GenBronnen

maas

Nijmegen (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - 13 en 14 april 1678 - brief van fr. Philippus Willems kapelaan in Venlo en handgeschreven franse brief door bruidegom uit Venlo als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Petrus de Sonnaville en Anna Bernardina Ternee.

Ze kwamen blijkbaar uit Nijmegen, maar zijn nu parochianen in Venlo.

RHCL Maastricht (1-1678-40 - foto 825a+b+c+TV)

 

Nijmegen (gld) – 28 maart 1682 – brief van fr. Petrus Cashoir als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in vebrand met voor-

genomen huwelijk tussen:

D. van Bul en Gertrudis Martini.

RHCL Maastricht (1-1682-10 – foto 5933a/b+TV)

 

Nijmegen (gld) – 23 juni 1682 – brief van Joannes Baptista de Rade van “societis Jesu” als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Lintermans en Joanna Theresia Martini.

RHCL Maastricht (1-1682-60 – foto 5937)

 

Nijmegen (gld) – 10 oktober 1682 – brief van Joannes Baptista de Rade van “societis Jesu” als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Tenne en Theodora van der Riel.

RHCL Maastricht (1-1682-27 – foto 5934)

 

Nijmegen (gld) - 11 november 1682 – brief van A. van Hilen? als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

NN en Anna Maria Raesfelt.

RHCL Maastricht (1-1682-37 – foto 5935)

 

Nijmegen (gld) – 24 november 1682 – brief van Joannes Baptista de Rade van “societis Jesu” als aanvraag voor dispensatie ontheffing van de 3 afkondi-

gingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Gerissen en Sophia Grijts die zwanger is.

RHCL Maastricht (1-1682-49 – foto 5936a+b)

 

Nijmegen (gld) – 19 februari 1689 – brief van pater Mathias Agolla van de orde van Augustus en missionaris in Nijmegen vraagt dispensatie voor katholieke

soldaten hier in garnizoen die door hun aanvoerders uit Duitsland naar hier worden gebracht, maar in concubinaat leven voor vele jaren met kinderen,

zodat ze heimelijk katholiek kunnen trouwen zonder afkondigingen en volgens katholieke riten kunnen leven.

RHCL Maastricht (2-1689-47 – foto 5938a/b+TV)

 

Roermond - 8 maart 1690 - dispensatie door J. L. de Carvajal secretaris namens de bisschop aan Joannes Vos pastoor van Middelar zodat kunnen trouwen:

D: Steenhouwer en Gisberta Steenler van Nijmegen.

RHCL Maastricht (3-1690-100 - foto 1629)

 

Nijmegen (gld) – 25 augustus 1705 – brief van Joannes Baptista de Praedt "societis Jesu" als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Assuerus Schatt uit Den Bosch weduwnaar van Maria van Burick met 6 kinderen en Catharina van Burick.

De vader van de overleden Maria van Burick en de vader van Catharina van Burick waren broers.

RHCL Maastricht (5-1705-28 – foto 5940a/b+TV)

 

Roermond - 23 april ??? - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Woltheers afkomstig van Roermond en

Anna Christina Vonck afkomstig van Nijmegen.

Hij is schipper op de Maas en ze gaan trouwen vastentijd in Luik - st. Andreas parochie.

Waarschijnlijk zijn ze getrouwd in jaar 1707 in Luik - st. Andreas parochie.

RHCL Maastricht (6-1710-67 - foto 2398+TV)

 

Ewijk (Doddendael) – 28 en 29 april 1710 – brief en schema van Franciscus Meijer missionaris te Doddendael als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloerverwantschap in verband met voorgenomen huwelijke tussen:

- Joannes Claesen, zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Theodorus Gosse; en

- Maria Gossen, dochter van Gosuinus, Gosuinus zoon van Lambertus Gosse.

Beiden van parochie Beuningen. Lambertus Gosse en Theodorus Gosse zijn broers.

RHCL Maastricht (6-1710-138 – foto 3575a+b+c)

 

Nijmegen - 28 februari 1713 - brief van Guilielmus de Reu missionaris "societatis Jesu" aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Vleischman van Aschaffenburg (D) domicilie bewoner van Nijmegen en

Joanna Christina Piep van Nijmegen.

RHCL Maastricht (7-1713-39 - foto 4568a+b)

 

Nijmegen (gld) – ws. 16 april 1713 – brief van deken fr. G. de Lonesin als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Rudolphus Genen en Maria Genen parochianen van Nijmegen.

Schrijver had schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (9-1720-5 – foto 5957+TV)

 

Nijmegen - 28 juni 1715 - brief van f. Bernardus van Doren dat een dispensatie nodig is in verband met voorgenomen huwelijk vanwege 3e graad

bloedverwantschap tussen:

Cornelius Roelants uit Den Bosch en

Maria Elisabeth Sijde uit Nijmegen.

RHCL Maastricht (7-1715-85 - foto 3878)

 

Nijmegen (gld) – 25 augustus 1716 – brief van deken fr. G. de Lonesin als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijke verwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Wolters weduwnaar en Antonia Peters weduwe.

RHCL Maastricht (8-1716-109-1/2 – foto 5948a+b)

 

Nijmegen (gld) – 4 december 1716 – brief van fr. Bernardus van Doren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptista de Bois des Fiennes vaandeldrager in garnizoen alhier en Maria Anna Magdalena de la Motte.

Ze zijn 9 maanden geleden in Brussel (B) getrouwd bij een priester dat niet van hun is en in ander bisdom en zonder afkondigingen vanwege vertrek.

Haar moeder is overleden. Nu de bevalling nabij is en uit gewetensnood vragen ze om heimelijk d. i. zonder afkondigingen herwaardering van hun

huwelijk door katholieke dispensatie van bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-69 – foto 5945a/b+TV)

 

Nijmegen (gld) – 24 maart 1718 – brief en schema van fr. Ambrosius vande Velde als aanvraag voor 2e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

- Theunis Jacobs weduwnaar van Driesken Jacobs, Driesken dochter van Jacob Coenen; en

- Grietten Derickx dochter van Derick Coenen.

Jacob Coenen en Derick Coenen zijn broers, kinderen van Coen Jacobs en Grietten Jansen.

RHCL Maastricht (8-1718-25 – foto 5953a+b+c)

 

Nijmegen (gld) – 9 december 1718 – brief en schema van fr. Ambrosius vande Velde als aanvraag voor 2e/3e graad aanverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Michael Wellen zoon van Joannes Wellen, Joannes zoon van Hansken; en

- Gertrudis Jansen weduwe van Willem Pauwels, Willem zoon van Jenneken.

Hansken en Jenneken zijn zusters, kinderen van Nicolaus van Wousick en Thiesken Thiessen.

RHCL Maastricht (8-1718-23 – foto 5952a+b+c)

 

Roermond - 6 juni 1723 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus van Swanenborgh parochiaan van Nijmegen en

Maria Barbara de Wagenaer parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (10-1723-8 - foto 2673)

 

Venlo - 4 april 1728 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Henx en Anna Johanna Jonckers parochianen van Venlo.

Hij komt uit Nijmegen, beiden zijn wees en hebben toestemming van bloedverwanten van beide zijden.

Ze vrezen kwaadsprekerij en vragen daarom om ontheffing van de 3 gebruikelijke afkondigingen, geen andere beletselen.

Ze zijn getrouwd op 6 april 1728 daar heet de bruidegom Hermannus Hingst met beide getuigen van de familie Hingst.

RHCL Maastricht (10-1728-43 - foto 1038+TV)

 

Nijmegen (gld) – 18 april 1728 – biref van fr. Ferdinand Daniau als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Stephanus Hevers en Joanna Heijsen.

RHCL Maastricht (10-1728-20 – foto 5959)

 

Nijmegen (gld) – 5 februari 1740 – brief van fr. Petrus de Wolf als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus Hermes en Cornelia Dierckxsen.

RHCL Maastricht (14-1740-44 – foto 5966a+b+c)

 

Nijmegen - 27 april 1742 - brief van missionaris Augustinus Libens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

1) Henricus Janssen en Gertrudis Otten en

2) Franciscus Geritsen en Dirrisken Rijcken.

RHCL Maastricht (16-1742-57 - foto 6191a/b)

 

Nijmegen (gld) – 8 juni en 16 oktober 1742 – brieven van missionaris Augustinus Libens als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap en geestelijk verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael van Wilick weduwnaar en Joanna Debets.

De 2e brief geschreven als oproep aan de bisschop om tot besluit te komen, aangezien het allemaal lang duurt.

De bruid heeft eerder een kind van de bruidegom ten doop geheven, vandaar geestelijk verwantschap.

RHCL Maastricht (16-1742-109 – foto 5977a/d+TV)

 

Nijmegen (gld) – 7 en 31 augustus 1742 – brieven van missionaris Augustinus Libens als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap

in verband met het huwelijk - wat enige weken geleden had plaatsgevonden - tussen:

Joannes Slusser soldaat weduwnaar en Margaret Beggerin.

Joannes was eerder getrouwd met Gertrude Beggerin de half zus van Margaret, want zij hadden verschillende moeders.

RHCL Maastricht (14-1740-1 en 16-1742-34 – foto 5964a/e+TV)

 

Nijmegen (gld) – 24 en 27 maart 1750 – brieven van fr. Albertus van Houtte als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Willem Weijers en Dirckjen alias Theodora Segers weduwe.

Bruid was weduwe van een man waarvan de moeder de zus was van de grootvader van de nieuwe bruidegom.

Op 27 maart werd de dispensatie verleend.

RHCL Maastricht (19-1750-3 – foto 5983a/c+TV)

 

Nijmegen (gld) – 3 augustus 1753 – brief van fr. Leonardus Steijners min. indig. als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap voor

een huwelijk dat 19 jaar geleden had plaatsgevonden te goeder trouw en zonder bekende beletsels, 't gaat om:

Joannes Overbergh en Joanna Sellen.

Nu bleek dat ze 3e graad waren aanverwant, vandaar alsnog dispensatie om het recht te zetten.

RHCL Maastricht (20-1753-106 – foto 5985a/c+TV)

 

Nijmegen - 14, 25 en 26 juni 1764 - brieven en schema van f: Cornelius Palmert missionair in Nijmegen aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Wilhelmus Welckinghof van "Wesaliensem" [= Wesel D], zoon van Joannes Henricus Wilkinghoff en Helena Dirckingh, Helena dochter van

                                        Theodora van Trist, Theodora dochter van Hermanus van Trist; en

- Theodora Christina Poeijn ex Nijmegen, dochter van Laurentius Poeijn en Henderina van Trist, Henderina dochter van Wilhelmus van Trist, Wilhelmus

                                        zoon van Hermanus van Trist.

RHCL Maastricht (23-1764-25 - foto 5301a+b+c+d)

 

Nijmegen (gld) – 13 april 1773 – brief/schema van fr. Hijacinthus van Son als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Jansen zoon van Cornelius Jansen, Cornelius zoon van Henricus Hewis, Henricus zoon van Albertus Hewis; en

- Wilhelmina Hewis dochter van Joannes Hewis, Joannes zoon van Hermanus Hewis, Hermanus zoon van Albertus Hewis.

RHCL Maastricht (27-1773-102 – foto 6006)

 

Neerbosch (gld) – 23 april 1773 – brief en schema van fr. Albertus van Hees pastoor missionaris in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van den Broek van Nijmegen zoon van Wilhelma, Wilhelma dochter van Maria, Maria dochter van Joannes; en

- Hendrina Jansen van parochie Neerbosch dochter van Joanna, Joanna dochter van Elisabeth, Elizabeth dochter van Joannes.

RHCL Maastricht (27-1773-103 – foto 6007a/b)

 

Nijmegen (gld) – 25 juni 1778 – brief van fr. Ludovicus Joets als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Janse en Helena Weijdel.

RHCL Maastricht (28-1778-3 – foto 6015a/b)

 

Wachtendonck (D) - 26 mei 1783 - brief van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Franciscus Hengst "Neomagensi" (= Nijmegen) en

Maria Josepha Tauwel parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (29-1783-138 - foto 1612)

 

Nijmegen - 29 juli 1783 - brief van f. Joannes Reggers missionair in Nijmegen "in het jodengasje" als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing

van de 3 afkondigingen voor:

Titius luthers soldaat [die geen toestemming krijgt van zijn kapitein om te trouwen] en

Mavia katholiek [beiden zijn fictieve namen en zijn blijkbaar al in geheim protestants getrouwd].

Omdat Reggers niet kan assisteren in dergelijke huwelijken vanwege de burgerlijke wetten met zware boetes, vraagt hij of de pastoor in Wyler

[net over de grens in Duitsland in het land van Kleef, waar de republiek niets over had te zeggen] te willen opdragen deze huwelijk te voltrekken.

Op 5 augustus werd dispensatie afgegeven ze kunnen trouwen in Wyler [D] met voorzichtigheid en discreet.

RHCL Maastricht (29-1783-117 - foto 5216+TV)

 

Nijmegen (gld) – 29 april 1800 – brief van Henr. Fonteijne missionaris als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Terburg en Elisabeth Terburg.

RHCL Maastricht (32-1800-4 – foto 6034)

 

Nijmegen (gld) – 13 mei 1800 – brief van J: J: Smeijers als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Henricus Peeters en Hermina Peeters.

RHCL Maastricht (32-1800-5 – foto 6035a/b)

 

Nijmegen (gld) – 31 juli 1801 – brief van fr. J: Reggers missionaris als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Wijnandus Swaaters parochiaan van Kleef (D) en

Antonia Schauwburg parochiane van Nijmegen.

RHCL Maastricht (32-1801-11 – foto 6037)

 

Nijmegen (gld) – 17 april 1803 – brief en schema van fr. Joannes Reggers missionaris als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lambertus van Rees zoon van Petrus van Rees en Catharina Engelen, Catharina dochter van Kerst Engelen en Maria van Loon, Kerst zoon van Engel Gerrits; en

- Hendrina Peters dochter van Wilhelmus Peters en Thijsken Tonen, Wilhelmus zoon van Peter Gerrits en Catharina Gijsbers.

Engel Gerrits en Peter Gerrits zijn broers, kinderen van Gerrit Kersten.

RHCL Maastricht (32-1803-2 – foto 6039a/c)

 

Nijmegen (gld) – 24 februari 1804 – brief van J: J: Smeijers missionaris pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Spiessen soldaat "Battavus" en

Hendrina Murkens parochiane van Nijmegen.

Voor commissarissen van huwelijkszaken van Nijmegen compareerden op 17 februari 1804:

Johannes Petrus Spiessen jm ouderloos oud 30 jaar geboren te Voerendaal korporaal bij 4e compagnie 3e bataillon van Bataafse artillerie in garnizoen te Delft

vertegenwoordigd door Andries Lerang volgens volmacht d.d. 13 februari 1804 uit Delft en Hendrina Murkens jd ouderloos oud 23 jaar geboren te Gent (B) woon-

achtig te Nijmegen, na 3 afkondigingen werden ze getrouwd op 16 maart 1804.

RHCL Maastricht (32-1804-17 – foto 6047a/c)

 

Nijmegen (gld) – 19 september 1804 – brief van H. Fonteijne missionaris mede ondertekend door anderen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Albertus Coermand en Gertrudis van de Sand weduwe.

RHCL Maastricht (32-1804-6 – foto 6043a/c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Nijmegen (gld) - 2 januari 1705 - brief van deken fr. Guilielmus de Lonchin over een anonieme zaak waarbij als beletsel geestelijk verwantschap.

Terzijde noemt hij dhr. Ulenpas. En ene Christoforus Hoftman die nogal arm is en leeft op aalmoezen.

RHCL Maastricht (5-1705-35 - foto 6274a/b+TV)

 

Nijmegen (gld) - 9 juni 1705 - brief van deken fr. Guilielmus de Lonchin waarin hij geld voor dhr. van de Pol heeft aangenomen en aan hem gegeven.

RHCL Maastricht (5-1705-9 - foto 6063+TV) 

 

Nijmegen (gld) – 21 en 29 augustus 1710 – brieven van fr. Bernardus van Doren aan bisdom Roermond waarin hij vraagt om toestemming om mede-

werking te verlenen bij - niet met namen genoemde personen - huwelijk waarvan bruidegom niet katholiek. Als dat niet gebeurt dan zal het kind niet

katholiek worden opgevoed en zullen ze uiteraard trouwen bij de protestanten. Tweede brief is feitelijk herhaling aan de 1e.

RHCL Maastricht (6-1710-119 en 127 – foto 5942a/b+TV en 5943a/b+TV)

 

Nijmegen - 21 november 1713 - brief van G. de Lenesin deken in Nijmegen aan bisdom Roermond waarin hij een schenking doet van 15 gulden uit de

opbrengst van 50 ponden paardenhaar onlangs aan hem verzonden door een koopman voor gebruiksdoeleinden in Mook.

RHCL Maastricht (7-1713-25 - foto 1625+TV)

 

Nijmegen (gld) – 25 augustus 1716 - brief van deken fr. G. de Lonesin over ontvangst van 23 gulden en 2 as d. i. 9 imperialen en 2 solidos en depo-

neren voor de dispensatie van Bartholomeus Janssen en Petronella Peters. [zie Neerbosch]

RHCL Maastricht (8-1716-109-3 – foto 5949+TV)

 

Nijmegen (gld) – 12 maart 1742 – brief van Augustinus Libens als mededeling en lijst van paren die eerst protestants zijn getrouwd, maar nu Libens

na zorgvuldige examen heeft toegelaten in de zogenaamde "gerscamer" [graskamer, mogelijk een schuilkelder of kerk]. het gaat om:

Joannes van Elsebroeck acath: met Christina Rijnders cathol. 1709. 12 ap:

Franciscus Vaes cathol: en Berta Taep acatholica 1733 8 maij

Joannes Heckraet luth: met Joanna Thaselebergh cath: 17[.]4 9 junij

Henricus Elders cathol: met Cornelia Tijssen acathol. 1734 10 maij

Henricus Verhaeren cathol. met Elisab: Maes acathol. 1728 9 nov:

Joannes van Essen met Wilhelmina Mossevelt catholica 1729 4 aug:

Bernardus Winckel luth: met Elisabeth Janssen cathol: 1736 12 julij

Christianus Opperman luth: met Wilhelmina Hulstmijer cath: 1738 18 nov:

Wilhelmus Sterckx acathol: met Theodora Geraerts cathol: 1729 2 maij 

RHCL Maastricht (16-1742-94 – foto 5976a+b+c)

 

Nijmegen - 26 oktober 1742 - brief van missionaris Augustinus Libens over verzending van geld nadat dispensatie was ontvangen.

RHCL Maastricht (16-1742-104 - foto 5975a/b+TV)

 

Nijmegen (gld) / Niftrik (gld) - 1 en 4 december 1791 - brieven van J: B: Offel missionaris in Nijmegen en J. van Eck deken in Niftrik waarin zij op ver-

zoek van de pastoor in Neerbosch onderzoek hebben gedaan naar pater van der Stocken die de meid zwanger heeft gemaakt. Zij heeft nu in trieste

omstandigheden het missiehuis verlaten en van der Stocken is vertrokken naar Amsterdam.

RHCL Maastricht (31-1791-6 - foto 6080a/b+TV)

 

Nijmegen (gld) – 25 maart 1797 – brief van Henricus Fonteyne missionaris in Nijmegen als klacht over de nieuwe regels zoals niet plechtig uitvoeren

van huwelijken in gesloten tijd, geen 3 wettelijke afkondigingen en geen zin in kerkelijke dingen en gewoonten. 

RHCL Maastricht (32-1797-6 – foto 6029+TV)