GenBronnen

maas

Wamel (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Wamel (gld) – 18 juni 1742 – brief en 2 schema's van P. H. de Paderborn pastoor in Wamel als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e en 3e/4e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 2e/3e graad:

- Rembertus ook Remmert Mol weduwnaar van Judith, Judith dochter van Otto, Otto zoon van Margareta; en

- Mechtildis [Jacopse Brans?] dochter van Margareta, Margareta dochter van Maria, Maria dochter van Margareta.

2e schema 3e/4e graad:

- Rembertus ook Remmert Mol weduwnaar van Judith, Judith dochter van Wilhelma, Wilhelma dochter van Petrus; en

- Mechtildis [Jacopse Brans?] dochter van Arnoldus, Arnoldus zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Segerus.

Petrus en Segerus zijn broers.

Op 26 juli 1742 hebben zich gemeld: Mechel Brands en Remmel Mol, om [hervormd] te trouwen.

RHCL Maastricht (16-1742-89 en 16-1742-35 – foto 5973a+b+c+d)

 

Wamel (gld) – 15 juli 1754 – brief van G. van Linden pastoor in Wamel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap voor een

huwelijk dat al 3 jaar geleden [op 16 mei 1751] had plaatsgevonden, wat nu ongeldig bleek, 't gaat om:

Willem van Moock 66 jaar en Maria Bromen parochianen van Wamel.

RHCL Maastricht (21-1754-3 – foto 5986+TV)

 

Wamel (gld) – 22 april 1760 – brief/schema van G: van Linden pastoor in Wamel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van der Linden zoon van Theodorus van der Linden, Theodorus zoon van Joannes van der Linden, Joannes zoon van Joannes van der Linden; en

- Joanna Lamerts dochter van NN en Joanna Lamerts, Joanna dochter van Gertrudis van Wyck, Gertrudis dochter van Barbara van Echtelt, Barbara dochter

                                     van Joannes van der Linden.

RHCL Maastricht (22-1760-167 – foto 5991)

 

Wamel (gld) – 26 november 1777 – brief/schema van L. Schicks pastoor in Wamel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van Oyen zoon van Antonius van Oyen, Antonius zoon van Adrianus van Oyen; en

- Joanna van Oyen dochter van Antonius van Oyen, Antonius zoon van Joannes van Oyen.

Adrianus van Oyen en Joannes van Oyen zijn broers, kinderen van Antonius van Oyen en Elisabeth van Oyen.

RHCL Maastricht (28-1777-102 – foto 6014)

 

Wamel (gld) – 26 april 1786 – brief/schema van L. Schicks pastoor in Wamel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Schiltman zoon van Petrus Schiltman, Petrus zoon van Joannes den Bieman; en

- Maria Voorberg dochter van Maria Voorberg, Maria dochter van Catharina Sterkenburg.

Joannes den Bieman en Catharina Sterkenburg zijn neef en nicht.

RHCL Maastricht (30-1786-9 – foto 6018)

 

Luik (B) - 5 mei 1791 - dispensatie van de paus via aarts-bisschop Caesar Brancadoro toestemming gevende vanwege 2e graad bloed-verwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gorgonicus de Haes en Maria den Hertog bisdom Roermond.

Ze zijn getrouwd te Wamel (gld) op 13 juli 1791.

RHCL Maastricht (31-1791-26 - foto 3069a+b+c ook vermeld in RHCL inv. 14a.002c nr. 324)

 

Wamel (gld) – 30 mei 1791 – brief van L: Schicks pastoor in Wamel over dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap zonder namen.

RHCL Maastricht (31-1791-23 – foto 6022a/b+TV)

 

Wamel (gld) – 6 maart 1797 – brief/schema van L: Schicks pastoor in Wamel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus van Beërs zoon van Adrianus van Beërs en Anna den Biesen, Anna dochter van Arnoldus van Biesen en Henrica den Rappen, Henrica

                                        dochter van Nicolaus den Rappen; en

- Helena van Mook dochter van Jacobus van Mook en Maria Kilsdonk, Jacobus zoon van Wilhelmus van Mook en Cornelia den Rappen, Cornelia dochter

                                        van Nicolaus den Rappen.

RHCL Maastricht (32-1797-2 – foto 6027)

 

Wamel (gld) – 16 maart 1797 – brief/schema van L: Schicks pastoor in Wamel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bernardus van Wyk zoon van Franciscus van Wyk en Gertrudis Brouwers, Gertrudis dochter van Bernardus Brouwers en Gertrudis van Kerkhof, Gertrudis

                                         dochter van Lambertus van Kerkhof; en

- Petronella van Ballegoij dochter van Joannes van Ballegoij en Maria Nijtmans, Joannes zoon van Arnoldus van Ballegoij en Joanna van Kerkhof, Joanna

                                         dochter van Lambertus van Kerkhof.

RHCL Maastricht (32-1797-3 – foto 6028)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wamel (gld) - 16 februari 1753 - brief van G. v. Linden pastoor in Wamel aan bisdom Roermond over aanneming st. Victor als patroonheilige door

de kerk van Wamel, dat na veel onderzoek uit commentaren van het kapittel van de heilige Victor in Xanten (D) die zelfde patroonheilige hebben.

Om dat verder te ondersteunen zit er een verklaring van 10 augustus 1752 bij uit Xanten (D) door de officiaal H. Bonrath met hun 1515 uitreksel.

Daarbij vermeld Bonrath dat Wamel (gld) een parochie is met een pastoor afkomstig van Xanten (D) met 400 commucanten vallend onder de burge-

lijke heer van Gelre. De pastoor van Linden deelt mee dat ze een plechtige mis gaan houden om dat te vieren.

RHCL Maastricht (20-1753-50 - foto 6304a/c+TV)

 

Wamel (gld) - 8 oktober 1782 - brief van priester van Kilsdonck over zijn scheurbuik ziekte wat hem verhinderd naar de deken te gaan.

RHCL Maastricht (29-1782-7 - foto 6076+TV)

 

Wamel (gld) – 29 juli en 6 september 1801 – brieven van L. Schicks pastoor in Wamel over de annulering van een voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Vermeulen en Clara Maria Else.

Clara wenst te worden ontheven van haar beloften met Joannes onder betaling van 100 gulden wat verdeeld dient te worden onder de armen.

RHCL Maastricht (32-1801-5 – foto 6036a/e+TV)

 

Wamel (gld) – 7 oktober 1802 – brief van L. Schicks pastoor in Wamel waarin hij klaagt over pater Huijgens capucijn van de order van Franciscus

die woont in zijn parochie maar aantal beperkingen was opgelegd door katholieke rechter in Bennekom?, doet toch aantal aantal dingen die hem

verboden was, tot grote beroering en ergenis van zijn parochie en daarbuiten. Vraagt om advies wat te doen.

RHCL Maastricht (32-1802-14 – foto 6038a/d+TV)