GenBronnen

maas

Hernen (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Hernen (gld) - 15 januari 1716? - brief van fr. Franciscus Donckers pastoor van "Herne" [= Hernen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Engelen en Maria Janssen.

Hij had als betaling al 20 imperialen ontvangen omdat de dispensatie uit Rome dient te komen. Pastoor noemt geen schema.

RHCL Maastricht (8-1716-131 - foto 5828a+b)

 

Nijmegen (gld) - 3 november 1719 - brief van fr. Guilielmus de Lonchin deken waarbij hij Franciscus Doncker dienstbaar in Hernen (gld) aanhaalt

in verband met zijn aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Diericks en Catharina Tielens.

RHCL Maastricht (9-1719-11 - foto 5829a+b)

 

Hernen (gld) - 5 december 1735 - brief van fr. Theod. van Teeffelen aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie [de verzoek werd gedaan

voor pastoor in Oijen die waarneemt in Alphen, omdat de niet katholieke machthebbers geen andere vervanger tolereren na de ballingschap van

pater Joannis van Gasse] vanwege 1e/2e graad aanverwantschap volgens aanhangsels die er niet bijzaten.

Namen van het paar werd niet vermeld, vermoedelijk niet handig in voornamelijk protestants gebied.

RHCL Maastricht (13-1735-59 - foto 3335a/b+TV)

 

Hernen (gld) - 16 januari 1743 - brief van fr. Adrianus van Teeffelen pastoor en missionaris in Hernen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Peters alias van Ueft en Maria Sengers.

RHCL Maastricht (17-1743-22 - foto 5852a+b)

 

Hernen (gld) - 24 april 1767 - brief van fr. Joannes van der Meer pastoor in Hernen als aanvraag voor dispensatie [vanwege eerdere verloving met

bloedverwant] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kistemaeckers en Maria Diericks.

De bruid was eerder verloofd met zijn broer Manus Kistemaekers en ze wonen in een protestants gebied.

Erbij verklaring van Hermanus Kistemakers dat hij Maria van haar beloften had ontslagen, getuigen: Rutgera en Willemijn Kistemakers.

RHCL Maastrciht (24-1767-80 - foto 5873a/e+TV)

 

Hernen (gld) - 31 augustus 1773 - brief/schema van Joannes van der Meer pastoor missionaris in Hernen als aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Gisbers zoon van Gisbertus Willems, Gisbertus zoon van Wilhelmus Wouters, Wilhelmus zoon van Walterus Jansen; en

- Maria van Kerckhof dochter van Henricus van Kerckhof, Henricus zoon van Joanna Willems, Joanna dochter van Wilhelmus Jansen.

Walterus Jansen en Wilhelmus Jansen zijn broers, zonen van Joannes de Mulders.

Ze waren al getrouwd, maar pas nu was de bloedverwantschap ontdekt, vandaar alsnog dispensatie.

RHCL Maastricht (27-1773-24 - foto 5878a+b)

 

Hernen (gld) – 3 november 1803 – brief/schema van F: J: Sleypen namens de pastoor J. van der Meer in Hernen als aanvraag voor dispensatie van-

wege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus van Haren zoon van Elisabetha Paulussen, Elisabeth dochter van Paulus Aarts, Paulus zoon van Arnoldus Paulussen; en

- Anna Maria Sengers dochter van Joannes Sengers, Joannes zoon van Mechtildis Aarts, Mechtildis dochter van Arnoldus Paulussen.

RHCL Maastricht (32-1803-23 – foto 5924a+b)