van M.L. Homoet pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Verschaeren zoon van Petrus Verschaeren, Petrus zoon Godefridus Verschaeren, Godefridus zoon van Theodorus Verschaeren;en

- Martina Heijnen dochter van Maria Verschaeren, Maria dochter van Jacobus Verschaeren, Jacobus zoon van Theodorus Verschaeren.

Godefridus Verschaeren en Jacobus Verschaeren zijn broers.

RHCL Maastricht (32-1796-24 en 32-1802-6 - foto 581a+b+c)

 

Helden - 22 december 1796 - schema van M.L. Homoet pastoor in Helden als ondersteuning bij de aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

erwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Zelen zoon van Henricus Zelen, Henricus zoon Petrus Zelen; en

- Maria Knops dochter van Henricus Knops, Henricus zoon van Caeciliae Backers, Caeciliae dochter van Maria Zelen.

Petrus Zelen en Maria Zelen zijn broer en zus.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (32-1796-45 - foto 582)

 

Helden - 5 april 1797 - schema van M.L. Homoet pastoor in Helden als ondersteuning bij de aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas Zegers zoon van Anna Brumans, Anna dochter van Leonardus Brumans, Leonardus zoon van Joannes Brumans; en

- Theodora Gielen dochter van Joanna van Knippenbergh, Joanna dochter van Joanna Engels, Joanna dochter van Maria Brumans.

Joannes Brumans en Maria Brumans zijn broer en zus.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (32-1797-35 - foto 585)

 

Helden - 12 april 1797 - brief en schema van M.L. Homoet pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Knippenbergh zoon van Cornelia Engels, Cornelia dochter van Leonardus Engels, Leonardus zoon van Maria Jeuken; en

- Joanna Wijnckens dochter van Joannes Wijnckens, zoon van Joanna van der Koelen, Joanna dochter van Dionisia Jeuken.

Maria Jeuken en Dionisia Jeuken zijn zusters.

RHCL Maastricht (32-1797-9 - foto 584a+b)

 

Helden - 19 februari 1801 en 31 augustus 1801- brieven van M.L. Homoet pastoor in Helden aan bisschop van Roermond aangaande:

Joannes Lambertus Koch uit Aken ongeveer 26 jaar en

Anna Maria Schutzenhelt uit Roermond ongeveer 30 jaar

aantal jaren parochianen van Helden, die wat ik denk op te maken, waren getrouwd in 1796 of 1797 (Roermond?) maar dat huwelijk was ongeldig.

De pastoor schrijft dat Koch een slechte naam had in Roermond, een vilder en een arme jager.

RHCL Maastricht (32-1796-93 en 32-1801-18 - foto 583a+b+c+d+e)

 

Helden - 26 maart 1802 - brief van M.L. Homoet pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap van een reeds

eerder afgesloten huwelijk tussen:

Cajus N. en Bertha [achternaam niet vermeld]

Om opnieuw hun huwelijk [met dit keer dispensatie] af te sluiten in gesloten tijd en zonder afkondigingen in zijn pastorie of elders als dat beter uitkwam.

Bertha heeft bekend gemaakt in biechtstoel dat hun huwelijk 5 ? jaar geleden ongeldig was afgesloten [zonder kennisgeving van een 2e graad verwant-

schap] want Bertha heeft relaties gehad met 2 of misschien wel 3 neven van Cajus, deze 2 of 3 broers waren neven van Cajus via vaderlijke en moeder-

lijke lijn. Geeft weer een onveranderde indruk in de zeden.

Waarschijnlijk was hun 1e huwelijk elders illegaal afgesloten [iemand die weet waar en wanneer?]

RHCL Maastricht (32-1802-11 - foto 586+TV) 

 

Roermond - 16 januari 1850 - dispensatie van Joannes Augustinus Paredis apostolisch administrator vicarius Limburg aan pastoor J.D.W. Leurs van

Maasbree vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Janssen ex Helden weduwnaar en

Maria Hendrix parochiane van Bree.

Kerkarchief RK St.Aldegundis Maasbree Juli 2008 (inv. 508 - foto 433)

 

Roermond - 19 oktober 1858 - dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan pastoor Princen van Maasbree vanwege 3e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannis Keiren parochiaan van Helden en

Joanna Vaessen parochiane van Maasbree.

Kerkarchief RK St.Aldegundis Maasbree Juli 2008 (inv. 508 - foto 445)

 

Maasbree - 22 februari 1860 - brief van Princen pastoor in Maasbree aan deken Schrijnen van Venlo met op achterzijde zijn antwoord dispensatie verle-

nende in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jacobs weduwnaar Helena Janssen, parochiaan van Helden en

Maria van Gort weduwe van Joannes Wilmsen, parochiane van Maasbree.

Kerkarchief RK St.Aldegundis Maasbree September 2008 (inv. 508 - foto 516a+b)

 

Roermond - 6 mei 1884 - dispensatie door Joannes Augustinus Paredis bisschop van bisdom Roermond [geschreven door secretaris van Meijel] aan

J. Janssen van Sevenum vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Huijs parochiaan van Panningen, zoon van Matthias Huijs en Hendrinae Janssen, Matthias zoon van Gerardus Huijs en Petronella Gussen,

                                      Gerardus zoon van Gerardus Huijs en Mechtildis Peters; en

- Annae Mariae van den Munckhoff parochiane van Sevenum, dochter van Gerardus van den Munckhoff en Gertrudis Rutten, Gertrudis dochter van

                                      Joannes Rutten en Joanna Huijs, Joanna dochter van Gerardus Huijs en Mechtildis Peters.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 776 (foto 2541a+b)

 

Roermond - 27 maart 1901 - dispensatie door bisschop Josephus Hubertus van Roermond vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Cornelius Janssen ex Helden, zoon van Joannes Janssen en Anna Maria Bos, Anna Maria dochter van Wilhelmus Bos en Margaretha Poels, Wilhelmus

                                   zoon van Nicolaus Bos en NN; en

- Mariae Carolinae Helzen parochiane van Sevenum, geboren 28 juni 1872, dochter van Antonius Helzen en Anna Maria Seroo, Anna Maria dochter van

                                   Antonius Seroo en Cornelia Bos, Cornelia dochter van Nicolaus Bos en NN.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 777 (foto 2567a+b)

 

Roermond - 3 januari 1908 - dispensatie van W. Linssen [secretaris van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond] aan Joannes Leonardus

Schijns pastoor plaats Maasbree vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus Hubertus Joosten parochiaan van Maasbree en

Gertrudis Wolters ex Helden.

Kerkarchief RK st. Aldegundis Maasbree September 2008 (inv. 508 - foto 536a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Helden - ? - schema zonder datum van Gerardus de Vries pastoor "Heldensis" [= Helden] ter ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Janssen zoon van Joannes Janssen, Joannes zoon van Catharina Teuwen, Catharina dochter van Petrus Teuwen; en

- Catharina Teuwen dochter van Heijlena Teuwen, Heijlena dochter van Barbara Teuwen, Barbara dochter van Petrus Teuwen.

Iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-93 - foto 4909)

 

Helden - zonder datum [voor 11-6-1697] - brief van Joannes Verhees in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Backers van Heijthuijsen bisdom Luik en

Maria Zeelen parochiane van Helden.

Ze zijn getrouwd in Helden op 11 juni 1697.

RHCL Maastricht (S-1697-131 - foto 589)

 

Helden - zonder datum [voor 1-3-1699] - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Janssen en Christina Peters parochianen van Helden.

Ze zijn getrouwd in Helden op 1 maart 1699.

RHCL Maastricht (S-1699-63 - foto 588)

 

Helden - 23 juni en 7 augustus 1793 - brieven van J: F: Verellen pastoor in Helden aangaande dispensatie vanwege 2e graad bloed- en aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Verhaeg en Sibilla Hendrickx.

Bijzonderheden als volgt: de 1e brief van J. F. Verellen pastoor van Helden aan bisdom Roermond die aanhaalt de [door Rome I] verstrekte dispen-

satie vanwege 2e graad bloed- en aanverwantschap gericht aan de bisschop van Roermond. Echter door overlijden van bisschop van Hoensbroek

[op 17 april 1793 - de opvolger was van Velde tot Melroy en Sart-Bomal die pas in 1794 werd benoemd maar vrijwel meteen vluchtte vanwege

de inval van de Fransen] was die dispensatie niet verder gekomen, wat alleen was voorbehouden aan de bisschop om op grond daarvan bisdom

dispensatie te doen aan parochies. Die toezegging leverde risico's op aangezien de verloofden blijkbaar al waren begonnen met consumeren

van het huwelijk. Het overlijden van de bisschop had enorme gevolgen niet alleen voor bruidsparen maar ook voor pastoors van parochies die

zonder dispensaties huwelijken niet mogen voltrekken. De 2e brief van J. F. Verellen pastoor van Helden aan bisdom Roermond, begint met

korte mededeling dat hij aan de bruid Zijbilla Hendrickx heeft gevraagd of zij al met de bruidegom Mathias Verhaeg naar bed is geweest.

Blijkbaar heeft Zijbilla verder naar eigen bevind van zaken gehandeld. Uit het feit dat ze op 8 augustus 1793 te Helden  zijn getrouwd, maak je

op dat de pastoor de bisdom toestemming niet heeft afgewacht maar zelf heeft gehandeld.

RHCL Maastricht (S-1793-53 - foto 587a+b+c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Helden - 20 mei 1717 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden aan bisdom Roermond, waarin hij een dienstknecht bij hun aanbeveelt

[naam onleesbaar door gaten/beschadiging] die zich heeft bekommerd om vrouwe A[.....] kloosterlinge. De pastoor hoopt dat die persoon ook zo

van nut kan zijn voor het bisdom.

RHCL Maastricht (8-1717-6 - foto 488+TV)

 

Helden - 15 april 1728 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden aan de secretaris bisdom Roermond over Henrica Versteegen die ca.

2 jaar geleden een onwettig kind heeft gebaard waarvan zij eenzijdig beweerd dat Godefridus Verstappen de vader zou zijn, die dat stevig ontkent.

Henrica heeft sindsdien voor de Heldense schepenbank deze zaak aanspannig gemaakt ter verkrijging van alimentatie zonder succes.

Henrica heeft geen geld. Godefridus is intussen vertrokken en heeft zich enige tijd in Nijmegen vertoeft en onlangs een jaar in Meijlel waar hij zich

blijkbaar heeft verloofd. Henrica heeft geprobeerd om verbod daartegen in te stellen door bisschoppelijke interventie. De pastoor stelt dat het

onredelijk is om een onschuldig persoon alimentatie op te leggen of zelfs een verbod dat hij wilt trouwen om eigen gezin te stichten.

Beiden waren parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (10-1728-32 - foto 494a+b+TV)

 

Helden - 1 november 1735 - briefje van Joannes Knippenbergh pastoor tot Helden en deken als volgt "om dat Thijs Vervoort jonckman van Helden

eenen pas heeft van de Pruijssese Officiers, daerom ick den selven niet trouwen en magh sonder orlofs van sijn Heer Capitein, sewelcke hem den

selven pas gegeven heeft. actum Helden den eersten November 1735" met daaronder geschreven Jo(ann)a Cluitmans.

RHCL Maastricht (13-1735-182 - foto 497)

 

Brussel (B) - 4 juni 1772 - brief van bisdom Brussel (B) aan pastoor Canoij in Helden die hem uitlegt de procedure van het aanvragen van een dis-

pensatie. Zij vertellen hem dat zij toestemming hebben om dispensaties te verlenen boven de 2e graad bloedverwantschap. Zulke gevallen sturen

zij door aan de paus in Rome (I), de kosten ervan f 100 moeten van tevoren worden betaald. Verder schrijven zij dat de redenen van dispensatie

duidelijker omschreven moet worden. Waarom communicatie tussen parochie Helden [die feitelijk bij bisdom Roermond behoort] en bisdom Brussel

is ons onduidelijk, het zou kunnen dat op dat moment er een vacante bisschop zetel was in Roermond.

RHCL Maastricht (26-1772-1 - foto 564a+b+TV)

 

Helden - 4 oktober 1786 - brief van J. F. Verellen pastoor in Helden aan bisdom Roermond die ook noemt dhr. Leurs die waarschijnlijk pastoor is

van een andere parochie over een zaak van voorgenomen huwelijk tussen 2 familie leden, waar voor dispensatie moet worden aangevraagd na

gedane boete doeningen waarmee de bruidegom ermee begonnen is maar dingen doet die niet handig zijn.

Waarschijnlijk gaat het hier om Theodorus Smolders en Catharina Roosen - getrouwd Helden februari 1787.

RHCL Maastricht (30-1788-23 - foto 577+TV)

 

Helden - 10 december 1793 - brief van J. F. Verellen pastoor in Helden aan dhr. Sijben kanunnik van de vicarius generaal bisdom Roermond te

Roermond die erbij had gevoegd een verzoekschrift [zat er niet bij] van een boerenkinkel die via de pastoor aan bisdom Roermond vraagt om een

verklaring van zijn armoede en miserabele omstandigheden.

RHCL Maastricht (31-1793-9 - foto 578a+b+TV)