GenBronnen

maas

Afferden huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Keulen, dekenaat Geldern.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Geldern.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Goch.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Boxmeer - 29 mei 1703 - brief van F. Philibertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Melchior Steenkamp weduwnaar ex Afferden en

Judith Joanna Ebben weduwe Boxmeer.

RHCL Maastricht (4-1703-21 - foto 3179a+b)

 

Boxmeer - 22 april 1716 - brief van pastoor Philibertus van Boxmeer aan de secretaris van bisdom Roermond met de vraag of hij kan interveniëren bij

de bisschop om dispensatie te krijgen om te trouwen zonder afroepingen voor:

Caspar Loo uit Boxmeer en

Aldegonda Bloem uit Blijenbeek [= Afferden]

RHCL Maastricht (8-1716-42 - foto 3184+TV)

 

Afferden - 14 januari 1716 - brief en schema van L. Simons pastoor in Afferden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Casparus Alers, Caspar zoon van Alerdt, Alerdt zoon van Catharina, Catharina dochter van Henrick en NN zijn 1e vrouw; en

- Elisabetha Jansen, weduwe van Peter, Peter zoon van Maria, Maria dochter van Henrick en NN zijn 2e vrouw.

Henrick was dus 2 keer gehuwd, zijn dochters waren half zusters.

RHCL Maastricht (8-1716-13 - foto 1642a+b+c)

 

Afferden - 3 september 1729 - brief van Casparus Mooren pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Honnen en Judith Mooren weduwe.

RHCL Maastricht (11-1729-71 - foto 1643)

 

Afferden - 6 november 1729 - brief van Casp: Mooren pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijk verwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Trip en Maria Jacobs.

RHCL Maastricht (11-1729-130 - foto 1644a+b)

 

Afferden - 16 februari 1735 - brief van Casp: Mooren pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias van Swaemen en Joanna Deckers.

RHCL Maastricht (13-1735-235 - foto 1646a+b)

 

Afferden - 8 oktober 1735 - brief van Casp: Mooren pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Heijdors en Theodora van den Valck.

RHCL Maastricht (13-1735-214 - foto 1645a+b)

 

Afferden - 30 april 1740 - brief van A. Neimans pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van Kuick parochiaan van Afferden en

Mechtilde Sweijen parochiane van Bergen.

RHCL Maastricht (14-1740-11 - foto 1647a+b)

 

Afferden - 10 oktober 1767 - brief van P. Erckens pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van ter Velden en Petronilla Cornelissen.

RHCL Maastricht (24-1767-4 - foto 1648)

 

Afferden - 5 april 1768 - brief van P. Erckens pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jetten en Hendrina van ter Velden.

RHCL Maastricht (25-1768-61 - foto 1649)

 

Afferden - 6 oktober 1772 - brief en schema van Pet. Erckens pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Thomas Jetten, zoon van Nicolaus Jetten en Catharina van de Klef, Catharina dochter van Thomas van de Klef, Thomas zoon van Gerardus van de Klef; en

- Maria Bosmans, dochter van Lucas Bosmans en Agnetis van de Klef, Agnes dochter van Cornelius van de Klef, Cornelius zoon van Gerardus van de Klef.

RHCL Maastricht (26-1772-87 - foto 1650a+b+c)

 

Afferden - 29 november 1773 - brief van Pet. Erckens pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Jacobs en Catharina Geurts.

RHCL Maastricht (27-1773-54 - foto 1651a+b)

 

Afferden - 5 mei 1781 - brief van Pet. Erckens pastoor in Aefferden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jetten en Maria Sibilla Hermens.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (29-1781-11 - foto 1652)

 

Afferden - 23 januari en 19 april 1787 - brieven en schema van P. Erckens pastoor en deken in Afferden als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Wijenberg secretaris, zoon van Bernardus Wijenberg, Bernardus zoon van Joannes Wijenberg; en

- Agnetis Ridders 48 jaar en weduwe van Gerardus, Gerardus zoon van Maria Wijenberg, Maria dochter van Joannes Wijenberg.

Bernardus Wijenberg en Maria Wijenberg zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (30-1787-24 - foto 1655a+b+c+d)

 

Ewijk – 9 april 1795 – brief en schema van H. van Mullekom pastoor in Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Aelders ex Afferden, zoon van Wilhelmina van der Weerden, Wilhelmina dochter van Peter van der Weerden; en

- Joanna van Weli parochie Ewijk, dochter van Hendrijn Smits, Hendreijn dochter van Maria Wouters.

Peter van der Weerden en Maria Wouters zijn neef en nicht.

RHCL Maastricht (31-1795-14 – foto 3590a+b+c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Kranenburg (D) - 19 september 1683 - brief van secretarius Joach. Celper namens deken en delegatie van st. Martinus uit Kranenburg (D) aan bisdom

Roermond, over Anna Sophia de Bunninckhausen die 7 jaar geleden trouwde met een militair, die ze al na 1 jaar weg stuurde vanwege zijn slecht gedrag.

Hij is gehoorzaam weg gegaan en helaas nooit meer verschenen. Opnieuw is zij verliefd geworden, en wilde 5 weken geleden trouwen met een andere

soldaat, luthers. Al huichelend wist zij niet, dat ze niet door haar eigen pastoor getrouwd kon worden zonder bewijs van overlijden van haar 1e man.

Haar zuster heeft verklaart dat hij nog leeft. Anna Sophia, als echtbreekster, probeert het bij de pastoors in het land van Cuijck, die het terecht weigeren.

Uiteindelijk komt ze bij de pastoor van Afferden die minder scrupuleus is en haar trouwt, maar dan wel 3 imperialen ontvangt als geldelijk beloning.   

RHCL Maastricht (1-1683-3 - foto 5032a/d+TV)

 

klooster st. Agatha (= bij Cuijck) - 17 augustus 1783 - brief van broeder Stephanus Schuler van de orde van het heilig kruis aan bisdom Roermond

over een jongeman die dienst deed in Cuijk maar er vandoor ging met een getrouwde vrouw, die al verlaten was door haar man. Ze kregen een kind

onechtelijk, hij heeft boete gedaan [waarom ook zij niet?] maar blijft openbaar overspelig.

Jongeman heeft kind aanvaard om op te voeden en zich tot de broeder gewend. 

De broeder na advies te hebben ingewonnen van pater Anselmus van Grave vraagt om gratie van bisdom Roermond om deze lotswisselingen om

deze jongeman te begeleiden in een opgebouwd en Christelijk leven. Antwoord aan de klooster met bijschrijving in Afferden.

RHCL Maastricht (7-1713-23 - foto 1641a+b+c+TV)

 

Afferden - 23 augustus 1786 - brief van P. Erckens, pastoor en deken van Afferden die hulp vraagt aan de bisschop van Roermond over een kwestie

van bruidegom Godefridus Blauels en bruid Anna Poots, die hebben besloten te wonen in Rayen (een gehucht bij Neukirchen-Vluyn) maar geestelijk

valt dit onder pastoor van Eyll (een dorp bij Aldekerk) van aartsbisdom Keulen. De pastoor van Aldekerk heeft de afkondigingen ongefundeerd geweigerd

te laten doen, vanwege de lering en aannames in verschillende bisdommen. De bruidegom komt uit Kempen (D) heeft aldaar catechismus geleerd maar

is opgevoed en zijn 1e communie in Aldekerk (D) en zij van Raijen (D) haar bloedverwanten wonen daar. Erkens merkt op dat echtparen onnodig worden

ten neergeslagen en vraagt de bisschop van Roermond om advies en een nieuwe instructie.

RHCL Maastricht (30-1786-23 - foto 1654a+b+c+TV)

 

Afferden - 30 mei 1789 - brief van P. Erckens pastoor en deken van Afferden over een juridisch kerk kwestie over een huwelijk die was afgesloten

maar ongeldig bleek. Omdat pastoor van Afferden erbij betrokken was, behoort waarschijnlijk 1 van de betrokkenen tot zijn parochie.

De pastoor heeft de codex boek bestudeerd deel 2 pagina 436, en oordeelt nu dat de bisschop inderdaad de genade van de 3 afkondigingen mag

ontheffen conform bekendmaking van 2 mei 1783 artikel 6 aan de pastoors van Grefrath (D) en Aldekerk (D) [toen Nederlands].

Zodat de eerder ongeldige huwelijk door nu verkregen dispensatie [2 juni 1789] kan worden rechtgezet door vernieuwing van het huwelijk.

RHCL Maastricht (30-1789-16 - foto 4666+TV)

 

Afferden - 1 december 1793 - brief van fr. Elbert Huijsen pastoor van Afferden over aanvragers voor een huwelijk die dachten dat ze 5e graad verwant

waren, dit bleek echter 4e graad te zijn, daardoor is dispensatie nodig waar zij verzoek voor doen om huwelijksprocedure te kunnen voortzetten.

RHCL Maastricht (31-1793-15 - foto 1656+TV)