GenBronnen

maas

Bergen (lb) huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Keulen, dekenaat Geldern.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Geldern.

1801-1822 bisdom Aken, dekenaat Goch.

1823 dekenaat Cuyk.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Horst - 14 juni 1690 - brief van pastoor van Laer uit Horst aan bisdom Roermond over moeilijkheden omtrent voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Janssen uit Horst en Maria Kerckhoven uit Bergen,

waarvoor al dispensatie was verleend voor de 2e en 3e afroeping mits er geen tegenstand zou komen na de 1e afroeping.

Wat inderdaad kwam van de vader van de bruidegom die het niet eens was met de bruidschat wat hij blijkbaar luid te geven gaf in de kerk waarop

tumult ontstond waarop hij voor gierig werd uitgemaakt. Daarop werd een bemiddelaar gezocht in dhr. Cuijpers omdat de bruidegom een officiele

zaakwaarnemer te duur vond. Deze zou uit Anloo? komen en kontakt moeten opnemen met dhr. Adriaenssen. In vervolg blijkt dat de vader van de

bruidegom een regeling heeft getroffen dat zij trouwen in Geisteren. De brief is niet afgemaakt en lijkt verder te gaan.

Het paar zijn uiteindelijk op 15 juli 1690 te Bergen getrouwd met dispensatie voor de afkondigingen door pastoor Diepram.

RHCL Maastricht (3-1690-47 - foto 773a+b+c+TV)

 

Bergen - 28 april 1700 - brief van Henr. Diepram pastoor van Bergen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Jans ook Klinckhamer van Goch hertogdom Kleef en

Gertrudis Smitz parochiane van Bergen, dochter van de koster.

De ouders van de bruid hadden bezwaren tegen dit huwelijk vanwege de bruidegom die maar een arme handwerksman was en zij middelmatig.

Zij is daarop weggelopen. Ouders leggen ten einde raad neer bij de feiten. Zij vinden wel dat de huwelijk ver weg moet plaatsvinden, namelijk

 in gehucht Disberden bij Anholt (D) vanwege de schande en zo willen ouders voorkomen dat afkondigingen plaatsvinden in Bergen.

RHCL Maastricht (3-1700-45 - foto 1658a+b+c+d+TV)

 

Bergen - 24 juli 1719 - brief/schema van Henr. Diepram pastoor van Bergen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Coppis, zoon van Henricus, Henricus zoon van Jacobus Coppis en Methgildis, Methgildis dochter van Jacobus van den Weijenbergh en Wilhelmina; en

- Joanna Jeurgens, dochter van Adamus, Adamus zoon van Petrus Jeurgens en Petronilla, Petronilla dochter van Jacobus van den Weijenbergh en Wilhelmina.

Methgildis en Petronilla zijn zusters.

RHCL Maastricht (9-1719-71 - foto 1660a+b)

 

Venray / Bergen - 14 en 16 oktober 1719 - brieven van W. Sonnemans pastoor van Venray en Henricus Diepram pastoor van Bergen als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Hoen parochiaan van Bergen en

Margaretha van Aerssen parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (9-1719-35 - foto 1442a+b+c)

 

Sambeek - 10 februari 1721 - brief van Theodorus Kerstiens pastoor van Sambeeck aan bisdom Roermond als verzoek voor dispensatie van 2 voor-

genomen huwelijken:

1) ten behoeve van Apolonia van de Graaff, kennelijk afkomstig van Vlaanderen. Zij is getrouwd geweest met een Jood die voorwendde over te zullen

     gaan naar het katholicisme, maar in werkelijkheid niet gebeurde waarop scheiding.

     Zij wil nu trouwen met een zekere Jacobus Claavereveldt die in Sambeek woont. Verzoek om ermee akkoord te gaan.

2) ten behoeve van Petrus van Dijck parochiaan van Berghen en Joanna Visschers parochiane van Sambeeck. Zij vragen om dispensatie van de

     afkondigingen omdat Petrus soldaat van de koning van Pruissen is en op korte termijn moet vertrekken.

     Doordat zij kinderen heeft [kennelijk was zij weduwe] kan zij haar toekomstig echtgenoot niet volgen.

RHCL Maastricht (15-1741-68 - foto 1665a+b+TV) 

 

Geijsteren - 28 mei 1726 - brief en schema van Joannes Vlockhoven pastoor in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Seveijen parochiaan van Eijen [= Ayen] sub parochie van Bergen, zoon van Jan Seveijen en Elisabeth Huberts, Jan zoon van Godefridus

                              Seveijen en Hendrina Rutten, Godefridus zoon van Andreas Seveijen en Catharina; en

- Sophia Seveijen parochiane van Geijsteren, dochter van Nicolaus Seveijen en Elisabeth Maes, Nicolaus zoon van Peter Seveijen en Petronella Arts,

                              Peter zoon van Andreas Seveijen en Catharina.

RHCL Maastricht (10-1726-23 - foto 1661a+b+c)

 

Arcen - 22 oktober 1729 - brief van Franciscus Matthias Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Kerckhofs parochiaan van Arcen en

Gerarda Swijen van Bergen.

RHCL Maastricht (11-1729-129 - foto 705a+b)

 

Bergen - 26 oktober 1729 - brief van Fr. Mathias Clabbers van Berghen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van der Maeten en Anna Maria van Dijck.

RHCL Maastricht (11-1729-139 - foto 1662a+b+c)

 

Bergen - 23 november 1735 - brief van Petrus van Aken pastoor van Bergen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Coppis en Henrina Gijlen.

RHCL Maastricht (13-1735-66 - foto 1663a+b+c)

 

Afferden - 30 april 1740 - brief van A. Neimans pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van Kuick parochiaan van Aefferden en

Mechtilde Sweijen parochiane van Bergen.

RHCL Maastricht (14-1740-11 - foto 1647a+b)

 

Swolgen - 10 oktober 1740 - brief van Joannes van Dommelen pastoor van Swolgen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Verheijen parochiaan van Bergen en

Cornelia Thomassen parochiane van Swolgen.

RHCL Maastricht (14-1740-122 - foto 1664a+b)

 

Bergen - 7 oktober 1760 - brief van Petrus van Aken pastoor in Bergen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomeus Canoij ex parochie Tegelen bisdom Luik en

Henrina van Aersen parochiane van Bergen.

RHCL Maastricht (22-1760-176 - foto 16a+b)

 

Bergen - 24 en 25 april 1767 - brief en 2 schema's van E.E. Roeffs pastoor in Bergen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Joannes Rutten Wijenbergh zoon van Maria, Maria dochter van Joannes, Joannes zoon van Godefridus Swijen; en

- Petronella Zeelen dochter van Petrus, Petrus zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Godefridus Swijen.

2e schema:

- Joannes Rutten Wijenbergh zoon van Henricus Rutten, Henricus zoon van Joannes Rutten, Joannes zoon van Gerardus Rutten en Maria Wijenbergh,

                                  Maria dochter van Jan Wijenbergh; en

- Petronella Zeelen dochter van Elisabeth Jeurgens, Elisabeth dochter van Bernardus Jurgens, Bernardus zoon van Petrus Jurgens en Petronella

                                  Wijenbergh, Petronella dochter van Jan Wijenbergh.

RHCL Maastricht (24-1767-10 - foto 1667a+b+c+d)

 

Bergen - 7 juli 1768 - brief van E.E. Roeffs pastoor in Bergen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Vervoort en Maria Rutten Wijenbergh.

RHCL Maastricht (25-1768-69 - foto 1668)

 

Bergen - 19 januari 1777 - brief van E.E. Roeffs pastoor in Bergen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Willemse weduwnaar van Anna Brienen, Anna dochter van Martinus Brienen, Martinus zoon van Gerardus Brienen; en

- Christina Peters dochter van Jacobus Peters, Jacobus zoon van Joannes Peters en Christina Brienen.

RHCL Maastricht (28-1777-56 - foto 1669a+b+c)

 

Deventer (ov) en Bergen (lb) - 18 september en 13 oktober 1790 - brieven van Albertus Geerlink pastoor in Deventer en E.E. Roeffs pastoor van

Bergen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Frans Adriaen Swerts geboortig parochie Bergen zijnde rk en

Maria Scharlotta Waertzack geboortig uit Maegdeburg zijnde Luthers.

Pastoor Geerlink meldt dat ze in zijn gemeente zijn komen wonen en reeds in ondertrouw warenzijn gegaan en schrijft dat hij ze niet kan trouwen

alvorens zij in protestantse kerk zijn getrouwd en dan in rk kerk met dispensatie.

Met erbij vermelding dat Frans "musquettier" is in regiment van Plettenburg.

RHCL Maastricht (31-1790-10 - foto 1670a+b+c+d+e+f)

 

Bergen - 11 april 1793 - brief en schema van E.E. Roeffs pastoor in Bergen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus van Bommel maasschipper, zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Henricus, Henricus zoon Margarita, Margarita dochter van Petrus; en

- Henrina Rutten, dochter van Elisabetha, Elisabeth dochter van Gisbertus, Gisbertus zoon van Masius, Masius zoon van Petrus.

Zij trouwen in Bergen op 23 april 1793.

RHCL Maastricht (31-1793-4 en S-1793-97 - foto 1671a+b+c+d)

 

Bergen - 28 augustus 1793 - brief van E.E. Roeffs pastoor in Bergen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Dericks en Elisabetha Kessels parochianen van Bergen.

RHCL Maastricht (31-1793-6 - foto 550a+b)