GenBronnen

maas

Belfeld huwelijks dispensaties


tot 1658 parochie Tegelen.

1658-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Venlo.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Belfeld - 26 juli 1696 - brief en schema van Balthasar Vecken pastoor in Belfeld als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Haenen, zoon van Henricus, Henricus zoon van Catharina, Catharina dochter van Petrus, Petrus zoon van Petrus en Anna; en

- Jacoba of Jacobina Schreurs, dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Joannes, Joannes zoon van Catharina, Catharina dochter van Petrus en Anna.

RHCL Maastricht (3-1696-4 - foto 132a+b1+b2 ex varia 131)

 

Beesel - 3 juli 1705 - brief van Wilhelmus Rarix pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Lamers parochiaan van Beesel en

Catharina Goosens parochiane van Belfeld.

RHCL Maastricht (5-1705-7 - foto 133a+b)

 

Belfeld - 18 augustus 1709 - brief van Balthasar Veecken pastoor in Belfeld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Lutters ex Tegelen en

Henrica Leistgens ex Belfeld.

RHCL Maastricht (5-1709-42 - foto 134)

 

Belfeld - 5 oktober 1709 - brief van Balthasar Veecken pastoor in Belfeld [mede verklaard door Wilhelmus Rarix pastoor in Beesel] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Gerardus Connerts parochiaan van Belfeld, wettelijke zoon van Conrardus Gerets en Aleidis Booren en

Helena Trines parochiane van Beesel.

RHCL Maastricht (5-1709-23 - foto 185)

 

Belfeld - 6 mei 1715 - brief van Balthasar Veecken pastoor in Belfeld als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Sijbertus Hendrix en Helena Conerts parochianen van Belfeld.

RHCL Maastricht (7-1715-97 - foto 135)

 

Belfeld/Beesel - 17 en 19 november 1768 - brieven van G. Franssen pastoor in Belfeld en van Poel pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk in tussen: 

Joannes Trijnes parochiaan van Belfeld en

Joanna Hendrix parochiane van Beesel.

RHCL Maastricht (25-1768-3 - foto 136a+b+c)

 

Swalmen - 30 augustus 1783 - brief en schema van J.A. Hennen, pastoor in Swalmen [mede ondertekend door G. Fransen pastoor in Belfeld] als

aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Joannes Heijnen parochiaan van Belfeld, zoon van Helena Geraets, Helena dochter van Joannes Geraets, Joannes zoon van Conrardus Geraets

                                     en Joanna Wolfers; en

- Helena Heijnen parochiane van Swalmen, dochter van Gertrudis Geraets, Gertrudis dochter van Paulus Geraets, Paulus zoon van Conrardus

                                     Geraets en Joanna Wolfers.

RHCL Maastricht (29-1783-94 - foto 137a+b)