GenBronnen

maas

Broekhuizen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Broekhuizen - 4 februari 1678 - brief van Joannes Wijnants pastoor in Broechuijsen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Henrix en Margarita Theodori Henricus dochter.

RHCL Maastricht (1-1678-31 - foto 1377a+b)

 

Broekhuizen - 12 april [1730] - brief van F.H. Warrimont over betaling voor dispensatie ten behoeve van voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Brughuijs ex Lottum en

Helena Muijters parochiane van Broekhuizen.

Ze hadden te weinig betaald, wat eerst vereffend dient te worden, alvorens toestemming wordt verleend.

Ze zijn vervolgens getrouwd in Lottum op 22 april 1730.

RHCL Maastricht (S-1730-155 - foto 1400a+b+TV) 

 

Grubbenvorst - 25 juni 1735 - brief van A. Poorten als aanvraag voor dispensatie in  verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ioannes van Soest ex Broeckhuijsen en

Anna Reinckens parochiane van Grubbenvorst.

RHCL Maastricht (13-1735-190 - foto 390)

 

Broekhuizen - 29 maart 1736 - brief van P: Brughuijs pastoor in Broeckhuijsen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Slots en Joanna Baetsen.

RHCL Maastricht (14-1736-10 - foto 1390a+b)

 

Lottum - 2 maart 1737 - brief van B.J. Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Dijck parochiaan van Lottum en

Catharina Swegen parochiane van Broeckhuijsen.

RHCL Maastricht (14-1737-18 - foto 647a+b)

 

Lottum - 15 september 1746 - brief van B.J. Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Clever parochiaan van Lottum en

Petronella Borghers parochiane van Broeckhuijsen.

RHCL Maastricht (18-1746-16 - foto 650a+b+c+TV)

 

Broekhuizen - 28 oktober 1746 - brief en schema van P: Brughuijs pastoor in Broeckhuijsen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

erwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Baetsen zoon van Henrick Baetsen, Henrick zoon van Catharijn Baetsen alias Cremers, Catharijn dochter van Henrick Cremers; en

- Petronella Vila dochter van Francis Vila, Francis zoon van Peternel Vissers alias Cremers, Peternel dochter van Jenneken Vissers alias Cremers.

Henrick Cremers en Jenneken Vissers alias Cremers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (18-1746-6 - foto 1392a+b+c)

 

Broeckhuijsen/Venlo - 20 en 21 mei 1760 - brieven Pet: Brughuijs pastoor in Broeckhuijsen en Thomas A: Caenen pastoor van Venlo als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Ulft weduwnaar parochiaan van Venlo en

Petronilla Stocken parochiane van Broeckhuijsen.

RHCL Maastricht (22-1760-31 - foto 1163a+b+c+d)

 

Broekhuizen - 18 september 1764 - brief en schema van P: Brughuijs pastoor in Broeckhuijsen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

erwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Stoecken zoon van Henricus Stoecken en Helena Burgers, Helena dochter van Joannis Burgers en Petronella van Soost, Petronella dochter

                                      van Joannis van Soost; en

- Gertrudis Potten dochter van Wilhelmus Potten en Maria Sijberts, Maria dochter van Sijbertus Sijberts, Sijbertus Sijberts zoon van Joannis Sijberts.

Joannes van Soost en Joannes Sijberts zijn broers "ex diverso thoro".

RHCL Maastricht (23-1764-45 - foto 1396a+b+c)

 

Grubbenvorst - 9 augustus 1773 - brief en 2 schema's van H. Coulen pastoor in Grubbenvorst [mede ondertekend door S. Potten pastoor in Broeck-

huijsen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloed-verwantschap:

- Gisbertus Verhaagh weduwnaar parochiaan van Grubbenvorst, zoon van Gisbertus Verhaagh en Sibilla Coulen, Sibilla dochter van Martinis Coulen

                                         en Margarita aen gen Ordt alias Jansen, Margarita dochter van Joannes aen gen Ordt en Sibilla Mullers; en

- Joanna Bussemackers ex parochiane van Grubbenvorst, dochter van Joannes Bussemaeckers en Margarita Jansen, Margarita dochter van Gerardus

                                         aen gen Ordt ook genaamd Jansen en Joanna Vervoert, Gerardus zoon van Joannes aen gen Ordt en Sibilla Mullers.

2e schema verwantschap door huwelijk:

- Gisbertus Verhaagh weduwnaar parochiaan van Grubbenvorst, was getrouwd met Petronella Vervoert, Petronella Vervoert dochter van Godefridus

                                         Vervoert en Joanna Smits, Godefridus Vervoert zoon van Petrus Vervoert en Jacoba Pauwels, Petrus Vervoert zoon van

                                         Gisbertus Vervoert en Anna Smits, Gisbertus Vervoert zoon van Joannes Vervoert NN; en

- Joanna Bussemackers ex parochiane van Grubbenvorst, dochter van Joannes Bussemaeckers en Margarita aen gen Ordt alias Jansen, Margarita

                                         dochter van Gerardus aen gen Ordt alias Jansen en Joanna Vervoert, Joanna Vervoert dochter van Joannes Vervoert en

                                         Margrita NN, Joannes Vervoert zoon van Joannes Vervoert en NN.

RHCL Maastricht (27-1773-40 - foto 394a+b+c+d)

 

Broekhuizen/Venlo - 11 en 14 oktober 1777 - brieven van S: Potten pastoor in Broeckhuijsen en B: Milet pastoor van Venlo aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Noten parochiaan van Venlo en

Gertrudis Nabben parochiane van Broeckhuijsen.

RHCL Maastricht (28-1777-151 - foto 1186a+b)

 

Broekhuizen - 5 mei 1791 - brief en schema van G. Voss pastoor in Broeckhuijsen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Lichteveldt parochiaan van Lottum, zoon van Theodorus Lichteveldt en Henrica Aes, Theodorus zoon van Mathias Lichteveldt en Helena

                                    Honscamp, Mathias zoon van Theodorus Lichteveldt en Elisabetha Kleever, Theodorus zoon van N.N. Lichteveldt; en

- Petronilla Burgers parochiane van Broeckhuijsen, dochter van Leonardus Burgers en Gertrudes Hendrix, Leonardus zoon van Joannes Burgers en

                                    Anna Lichteveldt, Anna dochter van Alardus Lichteveldt en Gertrudes Kleever, Alardus zoon van N.N. Lichteveldt.

Elisabetha Kleever en Gertrudes Kleever zijn zusters.

Theodorus en Alardus zijn broers. Dus 2 zusters trouwen 2 broers.

RHCL Maastricht (31-1791-13 - foto 658a+b+c+d+e+f)