GenBronnen

maas

Winssen (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Ewijk (Doddendael) - 10 mei 1706 - brief en schema van broeder Franciscus Meijer missionaris te Doddendael als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Bouwens inwoner van Doddendael, zoon van Handerske, Handerske dochter van Jenneke Dierix; en

- Maria Dierix inwoner van Winssen, dochter van Jaxkske, Jaxkske dochter van Willem Dierix.

Willem Dierix en Jenneke Dierix zijn broer en zuster.

RHCL Maastricht (5-1706-22 – foto 3573a+b)

 

Doddendael - 29 december 1710 - brief en schema door NN als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Willems parochiaan van Ewijk (gld) zoon van Joanna, Joanna dochter van Joannes; en

- Maria Janssen parochiane van Doddendael (gld) dochter van Joannes, Joannes zoon Hermannus, Hermannus zoon van Reijnera.

Eerstgenoemde Joannes en Reijnera zijn broer en zus.

Kwartier Nijmegen heeft gedurende 1980-er jaren de dispensaties van Gelderland verwerkt behorende bij bisdom Roermond, en summier vermeld

op een pdf. De brief en schema van deze aanvraag zijn sindsdien verdwenen. We hebben wel de ondertrouw achterhaald op 27 december 1710 in

Winssen waaruit blijkt dat zij van Winssen afkomstig is. We weten nu ook dat de bisschop van Roermond op 14 januari 1711 dispensatie heeft afge-

geven voor die bloedverwantschap, daar wordt vermeld dat zij afkomstig is van Doddendael (gld). Op 20 januari 1711 trouwen rk in Ewijk (gld) met

die dispensatie van de bisschop, trouwgetuigen waren: Antonius Willems en Bertie Albers.

RHCL Maastricht (6-1710-129b – foto 6352a/c+TV)

 

Winssen (gld) – 10 februari 1797 – brief en schema van Henricus van Elsenbroek missionaris in Winssen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus van Ellik van parochie Afferden zoon van Jacobus van Ellik, Jacobus zoon van Gerardus van Ellik; en

- Henrica van Welie van parochie Winssen dochter van Petronella Helsen, Petronella dochter van Petronella van Ellik, Petronella dochter van Jan van Ellik.

RHCL Maastricht (32-1797-33 – foto 5916a+b)

 

Winssen (gld) – 10 februari 1797 – brief en schema van Henricus van Elsenbroek missionaris in Winssen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gysbertus van Welie zoon van Hendrica Smits, Hendrica dochter van Maria Wouters; en

- Maria Libotte dochter van Berentje Wouters, Berentje dochter van Aardje Wouters.

Maria Wouters en Aardje Wouters zijn zusters.

RHCL Maastricht (32-1797-23 – foto 6032a/c) 

 

Ewijk – 4 februari 1803 – brief en 2 schema's van H. van Mullekom pastoor in Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap en 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloedverwantschap:

- Geijsbertus van Welie weduwnaar van Maria Libotte, parochie Winssen, zoon van Henrica Smits, Henrica dochter van Maria Wouters; en

- Joanna Wouters parochie Ewijk, dochter van Cornelia Cuppes, Cornelia dochter van Elisabetha Wouters.

Maria Wouters en Elisabetha Wouters zijn zusters.

2e schema aanverwantschap:

- Geijsbertus van Welie weduwnaar van Maria Libotte, parochie Winssen, Maria dochter van Bernardina Pansier, Bernardina dochter van Adriana Wouters; en

- Joanna Wouters parochie Ewijk, dochter van Cornelia Cuppes, Cornelia dochter van Elisabetha Wouters.

Adriana Wouters en Elisabetha Wouters zijn zusters.

RHCL Maastricht (32-1803-12 – foto 3591a+b)

 

Winssen (gld) – 15 april 1804 – brief/schema van H: van Elsenbroek missionaris pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Verploegen zoon van Joanna Smits, Joanna dochter van Hermanus Smits, Hermanus zoon van Antonius Smits; en

- Jacoba de Haerd dochter van Joanna de Haerd, Joanna dochter van Joannes Smits.

Antonius Smits en Joannes Smits zijn broers.

RHCL Maastricht (32-1804-9 – foto 6045a/b)

 

Ewijk – 6 juni 1804 – brief en schema van H. van Mullekom pastoor in Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Libotte parochiaan van Winssen, zoon van Bernardina Pansies, Bernardina dochter van Aertje Wouters; en

- Theodora Maria Wouters van den Oudenweijes van parochie Ewijk, dochter van Cornelia Cuppes, Cornelia dochter van Elisabet Wouters.

Aartje Wouters en Elisabet Wouters zijn zusters.

RHCL Maastricht (32-1804-5 – foto 3593a+b+c)