GenBronnen

maas

Dreumel (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Dreumel (gld) - 28 januari 1710 - brief van fr. Petrus van den Kerckhoff als aanvraag blijkbaar vanwege aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Jacobus Sebastiani en Hendrina Thome.

RHCL Maastricht (6-1710-111 - foto 5824a+b+c+d+e)

 

Dreumel (gld) - 18 februari 1710 - brief en schema van fr. Petrus van den Kerckhoff als aanvraag dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Florentius Gossuini zoon van Gossuinus, Gossuinus zoon van Theodorus, Theodorus zoon van Gerardus Coijmans; en

- Maria Janse dochter van Joannes, Joannes zoon van Anna, Anna dochter van Gerardus Coijmans.

Erbij brief over zelfde zaak d.d. 25 februari 1710 uit Nijmegen van deken fr. Guilielmus de Lonchin.

RHCL Maastricht (6-1710-109 en 6-1710-167 - foto 5823a+b+c+d+e)


Dreumel (gld) - 15 juli 1713 - brief en schema van fr. Petrus van den Kerckhoff als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Alardus Lamberti weduwnaar, zoon van Lambertus, Lambertus zoon van Anna Gerardi, Anna dochter van Gerardus; en

- Johanna Johannis dochter van Johannes, Johannes zoon van Theodorus Gerardi, Theodorus zoon van Gerardus.

RHCL Maastricht (7-1713-38 - foto 3182a+b+c)

 

Dreumel (gld) - 5 mei 1716 - brief van Arnoldus Luijen [mede ondertekend door fr. P. van den Kerckhof en Hendrick Jansen] op verzoek van fr. Petrus

van den Kerckhof pastoor in Dreumel aan bisdom Roermond waarin zij vragen om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Otten en Johanna Jansen.

Erbij brief d.d. 8 mei 1716 uit Nijmegen van deken fr. G. de Lonchin.

RHCL Maastricht (8-1716-41 - foto 5826a+b+c)

 

Dreumel (gld) - 3 september 1716 - brief en schema van fr. Petrus van den Kerckhof missionaris in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Alardus Gerardi zoon van Gerardi Antonij, Gerard zoon van Antonius Gerardi; en

- Maria Joannis dochter van Joannes Nicolai, Joannes zoon van Anna Gerardi.

Anna Gerardi en Antonius Gerardi zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (8-1716-121 - foto 5827a+b+c)

 

Dreumel (gld) - 7 juni 1723 - brief/schema van Mathias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Adrianus Claessens zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Anna, Anna dochter van Nicolaus, Nicolaus zoon van Lambertus; en

- Joanna Jansens dochter van Hildegundis, Hildegunde dochter van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Lambertus.

RHCL Maastricht (10-1723-5 - foto 5832)

 

Dreumel (gld) - 23 februari 1728 - brief/schema van Mathias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Cornelius Antoni zoon van Anna, Anna dochter van Cornelius, Cornelius zoon van Thomas, Thomas zoon van Cornelius; en

- Sophia van Empel dochter van Arnolda, Arnolda dochter van Gosuinus, Gosuinus zoon van Ava, Ava dochter van Cornelius.

RHCL Maastricht (10-1728-12 - foto 5833a+b)

 

Dreumel (gld) - 1 april 1729 - brief  van Mathias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Willems van Osch en Maria Jansen.

RHCL Maastricht (11-1729-67 - foto 5835a+b)

 

Dreumel (gld) - 30 mei 1729 - brief van Mathias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Claessen en Mechtildis Teunisse de Jongh.

RHCL Maastricht (11-1729-34 - foto 5834)

 

Dreumel (gld) - 21 maart 1735 - brief en schema van Mathias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Claessens zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Anna, Anna dochter van Nicolaus; en

- Petronilla Theodori van Wichen dochter van Aleijdis, Aleijdis dochter van Petrus, Petrus zoon van Nicolaus.

RHCL Maastricht (13-1735-148 - foto 5841a+b)

 

Dreumel (gld) - 3 april 1735 - brief en schema van Mathias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Wuest ex Oijen district Den Bosch zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Sijbilla, Sijbilla dochter van Antonius; en

Aldegondis van der Dijck parochiane van Dreumel dochter van Maria, Maria dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Antonius.

Pastoor noemt in deze brief op 25 maart ontvangen dispensatie voor: Gerardus Claessens en Petronilla Theodori van Wichen

RHCL Maastricht (13-1735-41 - foto 5838a+b)

 

Dreumel (gld) - 11 juli 1735 - brief en schema van Mathias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Arnoldi zoon van Arnoldus, Arnoldus zoon van Huberta, Huberta dochter van Elisabeth; en

- Elisabeth Janssens weduwe van Wilhelmus Claessen dochter van Henrica, Henrica dochter van Anna, Anna dochter van Joanna.

Elisabeth en Joanna zijn zusters, kinderen van Petrus.

RHCL Maastricht (13-1735-191 - foto 5842a+b)

 

Dreumel (gld) - 25 oktober 1740 - brief van Mathias van Nouhuijs pastoor in Dreumel, over een anonieme paar die de verloving publiekelijk hebben

bekend gemaakt en huwelijk willen aangaan. Echter daarna bleek een beletsel van 1e graad aanverwantschap waarvan de fijne details de pastoor

weet uit de biecht en niets daarover kan verklappen. Maar het is ernstig genoeg om spoedige dispensatie te verkrijgen, vandaar deze brief.

RHCL Maastricht (14-1740-92 - foto 5843+TV) 

 

Dreumel (gld) - 10 september 1741 - brief en schema van Mathias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap en 4e aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Gijsberts zoon van Joanna, Joanna dochter van Anna, Anna dochter van Joanna, Joanna dochter van Petrus; en

- Sophia Tijsse dochter van Mathias, Mathias zoon van Balduinus, Balduinus zoon van Cornelia, Cornelia dochter van Petrus.

Petrus was weduwnaar van Joanna die dochter was van Helena, Helena dochter van Joannes, Joannes zoon van Elisabetha, Elisabeth dochter van Petrus.

RHCL Maastricht (15-1741-7 - foto 5846a+b)

 

Dreumel (gld) - 21 maart 1743 - brief en 2 schema's van Matthias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Gerardus Sas zoon van Arnolda, Arnolda dochter van Joannes; en

- Elisabeth van Hees dochter van Maria, Maria dochter van Nicolaus.

Joannes en Nicolaus zijn volle neven.

2e schema:

- Gerardus Sas zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Gerardus; en

- Elisabeth van Hees dochter van Maria, Maria dochter van Nicolaus.

Gerardus en Nicolaus zijn neven.

RHCL Maastricht (17-1743-21 - foto 5851a+b+c)

 

Dreumel (gld) - 15 januari 1744 - brief en schema van Matthias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes de Jongh zoon van Cornelius, Cornelius zoon van Wilhelma, Wilhelma dochter van Antonius; en

- Nicola van Oort dochter van Joanna, Joanna dochter van Nicola, Nicola dochter van Antonius.

RHCL Maastricht (17-1744-25 - foto 5855a+b)

 

Dreumel (gld) - 10 april 1744 - brief en schema van Matthias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus van Roosmaelen zoon van Theodora, Theodora dochter van Joannes, Joannes zoon van Theodorus; en

- Wilhelma Hol dochter van Joannes, Joannes zoon van Elisabeth, Elisabeth dochter van Theodorus.

RHCL Maastricht (17-1744-16 - foto 5854a+b)

 

Dreumel (gld) - 20 januari 1749 - brief/schema van Matthias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Alardus van Hees, zoon van Maria, Maria dochter van Gerarda, Gerarda dochter van Catharina; en

- Wilhelma Hol weduwe van Gerardus van Roosmaelen, dochter van Joanna, Joanna dochter van Henricus, Henricus zoon van Elisabeth.

Elisabeth en Catharina zijn zusters, dochters van Adrianus.

RHCL Maastricht (19-1749-8 - foto 5859)

 

Dreumel (gld) - 9 september 1753 - brief en 3 schema's van Matthias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e,

3e/4e en 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad:

- Wilhelmus Marcelli zoon van Marcellus, Marcellus zoon van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Marcellus; en

- Elisabeth Aegidii van Ossou dochter van Aegidius, Aegidius zoon van Hildegundis, Hildegundis dochter van Marcellus.

2e schema 3e/4e graad:

- Wilhelmus Marcelli zoon van Maria, Maria dochter van Joannes, Joannes zoon van Joannes, Joannes zoon van Theodorus; en

- Elisabeth Aegidii van Ossou dochter van Maria, Maria dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Theodorus.

3e schema 4e graad:

- Wilhelmus Marcelli zoon van Maria, Maria dochter van Helena, Helena dochter van Gertrudis, Gertrudis dochter van Adrianus; en

- Elisabeth Aegidii van Ossou dochter van Aegidius, Aegidius zoon van Hildegundis, Hildegundis dochter van Elisabeth, Elisabeth dochter van Adrianus.

RHCL Maastricht (20-1753-150 - foto 5863a/c)

 

Dreumel (gld) - 30 september 1753 - brief/schema van Matthias van Nouhuijs pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes de Lith zoon van Maria, Maria dochter van Jenneke, Jenneke dochter van Arnoldus; en

- Joanna Theodori van Atrickx dochter van Aleijdis, Aleijdis dochter van Joanna, Joanna dochter van Arnoldus.

RHCL Maastricht (20-1753-33 - foto 5861)

 

Dreumel (gld) - 31 maart 1760 - brief/schema van Matthias van Nouhuijs pastoor in Dreumel en deken in district Nijmegen als aanvraag voor dispensatie

 vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Arnoldus Coijmans zoon van Huberta, Huberta dochter van Petrus, Petrus zoon van Huberta, Huberta dochter van Elisabeth; en

- Alarda Gerardi van der Eijck dochter van Helena, Helena dochter van Gerarda, Gerarda dochter van Alarda, Alarda dochter van Elisabeth.

Bruid heeft toestemming van haar moeder, vader overleden. Bruidegom is weduwnaar, beide ouders reeds overleden.

RHCL Maastricht (22-1760-130 - foto 5868)

 

Dreumel (gld) - 1 september 1760 -  brief/schema van Matthias van Nouhuijs pastoor in Dreumel en deken in district Nijmegen als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Gosuini van Leur zoon van Catharina, Catharina dochter van Joanna, Joanna dochter van Catharina, Catharina dochter van Joannes; en

- Joanna Jacobi van Haaren weduwe van Arnoldus Willemse Smulders, Arnoldus zoon van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Barbara, Barbara dochter van Joannes.

RHCL Maastricht (22-1760-196 - foto 5869)

 

Dreumel (gld) - 12 januari 1761 - brief/schema [deels weggescheurd] van Matthias van Nouhuijs pastoor in Dreumel en deken in district Nijmegen als

aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus van Uden zoon van Engelberta, Engelberta dochter van Henricus, Henricus zoon van Joannes van Oijen; en

- Joanna den Holder dochter van P[.....], P[.....] kind van Maria, Maria dochter van Quirinus.

Joannes van Oijen en Quirinus zijn [half?] broers. Zijn rk getrouwd in Alphen (gld) op 26 januari 1761.

RHCL Maastricht (23-1761-22 - foto 5871)

 

Dreumel / Niftrik (gld) - 18 en 21 april en 6 mei 1768 - brief en 2 schema's van H: van Aelst pastoor in Dreumel en brief van J. van Eck deken van district

Nijmegen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e/4e graad:

- Alardus van Duren zoon van Gerarda, Gerarda dochter van Joannes, Joannes zoon van Joannes, Joannes zoon van Gerardus; en

- Elisabetha van Zas dochter van Joanna, Joanna dochter van Nicolaus, Nicolaus zoon van Gerardus.

2e schema 4e graad:

- Alardus van Duren zoon van Gerarda, Gerarda dochter van Joannes, Joannes zoon van Gerarda, Gerarda dochter van Adrianus; en

- Elisabetha van Zas dochter van Joanna, Joanna dochter van Gerarda, Gerarda dochter van Catharina, Catharina dochter van Adrianus.

RHCL Maastricht (25-1768-96 - foto 5875a+b+c+d)

 

Dreumel (gld) - 1 mei 1777 - brief/schema van Gijsbertus Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Quirinus Crijnen zoon van Oda, Oda dochter van Petrus, Petrus zoon van Marcellus, Marcellus zoon van Elisabetha; en

- Elisabetha Hol dochter van Agatha, Agatha dochter van Gerarda, Gerarda dochter van Alarda, Alarda dochter van Elisabetha.

RHCL Maastricht (28-1777-57 - foto 5884)

 

Dreumel (gld) - 26 december 1777 - brief/schema van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Cuijpers weduwe van Maria Anna, Maria Anna dochter van Joanna, Joanna dochter van Gijsbertus, Gijsbertus zoon van Arnoldus; en

- Elisabetha Monseur dochter van Joannes, Joannes zoon van Maria, Maria dochter van Anna, Anna dochter van Arnoldus.

RHCL Maastricht (28-1777-92 - foto 5886)

 

Dreumel (gld) – 16 maart 1780 – brief/schema van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gosuinus Hol zoon van Agatha, Agatha dochter van Alardus; en

- Sybilla de Kleijn dochter van Mechtildis, Mechtildis dochter van Cornelius, Cornelius zoon van Alardus.

RHCL Maastricht (29-1780-2 – foto 5891)

 

Dreumel (gld) – 2 februari 1783 – brief/schema van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius van Zas zoon van Gerardus, Gerardus zoon van Gasparus, Gasparus zoon van Gerardus; en

- Ida van Hoften dochter van Arnolda, Arnolda dochter van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Udo.

Gerardus en Udo zijn broers.

RHCL Maastricht (29-1783-174 – foto 5895)

 

Dreumel (gld) – 2 april 1786 – brief/schema van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes de Jong zoon van Joannes, Joannes zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Ida; en

- Anna Maria Hol dochter van Antonius, Antonius zoon van Arnoldus, Arnoldus zoon van Gosuinus.

Ida en Gosuinus zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (30-1786-4 – foto 5898a+b)

 

Dreumel (gld) – 27 september 1787 – brief en 2 schema’s van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

1e paar 3e graad:

- Adrianus Koijmans zoon van Cornelia, Cornelia dochter van Joanna, Joanna dochter van Joannes; en

- Aleidis Maria Monseur dochter van Elisabetha, Elisabeth dochter van Joanna, Joanna dochter van Joannes.

2e paar 4e graad:

- Antonius van Oijen zoon van Petrus, Petrus zoon van Joanna, Joanna dochter van Ida, Ida dochter van Joannes; en

- Joanna Monseur dochter van Elisabetha, Elisabeth dochter van Joanna, Joanna dochter van Helena, Helena dochter van Joannes.

RHCL Maastricht (30-1787-27 – foto 5900a+b)

 

Dreumel (gld) – 23 mei 1788 – brief/schema van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus van Straalen weduwnaar van Alarda Koijmans, Alarda dochter van Cornelius, Cornelius zoon van Theodorus, Theodorus zoon van Cornelius,

                            Cornelius zoon van Theodorus; en

- Petronilla Baijens dochter van Helena, Helena dochter van Maria, Maria dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Theodorus.

RHCL Maastricht (30-1788-25 – foto 5901)

 

Dreumel (gld) – 30 januari 1791 – brief/schema van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Vink zoon van Petrus, Petrus zoon van Gerardus, Gerardus zoon van Ida, Ida dochter van Joannes; en

- Maria Monseur dochter van Elisabetha, Elisabeth dochter van Joanna, Joanna dochter van Helena, Helena dochter van Joannes.

RHCL Maastricht (31-1791-19 – foto 5902)

 

Dreumel (gld) – 10 februari en 10 maart 1794 – brieven van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Gerardus van Buren ex Hemert haeretic op 1 februari 1794 converti in Teeffelen en

Mechtildis de Jong parochiane van Dreumel.

RHCL Maastricht (31-1794-7 – foto 5903a+b+c+d)

 

Dreumel (gld) – 12 april 1795 – brief met 2 schema's van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad:

- Cornelius van der Sluijs zoon van Gijsbertus, Gijsbertus zoon van Caecilia, Caecilia dochter van Arnolda; en

- Joanna van Oijen dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Antonius, Antonius zoon van Arnolda.

2e schema 4e graad:

- Cornelius van der Sluijs zoon van Joanna, Joanna dochter van Adriana, Adriana dochter van Aleidis, Aleidis dochter van Gosuinus; en

- Joanna van Oijen dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Antonius, Antonius zoon van Arnolda, Arnolda dochter van Gosuinus.

RHCL Maastricht (31-1795-2 – foto 5904)

 

Dreumel (gld) – 18 oktober 1795 – brief/schema van G. Vermeulen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius de Jong zoon van Cornelius, Cornelius zoon van Cornelius, Cornelius zoon van Joannes de Jong; en

- Christina de Jong dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Antonius, Antonius zoon van Joannes de Jong.

RHCL Maastricht (31-1795-18 – foto 5907a+b)

 

Dreumel (gld) – 8 januari 1797 – brief met 3 schema's van G. Vermeulen pastoor missionaris in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 2x 3e/4e

graad bloedverwantschap en 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e/4e graad bloedverwantschap:

- Alardus van Os weduwnaar van Joanna van Hees, Alardus zoon van Alarda Maria, Alarda Maria dochter van Joanna, Joanna dochter van Alardus; en

- Maria Vermeulen dochter van Cornelius, Cornelius zoon van Aleidis, Aleidis dochter van Cornelius, Cornelius zoon van Alardus.

2e schema 3e/4e graad bloedverwantschap:

- Alardus van Os weduwnaar van Joanna van Hees, Alardus zoon van Alarda Maria, Alarda Maria dochter van Judocus, Judocus zoon van Andreas; en

- Maria Vermeulen dochter van Cornelius, Cornelius zoon van Aleidis, Aleidis dochter van Sybilla, Sybilla dochter van Andreas.

3e schema 4e graad aanverwantschap:

- Alardus van Os weduwnaar van Joanna van Hees, Joanna dochter van Wilhelmina, Wilhelmina dochter van Joannes, Joannes zoon van Gosuinus,

                                 Gosuinus zoon van Joannes; en

- Maria Vermeulen dochter van Joanna, Joanna dochter van Fredericus, Fredericus zoon van Stephanus, Stephanus zoon van Joannes.

RHCL Maastricht (32-1797-13 – foto 5915a+b)

 

Dreumel (gld) – 26 april 1803 – brief en 2 schema;s van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e en 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e/4e graad:

- Joannes Smulders zoon van Elisabetha, Elisabeth dochter van Agatha, Agatha dochter van Alardus Koijmans; en

- Margarita Apollonia Vermeulen dochter van Cornelius, Cornelius zoon van Aldegonda, Aldegonda dochter van Cornelius, Cornelius zoon van Alardus Koijmans.

2e schema 4e graad:

- Joannes Smulders zoon van Elisabetha, Elisabeth dochter van Joannes, Joannes zoon van Gosuinus, Gosuinus zoon van Joannes Hol; en

- Margarita Apollonia Vermeulen dochter van Joanna, Joanna dochter van Fredericus, Fredericus zoon van Stephanus, Steophanus zoon van Joannes Hol.

RHCL Maastricht (32-1803-20 – foto 5922a+b)

 

Dreumel (gld) – 21 januari 1804 – brief/schema van G. Vermeulen pastoor in Dreumel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Koymans zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Joanna, Joanna dochter van Theodorus; en

- Maria van den Boom weduwe van Gerardus de Jong, Gerardus zoon van Joannes, Joannes zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Cornelius, Cornelius

                               zoon van Theodorus.

RHCL Maastricht (32-1804-3 – foto 5926a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Dreumel (gld) - 18 november 1743 - brief van Matthias van Nouhuijs pastoor in Dreumel over een anonieme zaak die al meer dan 2 jaar zijn getrouwd maar

geen gemeenschap kunnen hebben. Er zijn 3-4 duivelsuitdrijvingen gedaan zonder resultaat. Dit wordt blijkbaar gezien als een 3 jaar experiment vanaf het

begin van het huwelijk waarna het huwelijk zal worden ontbonden, alhoewel het paar niet wanhopig blijken te zijn.

RHCL Maastricht (17-1743-83 - foto 6197a/b+TV)