GenBronnen

digitalisering

maas

Berg (lb) huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Sittard.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Berg - 29 november 1682 - briefje van Guilielmus Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Puts en Joanna Hendrix.

RHCL Maastricht (1-1682-55 - foto 5516)

 

Berg - 14 februari 1703 - brief van G. Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartolomaeus Thijssen parochiaan van Melick en

Maria Emens parochiane van Bergh.

RHCL Maastricht (4-1703-59 - foto 3882a+b)

 

Berg - 1 juni 1703 - brief van Guilielmus Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heiligers en Catarina Cloudt.

RHCL Maastricht (4-1703-30 - foto 5519a+b)

 

Berg - zonder datum - brief van G: Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Verboecket en Elisabeta Frencken.

RHCL Maastricht (4-1704-39 - foto 5520)

 

Berg - 18 september 1704 - brief van G. Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Henricus Korsten en Maria Jennissen.

RHCL Maastricht (4-1704-28 - foto 2321a+b)

 

Berg - 14 april 1708 - brief van G. Basel pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus Willems en Anna Nelissen.

RHCL Maastricht (5-1708-25 - foto 5521a+b)

 

Berg - 12 januari 1709 - brief en schema van G. Basel pastoor in Bergh [mede ondertekend door Joannes Mueleners pastoor in Herten] als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap [sic: aanverwantschap] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Walraven parochiaan ex Herten, zoon van Petrus, Petrus zoon van Henricus, Henricus, zoon van Paulus Walraven; en

- Gertrudis Brentgens parochiane ex Bergh, was getrouwd met Paulus, Paulus zoon van Andreas, Andreas zoon van Paulus Walraven.

RHCL Maastricht (5-1709-16 - foto 5523a+b)

 

Horn - 29 april 1712 - brief en schema van J. Snijckers, pastoor in "Hoorn" als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Mathias Theuwen parochiaan van Horne, zoon van Jacop Teuwen en Gertien Boonen, Gertien dochter van Menes Boonen en Engelken Clomppen,

                                    Engelken dochter van Peter Clomppen en Maria NN; en

- Maria Cuipers parochiane van Bergh, getrouwt geweest met Engel op 't Ven, Engel zoon van Peter op 't Ven en Catrijn Clomppen, Catrijn dochter

                                    van Peter Clomppen en Maria NN.

RHCL Maastricht (6-1712-3 - foto 782a+b)

 

Berg / Melick - 3 februari 1716 - brieven van Guilhelmus Basel pastoor in Bergh en P. Theisen pastoor in Melick als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Tissen weduwnaar parochiaan van Melick en

Omilia ook Immuele Beurskens/Beursgens parochiane van Bergh.

RHCL Maastricht (8-1716-51 - foto 3888a+b+c)

 

Berg - 15 januari 1759 - brief van f: H: Slex pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e [sic] graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Gräeven zoon van Joannes, Joannes zoon van Theodorus ten Bercker en Margaretha Gräeven; en

- Allegunda ten Bercken dochter van Theodorus ten Bercker.

RHCL Maastricht (21-1759-13 - foto 5547a+b+c+d)

 

4 mei 1763 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Simers van Urmond en Judith Lambrichs van Berg.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 563)

 

14 februari 1772 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Custers en Anna Maria Simons van Berg distrikt Susteren.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 446)

 

3 februari 1777 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Daenen parochiaan van Berg en

Beatrix Thissen parochiane van Wijlre.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1881)

 

Beesel - 12 november 1784 - brief van C.P. van Douveren pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Josephus Heijligers parochiaan van Berg en

Gertruijdis Bongers parochiane van Besel.

RHCL Maastricht (30-1784-13 - foto 263)

 

15 november 1792 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Reinerus Houben van Berg

en Ida Renkin van Obbicht.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 3843)