GenBronnen

maas

Wijchen (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Wychen (gld) – 7 april 1730 – brief van fr. H. v.d. Broeck missionaris als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Jans en Petronella Hendrix.

Schrijver had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (12-1730-22 – foto 5962)

 

Wychen (gld) – 29 maart 1735 – brief van broeder H. v.d. Braack in "Wiche" als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Jacobs en Maria Antonie parochianen van Wijchen.

RHCL Maastricht (13-1735-83 – foto 3579)

 

Wychen (gld) – 24 augustus 1742 – brief van fr. Henricus van den Braeck? als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap en 3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermes en Maria Seberts.

RHCL Maastricht (16-1742-56 – foto 5974)

 

Wychen (gld) – 17 juli 1755 – brief van ??? [ook deze brief beschadigd door RHCL vanwege hun opschonings project, vloeistof vlekken en verlies van tekst]

als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Gerits en Joanna Dirrickx.

RHCL Maastricht (21-1755-12 – foto 5988a+b)

 

Wychen (gld) – 1 maart 1761 – brief van fr. Rudolphus Mulders missionaris pastoor in Wychen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Kersten van Wesel en

Gertrudis Peeters parochiane van Wychen bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (23-1761-29 – foto 5993)

 

Wychen (gld) – 15 april 1767 – brief en 2 schema's van fr. Rudolphus Mulders missionaris pastoor in Wychen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en

4e graad bloedverwantschap in verband met 2 voorgenomen huwelijken tussen:

1e paar 3e graad schema:

- Theodorus van Sachten zoon van Franciscus van Sachten, Franciscus zoon van Antonia, Antonia dochter van Rudolphus; en

- Honoria de Cleyn dochter van Franciscus de Cleyn, Franciscus zoon van Maria, Maria dochter van Rudolphus.

2e paar 4e graad schema:

- Hermannus Cuppen zoon van Jacobus Cuppen, Jacobus zoon van Theodora Welters, Theodora dochter van Antonia de Cleyn, Antonia dochter van

                                       Gerardus de Cleyn; en

- Wilhelmina de Cleyn dochter van Franciscus de Cleyn, Franciscus zoon van Gerardus de Cleyn, Gerardus zoon van Joannes de Cleyn, Joannes

                                       zoon van Gerardus de Cleyn.

RHCL Maastricht (24-1767-51 – foto 5997a+b+c)

 

Wychen (gld) – 26 januari en 2 februari 1773 – brieven en schema van fr. R. Mulders missionaris in Wychen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gijsbertus Aerts zoon van Arnoldus Kersten en Catharina Jans, Catharina dochter van Joannes Willems en Henrica Willems, Joannes zoon van Wilhelmus Jans; en

- Jacomina van Nuys dochter van Wilhemus van Nuys en Emerentiana Bruyste, Wilhelmus zoon van Petrus van Nuyst en Antonia de Cleyn, Antonia dochter van

                                        Joannes de Cleyn en Maria Willems, Maria dochter van Wilhelmus Jans.

RHCL Maastricht (27-1773-74 – foto 6002a/f)

 

Wychen (gld) – 14 maart 1773 – brief en schema van fr. Rudolphus Mulders missionaris in Wychen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lambertus Wolters zoon van Maria, Maria dochter van Joannes, Joannes zoon van Paulus, Paulus zoon van Joannes; en

- Adriana Jans dochter van Henrica, Henrica dochter van Johanna, Johanna dochter van Matthaeus, Matthaeus zoon van Joannes.

RHCL Maastricht (27-1773-90 – foto 6003a/c)

 

Overasselt (gld) – 8 april 1773 – brief van J: Martens pastoor in "Overasselt bij de stadt Grave" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Franciscus Claasen van parochie Wychen (gld) en

Maria Willems van parochie Overasselt (gld).

RHCL Maastricht (27-1773-93 – foto 6005)

 

Wychen (gld) – 4 juli 1775 – brief en schema van fr. R. Mulders pastoor missionaris in Wychen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus van de Ven zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Maria, Maria dochter van Jacobus; en

- Maria Willems dochter van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Johanna, Johanna dochter van Jacobus.

RHCL Maastricht (28-1775-8 – foto 6010a/b)

 

Wychen (gld) – 9 november 1795 – brief van fr. Joannes Princen missionaris pastoor in "Wichen" [= Wychen] district Nijmegen bisdom Roermond als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Aarts en Wilhelmina Sengers.

RHCL Maastricht (31-1795-12 – foto 5905a+b)

 

Wychen (gld) – 28 maart 1797 – brief van Joannes Princen missionaris pastoor in Wychen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Toonen ex Balgoij en

Francisca van Maesacker ex Wychen.

Schrijver had ook 2 schema's bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (32-1797-14 – foto 6030)

 

Wychen (gld) – 5 november 1805 – brief en schema van fr. Joannes Princen missionaris pastoor in "Wichen" als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Willems zoon van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Maria, Maria dochter van Hermannus; en

- Petronilla Ariens dochter van Wilhelmina, Wilhelmina dochter van Joannes, Joannes zoon van Hermannus.

RHCL Maastricht (32-1805-6 – foto 6049a/b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Niftrik (gld) - 23 november 1787 - brief van J. van Eck deken in Niftrik dat hij geld van pastoor van Puiflijk had ontvangen voor verleende dispensatie

van Wilhelmus van Someren en Agnes van Someren op 3 april 1787. Alsmede een bedrag van pastoor van Wijchen op 3 augustus 1787 om weer

het huwelijk geldig te maken van Henricus Jans en Aldegondis Jans. Tenslotte andere berichten voor andere pastoors in diverse parochies.

RHCL Maastricht (21-1754-6 – foto 5987a/b+TV)