GenBronnen

maas

Beesel huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Venlo.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 29 april en 9 mei 1590 - vier perkamenten van o.m. bisschop Octavius vicarius-generaal Gregorius Gherincx van bisdom Roermond

scholtis van ambt Montfort en van schepenen van Beesel in verband met reeds afgesloten huwelijk tussen:

Wilhelmus Quiten van Beessell en Gertrudis van Horn inwoners van parochie Asselt bisdom Roermond.

Er bleek 3e/4e graad aanverwantschap te bestaan tussen hun.

Bisschop Octavius van Calatino "nuntius in Germania Inferior en Belgia"  verzoekt Gregorius Gherincx dat te onderzoeken desgewenst dispensatie

te verlenen of excommunicatie uit te spreken. Gregorius namens "kathedrale kapittel sede vacante" verleent dispensatie en geeft opdracht aan de

pastoor van Asselt om nieuwe afkondigingen te doen om daarna het huwelijk opnieuw in te zegenen.

GA Roermond (afd. V toegang 5020 regesten lijst 6 en 7 - foto 1639a+b+c+d)

 

Beesel - 29 juni 1696 - schema van Joannes Beurskens kapelaan in Beesel als ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Geurt Peters weduwnaar van Dericske Rutten, dochter van Geurt Rutten, Geurt zoon van Trijnen van Gratum; en

- Jen van Gratum dochter van Jen van Gratum, Jen dochter van Jan van Gratum, Jan zoon van Derick van Gratum.

Derick en Trijnen zijn broer en zus, kinderen van Godefridus van Gratum en Margaretha zijn vrouw.

De brief als aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (3-1696-13 - foto 2)

 

Beesel - 1696 - dispensatie van de bisschop van Brussel vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gulielmus Hagen en Catharina Rolms?

RHCL Maastricht (3-1696-11 - foto 636a+b+c+d)

 

Beesel - 1696 - dispensatie van de bisschop van Brussel, vanwege ??? in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus NN en Catharina NN.

RHCL Maastricht (3-1696-5 - foto 637)

 

Beesel - 4 januari 1700 - brief van Wilhelmus Rarix pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bongarts en Joanna in den Bongart.

RHCL Maastricht (3-1700-3 - foto 180) 

 

Beesel - 3 juli 1705 - brief van Wilhelmus Rarix pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Lamers parochiaan van Beesel en

Catharina Goosens parochiane van Belfeld.

RHCL Maastricht (5-1705-7 - foto 133a+b)

 

Belfeld - 5 oktober 1709 - brief van Balthasar Veecken pastoor in Belfeld [mede verklaard door Wilhelmus Rarix pastoor in Beesel] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Gerardus Connerts parochiaan van Belfeld, wettelijke zoon van Conrardus Gerets en Aleidis Booren en

Helena Trines parochiane van Beesel.

RHCL Maastricht (5-1709-23 - foto 185)

 

Beesel - 6 december 1714 - brief van Rudgerus Manquers kapelaan van Besel aan de bisschop van Roermond over zijn parochianen:

Joannes van der Meeren en Joanna Margaretha Debus, die enige tijd in Zeeland hebben gewoond.

Daar zijn zij getrouwd door een pastoor.

Zij twijfelen nu over de rechtsgeldigheid van het huwelijk aangezien de pastoor is geëxcommuniceerd.

Zij verzoeken daarom het huwelijk opnieuw te mogen sluiten na verkregen dispensatie.

Joannes van der Meeren en Joanna Margareta Debus trouwen RK Beesel 6 dec. 1714.

RHCL Maastricht (S-1714-60 - foto 270+TV) 

 

Beesel - 31 mei 1715 - brief van Joannes Schutgens pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van den Broeck parochiaan van Blerick en

Joanna Sanders parochiane van Beesel.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (7-1715-124 - foto 82)

 

Beesel - 26 juli 1715 - brief van Joannes Schutgens pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van Borren parochiaan van Beesel en

Catharina Gielen parochiane van Kessel.

RHCL Maastricht (7-1715-114 - foto 192)

 

Beesel - 20 september 1715 - brief van Joannes Schutgens pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Smits en Ida Linardts parochianen van Beesel.

RHCL Maastricht (7-1715-102 - foto 191)

 

Beesel - 30 december 1716 - brief van Dionysius Smits pastoor van Beesel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gerits en Joanna Nijssen parochianen van Beesel.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (8-1716-71 - foto 195a+b)

 

Beesel - 21 november 1718 - brief van Dionysius Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Albertus Meuters en Ida Quijten parochianen van Beesel.

RHCL Maastricht (9-1719-126 - foto 202a+b+c)

 

Beesel - 22 januari 1723 - brief van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Wijhers uit Beesel en

Catharina Slabbers parochiane van Maasniel.

RHCL Maastricht (10-1723-16 - foto 305a+b)

 

Beesel - 30 januari 1728 - brief van Dionysius Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Reuvers en Gertrudis Hulhoven parochianen van Beesel.

RHCL Maastricht (10-1728-54 - foto 204a+b)

 

Beesel - 7 januari 1730 - brief van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ketelaers ex Gestel (bisdom Den Bosch) en

Maria Slousen parochiane van Beesel.

RHCL Maastricht (12-1730-41 - foto 208a+b)

 

Beesel - 10 januari 1735 - brief van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Geulen en Gertrudis Peters.

RHCL Maastricht (13-1735-105 - foto 309)

 

Beesel - 10 februari 1735 - brief van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Janssen en Maria Trines.

RHCL Maastricht (13-1735-209 - foto 210)

 

Beesel - 30 november 1735 - brief van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssen ex Bree en

Hendrina Nieten parochiane van Besel.

RHCL Maastricht (13-1735-172 - foto 33+TV)

 

Beesel - 17 december 1737 - brief van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Tilmannus Junckers en Dorothea Haen parochianen van Beesel.

RHCL Maastricht (14-1737-5 - foto 214)

 

Beesel - 12 december 1741 - brief van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Schoolmeesters en Joanna Stevens.

RHCL Maastricht (15-1741-104 - foto 221)

 

Beesel - 31 mei 1743 - brief van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Nijssen en Joanna Slabbers.

RHCL Maastricht (17-1743-17 - foto 231a+b)

 

Helden - 23 november 1743 - brief van Theo Damen pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Quijten parochiaan van Beesel en

Joanna Bollen parochiane van Helden.

RHCL Maastricht (17-1743-43 - foto 232)

 

Beesel - 28 juni 1747 - brief en schema van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Bongers, vorige vrouw Cornelia Emes was dochter van Helena Quijten, Helena dochter van Mechtildis Quijten.

- Mechtildis Snijders, dochter van Catharina Arets, Catharina dochter van Gertrudis Quijten.

Mechtildis Quijten en Gertrudis Quijten zijn zusters.

RHCL Maastricht (19-1747-16 - foto 236a+b)

 

Beesel - 30 januari 1750 - brief van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Reuvers en Aldegondis van der Velden.

RHCL Maastricht (19-1750-39 - foto 239)

 

Beesel - 4 en 27 augustus 1750 - brieven van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie aan bisdom Roermond [omdat blijkbaar

dispensatie vanuit Luik moeilijk te krijgen is] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus de Collignon parochiaan van Beesel "natus Lothringia baptisatus in parochia Putthingliensi parentes Josepho de Collignon et Margareta

                              de Hoockenberger" en

Maria Elizabeth de Pauli parochiane van Tongeren (B).

RHCL Maastricht (19-1750-10 - foto 238a+b+c+d)

 

Beesel - 13 november 1753 - brief van Poel pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk in tussen:

Joannes Reijnders en Maria Beurskens.

RHCL Maastricht (20-1753-96 - foto 241) 

 

Beesel - 4 mei 1767 - brief en schema van Poel pastoor in Besel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hense, zoon van Engel Hense, Engel zoon van Joannes Hense, Joannes zoon van Berta Nisse, Berta dochter van Joannes Nisse; en

- Catharina Bongarts, dochter van Hermanus Bongarts, Hermanus zoon van Catharina Nisse, Catharina dochter van Jacobus Nisse, Jacobus zoon

                                          van Joannes Nisse.

Jacobus en Berta Nisse zijn broer en zuster.

RHCL Maastricht (24-1767-3 - foto 248a+b)

 

Belfeld/Beesel - 17 en 19 november 1768 - brieven van G. Franssen pastoor in Belfeld en van Poel pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk in tussen: 

Joannes Trijnes parochiaan van Belfeld en

Joanna Hendrix parochiane van Beesel.

RHCL Maastricht (25-1768-3 - foto 136a+b+c)

 

Beesel - 25 en 26 april 1777 - brief en schema van C.P. van Douveren pastoor in Besel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Janssen, zoon van Wilhelmus Janssen, Wilhelmus zoon van Helena Geerets, Helena dochter van Conrardus Geerets en Aldegondis Boerren; en

- Wilhelmina Geerets, dochter van Joannes Geerets, Joannes zoon van Gerardus Geerets, Gerardus zoon van Conrardus Geerets en Aldegondis Boerren.

RHCL Maastricht (28-1777-58 - foto 251a+b+c)

 

Beesel - 20 februari 1783 - brief van C.P. van Douveren pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Joannes Cuijpers parochiaan van Heijdthuijsen bisdom Luik en

Maria Elisabetha Mengels parochiane van Beesel.

RHCL Maastricht (29-1783-10 - foto 257)

 

Beesel - 25 augustus 1783 - brief en schema van C.P. van Douveren pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Peulen, zoon van Hermanus Peulen, Hermanus zoon van Jan Peulen en Maria Peters, Maria dochter van Sijmon Peters en Elisabetha Engels; en

- Maria Peters, dochter van Peter Peters, Peter zoon van Jan Peters, Jan zoon van Sijmon Peters en Elisabetha Engels.

RHCL Maastricht (29-1783-109 - foto 261a+b) 

 

Beesel - 30 augustus 1783 - schema van C.P. van Douveren pastoor in Beesel als ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Ludovicus Beckers, zoon van Wilhelmus Beckers en Derisken Sijmons, Derisken dochter van Jan Sijmons en Tijsken van Obroeck, Tijsken dochter

                                van Jacob van Obroeck en Mechtildis Nijssen; en

- Petronella Nijmans, dochter van Petrus Nijemans en Clara Schoolmeesters, Petrus zoon van Francis Nijemans en Catharina Nijssen, Catharina

                                dochter van Jacobus Nijssen en Elisabetha Gerits.

Jacobus Nijssen en Mechtildis Nijssen zijn broer en zuster, daarbij vermeldt de pastoor dat hij onzeker is of ze wel broer en zus zijn?

De brief als aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden. 

RHCL Maastricht (29-1783-106 - foto 260)

 

Beesel - 11 en 13 oktober 1783 - brief en schema van C.P. van Douveren pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Gerits, zoon van Joannes Gerits en Joanna Kessels, Joannes zoon van Gerardus Gerits en Helena Trines, Helena dochter van Henricus

                                          Trines en Agnes Cruijsbergh; en

- Agnes Jansen, dochter van Gerardus Jansen en Maria Trines, Maria dochter van Joannes Trines en Margarita Clout, Joannes zoon van Henricus

                                          Trines en Agnes Cruijsbergh.

RHCL Maastricht (29-1783-91 - foto 259a+b)

 

Beesel - 30 december 1783 - brief van C.P. van Douveren pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk in tussen: 

Arnoldus Meuter en Helena Stox.

RHCL Maastricht (29-1783-34 - foto 258)

 

Beesel - 12 november 1784 - brief van C.P. van Douveren pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Josephus Heijligers parochiaan van Berg en

Gertruijdis Bongers parochiane van Besel.

RHCL Maastricht (30-1784-13 - foto 263)

 

Beesel - 9 september 1788 - brief en schema van C.P. van Douveren pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Dorssers, zoon van Wilhelmus Dorssers en Joanna Lenarts, Joanna dochter van Joannis Lenarts en Maria Bongers, Joannis zoon van

                                        Tilmanus Lenarts; en

- Maria Reuvers, dochter van Wilhelmus Reuvers en Joanna Mooren, Wilhelmus zoon van Henricus Reuvers en Maria Lenarts, Maria dochter van

                                        Tilmanus Lenarts.

RHCL Maastricht (30-1788-17 - foto 266a+b+c)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Beesel - zonder datum - memoriaal van pastoor Wilhelmus Rarix van Beesel geadresseerd aan de heer Collart secretaris van de bisschop van Roermond

waarbij de pastoor aangeeft vrijstelling voor de afroepingen te hebben gedaan voor:

Alard Peulen en Judith Peeters.

Rarix was pastoor van Beesel periode 1680-1708. Huwelijk zal dan in die periode hebben plaatsgevonden? Iemand die weet wanneer en waar?

Judith Peters was doopgetuige te Swalmen 8 mei 1690.

Alert Peulen had in 1701 een huis en 16½ morgen land in Beesel verlaten vanwege de oorlog.

RHCL Maastricht (S-?-87 - foto 271a+b+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Beesel - 1 mei 1792 - brief van pastoor C. P. van Douveren aan pastoor van Maasniel met toezending van doop verklaring van Lodewijk Nagis die

9 jaar parochiaan is van Beesel en vraagt of dat acceptabel is, zodat hij kan trouwen met Windelina Thomassen geboren en parochiane van Maasniel.

Blijkbaar is dat zo want ze trouwen op 6 mei 1792 in Beesel.

RHCL Maastricht (31-1792-19 - foto 6229+TV)