GenBronnen

maas

Bunde huwelijks dispensaties


tot 1559 parochie Meerssen

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Bunde - 10 februari 1760 - brief en schema van P: F: du Moulin pastoor in "Bundt" [= Bunde] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Steins weduwnaar van Maria Quax, zoon van Matthias Steins en Aldegonda Gerrits, Mathias zoon van Matthias Steins en Anna Vincken,

                                     Anna dochter van Joannes Vincken en Elisabetha Meyers.,

- Barbara Vossen dochter van Theodorus Vossen en Margareta Hornac, Theodorus zoon van Thomas Vossen en Gertrudis Perjens, Thomas zoon

                                     van Gerardus Vossen en Elisabetha Meyers.

Thomas Vossen en Anna Vincken zijn half broer en half zus, hebben zelfde moeder Elisabetha Meyers.

RHCL Maastricht (22-1760-37 - foto 5549a+b)

 

Meerssen - 25 november 1783 - brief van J: L: Aussems pastoor in Meerssen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus le Coeur parochiaan ex Bunde en

Maria Elisabetha Smeets parochiane van Meerssen.

RHCL Maastricht (29-1783-69 - foto 5633)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Bunde - 13 januari 1774 - brief van P. du Moulin pastoor in "Bundt" [= Bunde] aan bisschop van Roermond, die zich verbaast dat ene Franciscus

Kerckhofs de bisschop had benaderd om toestemming te krijgen om te trouwen met Catharina Schepers parochiane van Bunde, terwijl hij voorheen

woonde met Maria Helena Kleuters ook parochiane van Bunde zelfs met haar protestants had getrouwd op 8 augustus 1770 in Meerssen. Blijkbaar

hadden ze al een kind en heeft Franciscus via brieven aan Maria gevraagd om vrijheid. Zij heeft blijkbaar scheiding procedure gestart bij schepenen

van Meerssen wat nog onbeslist was. Pastoor haalt nog aan vroegere moeilijkheden daarmee in andere parochies.

RHCL Maastricht (27-1774-12 - foto 5629a+b+c+TV)

 

Bunde - 13 november 1783 - franstalige brief van P: du Moulin pastoor de "Bundt" [= Bunde] als commissie lid, aan de bisschop van bisdom Roermond,

waarin hij meld dat douarière van Mewen haar boer Hartelstein had weerhouden om zijn dochter te presenteren bij hem voor het huwelijk. De pastoor

heeft aan de boer geantwoord dat hij als goed Christen gehoorzaam dient te zijn aan de bisschop en om de mevrouw niet boos te maken zij met zijn

tweeen naar Roermond moeten gaan voor een beslissing van de bisschop.

RHCL Maastricht (29-1783-5 - foto 5572a+b+TV)