GenBronnen

maas

Geulle huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Geulle - 25 september 1715 - brief en schema van Nicolaus Kreften pastoor in Gheul als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Pijpers zoon van Goswinus Pijpers, Goswinus zoon van Henricus Pijpers, Henricus zoon van Goswinus Pijpers; en

- Ida Pijpers dochter van Joannes Pijpers, Joannes zoon van Lambertus Pijpers, Lambertus zoon van Arnoldus Pijpers.

Beiden parochianen van Geulle, maar waren ex Beek.

Arnoldus Pijpers en Goswinus Pijpers zijn broers.

RHCL Maastricht (7-1715-109 - foto 3618a+b)

 

Geulle - 24 april 1716 - brief/schema van Nicolaus Kreften pastoor in "Gheul" [= Geulle] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Vossen zoon van Leonardus, Leonardus zoon van Leonardus, Leonardus zoon van Leonardus Vossen en Getrudis Saris; en

- Catharina Kebaers dochter van Joannes, Joannes zoon van Joanna, Joanna dochter van Leonardus Vossen en Getrudis Saris.

RHCL Maastricht (8-1716-61 - foto 5312a+b+c+d+e)

 

Geulle - 20 april 1728 - brief van Petrus Tielen pastoor in "Geul" [= Geulle] [mede ondertekend door pastoor van Itteren] als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Otto graaf de Hoensbroeck en Geul parochiaan van Geulle en

Anna Maria Juliana Felicitate de Zievel inwoner van parochie Itteren.

RHCL Maastricht (10-1728-19 - foto 5315)

 

Geulle - 1 april 1742 - brief/schema van P. Tilen pastoor in "Geul" [= Geulle] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Pijpers zoon van Goswinus Pijpers en Maria Hoogheijn, Maria dochter van Hermanus Hoogheijn en Mechtildis Leentgens, Mechtildis dochter

                                     van Joannes Leentgens en Maria Bosch; en

- Maria Leentgens dochter van Leonardus Leentgens en Maria Peerbooms, Leonardus zoon van Gasparus Leentgens en Maria Leneken, Gasparus

                                     zoon van Leonardus Leentgens en Catharina van Mulcken.

Joannes Leentgens en Leonardus Leentgens zijn broers.

RHCL Maastricht (16-1742-58 - foto 5316)

 

Geulle - 27 april 1773 - brief en schema van G: Vorsterman pastoor in Geulle [mede ondertekend door A. Somija pastoor in Meerssen] als aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Cornelius Bours parochiaan van Geulle, zoon van Joannes Bours en Margareta Maesen, Margareta dochter van Paulus Maesen; en

- Petronilla Maesen parochiane van Meerssen, dochter van Joannes Maesen en Catharina Willems, Joannes zoon van Mathias

                         Maesen en Gertrudis van Reemsdal.

Paulus Maesen en Mathias Maesen zijn broers. Ook erbij brief d.d. 3 mei 1773 van pastoor A. Somya van Meerssen.

RHCL Maastricht (27-1773-106 - foto 5318a+b+c+d)

 

Geulle - 7 januari 1777 - brief en 2 schema's van G: Vorsterman pastoor in geulle als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Jacobus Janssens zoon van Helena Notten, Helena dochter van Barbara Janssens, Barbara dochter van Paulus Janssens, Paulus zoon van Martinus

                                    Janssens; en

- Maria Paulissen dochter van Hermannus Paulissen, Hermannus zoon van Mechtildis Deckers, Mechtildis dochter van Cornelia Janssens, Cornelia

                                    dochter van Martinus Janssens.

2e schema:

- Jacobus Janssens zoon van Reinerus Janssens, Reinerus zoon van Oda Ackermans, Oda dochter van Gertrudis Vossen, Gertrudis dochter van

                                    Leonardus Vossen; en

- Maria Paulissen dochter van Anna Vossen, Anna dochter van Leonardus Vossen, Leonardus zoon van Leonardus Vossen, Leonardus zoon van

                                    Leonardus Vossen.

RHCL Maastricht (28-1777-72 - foto 5319a+b+c)


5 augustus 1789 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Huntjens parochiaan van Geul bisdom Roermond en

Barbara Douven parochiane van Boershem (B) (=Boorsem) bisdom Luik.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2820)

 

Geulle - 16 september 1796 - brief en 2 schema's van P. R. Smeets pastoor In Geulle als aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 2e/3e graad:

- Matthaeus Lonis zoon van Anna Catharina Hornecken, Anna Catharina dochter van Christophorus Hornecken; en

- Anna Elizabetha Lonis dochter van Joanna Maria Raeven, Joanna Maria dochter van Barbara Hornecken, Barbara dochter van Christophorus Hornecken.

2e schema 2e/4e graad:

- Matthaeus Lonis zoon van Matthaeus Lonis, Matthaeus zoon van Paulus Lonis; en

- Anna Elizabetha Lonis dochter van Gerardus Lonis, Gerardus zoon van Joannes Lonis, Joannes zoon van Gerardus Lonis, Gerardus zoon van Paulus Lonis.

RHCL Maastricht (32-1796-28 - foto 5320a+b)

 

Geulle - 24 maart 1802 - brief van P. P. Smeets pastoor "de Geul" [= Geulle] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gossens en Anna Maria Philippens.

RHCL Maastricht (32-1802-10 - foto 5321a+b+c)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Geulle - datum? [periode ca. 1728-1742] - brief/schema van P. Tilen pastoor in Geulle als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Conrardus Lintins zoon van Mathias Lintens en Gertrudis Remersdael, Mathias zoon van Caspar Lintens en Maria Lenekens, Caspar zoon van

                                   Leonardus Lintens en Maria van Mulcken; en

- Catharina Limpens weduwe van Joannes Hoogheynen, Joannes zoon van Petrus Hoogheynen en Gertrudis, Petrus zoon van Hermanus Hoogheynen

                                   en Meltildis Lintens, Miltildis dochter van Joannes Lintens.

Leonardus Lintens en Joannes Lintens zijn broers.

RHCL Maastricht (S-?-59 - foto 5322)

 

Geulle - datum? [periode ca. 1728-1742] - brief/schema van P. Tilen pastoor in Geulle als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gaspar Lintiens zoon van Mathias Lintiens, Mathias zoon van Gaspar Lientiens, Gaspar zoon van Leonardus Lintiens; en

- Sophia Lemmens dochter van Jacobus Lemmens en Anna Lintiens, Anna dochter van Leonardus Lintiens, Leonardus zoon van Theodorus Lintiens.

Leonardus Lientiens en Theodorus Lintiens zijn broers.

RHCL Maastricht (S-?-115 - foto 5323)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Geulle - 22 april 1742 - brief van P. Tilen pastoor in "Geul" aan vicarius generaal Dispa bisdom Roermond, bisschop zetel vacant, waarin hij een niet

katholiek persoon beschrijft die zich wilt bekeren. Hij vraagt bevoegdheid de zonde van ketterij te vergeven, dan wel op andere manier te regelen.

RHCL Maastricht (16-1742-95 - foto 4717a/d+TV)

 

Stevensweert - 13 september 1791 - brief van M. R. de Beche pastoor in Stevensweert aan bisschop van bisdom Roermond, waarin hij schrijft dat hij

van de deken van Echt had vernomen dat de bisschop had geschreven aan pastoor Smeets in Geulle over de zakelijke voordelen van de Stevens-

weert parochiale stichting waarbij de naam van de begunstigde niet goed was uitgedrukt. De pastoor van Geulle had namelijk om precieze uitdrukking

ervan gevraagd, waarop pastoor de Beche in deze brief uitschrijft als "J. C. A. Wauthier op Kerenshoff tot Hoogkaester" conform de brief die begunstigde

had gedaan aan pastoor de Beche, die nog vermeld dat de plaats schijnt te zijn met de familie Kerens uitkijkend op Maastricht niet ver van de vesting

waarop hij tenslotte schrijft dat de pastoor van Geulle met deze informatie de woonplaats van begunstigde kan vinden.

RHCL Maastricht (31-1791-4 - foto 6079+TV)