GenBronnen

maas

Neerbosch (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Neerbosch (gld) – 17 juli 1716 – brief van fr. Joannes van Kerchove pastoor in Neerbos als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomeus Janssen en Petronella Peeters [zie ook Nijmegen].

RHCL Maastricht (8-1716-78 – foto 5946)

 

Neerbosch (gld) – 11 mei 1718 – brief en schema van fr. Joannes van Kerchove pastoor in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Cornelis Theunissen zoon van Antonius Hermes; en

- Maria Dirickx eerder relatie? met Martinus Peeters, Martinus zoon van Ida Hermes.

Antonius Hermes en Ida Hermes zijn broer en zus

RHCL Maastricht (8-1718-15 – foto 5951a+b+c+d)

 

Neerbosch (gld) – 19 maart 1730 – brief en schema van fr. Augustinus Nypels als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Guert Jansen zoon van Jantie Evers, Jantie dochter van Jeneke Girrits, Jeneke dochter van Girret Jansen; en

- Grittie Gerrits dochter van Girret Jansen, Girret zoon van Grittie Girrits, Grittie dochter van Girret Jansen.

RHCL Maastricht (12-1730-16 – foto 5961a+b)

 

Neerbosch (gld) – 7 mei 1737 – brief en 2 schema's van fr. Augustinus Nypels pastoor in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e en 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 2e/3e graad:

- Guielmus Hendrickx weduwnaar zoon van Henricus Peters, Henricus zoon van Petrus; en

- Joanna Kerstens dochter van Kerst Gerrits, Kerst zoon van Petronella Peters, Petronella dochter van Petrus.

2e schema 3e graad:

- Guielmus Hendrickx weduwnaar, zoon van Joanna Cloosterman, Joanna dochter van Willemke Zeele; en

- Joanna Kerstens dochter van Willemke Wellen, Willemke dochter van Welle Zeelen.

Willemke Zeele en Welle Zeelen zijn zus en broer, kinderen van Marcellus.

RHCL Maastricht (14-1737-7 – foto 5963a+b)

 

Neerbosch (gld) – 19 januari 1740 – brief en schema van fr. Augustinus Nypels als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Hopmans weduwnaar van Gertrudis Jansen, Gertrudis dochter van Neeske Willems, Neeske dochter van Catharina

                                    Peters, Catharina dochter van Petrus Jansen; en

- Gerarda Girrits dochter van Gertrudis Willems, Gertrudis dochter van Willem Peters, Willem zoon van Petrus Jansen.

RHCL Maastricht (14-1740-56 – foto 5967a+b)

 

Neerbosch (gld) – 14 mei 1743 – brief van fr. Augustinus Nypels pastoor in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voor genomen huwelijk tussen:

Cristianus Stevens en Elisabeth Alberts weduwe van Joannes Hendrick.

RHCL Maastricht (17-1743-6 – foto 5978a+b)

 

Neerbosch (gld) – 8 november 1743 – brief en schema van fr. Augustinus Nypels pastoor in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Peters zoon van Petrus Barten, Petrus zoon van Bartolomeus Peters, Bartolomeus zoon van Petrus Jacobs; en

- Helena Toonen dochter van Theodora Girrits, Theodora dochter van Helena Alberts, Helena dochter van Catharina Jacobs.

Petrus Jacobs en Catharina Jacobs zijn broer en zus, kinderen van Jacobus NN.

RHCL Maastricht (17-1743-46 – foto 5979a+b+c)

 

Neerbosch (gld) – 21 maart 1749 – brief van fr. Ludovicus Oppers pastoor missionaris in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Ariaens en Anna Cloostermans.

RHCL Maastricht (19-1749-4 – foto 5982a+b)

 

Neerbosch (gld) – 31 maart 1760 – brief van fr. Ludovicus Oppers pastoor missionaris in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jurrien van de Gent en Joanna Hopman.

Als schema: dat de vader van de bruidegom kleinzoon is van de grootmoeder van de bruid in de 2e graad.

RHCL Maastricht (22-1760-133 – foto 5990a+b+c)

 

Neerbosch (gld) – 18 april 1772 – brief en schema van fr. Albertus van Heesch pastoor in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Cloosterman zoon van Petrus, Petrus zoon van Joanna, Joanna dochter van Machtildis; en

- Machtildis van Huemen dochter van Joannes, Joannes zoon van Engelberta, Engelberta dochter van Machtildis.

RHCL Maastricht (26-1772-137 – foto 6001a+b)

 

Neerbosch (gld) – 24 april 1772 – brief en schema van fr. Albertus van Heesch pastoor in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Wienen zoon van Theodora, Theodora dochter van Joanna, Joanna dochter van Maria; en

- Hendrina Jacobs dochter van Jacobus, Jacobus zoon van Albertus, Albertus zoon van Petronella.

Maria en Petronella zijn zusters, kinderen van Jacobus.

RHCL Maastricht (26-1772-136 – foto 6000a+b)

 

Neerbosch (gld) – 1 juni 1772 – brief en schema van fr. Albertus van Heesch pastoor in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermanus Willems van Nijmegen zoon van Wilhelmus Wouters, Wilhelmus zoon van Wolterus Peters; en

- Engelberta Guers van parochie Neerbosch dochter van Gerardus Willems, Gerardus zoon van Wilhelmus Guers, Wilhelmus zoon van Maria Peters.

Wolterus Peters en Maria Peters zijn broer en zus, kinderen van Petrus.

RHCL Maastricht (26-1772-120 – foto 5999a+b)

 

Neerbosch (gld) – 23 april 1773 – brief en schema van fr. Albertus van Hees pastoor missionaris in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van den Broek van Nijmegen zoon van Wilhelma, Wilhelma dochter van Maria, Maria dochter van Joannes; en

- Hendrina Jansen van parochie Neerbosch dochter van Joanna, Joanna dochter van Elisabeth, Elizabeth dochter van Joannes.

RHCL Maastricht (27-1773-103 – foto 6007a/b)

 

Neerbosch (gld) – 22 april 1774 – brief en schema van fr. Albertus van Hees pastoor missionaris in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Fransen en Theodora Claesen.

Schrijver had een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (27-1774-4 deel 1 – foto 6008)

 

ws. Neerbosch (gld) - 1774? – schema [gezien handschrift van fr. Albertus van Hees?] ter ondersteuning voor dispensatie aanvraag vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes zoon van Jacobus Guerts, Jacobus zoon van Joanna Jansen, Joanna dochter van Joanna Jansen; en

- Elisabeth dochter van Theodora Poolen, Theodora dochter van Arnolda Aers, Arnolda dochter van Aleijdis Jansen.

Joannes Jansen en Aleijdis Jansen zijn zusters, kinderen van Joannes.

Brief als aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (27-1774-4-deel 2 – foto 6009)

 

Rome (I) / Roermond / Neerbosch (gld) – 15 december 1776 en 24 januari 1777 – brieven van kardinaal J.C. Boschi uit Rome (I), L. Theunissen secretaris

bisdom Roermond en van fr. Albertus van Heesch pastoor missionaris in Neerbosch inzake:

Mathias Beerns en Maria Kerstens parochianen van Neerbosch.

Ze zijn 2e graad bloedverwant, hebben het bed gedeeld en daarmee is Maria zwanger geworden. Vandaar dispensatie uit Rome zodat ze trouwen.

RHCL Maastricht (28-1776-3 – foto 6011a/d+TV)

 

Neerbosch (gld) – 29 april 1777 – brief en schema van fr. van Heesch pastoor missionaris in Neerbosch als aanrvaag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Lovisse zoon van Helena, Helena dochter van Martina, Martina dochter van Joannes; en

- Hendrina Roelifse dochter van Rodulphus, Rodulphus zoon van Petrus, Petrus zoon van Joannes.

RHCL Maastricht (28-1777-65 – foto 6013a/b)

 

Neerbosch (gld) - 9 en 16 mei 1777 - brieven van broeder Alb. van Heesch pastoor missionair in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Hendrix en Anna Maria Dirrix.

Had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven.

RHCL Maastricht (28-1777-126 - foto 5213a+b)

 

Neerbosch (gld) – 2 januari 1783 – brief en schema van fr. Albertus van Heesch pastoor in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus van Clarenbeek alias de Groot zoon van Hendrina de Groot, Hendrina dochter van Joannes de Groot; en

- Alyda de Ruijter dochter van Angelina Brokman, Angelina dochter van Alyda de Groot.

Joannes de Groot en Alyda de Groot zijn broer en zus, kinderen van Rynirus de Groot.

RHCL Maastricht (29-1783-48 – foto 6016a/b)

 

Wyler (D) - 3 juni 1794 - brief/schema van B. Maassen pastoor in "Wijler" [D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Arts ex Neerbosch, zoon van Theodorus Arts, Theodorus zoon van NN Arts en

Aleida Arts ex Beek [bij Nijmegen] weduwe met kinderen, dochter van Theodorus Arts, Theodorus zoon van NN Arts.

RHCL Maastricht (31-1794-20 - foto 5307a+b+c) 

 

Neerbosch (gld) – 17 november 1803 – brief/schema van fr. J: van Kampen pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Feyssen weduwnaar met kind, zoon van Maria Teunissen, Maria dochter van Willemina, Willemina dochter van Lambertus; en

- Allegunda Smits dochter van Joannes Smits, Joannes zoon van Willemina, Willemina dochter van Petrus.

Lambertus en Petrus zijn broers.

RHCL Maastricht (32-1803-6 – foto 6040a/b)

 

Neerbosch (gld) – 18 april 1804 – brief/schema van fr. J: van Kampen missionaris pastoor in Neerbosch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus van den Dam zoon van Joanna, Joanna dochter van Gerardus; en

- Elisabetha Gerrits dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Christina.

Gerardus en Christina zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (32-1804-7 – foto 6044a/b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Neerbosch (gld) - 14 februari 1705 - brief van fr. Joannes van den Kerchove waarin hij schrijft dat hij brief van zijn broer had ontvangen, en vraagt toe-

stemming om na pasen naar Gent (B) te reizen, omdat zijn vader aldaar op sterven ligt.

RHCL Maastricht (5-1705-31 - foto 6065a/b+TV)

 

Neerbosch (gld) – 6 mei 1718 – brief van fr. Joannes van Kerchove pastoor in Neerbosch over doorzending van 36 gulden en 10 as voor een dispen-

satie zonder vermelding om wie het gaat.

RHCL Maastricht (8-1718-14 – foto 5950a/b+TV)

 

Nijmegen (gld) / Niftrik (gld) - 1 en 4 december 1791 - brieven van J: B: Offel missionaris in Nijmegen en J. van Eck deken in Niftrik waarin zij op ver-

zoek van de pastoor in Neerbosch onderzoek hebben gedaan naar pater van der Stocken die de meid zwanger heeft gemaakt. Zij heeft nu in trieste

omstandigheden het missiehuis verlaten en van der Stocken is vertrokken naar Amsterdam.

RHCL Maastricht (31-1791-6 - foto 6080a/b+TV)