GenBronnen

maas

Kekerdom (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Kekerdom (gld) – 8 januari 1740 – brief van W: Bless pastoor in Kekerdom als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Everardus Weghman en Ida Vergoor inwoners van Millingen regelmatig in parochie Kekerdom.

RHCL Maastricht (14-1740-63 – foto 5968a+b)

 

Kekerdom - 30 april 1772 - brief en schema van Bernardus Joannes Robbers pastoor in Kekerdom [mede ondertekend door Joannes Henr. Lemm pastoor

in Bimmen (D) en Joannes Henricus Steckeling vice pastoor in Ziffelick (D)] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bartholomæus van Haaren, zoon van Stephanus van Haaren, Stephanus zoon van Joannes van Haaren, Joannes zoon van Petrus van Haaren; en

- Joanna van Haaren, dochter van Henrica van Haaren, Henrica dochter van Arnoldus van Haaren, Arnoldus zoon van Petrus van Haaren.

RHCL Maastricht (26-1772-130 - foto 4678a+b+c+d+e)

 

Kekerdom - 23 augustus 1783 - brief en schema van B: J: Robbers pastoor van Kekerdom en missionaris in Milligen als aanvraag voor dispensatie vanwege

2e/3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Huijsman zoon van Margarita Driesen, Margarita dochter van J: H: Driesen, J: H: Driesen zoon van Bernardus Driesen; en

- Joanna Drissen dochter van Andreas Drissen, Andreas zoon van Bernardus Driesen.

RHCL Maastricht (29-1783-120 - foto 3270a+b)