GenBronnen

digitalisering

maas

Nijmegen (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - 13 en 14 april 1678 - brief van fr. Philippus Willems kapelaan in Venlo en handgeschreven franse brief door bruidegom uit Venlo als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Petrus de Sonnaville en Anna Bernardina Ternee.

Ze kwamen blijkbaar uit Nijmegen, maar zijn nu parochianen in Venlo.

RHCL Maastricht (1-1678-40 - foto 825a+b+c+TV)

 

Nijmegen (gld) – 28 maart 1682 – brief van fr. Petrus Cachoir? als aanvraag voor dsipensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in vebrand met voor-

genomen huwelijk tussen:

Hendericus van Helderichs? en Gertrudis Martini. [heeft bijzonderheden, vertaling nodig]

RHCL Maastricht (1-1682-10 – foto 5933a+b)

 

Nijmegen (gld) – 23 juni 1682 – brief van Joannes Baptista de Rade van “societis Jesu” als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Lintermans en Joanna Theresia Martini.

RHCL Maastricht (1-1682-60 – foto 5937)

 

Nijmegen (gld) – 10 oktober 1682 – brief van Joannes Baptista de Rade van “societis Jesu” als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Tenne en Theodora van der Riel.

RHCL Maastricht (1-1682-27 – foto 5934)

 

Nijmegen (gld) - 11 november 1682 – brief van A. van Hilen? als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

NN en Anna Maria Raesfelt.

RHCL Maastricht (1-1682-37 – foto 5935)

 

Nijmegen (gld) – 24 november 1682 – brief van Joannes Baptista de Rade van “societis Jesu” als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Matthias Gerissen en Sophia Quijts.

RHCL Maastricht (1-1682-49 – foto 5936a+b)

 

Roermond - 8 maart 1690 - dispensatie door J. L. de Carvajal secretaris namens de bisschop aan Joannes Vos pastoor van Middelar zodat kunnen trouwen:

D: Steenhouwer en Gisberta Steenler van Nijmegen.

RHCL Maastricht (3-1690-100 - foto 1629)

 

Nijmegen (gld) – 25 augustus 1705 – brief van Joannes Baptista de Praedt "societis Jesu" als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap

in verband met huwelijk van:

Assuerus Schatt weduwnaar van Catharina van Burick en Maria van Burick. [heeft bijzonderheden, vertaling nodig]

RHCL Maastricht (5-1705-28 – foto 5940a+b)

 

Roermond - 23 april ??? - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Woltheers afkomstig van Roermond en

Anna Christina Vonck afkomstig van Nijmegen.

Hij is schipper op de Maas en ze gaan trouwen vastentijd in Luik - st. Andreas parochie.

Waarschijnlijk zijn ze getrouwd in jaar 1707 in Luik - st. Andreas parochie.

RHCL Maastricht (6-1710-67 - foto 2398+TV)

 

Ewijk (Doddendael) – 28 en 29 april 1710 – brief en schema van Franciscus Meijer missionaris te Doddendael als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloerverwantschap in verband met voorgenomen huwelijke tussen:

- Joannes Claesen, zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Theodorus Gosse; en

- Maria Gossen, dochter van Gosuinus, Gosuinus zoon van Lambertus Gosse.

Beiden van parochie Beuningen. Lambertus Gosse en Theodorus Gosse zijn broers.

RHCL Maastricht (6-1710-138 – foto 3575a+b+c)

 

Nijmegen - 28 februari 1713 - brief van Guilielmus de Reu missionaris "societatis Jesu" aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Vleischman van Aschaffenburg (D) domicilie bewoner van Nijmegen en

Joanna Christina Piep van Nijmegen.

RHCL Maastricht (7-1713-39 - foto 4568a+b)

 

Nijmegen - 28 juni 1715 - brief van f. Bernardus van Doren dat een dispensatie nodig is in verband met voorgenomen huwelijk vanwege 3e graad bloed-\

verwantschap tussen:

Cornelius Roelants uit Den Bosch en

Maria Elisabeth Sijde uit Nijmegen.

RHCL Maastricht (7-1715-85 - foto 3878)

 

Nijmegen (gld) – 25 augustus 1716 – brief van deken fr. G. de Lonesin als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijke verwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Wolters weduwnaar en Antonia Peters weduwe.

RHCL Maastricht (8-1716-109-1/2 – foto 5948a+b)

 

Nijmegen (gld) – 4 december 1716 – brief van fr. Bernardus van Doren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptista de Bois des Fiennes en Maria Anna Magdalena de la Motte.

[heeft bijzonderheden, vertaling nodig]

RHCL Maastricht (8-1716-69 – foto 5945a+b)

 

Nijmegen (gld) – 24 maart 1718 – brief en schema van fr. Ambrosius vande Velde als aanvraag voor 2e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

- Theunis Jacobs weduwnaar van Driesken Jacobs, Driesken dochter van Jacob Coenen; en

- Grietten Derickx dochter van Derick Coenen.

Jacob Coenen en Derick Coenen zijn broers, kinderen van Coen Jacobs en Grietten Jansen.

RHCL Maastricht (8-1718-25 – foto 5953a+b+c)

 

Nijmegen (gld) – 9 december 1718 – brief en schema van fr. Ambrosius vande Velde als aanvraag voor 2e/3e graad aanverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Michael Wellen zoon van Joannes Wellen, Joannes zoon van Hansken; en

- Gertrudis Janssen weduwe van Willem Pauwels, Willem zoon van Jenneken.

Hansken en Jenneken zijn zusters, kinderen van Nicolaus van Wousick en Thiesken Thijssen.

RHCL Maastricht (8-1718-23 – foto 5952a+b+c)

 

Roermond - 6 juni 1723 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus van Swanenborgh parochiaan van Nijmegen en

Maria Barbara de Wagenaer parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (10-1723-8 - foto 2673)

 

Venlo - 4 april 1728 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Henx en Anna Johanna Jonckers parochianen van Venlo.

Hij komt uit Nijmegen, beiden zijn wees en hebben toestemming van bloedverwanten van beide zijden.

Ze vrezen kwaadsprekerij en vragen daarom om ontheffing van de 3 gebruikelijke afkondigingen, geen andere beletselen.

Ze zijn getrouwd op 6 april 1728 daar heet de bruidegom Hermannus Hingst met beide getuigen van de familie Hingst.

RHCL Maastricht (10-1728-43 - foto 1038+TV)

 

Nijmegen (gld) – 18 april 1728 – biref van fr. Ferdinand Daniau als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Stephanus Hevers en Joanna Heijsen.

RHCL Maastricht (10-1728-20 – foto 5959)

 

Nijmegen (gld) – 5 februari 1740 – brief van fr. Petrus de Wolf als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus Hermes en Cornelia Dierckxsen.

RHCL Maastricht (14-1740-44 – foto 5966a+b+c)

 

Nijmegen - 27 april 1742 - brief van missionaris Augustinus Libens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

1) Henricus Janssen en Gertrudis Otten en

2) Franciscus Geritsen en Dirrisken Rijcken.

RHCL Maastricht (16-1742-57 - foto 6191a/b)

 

Nijmegen (gld) – 24 en 27 maart 1750 – brieven van fr. Albertus van Houtte als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Willem Weijers en Theodora Segers.

Heeft bijzonderheden [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (19-1750-3 – foto 5983a+b+c)

 

Nijmegen - 14, 25 en 26 juni 1764 - brieven en schema van f: Cornelius Palmert missionair in Nijmegen aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Wilhelmus Welckinghof van "Wesaliensem" [= Wesel D], zoon van Joannes Henricus Wilkinghoff en Helena Dirckingh, Helena dochter van

                                        Theodora van Trist, Theodora dochter van Hermanus van Trist; en

- Theodora Christina Poeijn ex Nijmegen, dochter van Laurentius Poeijn en Henderina van Trist, Henderina dochter van Wilhelmus van Trist, Wilhelmus

                                        zoon van Hermanus van Trist.

RHCL Maastricht (23-1764-25 - foto 5301a+b+c+d)

 

Nijmegen (gld) – 13 april 1773 – brief/schema van fr. Hijacinthus van Son als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Jansen zoon van Cornelius Jansen, Cornelius zoon van Henricus Hewis; en

- Wilhelmina Hewis dochter van Joannes Hewis, Joannes zoon van Hermanus Hewis.

Henricus Hewis en Hermannus Hewis zijn broers.

RHCL Maastricht (27-1773-102 – foto 6006)

 

Neerbosch (gld) – 20 april 1773 – brief en schema van fr. Albertus van Hees pastoor missionaris in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van den Broek van Nijmegen zoon van Wilhelmina, Wilhelmina dochter van Maria, Maria dochter van Joannes; en

- Hendrina Jansen van parochie Neerbosch dochter van Joanna, Joanna dochter van Elisabeth, Elizabeth dochter van Joannes.

RHCL Maastricht (27-1773-103 – foto 6007a/b)

 

Nijmegen (gld) – 25 juni 1778 – brief van fr. Ludovicus Joets als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Janse en Helena Weijdel.

RHCL Maastricht (28-1778-3 – foto 6015a/b)

 

Wachtendonck (D) - 26 mei 1783 - brief van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Franciscus Hengst "Neomagensi" (= Nijmegen) en

Maria Josepha Tauwel parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (29-1783-138 - foto 1612)

 

Nijmegen - 29 juli 1783 - brief van broeder Joannes Reggers missionair in Nijmegen "in het jodengasje" als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing

van de 3 afkondigingen [om verder schandaal te vermijden] zodat pastoor in Wylder katholiek kan trouwen een paar die al in geheim zijn getrouwd:

Titius NN soldaat Luthers en Maria NN.

Op 5 augustus werd dispensatie afgegeven aan pastoor van Wylder [= Wyler onder Zieflich (D) om die 2 discreet te trouwen, blijkbaar was het verbo-

den in Nijmegen. [iemand die weet wanneer ze zijn getrouwd en afbeelding ervan, heeft bijzonderheden vertaling nodig]

RHCL Maastricht (29-1783-117 - foto 5216)

 

Nijmegen (gld) – 29 april 1800 – brief van Henr. Fonteijne missionaris als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Terburg en Elisabeth Terburg.

RHCL Maastricht (32-1800-4 – foto 6034)

 

Nijmegen (gld) – 13 mei 1800 – brief van J: J: Smeijers als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Henricus Peeters en Hermina Peeters.

RHCL Maastricht (32-1800-5 – foto 6035a/b)

 

Nijmegen (gld) – 31 juli 1801 – brief van fr. J: Reggers missionaris als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Wijnandus Swaaters parochiaan van Kleef (D) en

Antonia Schauwburg parochiane van Nijmegen.

RHCL Maastricht (32-1801-11 – foto 6037)

 

Nijmegen (gld) – 17 april 1803 – brief en schema van fr. Joannes Reggers missionaris als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lambertus van Rees zoon van Petrus van Rees en Catharina Engelen, Catharina dochter van Kerst Engelen en Maria van Loon, Kerst zoon van Engel Gerrits; en

- Hendrina Peters dochter van Wilhelmus Peters en Thijsken Tonen, Wilhelmus zoon van Peter Gerrits en Catharina Gijsbers.

Engel Gerrits en Peter Gerrits zijn broers, kinderen van Gerrit Kersten.

RHCL Maastricht (32-1803-2 – foto 6039a/c)

 

Nijmegen (gld) – 24 februari 1804 – brief van J: J: Smeijers missionaris pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Spiessen soldaat "Battavus" en

Hendrina Murkens parochiane van Nijmegen.

Voor commissarissen van huwelijkszaken van Nijmegen compareerden op 17 februari 1804:

Johannes Petrus Spiessen jm ouderloos oud 30 jaar geboren te Voerendaal korporaal bij 4e compagnie 3e bataillon van Bataafse artillerie in garnizoen te Delft

vertegenwoordigd door Andries Lerang volgens volmacht d.d. 13 februari 1804 uit Delft en Hendrina Murkens jd ouderloos oud 23 jaar geboren te Gent (B) woon-

achtig te Nijmegen, na 3 afkondigingen werden ze getrouwd op 16 maart 1804.

RHCL Maastricht (32-1804-17 – foto 6047a/c)

 

Nijmegen (gld) – 19 september 1804 – brief van H. Fonteijne missionaris mede ondertekend door anderen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Albertus Coermand en Gertrudis van de Gand weduwe.

RHCL Maastricht (32-1804-6 – foto 6043a/c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Nijmegen (gld) – 19 februari 1689 – brief van fr. Mathias Agolla missionaris st. Augustinus parochie Nijmegen over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1689-47 – foto 5938a+b)

 

Nijmegen (gld) - 2 januari 1705 - brief van deken fr. Guilielmus de Lonchin over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (5-1705-35 - foto 6274a/b)

 

Nijmegen (gld) - 9 juni 1705 - brief van deken fr. Guilielmus de Lonchin over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (5-1705-9 - foto 6063) 

 

Nijmegen (gld) – 21 augustus 1710 – brief van fr. Bernardus van Doren over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (6-1710-127 – foto 5943a+b)

 

Nijmegen (gld) – 29 augustus 1710 – brief van fr. Bernardus van Doren over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (6-1710-119 – foto 5942a+b)

 

Nijmegen - 21 november 1713 - brief van G. de Lenesin deken in Nijmegen aan bisdom Roermond waarin hij een schenking doet van 15 gulden uit de

opbrengst van 50 ponden paardenhaar onlangs aan hem verzonden door een koopman voor gebruiksdoeleinden in Mook.

RHCL Maastricht (7-1713-25 - foto 1625+TV)

 

Nijmegen (gld) – 25 augustus 1716 - brief van deken fr. G. de Lonesin over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (8-1716-109-3 – foto 5949)

 

Nijmegen (gld) – 1720? – brief van deken fr. G. de Lonesin over ??? [vertaling nodig]

Door opschoning [!] in RHCL brief beschadigd door vloeistofvlekken en daardoor datum verdwenen.

RHCL Maastricht (9-1720-5 – foto 5957)

 

Nijmegen (gld) – 17 juni 1721 – brief van deken fr. G. de Lonesin over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (10-1721-4 – foto 5958a+b)

 

Nijmegen (gld) – 31 augustus 1740 – brief van missionaris Augustinus Librens over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (14-1740-1 – foto 5964a+b)

 

Nijmegen (gld) – 12 maart 1742 – brief van Augustinus Libens over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (16-1742-94 – foto 5976a+b+c)

 

Nijmegen (gld) – 8 juni en 16 oktober 1742 – brieven van missionaris Augustinus Libens over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (16-1742-109 – foto 5977a+b+c+d)

 

Nijmegen (gld) – 7 augustus 1742 – brief van missionaris Augustinus Libens over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (16-1742-34 – foto 5972a+b+c)

 

Nijmegen - 26 oktober 1742 - brief van missionaris Augustinus Libens over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (16-1742-104 - foto 5975a/b)

 

Nijmegen (gld) – 3 augustus 1753 – brief van fr. Leonardus Steyvers over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (20-1753-106 – foto 5985a+b+c)

 

Nijmegen (gld) / Niftrik (gld) - 1 en 4 december 1791 - brieven van J: B: Offel missionaris in Nijmegen en J. van Eck deken in Niftrik,

ze noemen ook de pastoor in Neerbosch (gld) over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (31-1791-6 - foto 6080a/b)

 

Nijmegen (gld) – 25 maart 1797 – brief van Henricus Fonteyne missionaris in Nijmegen over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (32-1797-6 – foto 6029)