GenBronnen

maas

Geleen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Schinnen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Geleen - 18 november 1680 - brief van Wilhelmus Helceus pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in-

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Erckens en Sibylla Hamers.

RHCL Maastricht (1-1680-10 - foto 5325a+b+c)

 

Geleen / Beek - 30 oktober en 2 november 1690 - brieven van pastoor uit Geleen en Edmundus Heuckelius pastoor in Beeck als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Coumans ook Koumans ex Beeck (lb) en

Elisabetha Banits ook Banens ex parochie Geleen.

Ze trouwen rk Beek (lb) 5 november 1690.

RHCL Maastricht (3-1690-4 - foto 3796a t/m d)

 

Geleen - 7 november 1690 - brief en schema van W. H. pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lambertus Schörens [in schema staat Lambertus Boosten] van bisdom Luik, zoon van Barbara Boosten, Barbara dochter van Sebastianus Boosten,

                              Sebastianus zoon van Maria Boosten; en

- Sibylla Lemmens parochiane van Geleen, dochter van Theodorus Lemmens, Theodorus zoon van Jan Lammens, Jan zoon van Sophia Boosten.

Maria Boosten en Sophia Boosten zijn zusters.

RHCL Maastricht (3-1690-7 - foto 5326a+b+c)

 

Geleen - 3 juli 1696 - brief/schema van Alb. Less. pastoor in "Opgeleen" [= Geleen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jan Jansen zoon van Helena Eumelen, Helena dochter van Maria Luijten, Maria dochter van Paschasius Luijten; en

- Marij Gulekers dochter van Margaretha onder die Erde, Margaretha dochter van Anna Luijten, Anna dochter van Paschasius Luijten.

RHCL Maastricht (3-1696-3 - foto 5327a+b)

 

Geleen - 22 april 1700 - brief van Alb. Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Corten en Ida Penris.

Met consent van de vader Leonaert Corten en moeder Cornelia Recken weduwe wijlen Reijner Penris.

RHCL Maastricht (3-1700-6 - foto 5328a+b) 

 

Geleen - 2 mei 1703 - brief van Alb. Lessenich pastoor van Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Sassen en Petronilla Penris.

RHCL Maastricht (4-1703-57 - foto 5329a+b+c)

 

Geleen - 20 mei 1703 - brief van Alb. Less. pastoor van Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Keulers en Sophia Wilms.

RHCL Maastricht (4-1703-22 - foto 4709a+b+c)

 

Geleen - 6 februari 1710 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Maes en Elizabetha Haesen.

RHCL Maastricht (6-1710-49 - foto 5331)

 

Geleen - 3 augustus 1710 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Paes en Cornelia Ruijkens.

RHCL Maastricht (6-1710-50 - foto 5332)

 

Geleen - 19 september 1710 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Erckens en Catharina Penris.

RHCL Maastricht (6-1710-13 - foto 5330) 

 

Geleen - 10 april 1711 - brief van frater Albertus Lessenich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Zelis en Maria Penres.

RHCL Maastricht (6-1711-6 - foto 601)

 

Geleen - 8 februari 1713 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Vroemen en Catharina Demackers.

RHCL Maastricht (7-1713-29 - foto 5333)

 

Geleen - 19 november 1713 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Luijten en Helena Kraags weduwe.

RHCL Maastricht (7-1713-35 - foto 5334)

 

Geleen - 11 mei 1714 - brief/schema van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Smeets zoon van Sophia Heinen, Sophia dochter van Catharina Michaelis, Catharina dochter van Lambertus Giesen; en

- Judith Dols dochter van Sybilla Michaelis, Sybilla dochter van Johannes Michaelis.

Lambertus Giesen en Johannes Miichaelis zijn [half] broers.

RHCL Maastricht (7-1714-23 - foto 5336)

 

Geleen - 12 mei 1714 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bollen en Maria Hamers.

RHCL Maastricht (7-1714-1 - foto 5335)

 

Geleen - 5 oktober 1715 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Hamers en Christina Beckers.

RHCL Maastricht (7-1715-26 - foto 5337)

 

Geleen - 19 oktober 1715 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Keulers en Elisabetha Custers.

RHCL Maastricht (7-1715-143 - foto 5338)

 

Geleen - 1 augustus 1716 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Johannes Smeets weduwnaar, zoon van Anna Jelis en

- Margaretha Naken weduwe van Mathias Jelis, zoon van Nicolaus Jelis.

Nicolaus Jelis en Anna Jelis zijn broer en zus.

Ze zijn al met elkaar naar bed gegaan en dorp spreekt er schande van. Vandaar verzoek van pastoor om ontheffing.

Dispensatie werd door bisdom Roermond afgewezen omdat zij zulke [2e graad] nauwe relaties niet mogen afhandelen, verzoek werd doorgestuurd naar

Rome voor behandeling van de pauselijke gezant aldaar.

RHCL Maastricht (8-1716-111 - foto 5341+TV)

 

Geleen - 3 september 1716 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Keulers van parochie Geleen en

Maria Pijls van parochie Schinnen.

RHCL Maastricht (8-1716-101 - foto 5340)

 

Geleen - 4 september 1716 - brief van f. Albertus Lessenich pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Gielen en Sijbilla Keulers.

RHCL Maastricht (8-1716-100 - foto 5339)

 

Geleen - voor 24 februari 1729 - brief zonder datum door f: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Gualterus Crousen en Joanna Pullens.

Ze trouwen rk in Geleen op 24 febr. 1729.

RHCL Maastricht (11-1729-175 - foto 5343a+b)

 

Geleen - 1735? - brief van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Claessen parochiaan van Geleen en

Maria Bagghen parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (13-1735-130 - foto 4771)

 

Geleen - 17 juni 1736 - brief en schema van f: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgneomen huwelijk tussen:

- Jaspar ook Caspar Dullens zoon van Joannes Dullens, Joannes zoon van Joanna Banens, Joanna dochter van Joannes Banens, Joannes zoon van Petrus Banens; en

- Maria Sijbilla Paes dochter van Sijbilla Luijten, Sijbilla dochter van Petronella Banens, Petronella dochter van Petrus Banens, Petrus zoon van Petrus Banens.

RHCL Maastricht (14-1736-1 - foto 5345a+b+c)

 

Geleen - voor 2 oktober 1740 - brief van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Penners en Sijbilla Keulers.

Zij zijn verloofd en willen trouwen maar er lijkt een [verre] bloedverwantschap te zijn via een neef. Er is geen enkel bezwaar en omdat het geroddel steeds

toeneemt, verzoekt hij om dispensatie van de afkondigingen [anders hebben ze er nog 3 weken last van].

RHCL Maastricht (14-1740-23 - foto 4787a+b+TV)

 

Geleen - voor 12 oktober 1740 - brief van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Vroemen en Anna Catharina Penris.

RHCL Maastricht (14-1740-24 - foto 4788a+b)

 

Geleen - 1740? - brief en schema van f: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Wilhelmus Claessen zoon van Wilhelmus Claessen, Wilhelmus zoon van Maria Loers, Maria dochter van Joannes Loers; en

- Sijbilla Crousen dochter van Antonius Crousen, Antonius zoon van Sijbilla Willems, Sijbilla dochter van Mechtildis Loers, Mechtildis dochter van Joannes Loers.

RHCL Maastricht (14-1740-29 - foto 5346a+b)

 

Geleen - voor 5 september 1741 - brief van f: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Nijssen en Maria Baggen.

RHCL Maastricht (15-1741-6 - foto 5348a+b+c)

 

Geleen - 1 september 1741 - brief en schema van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met reeds plaatsgevonden huwelijk tussen:

- Joannes Siegels parochiaan van Beeck, zoon van Jan Siegels, Jan zoon van Ida Banens; en

- Sijbilla Dullens parochiane van Geleen, dochter van Joannes Dullens, Joannes zoon van Jenn Banens.

Ida Banens en Jenn Banens zijn zusters, dochters van Jan Banens.

RHCL Maastricht (15-1741-163 - foto 4802a+b)

 

Geleen - 11 november 1741 - brief en schema van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Dullens zoon van Elisabetha, Elisabeth dochter van Maria Hagens; en

- Maria Martens dochter van Joannes, Joannes zoon van Maria, Maria dochter van Anna Hagens.

Maria Hagens en Anna Hagens zijn zusters.

RHCL Maastricht (15-1741-161 - foto 4801a+b)

 

Geleen - 11 november 1741 - brief van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Vroemen en Catharina Dullens.

RHCL Maastricht (15-1741-9 - foto 5350a+b)

 

Geleen - 18 november 1741 - brief van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Janssen en Odilia Gielen.

RHCL Maastricht (15-1741-8 - foto 5349)

 

Geleen - 29 september 1742 - brief van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Sassen en Catharina Erckens.

RHCL Maastricht (16-1742-37 - foto 5351a+b)

 

Geleen - 24 oktober 1742 - brief van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Vleugels en Agatha Boisten.

RHCL Maastricht (16-1742-105 - foto 5352a+b+c)

 

Geleen - 12 juni 1746 - brief van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Pijpers en Anna Schurgers.

RHCL Maastricht (18-1746-139 - foto 5353a+b)

 

Geleen - 28 november 1749 - brief en schema van F: H: Heimbach pastoor van Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Wilhelmus Pijpers zoon van Neelecken Hanus, Neelecken dochter van Willem Hanus, Willem zoon van Neelecken Penris; en

- Joanna Catharina Penris dochter van Joanna Koumans, Joanna dochter van Lijsbeth Geurts, Lijsbeth dochter van Lijsbeth Penris.

Neelecken Penris en Lijsbeth Penris zijn zusters.

RHCL Maastricht (19-1749-1 - foto 4818a+b)

 

Opgeleen - 22 en 24 augustus 1753 - brieven van f: Norbertus Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Casparus Dullens en Maria Cornelia Bollen.

RHCL Maastricht (20-1753-102 - foto 5356a+b+c+d)

 

Opgeleen - 19 september 1753 - brief/schema van f: Norb: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Lemmens zoon van Catharina Demacker, Catharina dochter van Absalon Demacker, Abasalon zoon van Matthaeus Demacker; en

- Catharina Dederen dochter van Maria Kijsters, Maria dochter van Poesgen Demacker.

Matthaeus Demacker en Poesgen Demacker zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (20-1753-61 - foto 5355)

 

Spaubeek - 7 november 1753 - brief en schema van Joannes W: Fontini pastoor in Spaubeek [mede onderschreven door Norb. Kochs pastoor van

Geleen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Ummelen 65 jaar, van parochie Spaubeek weduwnaar van Sophia Huben, Sophia dochter van Joannes Huben en Elisabeth Hermans; en

- Cornelia Jansen 62 jaar, van parochie Geleen, dochter van Martinus Jansen en Maria Hermans.

Elisabeth Hermans en Maria Hermans zijn zusters.

RHCL Maastricht (20-1753-127 - foto 3810a+b+c)

 

Geleen - 20 november 1753 - brief van f: N: Kochs pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Smeets en Ida Penris.

RHCL Maastricht (20-1753-120 - foto 5357a+b)

 

Opgeleen - 23 en 28 november 1753 - brief en schema van f: Norb: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Jansen weduwnaar van Catharina Sassen, Catharina dochter van Joannes Sassen, Joannes zoon van Catharina Banens, Catharina dochter

                               van Petrus Banens, Petrus zoon van Joannes Banens; en

- Maria Tijmmers dochter van Jasper Tijmmers, Jasper zoon van Mechtildis Dullens, Mechtildis dochter van Joanna Banens, Joanna dochter van Joannes Banens.

RHCL Maastricht (20-1753-35 - foto 5354a+b+c+d+e)

 

Opgeleen - 30 januari en 1 februari 1760 - brief en schema van f: Norbertus Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Rameckers zoon van Maria Penris, Maria dochter van Antonius Penris, Antonius zoon van Renerus Penris, Renerus zoon van Hermanus Penris; en

- Maria Elisabetha Kreckels dochter van Godefridus Kreckels, Godefridus zoon van Elisabetha Penris, Elisabeth dochter van Severinus Penris, Severinus

                                   zoon van Hermanus Penris.

RHCL Maastricht (22-1760-29 - foto 5358a+b+c+d)

 

Geleen - 7 juni 1760 - brief van fr. Norbert Kochs pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Lemmens en Maria Feijts.

RHCL Maastricht (22-1760-135 - foto 4834a+b)

 

Opgeleen - 13 november 1760 - brief/schema van f: Norbertus Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Erckens zoon van Petrus Erckens, Petrus zoon van Arnoldus Erckens, Arnoldus zoon van Petronilla; en

- Elisabetha Cremers dochter van Maria Coumans, Maria dochter van Lambertus Coumans, Lambertus zoon van Catharina.

Petronilla en Catharina zijn zusters.

RHCL Maastricht (22-1760-36 - foto 5359a+b)

 

Opgeleen - 27 november en 1 december 1760 - brieven van f: N: Kochs [mede ondertekend door B: Wiegels pastoor in Oirsbeek] als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Wessels ex Geleen en

Ida Limpens ex Oirsbeek.

RHCL Maastricht (22-1760-184/185 - foto 5360a+b+c+d+e+f)

 

Opgeleen - 12 februari 1764 - brief/schema van f: Norbertus Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Luijten zoon van Hermanus Luijten, Hermanus zoon van Hermanus Luijten, Hermanus zoon van Maria Hamers; en

- Cornelia Hamers dochter van Christina Hamers, Christina dochter van Nicolaus Hamers, Nicolaus zoon van Nicolaus Hamers.

Nicolaus Hamers en Maria Hamers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (23-1764-16 - foto 5363)

 

Opgeleen - 25 juni 1764 - brief/schema van f: Norbert Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Boumon weduwenaar van Gertrudis Lenerts, Gertrudis dochter van Anna Muijckens, Anna onwettige dochter van Maria Notermans.

- Margaretha Notermans, dochter van Henricus Notermans, Hendricus zoon van Joannes Notermans.

Joannes Notermans en Maria Notermans zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (23-1764-9 - foto 5362)

 

Opgeleen - 28 augustus 1764 - brief van f: Norb: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Smeets en Maria Elisabetha Nijssen.

RHCL Maastricht (23-1764-4 - foto 5361)

 

Opgeleen - 5 november 1764 - brief van f: Norb: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Eustachius Baggen en Anna Elisabetha Kreckels.

RHCL Maastricht (23-1764-117 - foto 5364)

 

Opgeleen - 14 februari 1767 - brief van f: Norbertus Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Willems en Anna Maria Trumpener.

RHCL Maastricht (24-1767-54 - foto 5366)

 

Opgeleen - 22 februari 1767 - brief van f: N: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Göbbels en Maria Rosa Zelis.

RHCL Maastricht (24-1767-47 - foto 5365)

 

Opgeleen - 26 mei 1767 - brief van f: N: Kochs pastoor in Opgeleen [mede ondertekend door M: Werden pastoor in Limbricht] als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Dormans ex parochie Limbricht en

Maria Sibilla Kreckels ex parochie Opgeleen.

RHCL Maastricht (24-1767-132 - foto 5369)

 

Opgeleen - 25 juli 1767 - brief van f: N: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Renerus Nijssen en Anna Maria Luijten.

RHCL Maastricht (24-1767-124 - foto 5368)

 

Opgeleen - 4 november 1767 - brief van f: Norbertus Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bours weduwenaar en Maria Kisters weduwe.

RHCL Maastricht (24-1767-146 - foto 5370) 

 

Opgeleen - 23 november 1767 - brief van f: Norb: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Weijs en Christina Demacker.

RHCL Maastricht (24-1767-115 - foto 5367)

 

Opgeleen - 1 juli 1768 - brief van f: Norbert: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Göbbels en Maria Sibilla Haerden.

RHCL Maastricht (25-1768-85 - foto 5371)

 

Opgeleen - 13 november 1768 - brief/schema van f: Norbertus Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas Cremers zoon van Michael Cremers, Michael zoon van Joannes Cremers; en

- Maria Cremers dochter van Petrus Cremers, Petrus zoon van Michael Cremers.

Joannes Cremers en Michael Cremers zijn broers.

RHCL Maastricht (25-1768-107 - foto 5373)

 

25 september 1769 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Brewers weduwenaar parochiaan van Obbicht en

Joanna Catharina Hilgers parochiane van Geleen bisdom Roermond.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 2290)

 

Opgeleen - 7 januari 1772 - brief van f: Norbertus Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Kreckels, zoon van Henricus Kreckels, Henricus zoon van Elisabetha Penris; en

- Anna Catharina Vromen, dochter van Ida Bollen, Ida dochter van Joannes Bollen.

Elisabeth Penris en Joannes Bollen zijn half zus en half broer, in dit geval van zelfde moeder.

RHCL Maastricht (26-1772-41 - foto 5374)

 

Opgeleen - 10 november 1772 - brief van f: Norb: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Lemmens weduwenaar, zoon van Agnes Genders, Agnes dochter van Christina Maes; en

- Anna Catharina Notermans oud 32 jaar, dochter van Eustachius Notermans, Eustachius zoon van Margaretha Maes.

Christina Maes en Margaretha Maes zijn zusters.

RHCL Maastricht (26-1772-65 - foto 5376)

 

Schinnen / Opgeleen - 23 en 24 november 1772 - brieven van A: Hoen pastoor in Schinnen en f: Norb: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Haerden parochiaan in Opgeleen en

Maria Gertrudis Knoren parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (25-1772-46 - foto 5375a+b+c+d)

 

Opgeleen - 20 februari 1773 - brief van f: Norb: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Willems en Mechtildis Glaesmaekers.

RHCL Maastricht (27-1773-81 - foto 5378)

 

Opgeleen - 18 april 1773 - brief van f: N: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Penris en Anna Catharina Luijten.

RHCL Maastricht (27-1773-99 - foto 5379)

 

Opgeleen - 5 november 1773 - brief/schema van f: N: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Willems zoon van Mechtildis Crousen, Mechtildis dochter van Ida van de Weerd, Ida dochter van Christina Selis, Christina dochter van Gerardus Selis; en

- Joanna Catharina Selis dochter van Matthias Selis, Mathias zoon van Gerardus Selis, Gerard zoon van Matthias Selis, Mathias zoon van Gerardus Selis.

RHCL Maastricht (27-1773-48 - foto 5377)

 

Opgeleen - 13 januari 1775 - brief/schema van f: N: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Matthias Baggen zoon van Maria Elisabeth Keulers, Maria dochter van Petrus Keulers, Petrus zoon van Petrus Keulers; en

- Maria Catharina Keulers dochter van Wilhelmus Keulers, Wilhelmus zoon van Laurentius Keulers.

Petrus Keulers en Laurentius Keulers zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1775-26 - foto 5381)

 

Opgeleen - 22 mei 1775 - brief van f: N: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Matthias Banens en Maria Agnetis Bemelmans.

RHCL Maastricht (28-1775-15 - foto 5380a+b)

 

Opgeleen - 21 augustus 1777 - brief/schema van f: N: Kochs pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Paes zoon van Catharina Timmers, Catharina dochter van Sophia Cremers, Sophia dochter van Joannes Cremers; en

- Maria Catharina Boesten dochter van Joannes Boesten, Joannes zoon van Maria Cremers, Maria dochter van Michael Cremers.

Joannes Cremers en Michael Cremers zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1777-135 - foto 5382)

 

Opgeleen - 14 april 1780 - brief van f: W: Schmitz pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Penders en Anna Maria Luijten.

RHCl Maastricht (29-1780-30 - foto 5383)  

 

Opgeleen - 5 mei 1783 - brief van H. Haveniet pastoor in Opgeleen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

 met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Hoedemaekers zoon van Martinus, Martinis zoon van Elisabetha, Elisabeth dochter van Matthaeus; en

- Maria Catharina Lemmens dochter van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Catharina, Catharina dochter van Absolon, Absolon zoon van Matthaeus.

RHCL Maastricht (29-1783-49 - foto 5215a+b)

 

Opgeleen - 5 mei 1783 - brief van H. Haveniet pastoor in Opgeleen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lambertus Luijten zoon van Magdalena, Magdalena dochter van Michael, Michael zoon van Lambertus; en

- Maria Catharina Baggen dochter van Gertrudis, Gertrudis dochter van Godefridus, Godefridus zoon van Lambertus.

RHCL Maastricht (29-1783-149 - foto 5388a+b)

 

Opgeleen - 29 mei 1783 - brief/schema van f: Gerlacus Brewer vice pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Eustachius Klinckhaemers zoon van Michael, Michael zoon van Catharina; en

- Anna Catharina Smeets dochter van Joannes, Joannes zoon van Judith.

Catharina en Judith zijn zusters.

RHCL Maastricht (29-1783-136 - foto 5387)

 

Opgeleen - 18 augustus 1783 - brief van H. Haveniet pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Düllens en Catharina Willems.

RHCL Maastricht (29-1783-112 - foto 5386)

 

Opgeleen - 5 november 1783 - brief van H. Haveniet pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Michael Coenen en Maria Catharina Baggen.

RHCL Maastricht (29-1783-29 - foto 5384)

 

Opgeleen - 10 november 1783 - brief van H. Haveniet pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Dijonisius Luijten en Maria Catharina Haerden.

RHCL Maastricht (29-1783-66 - foto 5385)

 

Opgeleen - 27 mei 1784 - brief van H. Haveniet pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Petrus Raemeckers parochiaan van Schinnen en

Ida Vroemen parochiane van Opgeleen.

RHCL Maastricht (30-1784-7 - foto 5389)

 

Opgeleen - 9 oktober 1786 - brief en schema van H. Haveniet pastoor in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Petrus Paes zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Petrus, Petrus zoon van Henricus; en

- Maria Sijbilla Baggen dochter van Henricus, Henricus zoon van Sijbilla, Sijbilla dochter van Matthias.

Henricus en Matthias zijn broers.

RHCL Maastricht (30-1786-12 - foto 5390a+b)

 

Opgeleen - 13 november 1786 - schema van H. Haveniet pastoor in Opgeleen ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Reinerus Maes zoon van Petrus, Petrus zoon van Maria, Maria dochter van Reinerus; en

- Anna Maria NN dochter van Joannes, Joannes zoon van Sophia, Sophia dochter van Reinerus.

De aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (30-1786-36 - foto 5391)

 

Opgeleen - 30 mei 1791 - schema van H. Havenith pastoor in Opgeleen ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- [Antonius Hermans] weduwenaar van Elisabetha, Elisabeth dochter van Catharina, Catharina dochter van Helena; en

- Maria Elisabetha [Luijten], dochter van Margaretha, Margareth dochter van Elisabetha, Elisabeth dochter van Margaretha.

Ze zijn rk getrouwd in Geleen op 7 juni 1791 met als getuigen: Henricus Kusters en Anna Josepha Raemaeckers.

Helena en Margaretha zijn zusters.

De aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (31-1791-18 - foto 5392)

 

Opgeleen - 18 augustus 1791 - brief van H. Havenith pastoor in Opgeleen, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michaelis Soons en Anna Catharina Luijten.

RHCL Maastricht (12-1731-2 - foto 5344)

 

Opgeleen - 3 november 1791 - schema van H. Havenith pastoor in Opgeleen ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Daemen zoon van Petrus Daemen, Petrus zoon van Joannes Daemen, Joannes zoon van Agnes Crousen; en

- Joanna Sijbilla Crousen dochter van Joannes Petrus Crousen, Joannes zoon van Walterus Crousen, walterus zoon van Joannes Crousen.

Agnes Crousen en Joannes Crousen zijn zus en broer.

De aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (31-1791-25 - foto 5394)

 

Opgeleen - 14 december 1794 - brief van A.E. Nijbelen dienstbaar in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Dols en Maria Sijbilla Willems.

RHCL Maastricht (31-1794-23 - foto 5395a+b)

 

Opgeleen - 31 maart en 2 juni 1795 - brieven en schema van A.E. Nijbelen dienstbaar in Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Matthias Zelis weduwenaar, zoon van Elisabetha Luijten; en

- Maria Elisabetha Luijten, dochter van Mathias Luijten.

Elisabetha Luijten en Mathias Luijten zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (31-1795-11 - foto 5396a+b+c+d)

 

Opgeleen - 11 april 1795 - brief van A.E. Nijbelen dienstbaar in Opgeleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Franciscus Clemens parochiaan van Sittard en

Maria Christina Genders weduwe parochiane van Opgeleen.

RHCL Maastricht (31-1795-55 - foto 5397a+b)

 

Opgeleen - 1 juli 1796 - schema van H. Havenith pastoor in Opgeleen ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege aanverwantschap

[sic: bloedverwantschap] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Coenen zoon van Margaretha Proosten, Margareth dochter van Godefridus Proosten; en

- Anna Maria Luijten dochter van Maria Magdalena Proosten, Maria dochter van Michael Proosten.

Godefridus Proosten en Micahel Proosten zijn broers.

De aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (32-1796-91 - foto 5398)

 

Schinnen - 24 september 1796 - brief van N: Somija pastoor in Schinnen [mede ondertekend door H. Havenith pastoor in Opgeleen] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Luijten parochiaan van Geleen en

Maria Catharina Klinckenberg parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (32-1796-77 - foto 5815)

 

Spaubeek - 25 september 1796 - brief van A. Somija pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Köbben van parochie Geleen en

Maria Catharina Stassen van parochie Spaubeek.

RHCL Maastricht (32-1796-81 - foto 3836a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Geleen - periode 1729-1749 - brief van f: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Paes en Catharina Boijen.

RHCL Maastricht (S-?-39 - foto 5399a+b)

 

Geleen - periode 1729-1749 - brief van f: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jansen en Joanna Nijsten.

RHCL Maastricht (S-?-108 - foto 5400)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Geleen - 3 december 1674 - brief van broeder Wilhelmus Helceus pastoor in Geleen aan Roermond die hun mededeelt dat een monnik Petrus Cuijpers

priester van de orde der Norbertijnen van de abdij Reickenstein als pastoor zal worden toegevoegd in Geleen, mits er geen bezwaren komen. Antwoord

d.d. 5 dec. 1674 van Jacobus Oeveren kanunnik vauit kathedraal toestemming gevende en extract uit protocol van bisdom Roermond voor audientie

aldaar op 16 januari 1675 van Petrus Cupers.

RHCL Maastricht (1-1674-1 - foto 5324a+b+c+TV)

 

Geleen - 8 april 1729 - brief [gevonden in bisdom Roermond] van kapelaan Joannes Maes aan pastoor en deken Coesvelt in "Amsteraedt" [= Amstenrade]

over opbrengsten van het kerkhof waarvan blijkbaar een deel ervan naar deken Coesvelt ging. De kapelaan vraagt toestemming om het in eigen hand te

houden maar stuurt Coesvelt wel geld van grafrechten waarschijnlijk vergoeding voor kosten van begraven.

RHCL Maastricht (11-1729-122 - foto 6071a/b+TV)

 

Millen - 22 augustus 1791 - brief van J: P: Peill deken in Millen aan H. Havenith pastoor in Opgeleen die vraagt om verklaring van handelingsvrijheid

[dat is een verklaring of zij al niet met iemand anders was verloofd] over Maria Sophia Keulers van origine parochiane van Opgeleen, blijkbaar nodig

voor aanstaande huwelijk.

RHCL Maastricht (31-1791-22 - foto 5393+TV)

 

Sittard - 9 februari 1796 - brief van medische dokter Mulckens over Maria Rosa Zelis van parochie Geleen, die hij deskundig heeft onderzocht en verklaart

dat haar zwakte niet natuurlijk is en met medicijnen niet kan behandelen, maar concludeert uit verschillende aanwijzingen en vele symptomen dat zij door

de duivel is geinfecteert en acht duiveluitdrijving in dit geval nuttig en zelfs noodzakelijk.

RHCL Maastricht (32-1796-15 - foto 6339+TV)