GenBronnen

maas

Geijsteren huwelijks dispansaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venray - 30 en 31 maart 1682 - brieven van Matthias Roebroeck pastoor van "Venradis" en Antonius Gieskens van Geijsteren als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mel(c)hior Aerts "maseesensis sub parochia de Geijsteren" en

Agnes van Cuijck parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (1-1682-65 - foto 1430a+b)

 

Venray - 12 december 1690 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen

en voor huwelijk in gesloten tijd tussen:

Joannes Fransen gedeeltelijk verlamd en weduwnaar in Wanssum onder dekanaat van Venraij en

Christina Juriens zijn meid uit Geijsteren.

Zij woont al 2 jaar bij hem en is nu zwanger van hem wat zij bereid is onder ede te bevestigen, die zwangerschap kan zij nu niet langer geheim houden.

Ze vragen om dispensatie zodat zij tegenover pastoor Jacobus Deckers van Wanssum kunnen trouwen.

RHCL Maastricht (3-1690-56 - foto 1429a+b+TV)

 

Geijsteren - 27 oktober 1704 - brief van Antonius Gieskens pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Bussers parochiaan ex Geijsteren en

 Michelina Dericks parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (4-1704-81 - foto 1714a+b)

 

Geijsteren - 1 oktober 1710 - brief van Bertrandus Jolij kapelaan in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Craen parochiaan van Venlo en

Gertruda Lijefkens ex Maeshees parochiane van Geijsteren.

RHCL Maastricht (6-1710-20 - foto 1715)

 

Geijsteren - 30 november 1721 - brief van Joannis Vlockhoven pastoor in Geijsteren als aanvraag voor  dispensatie in verband met aangaan van huwelijk door:

Alart Jans van de Staij geboren (Vierlings)beek in het land van Cuijk inwoner over en weer in Geijsteren en (Vierlings)beek, heeft gewerkt in Holland.

Zijn toekomstige vrouw werd niet vermeld in dit schrijven.

RHCL Maastricht (10-1721-27 - foto 1406+TV)

 

Geijsteren - 28 mei 1726 - brief en schema van Joannes Vlockhoven pastoor in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Seveijen parochiaan van Eijen [= Ayen] sub parochie van Bergen, zoon van Jan Seveijen en Elisabeth Huberts, Jan zoon van Godefridus

                              Seveijen en Hendrina Rutten, Godefridus zoon van Andreas Seveijen en Catharina; en

- Sophia Seveijen parochiane van Geijsteren, dochter van Nicolaus Seveijen en Elisabeth Maes, Nicolaus zoon van Peter Seveijen en Petronella Arts,

                              Peter zoon van Andreas Seveijen en Catharina.

RHCL Maastricht (10-1726-23 - foto 1661a+b+c)

 

Geijsteren - 28 mei 1730 - brief van Joannes Vlockhoven pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Camerinij van Venlo en

Josina Lieskens parochiane van Geijsteren.

RHCL Maastricht (12-1730-4 - foto 1716)

 

Geijsteren - 24 februari 1737 - brief van Arnold. Porten pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Assevedo van Dusseldorf soldaat als keteldrummer in dienst van Holland te Arnhem in legioen van graaf de Nassau la Leek en

Catharina Loncin van Geijsteren.

RHCL Maastricht (14-1737-6 - foto 1717a+b)

 

Wanssum - 23 november 1740 - brief van P. van Loon pastoor in Wanssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joachim Naus inwoner van Geijsteren en

Catharina Rutten inwoonster van Wanssum. 

RHCL Maastricht (14-1740-72 - foto 1718a+b)

 

Well - 16 april 1741 - brief van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Beckers ex Maashees parochiaan in Geijsteren en

Petronella van den Hergraven weduwe Petrus van den Bergh parochiane van Well.

RHCL Maastricht (15-1741-25 - foto 177)

 

Geijsteren - 21 april 1741 - brief van Arn. Porten pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Reijs? weduwnaar parochiaan van Geijsteren en

Maria Theresia Schluijs ex Wanssum.

RHCL Maastricht (23-1764-89 - foto 1721)

 

Geijsteren - 25 mei 1741 - brief en schema van Arn. Porten pastoor in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Francis Berntz ex Beeck, zoon van Gerit Berntz en Aleida Artz, Aleida dochter van Joannes Artz en Elisabeth van Rijswijk, Elisabeth dochter van

                        Frans van Rijswijk en Geretje, Frans zoon van Jasper van Rijswijk en Gertruijd; en

- Hendrin Andriessen ex Maeshees parochiane van Geijsteren, dochter van Joannes Andriessen en Jenneke Thijssen, Jenneke dochter van Peter

                        Thijssen en Jacoba Janssen, Jacoba dochter van Dries Janssen en Jenneke van Rijswijk, Jenneke dochter van Jasper van Rijswijk en Gertruijd.

RHCL Maastricht (15-1741-39 - foto 1719a+b+c)

 

Venray - 17 januari 1746 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Linssen parochiaan van Geisteren en

Gertrudis Simons parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (18-1746-146 - foto 1483a+b)

 

Geijsteren - 7 februari 1760 - brief van G. Poeijn pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Fleuren en Henrica Verheijen.

RHCL Maastricht (22-1760-59 - foto 1720a+b+c)

 

Geijsteren / Vierlingsbeek (nb) - 6 en 7 juli 1760 - brieven van G. Poeijn pastoor in Geijsteren en P. Janssens pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Ruloffen weduwnaar parochiaan van Geijsteren en

Henrica van de Ven parochiane van Vierlinxbeeck.

RHCL Maastricht (22-1760-142 - foto 1414a+b+c+d+e)

 

Lottum/Geijsteren - 17 augustus 1767 - brief van Leonardus Petrus Aerdts te Lottum aan pastoor G. Poeijn in Geijsteren en brief van Gerardus Poeijn

pastoor van Geijsteren aan de bisschop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Flinsenberg weduwnaar parochiaan van Lottum en

Theodora Dericks parochiane van Geijsteren.

RHCL Maastricht (24-1767-150 - foto 654a+b+c)

 

Geijsteren - 12 januari 1777 - brief van C. Verblackt pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Adolphus Knops parochiaan van Geijsteren en

Sibilla Kaeters parochiane van Wansum.

RHCL Maastricht (28-1777-82 - foto 1722)

 

Geijsteren - 12 november 1783 - brief van A. Vercampen pastoor in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Gerardus Lenssen en Gertrudis Smits parochianen in Maeshees.

RHCL Maastricht (29-1783-35 - foto 1724)

 

Geijsteren - 6 december 1783 - brief van A. Vercampen pastoor in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Janssen parochiaan van Broeckhuijsevorst en

Antonia ook Antonetta Lensen weduwe parochiane in Maeshees.

RHCL Maastricht (29-1783-1 - foto 1723)

 

Geijsteren - 25 april 1785 - brief/schema van A. Vercampen pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Kersten, 30 jaar, zoon van Franciscus Kersten en Joanna van den Bosch, Franciscus zoon van Petrus Kersten en Maria Cockken, Maria dochter

                                    van Cornelius Cockken en Elizabet Merselen; en

- Gertrudis Vaaghs, 31 jaar, dochter van Gabriel Vaaghs en Joanna Weijs, Gabriel zoon van Joannes Vaaghs en Mechel Verheijen, Mechel dochter van

                                    Petrus Verheijen en Sophia Cockken.

Cornelius Cockken en Sophia Cockken zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (30-1785-1 - foto 1725)