GenBronnen

maas

Heumen (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Heumen (gld) - 25 mei 1728 - brief van fr. Angelus de Fourmett vice pastoor in Heumen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ariens weduwnaar en Gerete Peeters.

De moeder van Gerete is de zuster van Jacobus Henderix. Deze Jacobus Henderix is de vader van de overleden vrouw van Joannes.

Ze trouwen rk in Heumen op 5 juni 1728 met als getuigen: Willebrordus Jansen en Theodorus Peeters.

RHCL Maastricht (11-1729-94 - foto 5836)

 

Heumen (gld) - 30 mei 1742 - brief van fr; Columbanus alias van Boecholt pastoor in Heumen en Malden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Thunissen weduwnaar met 2 kinderen en Joanna Thunissen.

RHCL Maastricht (16-1742-85 - foto 5848a+b+c)

 

Heumen (gld) - 6 september 1760 - brief van f. E: van Bocholt missionaris in Heumen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Rutten weduwnaar en Maria Jansen.

Schrijver omvat het als volgt: opa van Maria Janssen en moeder van Henricus Rutten zijn 2e graad bloedverwant, daardoor is de moeder van Maria

Jansen dat in de derde graad met Henricus Rutten. Het meisje dus vierde gemengd.

RHCL Maastricht (22-1760-43 - foto 5867+TV)

 

Heumen (gld) - 12 oktober 1773 - brief en schema van fr. Columbanus [van Bocholt] missionaris in Heumen en Malden als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk in parochie Malden tussen:

- Gerardus Geerits zoon van Joanna, Joanna dochter van Sara Thunnisse, Sara dochter van Antonius; en

- Petronella van Roij dochter van Maria, Maria dochter van Joannes Thunnisse, Joannes zoon van Antonius.

RHCL Maastricht (27-1773-29 - foto 5879a+b+c)

 

Heumen (gld) - 19 november 1777 - brief van fr. Marianus van der Heul pastoor missionaris in Heumen en Malden als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk in gesloten tijd tussen:

Jacobus van Alphen en Elisabetha Beijmans.

RHCL Maastricht (28-1777-31 - foto 5882)

 

Heumen (gld) – 1 december 1783 – brief van Franc: Jac: van Berckel pastoor in Heumen en Malden als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Franciscus van Eldrom weduwnaar en Petronella van Sette.

RHCL Maastricht (29-1783-24 – foto 5892)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Heumen (gld) - 12 december 1781 - brief van M: van der Heul missionaris pastoor in Heumen en Malden over brief verzending.

RHCL Maastricht (29-1781-8 - foto 6075+TV)