GenBronnen

digitalisering

maas

Niftrik (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Nijmegen (gld) – 1 april 1698 – brief van Jacobus Boels s.j. [= societis Jesu] vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heinen en Gertrudis Richters weduwe van Joannes Peters allen van Niftrik (gld).

Heeft bijzonderheden [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (3-1698-3 – foto 5939)

 

Niftrik (gld) - 3 november 1719 - brief en schema van fr. Anselmus pastoor van Niftrik als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van Dijck parochiaan van Neerloon, zoon van Catharina Heyne, Catharina dochter van Otto Heyne, Otto zoon van Henricus Heyne; en

- Arnolda Jans in de Olie Meulen parochiane van Niftrik weduwe van Jan Engels de Kleyn, Jan zoon Margaretha Heyne, Margaretha dochter van

                                                 Jan Heyne, Jan zoon van Henricus Heyne.

RHCL Maastricht (9-1719-9 - foto 3294a+b+c)

 

Niftrik (gld) – 6 juni 1741 – brief en 3 schema's van Joannes van Eck pastoor in "Nifterick" als aanvraag voor 3 dispensaties vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschappen voor 3 voorgenomen huwelijken tussen:

1e paar:

- Gerardus Jansen zoon van Hermke, Hermke dochter van Hilleke, Hilleke dochter van Maria, Maria dochter van Willem; en

- Joanna Willems dochter van Willem, Willem zoon van Hendrick, Hendrick zoon van Willem.

2e paar:

- Petrus de Kauw zoon van Willem, Willem zoon van Hendrick, Hendrick zoon van Jan de Kauw; en

- Maria Jansen dochter van Jan, Jan zoon van Hilleke, Hilleke dochter van Harnske, Harnske dochter van Jan de Kauw.

3e paar:

- Gerardus Plaz zoon van Willem, Willem zoon van Hilleke, Hilleke dochter van Maria, Maria dochter van Willem; en

- Christina de Kauw dochter van Willem, Willem zoon van Hendrick, Hendrick zoon van Willem.

RHCL Maastricht (15-1741-46 – foto 5969a+b)

 

Niftrik (gld) – 18 oktober 1753 – brief/schema van Joannes van Eck pastoor in Niftrik als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Udo de Kleyn zoon van Gerrit de Kleyn, Gerrit zoon van Grietje Jans, Grietje dochter van Jan Heynen, Jan zoon van

                           Hendrick Heynen; en

- Margarita Thomassen dochter van Henderyn Otten, Henderyn dochter van Otto Heynen, Otto zoon van Hendrick Heynen.

RHCL Maastricht (20-1753-82 – foto 5984a+b)

 

Niftrik (gld) – 20 oktober 1761 – brief en 2 schema's van Joannes van Eck pastoor in Niftrik als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad:

- Joannes Ujen zoon van Wilhelmus Ujen, Wilhelmus zoon van Joannes Ujen, Joannes zoon van Udo Jans; en

- Catharina van Haaren dochter van Joannes van Haaren, Joannes zoon van Elisabet Ujen, Elisabeth dochter van Udo Jans.

2e schema 4e graad:

- Joannes Iyen zoon van Wilhelmus Uijen, Wilhelmus zoon van Henrica Heynen, Henrica dochter van Mathias Heynen, Mathias zoon van Henricus Heynen; en

- Catharina van Haaren dochter van Petronella Richters, Petronella dochter van Catharina Otten, Catharina dochter van Otto Heynen, Otto zoon van Henricus Heynen.

RHCL Maastricht (23-1761-9 – foto 5992a+b)

 

Niftrik (gld) – 11 september 1764 – brief van Joannes van Eck pastoor en deken in Niftrik als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hendricks en Maria Hijmerijcks.

RHCL Maastricht (23-1764-38 – foto 5994)

 

Niftrik (gld) – 26 maart 1773 – brief en schema van J. van Eck deken in Wychen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Ujen weduwnaar van Catharina van Haaren, zoon van Wilhelmus Ujen, Wilhelmus zoon van Henrica Ujen, Henrica dochter van Mathias Heynen,

                                    Mathias zoon van Henricus Heynen; en

- Joanna van Dieden weduwe van Jacobus Bruysten, Jacobus zoon van Joanna Heynen, Joanna dochter van Wilhelmus Heynen, Wilhelmus zoon van

                                    Theodorus Heynen, Theodorus zoon van Henricus Heynen.

RHCL Maastricht (27-1773-91 – foto 6004a/b)

 

Niftrik (gld) – 12 april en 25 mei 1796 – brieven en schema van J: van Eck deken en pastoor Niftrik als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Bastiaens zoon van Joanna Maria, Joanna Maria dochter van Joannes, Joannes zoon van Hubertus; en

- Maria Anna de Klijn dochter van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Theodora, Theodora dochter van Hubertus.

RHCL Maastricht (32-1796-10 en 32-1796-86 – foto 6026a/d)

 

Alphen / Niftrik (gld) – 11/12 juli 1803 – brief en schema van pastoor van Gelder in Alphen en brief van J. van Eck pastoor in Niftrik als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus de Klijn zoon van Maria van Lend, Maria dochter van Quirinus van Lend, Quirinus zoon van Maria van Avesaad; en

- Gertrudis Hol dochter van Adrianus Hol, Adrianus zoon van Maria van Avesaad, Maria dochter van Joannes van Avesaad.

Maria van Avesaad en Joannes van Avesaad zijn zus en broer, kinderen van Robertus van Avesaad en Gertrudis NN.

RHCL Maastricht (32-1803-4 – foto 5918a+b+c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Niftrik (gld) – 23 september 1754 – brief van J. van Eck pastoor in Niftrik over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (21-1754-6 – foto 5987a+b)

 

Nijmegen (gld) / Niftrik (gld) - 1 en 4 december 1791 - brieven van J: B: Offel missionaris in Nijmegen en J. van Eck deken in Niftrik,

ze noemen ook de pastoor in Neerbosch (gld) over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (31-1791-6 - foto 6080a/b)

 

Niftrik (gld) - 4 juni 1794 - brief van J. van Eck deken over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (31-1794-4 - foto 6335a/b)