GenBronnen

digitalisering

maas

Heumen (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Heumen (gld) - 25 mei 1728 - brief van fr. Angelus de Fourmett vice pastoor in Heumen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ariens en Geretje Peeters.

Ze trouwen rk in Heumen op 5 juni 1728 met als getuigen: Willebrordus Jansen en Theodorus Peeters.

RHCL Maastricht (11-1729-94 - foto 5836)

 

Heumen (gld) - 30 mei 1742 - brief van fr; Columbanus alias van Boecholt pastoor in Heumen en Malden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Thunissen weduwnaar en Joanna Thunissen.

RHCL Maastricht (16-1742-85 - foto 5848a+b+c)

 

Heumen (gld) - 6 september 1760 - brief van f. C: van Bocholt missionaris in Heumen over dispensatie vanwege bloedverwantschap tussen:

Henricus Rutten en Maria Jansen.

Heeft bijzonderheden. [>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>vertaling nodig]

RHCL Maastricht (22-1760-43 - foto 5867)

 

Heumen (gld) - 12 oktober 1773 - brief en schema van fr. Columbanus [van Bocholt] missionaris in Heumen en Malden als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk in parochie Malden tussen:

- Gerardus Geerits zoon van Joanna, Joanna dochter van Sara Thunnisse, Sara dochter van Antonius; en

- Petronella van Roij dochter van Maria, Maria dochter van Joannes Thunnisse, Joannes zoon van Antonius.

RHCL Maastricht (27-1773-29 - foto 5879a+b+c)

 

Heumen (gld) - 19 november 1777 - brief van fr. Marianus van der Heul pastoor missionaris in Heumen en Malden als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van Alphen en Elisabetha Beijmans.

RHCL Maastricht (28-1777-31 - foto 5882)

 

Heumen (gld) – 1 december 1783 – brief van Franc: Jac: van Berckel pastoor in Heumen en Malden als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Franciscus van Eldrom weduwnaar en Petronella van Sette.

RHCL Maastricht (29-1783-24 – foto 5892)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Heumen (gld) - 12 december 1781 - brief van M: van der Heul missionaris pastoor in Heumen en Malden over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (29-1781-8 - foto 6075)