GenBronnen

maas

Beegden huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 26 november 1716 - brief van Joannes Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerlacus van Ass parochiaan van Beeghden bisdom Luik en

Henrica Stoffels parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-68 - foto 1890)

 

Wessem - 8 februari 1747 - brief van Joannes Dencken pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerlacus Beumen parochiaan ex Begden bisdom Luik en

Joanna Timmermans parochiane van Wessem.

RHCL Maastricht (19-1747-3 - foto 1891a+b)

 

Roermond - 3 februari 1762 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor disensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Eggels ex Buggenum parochiaan van Roermond en NN.

Getrouwd rk in Beegden 4 februari 1762 naam van de bruid Margaritha Puts.

RHCL Maastricht (23-1762-19 - foto 1876a+b+c)

 

30 april 1764 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Schreurs en Maria Areths.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 857)

 

29 juli 1768 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Veugelaers van Beeghden en

Maria Vossen van Horn.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 2015)

 

29 juli 1769 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Severinus Snyders van Heel en

Maria Catharina Wolthagen van Beeghden.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 2016)

 

28 juli 1772 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Loven van Beeghden en Emilia Waeyen van Heel.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 568)

 

6 februari 1775 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Optbroeck en Anna Catharina Puts.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1294)

 

6 oktober 1775 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Delissen van Herten en

Maria Willems van Beeghden.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1472)

 

20 september 1776 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hoeckx en Joanna Optbroeck.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1752)

 

27 september 1776 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Beumers en Maria Elisabetha Mols.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1760)

 

16 november 1776 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Hoeckx en Joanna Delissen.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1810)

 

25 juli 1782 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Vossen en Margarita Puts.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 626)

 

24 april 1783 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Boomen van Beeghden en

Margarita Vossen van Horn.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 869)

 

Roermond - 23 oktober 1783 - brief van A. van den Heenwegh kanunnik en pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Verstegen parochiaan van Roermond en

Anna Maria Loven parochiane van Beeghden bisdom Luik.

RHCL Maastricht (29-1783-99 - foto 1892)

 

21 oktober 1785 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Vanstraelen weduwnaar parochiaan van Beeghden en

Anna Catharina Schreurs parochiane van Heythuysen.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1633)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Beegden - 17 februari 1690 - verklaring door Stephanus a Wassenbergh pastoor van Beegden en 2 parochianen van Beegden aangaande 2

compagnieen soldaten Hollanders waarvan 6 a 7 soldaten ca. 1684 logeerden in hun huis. Een van die soldaten vertelde hun dat er in Beegden

woonde ene Anna, die met een van hun was getrouwd, maar dat zij hem nu had verloren en was begraven. Zij is dus vrij om weer te trouwen.

RHCL Maastricht (3-1690-97 - foto 1889a+b)