GenBronnen

maas

Huissen (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

-

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Huissen - 21 januari 1715 - brief van pastoor Henricus Hollen, die blijkbaar een doop extract heeft gemaakt over Maria Elisabeth Dirckse,

geboren op 5 april 1693 als dochter van Theodorus Hendricks Dirckse en Willemina Janse eerlijke en katholieke burgers van dorp Huijssen.

Zij werd katholiek gedoopt in parochie kerk van Huijssen. De extract werd verzonden aan internuntius van Brussel en 2 weken eerder aan

markies van Maunij waarschijnlijk als voorbereiding van zijn huwelijk met haar. 

RHCL Maastricht (7-1715-131 - foto 5825a/c+TV)