GenBronnen

maas

Ewijk (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


ws. Deest (gld) - 12 april 1689 - brief van waarschijnlijk pastoor uit Deest kennisgeving dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Peters en Maria Derix.

Ze zijn rk getrouwd Ewijk 10 april 1689 als Ian Peeters en Merieken Dierix ex Deest met getuigen Theunis Iacobs en Aertien Ariens.

RHCL Maastricht (2-1689-43 - foto 3286)

 

Ewijk (Doddendael) - 10 mei 1706 - brief en schema van broeder Franciscus Meijer missionaris te Doddendael als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Bouwens, inwoner van Doddendael, zoon van Handerske, Handerske dochter van Jenneke Dierix; en

- Maria Dierix, inwoner van Winssen, dochter van Jaxkske, Jaxkske dochter van Willem Dierix.

Willem Dierix en Jenneke Dierix zijn broer en zuster.

RHCL Maastricht (5-1706-22 – foto 3573a+b)

 

Nijmegen (gld) – 12 en 28 mei 1706 – brief en schema van fr. Gundisalvus Leser en van deken fr. Guilielmus de Lonesin als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Ariens zoon van Grietie, Grietie dochter van Henderske; en

- Joanna Linders dochter van Wilhemke, Wilhemke dochter van Henderske, Henderske dochter van Roelof.

Henderske en Roelof zijn zus en broer en afkomstig uit Ewijk (gld).

Bruidegom woont in Weurt, bruid in Ewijk en nu wonen ze samen in Weurt.

RHCL Maastricht (5-1706-39 – foto 5941a+b+c+d+e+f) 

 

Ewijk (Doddendael) - 29 maart 1710 - brief en schema van broeder Franciscus Meijer missionaris te Doddendael als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes de Haerdt, zoon van Cornelius, Cornelius zoon van Joannes; en

- Maria de Haerdt, dochter van Cornelius, Cornelius zoon van Walterus.

Beiden van parochie Ewick. Joannes en Walterus zijn broers.

RHCL Maastricht (6-1710-129a – foto 3574a/c)

 

Ewijk (Doddendael) – 28 en 29 april 1710 – brief en schema van Franciscus Meijer missionaris te Doddendael als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloerverwantschap in verband met voorgenomen huwelijke tussen:

- Joannes Claesen, zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Theodorus Gosse; en

- Maria Gossen, dochter van Gosuinus, Gosuinus zoon van Lambertus Gosse.

Beiden van parochie Beuningen en uitermate arm daarom dispensatie gratis.

Lambertus Gosse en Theodorus Gosse zijn broers.

RHCL Maastricht (6-1710-138 – foto 3575a+b+c)

 

Doddendael - 29 december 1710 - brief en schema door NN als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Willems parochiaan van Ewijk (gld) zoon van Joanna, Joanna dochter van Joannes; en

- Maria Janssen parochiane van Doddendael (gld) dochter van Joannes, Joannes zoon Hermannus, Hermannus zoon van Reijnera.

Eerstgenoemde Joannes en Reijnera zijn broer en zus.

Kwartier Nijmegen heeft gedurende 1980-er jaren de dispensaties van Gelderland verwerkt behorende bij bisdom Roermond, en summier vermeld

op een pdf. De brief en schema van deze aanvraag zijn sindsdien verdwenen. We hebben wel de ondertrouw achterhaald op 27 december 1710 in

Winssen waaruit blijkt dat zij van Winssen afkomstig is. We weten nu ook dat de bisschop van Roermond op 14 januari 1711 dispensatie heeft afge-

geven voor die bloedverwantschap, daar wordt vermeld dat zij afkomstig is van Doddendael (gld). Op 20 januari 1711 trouwen rk in Ewijk (gld) met

die dispensatie van de bisschop, trouwgetuigen waren: Antonius Willems en Bertie Albers.

RHCL Maastricht (6-1710-129b – foto 6176a/c+TV)

 

Nijmegen – 7 mei 1723 – brief van broeder G. de Lonchin decaan te Nijmegen dat hij dispensatie heeft afgegeven in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Sweers en Joanna Vos parochianen van Ewick.

RHCL Maastricht (10-1723-14 – foto 3576a+b)

 

Ewijk (Doddendael) – 6 april 1730 – brief van Petrus de Wolf broeder te Doddendael als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijke verwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Ianssen en Tijske Henderickx.

RHCL Maastricht (12-1730-93 – foto 3578a+b+c)

 

Ewijk (Doddendael) – 13 augustus 1730 – brief van Petrus de Wolf broeder te Doddendael als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Peeters en Tijske Wilms van parochie Doddendael.

RHCL Maastricht (12-1730-37 – foto 3577)

 

Doddendael  – 1 mei 1740 – brief van fr. Petrus de Wolf min. ind. broeder te Doddendael aan de F. Donckers in Hernen deken van district Nijmegen,

waarin hij hem 12 gulden stuurt voor ontvangen dispensatie van Joannes Derckx en Hendrina Bouwens. Hij merkt op, de hoogte van de gelden voor

dispensaties soms sterk overdreven is, zoals in geval van geestelijk verwantschap zeker in kleine parochie als Doddendael waar doopgetuigen meer

gewoonte volgt en geld niet makkelijk voor handen is. Hij stuurt aanvragen voor dispensaties voor de volgende personen:

1) Joannes van Zuijlen en Christina Ceelen - vanwege geestelijk en 2e graad bloed- en aanverwantschap en

2) Joannes van Gaelen ook Swertiens weduwnaar en Sijbilla Wilms.

De Wolf noemt helemaal geen schema's wat je wel zou verwachten bij 2e graad dispensatie aanvragen.

Erbij schrijven van 4 mei van F. Donckers uit Hernen waarin hij de noodzaak van dispensatie aanvragen benadrukt.

RHCL Maastricht (14-1740-12 en 14-1740-14 – foto 3580a/f+TV)

 

Ewijk (Doddendael) – 21 juni 1741 – brief van Ant. Knors broeder te Doddendael als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Dirks en Maria Jansen beide van parochie Doddendael.

RHCL Maastricht (15-1741-52 – foto 3581)

 

Ewijk (Doddendael) - 15 november 1743 – brief van Ant. Knors min. ind. broeder te Doddendael als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Haert en Maria Bouwens beide van parochie Doddendael.

RHCL Maastricht (17-1743-56 – foto 3582)

 

Middelaar - 15 september 1745 - brief van pastoor van Middelaar [naam onbekend] aan Hermannus van de Weerde pastoor in Doddendael over een

dispensatie verlening voor 2 personen uit parochies Middelaar en Doddendaal, waar een probleem over was in verband met publieke oneerlijkheid.

De pastoor van Middelaar vertrouwt echter op de wijsheid van zijn collega en gaat opnieuw akkoord.

RHCL Maastricht (7-1715-2 - foto 3325a+c+TV)

 

Ewijk – 5 april 1756 – brief van Hermannus Josephus van der Weerden te Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Croonen en Bernardina Willems.

RHCL Maastricht (21-1756-1 – foto 3583a/c+TV)

 

Ewijk – 10 februari 1760 – brief en schema van H: J: van der Weerden te Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas den Boer zoon van Petrus den Boer, Petrus zoon van Cornelius den Boer, Cornelius zoon van moeder Drieske; en

- Gerarda Claassen dochter van Nicolaus Peters, Nicolaus zoon van Gerritje, Gerritje dochter van moeder Drieske.

RHCL Maastricht (22-1760-12 – foto 3584a+b+c)

 

Ewijk – 30 oktober 1760 – brief en 2 schema's van H. J. van der Weerden te Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e en 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Nicolaus de Haart zoon van Joannes de Haart, Joannes zoon van Elisabetha Smits, Elisabeth dochter van Joannes Smits; en

- Maria Gijsberts Smits dochter van Gisbertus Hendericks Smits, Gisbertus zoon van Petronella Smits, Petronella dochter van Henricus Smits, Henricus

                                          zoon van Joannes Smits.

2e schema:

- Nicolaus de Haart zoon van Joannes de Haart, Joannes zoon van Elisabetha Smits, Elisabeth dochter van Joannes Smits; en

- Maria Gijsbers Smits dochter van Gisbertus Smits, Gisbertus zoon van Henricus Smits, Henricus zoon van Gisbertus Smits.

RHCL Maastricht (22-1760-182 – foto 3585a+b+c)

 

Ewijk – 28 december 1766 – brief en schema van Hermanus Joseph van der Weerden te Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Croonen weduwnaar van Wilhelmina van het Lindenhaut, Wilhelmina dochter van Anna de Haart, Anna dochter van Henderina Smits, Henderina

                                          dochter van Gisbertus Smits; en

- Wilhelmina Jacobs dochter van Henderina de Haart, Henderina dochter van Elizabetha Smits, Elizabetha dochter van Joannes Smits.

Gisbertus Smits en Joannes Smits zijn broers.

RHCL Maastricht (24-1766-1 – foto 3586a+b)

 

Ewijk – 14 april 1767 – brief van H. J. van der Weerden te Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Sweers en Adriana van Erp.

RHCL Maastricht (24-1767-49 – foto 3587)

 

Ewijk – 7 april 1773 – brief en schema van Hermannus van der Weerden pastoor in Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus van Koolwijck zoon van Vincentia van het Lindenhaut, Vincentia dochter van Anna de Haart, Anna dochter van Jacobus de Haart; en

- Margrita Smits dochter van Joannes Smits, Joannes zoon van Wilhelmina de Haart.

Jacobus de Haart en Wilhelmina de Haart zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (27-1773-92 – foto 3588a+b+c)

 

Ewijk – 3 mei 1779 – brief en 2 schema's van H: van Mullekom pastoor in Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema moederszijde:

- Gerardus de Haert zoon van Hendrina Baus, Hendrina dochter van Theodorus Baus; en

- Joanna Smits dochter van Jacoba Baus, Jacoba dochter van Joannes Baus.

2e schema vaderszijde:

- Gerardus de Haert zoon van Cornelius de Haert, Cornelius zoon van Henricus de Haert, Henricus zoon van Joanna Sweers; en

- Joanna Smits dochter va Jacoba Baus, Jacoba dochter van Maria Sweers, Maria dochter van Theodorus Sweers.

RHCL Maastricht (28-1779-16 – foto 3589a+b)

 

Afferden (gld) – 6 juli 1779 - brief/schema van Henricus van Haeff pastoor in “Aefferdi” [= Afferden] district Nijmegen bisdom Roermond als aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Jansen parochiaan van Ewijk zoon van Joannes Geurts, Joannes zoon van Gerardus Willems; en

- Maria van Kerkhoff parochiane van Afferden weduwe van Wilhelmus Gysbers, Wilhelmus zoon van Gysbertus Willems.

Gerardus Willems en Gysbertus Willems zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1779-15 – foto 5890a+b)

 

Ewijk - 18 november 1783 - brief en schema van H: van Mulleken pastoor van Ewijk district Nijmegen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Willems zoon van Catharina Jansen, Catharina dochter van Joannes Gijsberts; en

- Anna Maria Willems dochter van Wilhelmus Willems, Wilhelmus zoon van Wilhelmus Gijsberts.

Joannes Gijsberts en Wilhelmus Gijsberts zijn broers.

RHCL Maastricht (29-1783-72 - foto 3269a+b)

 

Ewijk – 9 april 1795 – brief en schema van H. van Mullekom pastoor in Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Aelders ex Afferden, zoon van Wilhelmina van der Weerden, Wilhelmina dochter van Peter van der Weerden; en

- Joanna van Weli parochie Ewijk, dochter van Hendrijn Smits, Hendreijn dochter van Maria Wouters.

Peter van der Weerden en Maria Wouters zijn neef en nicht.

RHCL Maastricht (31-1795-14 – foto 3590a+b+c)

 

Ewijk – 4 februari 1803 – brief en 2 schema's van H. van Mullekom pastoor in Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

en 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloedverwantschap:

- Geijsbertus van Welie weduwnaar van Maria Libotte, parochie Winssen, zoon van Henrica Smits, Henrica dochter van Maria Wouters; en

- Joanna Wouters parochie Ewijk, dochter van Cornelia Cuppes, Cornelia dochter van Elisabetha Wouters.

Maria Wouters en Elisabetha Wouters zijn zusters.

2e schema aanverwantschap:

- Geijsbertus van Welie weduwnaar van Maria Libotte, parochie Winssen, Maria dochter van Bernardina Pansier, Bernardina dochter van Adriana Wouters; en

- Joanna Wouters parochie Ewijk, dochter van Cornelia Cuppes, Cornelia dochter van Elisabetha Wouters.

Adriana Wouters en Elisabetha Wouters zijn zusters.

RHCL Maastricht (32-1803-12 – foto 3591a+b)

 

Ewijk – 11 april 1803 – brief en schema van H. van Mullekom pastoor in Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Jansen zoon van Joannes Jansen, Joannes zoon van Anna de Haard; en

- Joanna Beurgers dochter van Wilhelmina de Haerd, Wilhelmina dochter van Cornelius de Haerd.

Cornelius de Haerd en Anna de Haard zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (32-1803-22 – foto 3592a+b+c)

 

Ewijk - 24 februari 1804 - brief van H. van Mulleken pastoor van Ewijk als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Hendriks en Maria Agnes Scheurmans.

RHCL Maastricht (32-1804-16 - foto 3312a+b+c)

 

Ewijk – 6 juni 1804 – brief en schema van H. van Mullekom pastoor in Ewijk als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Libotte parochiaan van Winssen, zoon van Bernardina Pansies, Bernardina dochter van Aertje Wouters; en

- Theodora Maria Wouters van den Oudenweijes van parochie Ewijk, dochter van Cornelia Cuppes, Cornelia dochter van Elisabet Wouters.

Aartje Wouters en Elisabet Wouters zijn zusters.

RHCL Maastricht (32-1804-5 – foto 3593a+b+c)