GenBronnen

maas

Amby huwelijks dispensaties


tot 1559 parochie Meerssen.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen.

 

Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Maastricht - 15 oktober 1728 - brief van Alardus van Cousvelt deken als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijk verwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Knibben weduwnaar en Maria Vilvoij weduwe parochianen van Ambij.

RHCL Maastricht (10-1728-2 - foto 4242a+b)

 

Valkenburg - 19 augustus 1745 - brief van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Luyster tot nu toe bediende in Amby en

Joanna Sproeten paprochiane van Valkenburg.

RHCL Maastricht (18-1745-1 - foto 6201)

 

Amby - 28 februari 1753 - brief en schema van Petrus Kerckhoffs pastoor in Amby als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Gelen, zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van NN; en

- Catharina Bouwens, dochter van Andreas en Maria, Andreas zoon van Agnetis, Maria dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Ida.

 Ida en NN kinderen van Bartholomaeus. Onder schema verklaring dat bruidspaar moeders zusters zijn

RHCL Maastricht (20-1753-64 - foto 4243a+b+c)

 

Amby - 1 april 1796 - brief van W. Philippens pastoor in Amby als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Beijer soldaat afkomstig uit Konigshofen [D] Duitsland en Anna Weyckman.

Bruidegom was verloofd met Elisabeth Weijkamp en had bed met haar gedeeld. Er bleek een kind te zijn geboren [inmiddels overleden] die

Elisabeth verklaard niet van Martin te zijn omdat ze het ook met anderen deed. Martin wil echter trouwen met Anna die weduwe is met kinderen

en nicht van Elisabeth. Martin en Anna zijn al getrouwd voor een dominee in Meerssen maar willen ook katholiek trouwen. Elisabeth had toen

bezwaar er tegen aangetekend maar dat werd niet behandeld omdat de Fransen net waren binnen gevallen. De pastoor van Amby pleit voor

dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap omdat ze toch zullen samenwonen in zonde. Dispensatie werd verleend op 6 april.

RHCL Maastricht (32-1796-6 - foto 4244a+b+TV)

 

Amby - 1 februari 1798 - brief van W. Philippens pastoor in Amby als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Mulders en Maria Catharina Vaessen.

Pastoor noemt geen schema, blijkbaar vond hij dat niet nodig om die erbij te doen.

RHCL Maastricht (32-1798-1 - foto 4245a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Amby - 20 augustus 1787 - briefjes van W. Philippens pastoor in Amby aan bisdom Roermond, over de heer Cruts en vrouwe Kref die hadden willen

trouwen bij de pastoor van st. Jacobus in Maastricht maar waar hij niet toe bereid was, zijn ze daarop ingetrokken in het huis van mevrouw Kerens

weduwe van de geleerde heer Cruts die woning heeft in zijn parochie dat is Amby. Philippens vraagt aan bisschop wat te doen.

RHCL Maastricht (30-1787-21 - foto 6316a/b+TV)