GenBronnen

maas

Overasselt (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Overasselt (gld) – 27 januari 1715 – brief en schema van A. Roelofs alias van Hal pastoor in Overasselt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Jans zoon van Willebrorda, Willebrorda dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Cornelius Derickx; en

- Gertrudis Jans dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Joannes, Joannes zoon van Cornelius Derickx.

RHCL Maastricht (7-1715-103 – foto 5944a+b)

 

Overasselt (gld) – 5 mei 1716 – brief en schema van A. Roelofs alias van Hal pastoor in Over- en Nederasselt als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Daniel Jacobs zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Hendrina, Hendrina dochter van Anna, Anna dochter van Catharina; en

- Joanna Willems dochter van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Maria, Maria dochter van Catharina.

Erbij brief uit Nijmegen 15 mei 1716 van deken fr. G. de Lonesin.

RHCL Maastricht (8-1716-98 – foto 5947a+b+c+d)

 

Overasselt (gld) – 2 januari 1719 – brief en schema van A. Roelofs van Hal pastoor in Overasselt als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matheus Paulussen zoon van Margareta, Margareta dochter van Maria, Maria dochter van Quirinus; en

- Anna Hubers dochter van Hubertus, Hubert zoon van Aldegunda, Aldegunda dochter van Gerardus.

Gerardus en Quirinus zijn broers, kinderen van Matheus Crijnen.

RHCL Maastricht (9-1719-100 – foto 5955a+b)

 

Overasselt (gld) – 22 april 1719 – brief van A. Roelofs van Hal pastoor in Over- en Nederasselt over dispensatie vanwege bloedverwantschap

voor een paar die anoniem is in deze brief, ook de schema toont geen namen. Blijkbaar hadden ze eerst samengewoond en getrouwd maar

zonder dispensatie voor die bloedverwantschap, vanwege hun vertrek naar het buitenland. Door twijfeling aan wettelijkheid van het huwelijk

wordt alsnog dispensatie aangevraagd  vanwege dat bloedverwantschap.

RHCL Maastricht (9-1719-116 – foto 5956a/c+TV)

 

Overasselt (gld) – 3 april 1767 – brief en schema van J: Martens pastoor in Overasselt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermanus Hermens zoon van Johanna van Dijck, Johanna dochter van Franciscus van Dijck; en

- Maria Peeters dochter van Johanna van Dijck, Johanna dochter van Antonius van Dijck, Antonius zoon van Joannes van Dijck.

Franciscus van Dijck en Joannes van Dijck zijn broers.

RHCL Maastricht (24-1767-34 – foto 5996a+b)

 

Overasselt (gld) – 8 april 1773 – brief van J: Martens pastoor in "Overasselt bij de stadt Grave" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Franciscus Claasen van parochie Wychen (gld) en

Maria Willems van parochie Overasselt (gld).

RHCL Maastricht (27-1773-93 – foto 6005)

 

Overasselt (gld) – 16 maart 1803 – brief en schema van A. Wijnackers pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Willems zoon van Wilhelmus Jansen, Wilhelmus zoon van Joannes Adams; en

- Helena Reijnen dochter van Gertrudis Jansen, Gertrudis dochter van Maria Adams.

Joannes Adams en Maria Adams zijn broer en zus, kinderen van Adamus.

RHCL Maastricht (32-1803-14 – foto 6041a/c)