GenBronnen

maas

Groesbeek (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Groesbeek (gld) - 18 maart 1720 - brief/schema van Joannes Schouwenburg pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Henrix zoon van Henricus Huybers, Henricus zoon van Hubertus Geurts, Hubertus zoon van Godefridus; en

- Henrina Teunisen dochter van Antonius Jansen, Antonius zoon van Henrina Geurts, Henrina dochter van Godefridus.

Hebben blijkbaar al een kind en aantal jaren in Gennep gewoont.

RHCL Maastricht (9-1719-11 - foto 5830a+b)

 

Groesbeek (gld) - 5 november 1720 - brief van J. Schouwenburg pastoor in Groesbeek over bureaucratische perikelen van een dispensatie, voor

een paar met kinderen die niet met namen werden vermeld. Er zijn 2 beletsels, 1 publiek en de ander geheim, blijkbaar ernstig genoeg dat het via

Rome moet lopen, dat geeft aan 2e graad verwantschap.

RHCL Maastricht (9-1720-43 - foto 5831a/b+TV) 

 

Groesbeek (gld) – voor 9 mei 1728 – brief en schema van Joannes Schouwenburg als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus ook Gerit Camps zoon van Mary Hendrix, Mary dochter van Hendrick Simons, Hendrick zoon van Grietje Jansen; en

- Johanna ook Jenneke Derix dochter van Derick Jansen, Derick zoon van Jan Tyssen, Jan zoon van Thys Jansen.

Grietje Jansen en Thys Jansen zijn zus en broer, kinderen van Jan NN.

Ze zijn rk getrouwd in Groesbeek op 9 mei 1728 met als getuigen: Stephanus en Johanna Camps.

RHCL Maastricht (31-1795-13 – foto 5906a/c)


Groesbeek (gld) - 28 januari 1735 - brief en schema van Joannes Schouwenburg pastoor van Groesbeeck, als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wernerus ook Wannes Jansen zoon van Grietje Hendrix, Grietje dochter van Hendrick Simons, Hendrick zoon van Grietje Jansen, Grietje dochter van Jan; en

- Gertrudis Linssen dochter van Marij Derix, Marij dochter van Trijnike Thijssen, Trijnike dochter van Ermke Jansen, Ermke dr. van Jan.

Deel van correspondentie ging naar koster Christianus Cuijpers van Mook met vraag om response, indicatie dat een van hun uit Mook kwam.

RHCL Maastricht (13-1735-104 en 13-1735-215 - foto 1627a+b+c+d)

 

Groesbeek (gld) - zd [1735] - brief van J. Schouwenburg pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

 en voor een katholieke inwijding voor het volgende paar:

Gerardus Hendrix en Huberta Gerits weduwe van Antonius Jansen met wie ze al een kind had.

Ze zijn al 4 maanden protestants getrouwd, de pastoor noemt ook een schema maar die is blijkbaar niet bewaard gebleven.

RHCL Maastricht (13-1735-102 - foto 5840a/b+TV)

 

Groesbeek (gld) - 1 juli 1740 - brief van Joannes Schouwenburg pastoor missionaris in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Nass en Gerardina Gerits.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (14-1740-132 - foto 5845)

 

Groesbeek (gld) - 23 juli 1740 - brief en schema van J. Schouwenburg pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Jansen Teunisen zoon van Joannes Thonisen, Joannes zoon van Maria Jansen, Maria dochter van Dorothea Mulders; en

- Sophia Jansen Mulders dochter van Joannes Mulders, Joannes zoon van Henricus Mulders.

Henricus Mulders en Dorothea Mulders zijn broer en zus.

Blijkbaar was de bruidegom weduwnaar met kleine kinderen.

RHCL Maastricht (14-1740-102 - foto 5844a+b)

 

Groesbeek (gld) - 17 juni 1741 - brief van Joannes Schouwenburg pastoor missionaris in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Marcellus Claessen weduwnaar en Caecilia Celisen weduwe.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (15-1741-38 - foto 5847a+b)

 

Groesbeek (gld) - 8 oktober 1744 - brief en schema van Joannes Schouwenburg pastoor missionaris in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Henricus Costman weduwnaar van Lysbeth Henrix, Lysbeth dochter van Geritje Gerits, Geritje dochter van Gerit Peeters, Gerit

                            zoon van Peter Gerits; en

- Eva Jansen Toeten dochter van Maria Jansen, Maria dochter van Jan Peters, Jan zoon van Peter Gerits.

RHCL Maastricht (17-1744-15 - foto 5853a+b+c)

 

Groesbeek (gld) - 14 april 1746 - brief en schema van Joannes Schouwenburg pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Faessen Jansen zoon van Servatius Jansen Thyssen, Servatius zoon van Joannes Thyssen Faessen; en

- Wesselina Evers Henrix dochter van Catharina Wessels, Catharina dochter van Maria Dericks, Maria dochter van Mechtildis Thyssen Faessen.

Joannes Thyssen Faessen en Mechtildis Thyssen Faessen zijn broer en zus, kinderen van Mathias Faessen.

RHCL Maastricht (18-1746-152 - foto 5858a+b+c)

 

Groesbeek (gld) - 25 april 1746 - brief en schema van J. Schouwenburg pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Mathijssen zoon van Maria Willems Wijers, Maria dochter van Emerentiana Janssen Faessen, Emerentiana dochter van Helena Derix; en

- Maria Derix Artz dochter van Theodorus Artz Derix, Theodorus zoon van Arnoldus Derix.

Helena Derix en Arnoldus Derix zijn zus en broer, kinderen van Margarita NN.

RHCL Maastricht (18-1746-80 - foto 5857a+b)

 

Groesbeek (gld) - 15 november 1746 - brief en schema van Joannes Schouwenburg pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege

2e/3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mauritius Voerman zoon van Jan de Corte alias Voerman, Jan zoon van Hendrick de Corte; en

- Gerardina ook Geritje Jansen Henrix dochter van Jan Henrix Jansen, Jan zoon van Elisabeth Henrix de Corte, Elisabeth dochter van Hendrick de Corte.

RHCL Maastricht (18-1746-60 - foto 5856a+b+c)

 

Groesbeek (gld) - 8 januari 1760 - brief van P: Thijsse pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie, bij de 2e vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met 2 voorgenomen huwelijken tussen:

1) Joannes Pauwelse en Petronella de Cluijs en voor

2) Lambertus Claesse Weijers en Gerardina Matthijsse Weijers weduwe met 3 kinderen.

Blijkbaar had Petronella haar belofte eerder gedaan aan de broer namelijk Jacobus Pouwelse die verklaard op 6 januari haar ervan te ontslaan.

RHCL Maastricht (22-1760-25 - foto 5866a+b+c+d)

 

Groesbeek (gld) - 19 juni 1764 - brief en schema van P: Thijsse pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus de Haan zoon van Joannes de Haan, Joannes zoon van Joanna, Joanna dochter van Joannes; en

- Henrica Lamers dochter van Maria, Maria dochter van Gertrudis, Gertrudis dochter van Gerardus.

Joannes en Gerardus zijn broers.

De verwantschap bleek na de ondertrouw, waar uit voortvloeit dat ook dispensatie achteraf wordt aangevaagd voor:

Theodorus Lamers [broer van Henrica] en Gerardina de Haen [zuster van Jacobus] die in 1763 waren getrouwd zonder juiste dispensatie.

RHCL Maastricht (23-1761-19 - foto 5870a+b+c)

 

[Groesbeek gld] - voor 14 mei 1780 - schema van onbekende schrijver ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Jansse zoon van Joanna Camps, Joanna dochter van Laurentius Camps; en

- Johanna Derix zoon van Maria Lamers, Maria dochter van Catharina Camps, Catharina dochter van Petrus Camps.

Ze trouwen rk in Groesbeek op 14 mei 1780 met als getuigen: Petrus en Christina Derix.

Petrus Camps en Laurentius Camps zijn broers.

RHCL Maastricht (S-1780-117 - foto 6258a/b)

 

Groesbeek (gld) – 15 november 1783 – brief van P: Thijsse pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Doren weduwnaar en Joanna Knipping weduwe.

RHCL Maastricht (29-1783-76 – foto 5893)

 

Groesbeek (gld) – 20 december 1784 – brief van P: Thijsse pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huuwelijk tussen:

Henricus Peters en Maria Jansse.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (30-1784-23 – foto 5896)

 

Groesbeek (gld) - 24 oktober 1786 - brief van P. Thijsse pastoor van Groesbeek waarin hij de broer van de verzoekster Maria Linders stuurt als oplossing

en vraagt om aan hem de dispensatie mee te geven, zodat ze de huwelijk kunnen doen voor advent.

RHCL Maastricht (30-1786-27 - foto 6226+TV) 

 

Groesbeek (gld) – 10 februari 1796 – brief en schema van P. van Campen pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wernerus Lamers zoon van Theodora, Theodora dochter van Wernerus; en

- Sibilla Camps dochter van Anna Maria, Anna Maria dochter van Joanna.

Wernerus en Joanna zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (32-1796-49 – foto 5911a+b+c)

 

Groesbeek (gld) – 1 april 1796 – brief en schema van P. van Campen pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermanus Weyers zoon van Maria, Maria dochter van Joannes; en

- Joanna Derks dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Joanna, Joanna dochter van Joannes.

RHCL Maastricht (32-1796-88 – foto 5914a+b+c)

 

Groesbeek (gld) – 26 januari 1804 – brief/schema van P: van Campen pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Teunisse zoon van Elisabetha, Elisabeth dochter van Joannes, Joannes zoon van Agnes; en

- Anna Hopmans dochter van Antonius, Antonius zoon van Agnes.

RHCL Maastricht (32-1804-2 – foto 5925a+b)

 

Groesbeek (gld) – 14 april 1805 – brief/schema van P: van Campen pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Camps zoon van Theodorus Camps; en

- Cristina Lamers dochter van Theodora Waenders.

Theodorus Camps en Theodora Waenders zijn blijkbaar neef en nicht.

RHCL Maastricht (32-1805-8 – foto 5929a+b)

 

Groesbeek (gld) – 15 april 1805 – brief/schema van P: van Campen pastoor in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Joghums zoon van Wernerus Joghums; en

- Catharina Braam dochter van Joannes Braam.

Wernerus Joghums en Joannes Braam zijn blijkbaar neven.

RHCL Maastricht (32-1805-3 – foto 5928a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Groesbeek (gld) – zd – brief van J. Schouwenburg pastoor missionaris in Groesbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Kaal was verloofd met Joanna Jacobs nu overleden en Aldegundis ook Aeltje Jacobs.

Joanna Jacobs en Aldegundis/Aeltje Jacobs zijn zusters.

RHCL Maastricht (S-?-130 – foto 5931a/b+TV)