GenBronnen

maas

Heerlen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Heerlen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


ws. Heerlen - voor 19 november 1681 - schema ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Melchior Beckers, zoon van Aegidius Beckers, Aegidius zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Cornelia; en

- Sophia Meijers, dochter van Reinerus Meijers, Reinerus zoon van Odilia, Odilia dochter van NN.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

Ze zijn rk getrouwd te Heerlen op 19 november 1681 met als getuigen: Leonardus Tribels en Joanna Schepers.

RHCL Maastricht (2-1685-58 - foto 6153a+b)

 

Echt - 28 december 1685 - brief van fr. Mich: Geeten pastoor van Echt aan de pastoor van "Helijen" [= Heerlen] inzake Nijs Peustiens over waar zijn

toekomstige bruid woont, blijkbaar in Heerlen, er staat nog bij dat er dispensatie was verleend voor de afroepingen omdat de bruid hoogzwanger is.

RHCL Maastricht (2-1685-4 - foto 3992a+b+TV)

 

Heerlen - voor 10 augustus 1686 - schema ter ondersteuning bij aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Jacobus Wetzels, zoon van Ida Douven, Ida dochter van Ida Penninx, Ida dochter van Wilhelmus Penninx; en

- Beatrix Creuwen, dochter van Gertrudis Frederighs, Gertrudis dochter van Maria Bloem, Maria dochter van Barbara Penninx.

Wilhelmus Penninx en Barbara Penninx zijn broer en zus.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

Zijn hervormd getrouwd op 9 juli 1686 te Heerlen, en rk op 10 augustus 1686 te Heerlen.

RHCL Maastricht (1-1682-32 - foto 6152a+b)

 

Heerlen - april 1689 - schema ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

- Casparus Coenemans, zoon van Gertrudis Douven, Gertrudis dochter van Cornelius Douven, Cornelius zoon van Petrus Douven; en

- Elisabetha Roick ook Roockx ook Roecks, dochter van Maria Gijsen, Maria dochter van Joanna Douven.

Petrus Douven en Joanna Douven zijn broer en zus.

Aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

Wel hebben we handelingen van de bisschop van Roermond waaruit blijkt dat zij op 29 april 1689 dispensatie hebben afgegeven vanwege 3e

graad aanverwantschap in verband met hun voorgenomen huwelijk.

Vanwege hiaat in Heerlen huwelijken st. Pancratius 1688-1700 is hun huwelijk niet uit te vinden.

Zij laten 2 kinderen rk dopen in Pancratius te Heerlen in 1690 en 1692.

RHCL Maastricht (2-1689-39 - foto 6123a/c)

 

Heerlen - 13 februari 1716 - brief van Anton: Quadvlieg pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie [mede ondertekend door Con: Cremers

pastoor in Merkelbeek]  in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus de la Haij van parochie Heerlen en

Anna Catharina Moonen van parochie Merkelbeek.

RHCL Maastricht (8-1716-26 - foto 5404)

 

Heerlen - 6 juli 1716 - brief van Anton: Quaedvlieg pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Frohen en Agnes Jongen van parochie st. Pancratius te Heerlen.

Agnes had voorheen een buitenechtelijke relatie met een neef van Petrus waaruit 2 kinderen voortkwamen. Zowel de neef als die 2 kinderen zijn

inmiddels overleden. Petrus en Agnes willen trouwen en pastoor heeft blijkbaar goede redenen om dat te doen. Ter ondersteuning bij zijn aanvraag

 verwijst hij naar een casus uit het verleden waarbij aan armen [die kennelijk vaker dit soort overtredingen begingen] door de bisschop dispensatie

werden verleend in geval van aanverwantschappen.

Hierbij zat nog een brief van pastoor Quaedvliegh gedateerd 16 aug. 1716 aan bisdom Roermond over 2 openstaande dispensatie verleningen van-

wege betalings problemen. Inmiddels heeft een paar [Wilhelmus Meens en Catharina Jabrichs] kunnen betalen en kan die zaak worden afgedaan

door de deken van Nuth. Aangaande Petrus Frohen en Agnes Jongen blijft open aangezien zij over geen geld beschikken en dat leidt ertoe dat zij

in  zonde moeten blijven leven. De pastoor vraagt of men [bisdom Roermond] bereid zijn voor 4 imperialen tot dispensatie kunnen over gaan.

RHCL Maastricht (8-1716-53 - foto 5405a+b+c+d+TV)

 

Heerlen - 1 augustus 1716 - brief en schema van Anton: Quaedvlieg pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Meens zoon van Simon Meens, Simon zoon van Anna Jabichs; en

- Catharina Jabichs dochter van Leonardus Jabichs en Barbara Cremers, Leonardus zoon van Godefridus Jabichs.

Godefridus Jabichs en Anna Jabichs zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (8-1716-110 - foto 5406a+b)

 

Hoensbroek - 21 april en 26 juni 1728 - brieven van Serv. Corten pastoor in Hoensbroek aan bisdom Roernond als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hoen van Heerlen en

Anna Otterman parochiane van Hoensbroek.

Zij hebben toestemming van resp. hun overlevens moeder en vader. Verzoek om ontheffing omdat de bruidegom een landgoed heeft op de heide

van Heerlen en er niet weg van kan gaan - zelfs niet voor een dag - met de kans op vee bedrog en onbeheerstheid tussen geloofden. Die verloving

is reeds door een heidens dominee gesloten. Ze kunnen dan samenwonen. De latere brief brengt verzoek daartoe van de broer van de bruid:

Joannes Otterman ook parochiaan van Heerlen en Joanna Halmans uit Heerlen ook van de bekende dorre heide.

RHCL Maastricht (10-1728-28 - foto 5412a+b+c+d+TV)

 

Nedercruchten (D) - voor 18 november 1735 - brief van onbekende pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hoonen ook Hoenen parochiaan uit Heerlen en

Maria Christina NN parochiane van Nedercruchten (D).

Blijkens handelingen bisschop van Roermond werd op 18 nov. 1735 hun dispensatie verleend voor de 3 afkondigingen.

In ondertrouw op 20 november 1735 bij hervormde gemeente van Heerlen: Johannes Hoenen van Heerlerheijde en Maria Christina Mertens van Cruchten.

RHCL Maastricht (13-1735-112 - foto 4120a/c)

 

Brunssum - 7 november 1740 - brief van C: Hagen pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Staepelmans parochiaan van Heerlen en

Maria Dounen parochiane van Brunssum.

RHCL Maastricht (14-1740-78 - foto 5416)

 

Amstenrade - 5 juli 1742 - brief van Matthias Gerardus Reijniers pastoor in "Amstenraedt" [= Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hubertus Dullens en Catharina Rosenbaum parochianen van Amstenrade.

Hij noemt ook pastoor van Geleen en erbij verklaring dat Catharina was gedoopt in Heerlen 13 sept. 1715.

RHCL Maastricht (16-1742-24 - foto 5418a+b+c+d)

 

Heerlen - 14 oktober 1753 - brief en schema van Arnoldus Morees pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Braun weduwnaar van Joanna Crousen, Joanna dochter van Helena Moors, Helena dochter van Gerardus Moors; en

- Catharina Tribels dochter van Anna Moors, Anna dochter van N. Moors.

Gerardus Moors en N. Moors zijn broers. [= N. betekent voornaam niet bekend]

RHCL Maastricht (20-1753-128 - foto 5423a+b)

 

Heerlen - 2 en 18 april 1755 - brieven en schema van Arn. Morees pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Demoulin zoon van Leonardus Demoulin, Leonardus zoon van Anna Vangeul; en

- Margaritha Vangeul dochter van Wilhelmus Vangeul, Wilhelmus zoon van Stephanus Vangeul.

Stephanus Vangeul en Anna Vangeul zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (21-1755-22 - foto 5424a+b+c+d)

 

Heerlen - 7 juni 1764 - brief en schema van Arn. Morees pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Hamers zoon van Henricus Hamers, Henricus zoon van Arnoldus Hamers; en

- Maria Agnes Groneschilt dochter van Petrus Schoneschilt, Petrus zoon van Henricus Schoneschilt, Henricus zoon van Gertrudis Hamers.

Arnoldus Hamers en Gertrudis Hamers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (23-1764-15 - foto 5429a+b+c)

 

Heerlen - 24 september 1764 - brief en schema van Arn. Morees pastoor in "Herle" [= Heerlen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Gabriel Cornelius de Collenbach van parochie st. Foilanus in Aken (D) bisdom Luik, zoon van Franciscus Rudolpus de Collenbach,

                                        Franciscus Rudolphus zoon van Ferdinandus de Collenbach, Ferdinandus zoon van Maria de Clotz; en

- Maria Agnes Theresia Francisca de Clotz van parochie Heerlen, dochter van Bartholdus de Clotz, Bartholdus zoon van Mathias de Clotz.

Mathias de Clotz en Maria de Clotz zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (23-1764-21 - foto 5432a+b)

 

Heerlen - 26 september 1764 - brief en schema van Arn. Morees pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Reumkens zoon van Simonis Reumkens en Maria Reumkens, Maria dochter van Joannes Reumkens; en

- Anna Gertrudis Schul dochter van Joannes Schul, Joannes zoon van Maria Reumkens, Maria dochter van Laurentius Reumkens.

Joannes Reumkens en Laurentius Reumkens zijn broers.

RHCL Maastricht (23-1764-19 - foto 5430a+b)

 

Hoensbroek / Heerlen - 29 september en 2 oktober 1764 - brieven van N: H: Neijnens pastoor in Hoensbroek en Arn. Morees pastoor Heerlen als aan-

vraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Hoenen van parochie Heerlen en

Maria Aelmans van parochie Hoensbroek.

Pastoor van Heerlen had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (23-1764-20+31 - foto 5431a+b+c+d)

 

Heerlen - 13 oktober 1767 - brief en schema van A. Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lotharius Vragien zoon van Maria Deheselle, Maria dochter van Catharina Dautzenbergh, Catharina dochter van Petrus Dautzenbergh; en

- Mechtildis Roosboom dochter van Joanna Maria Dautzenbergh, Joanna Maria dochter van Mechtildis Dautzenbergh, Mechtildis dochter van

                             Joannes Wilhelmus Dauztenberg.

Petrus Dautenbergh en Joannes Wilhelmus Dautzenbergh zijn broers.

RHCL Maastricht (24-1767-23 - foto 5438a+b)

 

Heerlen / Voerenaal - 12 juni 1772 - brieven en schema van A: Morées pastoor in Heerlen en van Michael Crous pastoor in Voerendaal als aanvraag

voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Joseph Dautzenbergh van parochie Heerlen, zoon van Petrus Caspar Dautzenbergh, Petrus Caspar zoon van Caspar Dautzenbergh,

                             Caspar zoon van Petrus Dautzenbergh; en

- Maria Catharina Vernaus parochiane van Voerendaal, dochter van Barbara Dautzenbergh, Barbara dochter van Mechtildis Dautzenbergh,

                             Mechtildis dochter van Franciscus Wilhelmus Dautzenbergh.

Petrus Dautzenbergh en Franciscus Wilhemus Dautzenbergh zijn broers.

RHCL Maastricht (26-1772-117 - foto 5443a+b+c+d)

 

Heerlen - 12 september 1772 - brief en schema van A: Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hansen zoon van Petronilla Dautzenbergh, Petronilla dochter van Barbara Hansen; en

- Maria Hansen dochter van Joannes Hansen, Joannes zoon van Paulus Hansen.

Barbara Hansen en Paulus Hansen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (26-1772-83 - foto 5442a+b)

 

Heerlen - 14 september 1772 - brief en schema van A: Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Cornelius Pijls zoon van Joanna Halfkan, Joanna dochter van Mechtildis Wijnen; en

- Anna Catharina Wijnen dochter van Nicolaus Wijnen, Nicolaus zoon van Wilhelmus Wijnen.

Mechtildis Wijnen en Nicolaus Wijnen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (26-1772-80 - foto 5441a+b)

 

Heerlen - 11 juni 1773 - brief van A. Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Simon Reumkens en Maria Rademekers.

Pastoor noemt helemaal geen schema, vond hij blijkbaar niet nodig om die erbij te doen.

RHCL Maastricht (27-1773-7 - foto 5444)

 

Heerlen - 21 november 1773 - brief en schema van A. Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hanssen zoon van Eva Römkens, Eva dochter van Petrus Römkens, Petrus zoon van Maria Pelzer; en

- Agnes Sporck dochter van Sophia Kleijen, Sophia dochter van Sophia Pelzer, Sophia dochter van Christianus Pelzer.

RHCL Maastricht (27-1773-53 - foto 5445a+b)

 

Heerlen - 17 mei 1775 - brief en schema's van A. Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

schema 3e graad:

- Petrus Joseph Haenraets zoon van Maria Reumkens, Maria dochter van Petrus Reumkens; en

- Maria Elisabetha Henckens dochter van Martinus Henckens, Martinus zoon van Elisabetha Reumkens.

Petrus Reumkens en Elisabetha Reumkens zijn broer en zus.

schema 4e graad:

- Petrus Joseph Haenraets zoon van Maria Reumkens, Maria dochter van Petrus Reumken, Petrus zoon van Petrus Reumkens; en

- Maria Elisabetha Henckens dochter van Barbara Reumkens, Barbara dochter van Helena Hansen, Helena dochter van Petronilla Reumkens.

Petrus Reumkens en Petronilla Reumkens zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (28-1775-20 - foto 5447a+b)

 

Heerlen - 29 januari 1777 - brief en schema van A. Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Merckelbagh zoon van Henricus Merckelbagh, Henricus zoon van Leonardus Merckelbagh, Leonardus zoon van Henricus Merckelbagh; en

- Anna Catharina Elisabetha Merckelbagh dochter van Winandus Merckelbagh, Winandus zoon van Leonardus Merckelbagh, Leonardus zoon van

                                  Winandus Merckelbagh.

Henricus Merckelbagh en Winandus Merckelbagh zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1777-26 - foto 5449a+b)

 

Heerlen - 29 januari 1777 - brief van A. Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssen en Anna Maria Peltzer.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (28-1777-35 - foto 5452)

 

Heerlen - 11 april 1777 - brief en schema van A. Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Reumkens zoon van Simon Reumkens, Simon zoon van Elisabetha Peltzer, Elisabeth dochter van Petrus Peltzer; en

- Joanna Maria Haenraets dochter van Maria Reumkens, Maria dochter van Petrus Reumkens, Petrus dochter van Maria Peltzer.

RHCL Maastricht (28-1777-108 - foto 5453a+b)

 

Heerlen - 19 juni 1777 - brief en schema van A. Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Tribels zoon van Joanna Reumkens, Joanna dochter van Elisabetha Peltzer, Elisabeth dochter van Petrus Peltzer; en

- Anna Gertrudis Peltzer dochter van Joannes Peltzer, Joannes zoon van Joannes Peltzer, Joannes zoon van Christianus Peltzer.

Petrus Peltzer en Christianus Peltzer zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1777-4 - foto 5448a+b)

 

Voerendaal - 21 augustus 1777 - brief en schema van M: Crous pastoor in Voerendaal [mede ondertekend door A. Morées pastoor in Heerlen] als

aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Snackers van parochie Heerlen, zoon van Barbara Hennen, Barbara dochter van Maria Meijs, Maria dochter van Jacobus Meijs; en

- Joanna Maria Meijs van parochie Voerendaal, dochter van Martinus Meijs, Martinus zoon van Michael Meijs, Michael zoon van Laurentius Meijs.

RHCL Maastricht (28-1777-16- - foto 5454a+b)

 

29 september 1780 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Leonardus Scheilen parochiaan van Simpelvelt en

Joanna Maria Frosch parochiane van Herle bisdom Roermond.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 68)

 

Heerlen - 21 oktober 1783 - brief en schema van A. Morées pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Crombagh zoon van Petrus Crombagh, Petrus zoon van Cornelia Latten, Cornelia dochter van Maria Schaen; en

- Joanna Catharina Roosboom dochter van Thomas Roosboom, Thomas zoon van Joanna Creuën, Joanna dochter van Petronilla Schaen.

Maria Schaen en Petronilla Schaen zijn zusters, dochters van Petrus Schaen.

RHCL Maastricht (29-1783-77 - foto 5455a+b+c)

 

17 februari 1784 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Spiertz parochiaan van Herlensi bisdom Roermond en

Anna Catharina Spiertz parochiane van Kirckrode [= Kerkrade].

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1160)

 

Heerlen - 4 november 1784 - brief van A. Morées pastoor in "Herle" als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mertens weduwnaar van Helena Merckelbach en Barbara Elias.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (30-1784-16 - foto 5218)

 

Schaesberg - 12 juli 1787 - brief van J. A. Daniels pastoor van Schaesberg als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Tribels ex parochie Heerlen en

Petronella Hurcks parochiane van Schaesberg

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (30-1787-34 - foto 5806a+b)

 

20 november 1787 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Hemmers parochiaan van Herlensi bisdom Roermond en

Maria Josepha Consten parochiane van Kerckrode.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2282)

 

8 oktober 1789 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Scheilen parochiaan van Simpelvelt en

Maria Elisabetha Trosch parochiane van Herle bisdom Roermond.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2873)

 

10 april 1790 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Hansen parochiaan van Herlen bisdom Roermond en

Anna Maria Offermans parochiane van Eygelshoven.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 3052)

 

Eygelshoven - 19 januari 1793 - brief van Arn. Coomans pastoor in Eygelshoven als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Reinerus Zaunbreeker parochiaan van Heerlen bisdom Roermond en

Joanna Gardina Herden parochiane van Eygelshoven bisdom Luik.

RHCL Maastricht (31-1793-2 - foto 5576) 

 

20 september 1793 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Crumbach parochiaan van Herlen bisdom Roermond en

Johanna Maria Schwartz parochiane van Kirckrode.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 4055)

 

Heerlen - 21 september 1796 - brief van Dion. Renners pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Prevos zoon van Petrus Prevos en Barbara van der Bouren; en

Maria Catharina Lahant dochter van Nicolaus Lahant en Anna van der Bouren.

RHCL Maastricht (32-1796-36 - foto 5464a+b+c)

 

Puffendorf (D) / Heerlen - 7 oktober 1796 - brieven van A. Wirtz pastoor in Puffendorf (D) en Dion. Renners pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Josephus Harst ex Heerlen en

Margaretha Dollmans parochiane van Puffendorf (D).

RHCL Maastricht (32-1796-11 en 32-1796-78 - foto 5463a+b+c)

 

Heerlen - 12 maart 1797 - brief van D. Renners pastoor in Heerlen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jos. Broun en Maria Josepha Schloemer.

RHCL Maastricht (32-1797-27 - foto 5466a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Heerlen - 2 januari 1759 - brief van Arn. Morees pastoor in Heerlen aan bisdom Roermond over 2 zaken namelijk:

1) Titius en Caja van parochie kerk Heerlen die 15 jaar gelegen zijn getrouwd maar waar nu achteraf blijkt dat zij 4e graad bloedverwant zijn,

      de pastoor vraagt alsnog om dispensatie, zodat er geen bezwaar komen vanuit de gemeente [Titius en Caja zijn anoniem namen] en

2) over een soldaat genaamd Sempronius die bij de biecht berouwvol erkent aan meer dan 100 duels te hebben meegedaan waarvan hij bij

      3 keer de tegenstander heeft gedood, zijn reputatie maakte hem het leger in te vluchten maar ook daar werd het bekend, maar niet in dit

      gebied. Hij wilt hier graag blijven met absolutie van wat hij had gedaan.     

RHCL Maastricht (21-1759-14 - foto 5425a+b+TV)

 

Kerkrade - 6 juli 1793 - brief van W: F: Geich vice pastoor in "Kirchrath" [= Kerkrade] die verklaart dat op verzoek van de hulp pastoor van Heerlen hij

in zijn kerk begonnen is met de gebruikelijke afkondigingen voor het huwelijk tussen:

Dijonisius Henckens parochiaan van Kerkrade en

Anna Barbara Melchers uit Heerlen.

De bescheiden waren naar een vervanger gestuurd omdat de pastoor van Heerlen plotseling was overleden - een gezonde man, vele jaren dienstbaar

zeer ervaren en ijverig wiens gedachtenis een zegen is - en zij uit behoorlijk respekt aan hem zorgvuldig handelen.

Dat is ook ten aanzien van bescheiden voor het huwelijk tussen:

Wilhelmus Josephus Vorst uit Kerkrade en

Cornelia Groenenschild weduwe uit Heerlen. 

RHCL Maastricht (31-1793-55 - foto 5598a+b+TV)