GenBronnen

maas

Broekhuizenvorst huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Broekhuizenvorst - 6 februari 1705 - brief van J. Verberckt pastoor in Brouckhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus a Rois en Joanna Steenacker.

RHCL Maastricht (5-1705-6 - foto 1378a+b)

 

Twisteden (D) - 25 april 1710 - brief van J. H. Schax pastoor van "Tweesteden" [= Twisteden D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Paulus Cuijppers parochiaan van Broekhuizenvorst en

Maria Raedts parochiane van Twisteden (D).

RHCL Maastricht (6-1710-52 - foto 4357a+b)

 

Broekhuizenvorst - 12 juni 1710 - brief van J. Verberckt pastoor in Brouckhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus de Louioermans heer de Oeijen en Gertrudis Eskens.

RHCL Maastricht (6-1710-147 - foto 1380)

 

Broekhuizenvorst - 5 oktober 1716 - brief en schema van J. Verberckt pastoor in Broeckhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Goswinus ook Gossen Gossers zoon van Willem Gossens, Willem zoon van Gossen Gossens; en

- Helena ook Hilleke Hermans weduwe van Willem Hermans, Willem zoon van Mathijs Hermans, Mathijs zoon van Geurt Hermans.

Gossen Gossens en Geurt Hermans zijn broers.

RHCL Maastricht (8-1716-63 - foto 1381a+b+c)

 

Broekhuizenvorst - 18 september 1728 - brief van W.H. Wierix pastoor in Broekhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Potten en Maria Siberts.

RHCL Maastricht (10-1728-7 - foto 1382a+b)

 

Broekhuizenvorst - 29 april 1729 - brief van W.H. Wierix pastoor in Broekhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Reijnders parochiaan van Broeckhuijsenvorst en

Sibilla Cuijpers parochiane van Wanssum.

RHCL Maastricht (11-1729-39 - foto 1383)

 

Broekhuizenvorst - 21 oktober 1729 - brief van W.H. Wierix pastoor in Broekhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van der Water en Joanna Steenackers.

RHCL Maastricht (11-1729-134 - foto 1384)

 

Broekhuizenvorst - 17 februari 1735 - brief en schema van W.H. Wierix pastoor in Broekhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Versaert ook Jan Versaert zoon van Gaert Versaert, Gaert zoon van Peter Versaert, Peter zoon van Inneken Cuijpers, Inneken dochter van

                                          Paulus Cuijpers, Paulus zoon van Jan Versart; en

- Joanna Cuijpers ook Jenneken Cuijpers dochter van Reijder Cuijpers, Reijder zoon van Paulus Cuijpers, Paulus zoon van Paulus Cuijpers, Paulus

                                          zoon van Jan Versart.

RHCL Maastricht (13-1735-216 - foto 1388a+b+c)

 

Broekhuizenvorst - 19 februari 1735 - brief van W.H. Wierix pastoor in Broekhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hendrix en Margarita Hendrix.

RHCL Maastricht (13-1735-219 - foto 1389)

 

Grubbenvorst/Broekhuizenvorst - 27 november 1735 - brieven van A. Poorten van Grubbenvorst en W.H. Wierix pastoor van Broekhuizenvorst als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Ianssen parochiaan van Grubbenvorst en

Anna Hermans parochiane van Broeckhuijsenvorst.

RHCL Maastricht (13-1735-174 - foto 389a+b)

 

Broekhuizenvorst - 5 december 1735 - brief van W.H. Wierix pastoor in Broekhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie [van de 3 afkondigingen] in

verband met voorgenomen huwelijk [in advents tijd] tussen:

Cornelis Agten en Elisabeth van de Ven.

RHCL Maastricht (13-1735-166 - foto 1387a+b+TV)

 

Geldern (D) - 2 oktober 1737 - brief van f: Marcus a. s. Elisab. carm. en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen

 in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Melchior Fijten en Maria de Louwerman.

Pastoor Wirix van Broekhuizenvorst laat de pastoor van Geldern (D) weten dat er voor de bruid geen beletsels zijn.

RHCL Maastricht (14-1737-16 - foto 4782a/b+TV)

 

Lottum - 11 en 14 mei 1742 - brieven en schema van B.J. Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus aen gen Eijndt parochiaan van Broeckhuizenvorst, zoon van Petrus aen gen Eijndt ofwel Potten, Petrus zoon van Wilhelmus Potten en

                                     Gritje op Wis, Gritje dochter van Joannes op Wis; en

- Joanna Smeeten parochiane van Lottum, dochter van Joannes Smeeten en Eva Versleijen, Eva dochter van Petrus Versleijen en Joanna op Wis,

                                     Joanna dochter van Joannes op Wis.

Gritje op Wis en Joanna op Wis zijn zusters.

RHCL Maastricht (16-1742-66 - foto 648a+b+c+d+e+f+g)

 

Lottum - 8 november 1744 - brief van B.J. Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Lichtevelt ex Broeckhuijsenvorst en

Henrica Aengenaes parochiane van Lottum.

RHCL Maastricht (17-1744-32 - foto 649a+b+c)

 

Broekhuizenvorst - 15 oktober 1753 - brief van W.H. Wirix pastoor in Broekhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes van Bracht en Maria Wolters.

RHCL Maastricht (20-1753-14 - foto 1393)

 

Broekhuizenvorst/Meerlo - 22 en 27 oktober 1753 - brieven van W.H. Wirix pastoor in Broekhuijsenvorst en broeder Wilh: Michiels waarnemend pastoor

van Mierloe als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Pijpers parochiaan van Mierloe en

Maria Gielens parochiane van Broeckhuijsenvorst.

RHCL Maastricht (20-1753-15 - foto 1394a+b+c+d+e+TV)

 

Broekhuizenvorst - 17 juli 1754 - schema van J. Sijbers "presbijter curatus" van Broeckhuijsenvoorst ter ondersteuning bij de aanvraag om dispensatie

vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Jansen zoon van Jacob Jansen, Jacob zoon van Thisken Maes, Thisken dochter van Jacob Maes en Rencken Renckens; en

- Joanna/Jenneken van Bracht, dochter van Rencken Kusters, Rencken dochter van Jenneken van de Veen, Jenneken dochter van Gertjen Maes,

                                 Gertjen dochter van Jacob Maes en Rencken Renckens.

Thisken Maes en Gertjen Maes zijn zusters.

RHCL Maastricht (21-1754-2 - foto 1395a+b)

 

Broekhuizenvorst/Geldern (D) - 29 december 1763 en 3 januari 1764 - brieven van Joannes Sijbers pastoor in Broekhuijsenvorst en broeder Michael

pastoor van Geldern, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Reinarts parochiaan van Geldern (D) en

Mechtildis van Soost parochiane van Broeckhuijsenvorst.

RHCL Maastricht (23-1764-76 - foto 1397a+b+c)

 

Blitterswijk - 6 april 1768 - brief en schema van Hermannus Giltaij pastoor van Blitterswijck [mede ondertekend door Joannes Sijbers pastoor in Broeck-

huijsenvorst] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus op Wijs ook Goessens parochiaan van Broeckhuijsenvorst, zoon van Willem Goessens en Johanna op Wijs, Johanna dochter van Peter op

                                     Wijs en Jennetje Steenacker, Peter zoon van Jan op Wijs en Catharina Deckers, Jan zoon van Petrus op Wijs en Eva NN; en

- Beatrix Wijnhoven parochiane van Blijtterswijck, dochter van Jacob Wijnhoven en Aldegonda Hennekes, Jacob zoon van Jan op Wijs met geslachts-

                                     naam Wijnhoven en Jenneke Versleijen, Jan op Wijs zoon van Petrus op Wijs en Eva NN.

Jan op Wijs en Jan op Wijs/Wijnhoven zijn broers.

RHCL Maastricht (25-1768-5 - foto 1398a+b+c)

 

Broekhuizenvorst - 20 mei 1777 - brief van Cremeren pastoor in Broekhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Peelen en Petronilla Bexkens.

RHCL Maastricht (28-1777-128 - foto 1399)

 

Geijsteren - 6 december 1783 - brief van A. Vercampen pastoor in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Janssen parochiaan van Broeckhuijsenvorst en

Antonia ook Antonetta Lensen weduwe parochiane in Maeshees.

RHCL Maastricht (29-1783-1 - foto 1723)