GenBronnen

maas

Balgoij (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Balgoij (gld) - 3 april 1705 - brief/schema van fr. Bernardinus de Bergstijc capucijner als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Willem Leenders zoon van Maria Dirckx, Maria dochter van Dirck van Haren, Dirck zoon van Jacop van Haren en Ida Huberts; en

- Petronilla Martens dochter van Jacoba van Haeren, Jacoba dochter van Joannes van Haren, Joannes zoon van Jacop van Haren en Ida Huberts.

RHCL Maastricht (5-1705-15 - foto 3323a+b+c+d+TV)

 

Balgoij (gld) - 21 januari 1742 - brief M. J. Rutten pastoor in Balgoij aan de bisschop van bisdom Roermond, waarin hij de problemen uit van een

dominant protestants gebied waardoor frequente huwelijken van katholieken met niet katholieken en zich tegenover de hoge priester rechtvaardigt

de waarom van een nieuwe soortgelijke dispensatie aanvraag door hem, alhoewel de schema gewoon 3e graad bloedverwantschap aangeeft:

- Laurentius van Haeren zoon van Hendrick van Haeren, Hendrick zoon van Erken Siben, Erken dochter van Joannes Siben en Gertrudis Siben; en

- Gertrudis de Bruijn dochter van Helena Geraets, Helena dochter van Maria Siben, Maria dochter van Joannes Siben en Gertrudis Siben.

Hij voegt toe een kopie [door hem handgeschreven] van een eerder door de bisschop afgegeven dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus van Haeren en Joanna van Haeren. Beide paren laten katholieke kinderen dopen in Balgoij (gld).

RHCL Maastricht (16-1742-112 - foto 5849a+b+c)

 

Balgoij (gld) - 6 en 14 mei 1743 - brieven en schema van M. J. Rutten missionaris in Balgoij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus van Haere zoon van Hendrick van Haere, Hendrick zoon van Hendrick van Haere, Hendrick zoon van Hendrick van Haere en Cecilia Peters; en

- Arnoldina van Haere dochter van Jacob van Haere, Jacob zoon van Jan van Haere, Jan zoon van Hendrick van Haere en Cecilia Peters.

RHCL Maastricht (17-1743-7 - foto 5850a+b+c+d)

 

Balgoij (gld) - 25 januari 1759 - brief en schema van J. [rest naam weggescheurd] in Balgoij als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van Haren zoon van Jacob van Haren, Jacob zoon van Eerken Seben, Eerken dochter van Joannes Seben; en

- Elisabeth de Bruyn dochter van Jacob de Bruyn, Jacob zoon van Helena Gerdts, Helena dochter van Maria Sebens, Maria dochter van Joannes Seben.

RHCL Maastricht (21-1759-15 - foto 5865a+b)

 

Balgoij (gld) - 18 april 1772 - brief en schema van J. Senghers pastoor in "Ballegoy" [= Balgoij] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van Haren zoon van Henricus van Haren, Henricus zoon van Elizabeth Gerardts, Elizabeth dochter van Maria Peters, Maria dochter van Petrus Jacobs; en

- Joanna Derks dochter van Theodorus Jansen, Theodorus zoon van Joannes Peters, Joannes zoon van Petrus Jacobs.

RHCL Maastricht (26-1772-24 - foto 5876a+b)

 

Balgoij (gld) - 24 juli 1772 - brief/schema van J. Senghers pastoor in "Ballegoij" [= Balgoij] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus de Bruijn zoon van Henricus de Bruijn, Henricus zoon van Helena Smidts, Helena dochter van Maria Seben, Maria dochter van Jan Seben; en

- Elisabeth van Haren dochter van Eerken van Haren, Eerken kind van Jacob van Haren, Jacob zoon van Eerken Seben, Eerken kind van Jan Seben.

RHCL Maastricht (26-1772-114 - foto 5877)

 

Balgoij (gld) - 8 januari 1777 - brief/schema's van J: Senghers pastoor in "Ballegoij" [= Balgoij] als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e en 3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 2e/3e graad:

- Gerardus van Lieshoudt weduwe van Jacoba van Haren, Jacoba dochter van Francis van Haren, Francis zoon van Henricus van Haren; en

- Elisabeth van Haeren dochter van Arnolda Ardts, Arnolda dochter van Jacoba van Haren, Jacoba dochter van Henricus van Haren.

1e schema 3e graad:

- Gerardus van Lieshoudt weduwe van Jacoba van Haren, Jacoba dochter van Arnolda van Haren, Arnolda dochter van Jacob van Haren; en

- Elisabeth van Haeren dochter van Joannes van Haren, Joannes zoon van Elisabeth van Haren.

Jacob van Haren en Elisabeth van Haren zijn broer en zus, kinderen van Joannes van Haren.

RHCL Maastricht (28-1777-95 - foto 5887)

 

Balgoij (gld) - 1 juni 1777 - brief en schema van Jacobus Senghers pastoor in "Ballegoij" [= Balgoij] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus de Bruijn zoon van Henricus de Bruijn, Henricus zoon van Leonardus de Bruijn, Leonardus zoon van Jacobus de Bruijn; en

- Helena van Haren dochter van Gertrudis de Bruijn, Gertrudis dochter van Joannes de Bruijn, Joannes zoon van Jacobus de Bruiijn.

RHCL Maastricht (28-1777-144 - foto 5889a+b)

 

Balgoij (gld) – 20 januari 1785 – brief en schema van Jacobus Senghers pastoor in "Ballegoy" als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Poos weduwnaar van Anna Maria van den Heuvel, Anna Maria dochter van Antonius van den Heuvel, Antonius zoon van Joanna van der Horst; en

- Maria Wilms dochter van Wilhelmus Bastiaens, Wilhelmus zoon van Sebastianus Loeffen, Sebastiaan zoon van Peternella van der Horst.

Joanna van der Horst en Peternella van der Horst zijn zusters.

RHCL Maastricht (30-1785-4 – foto 5897a+b)

 

Balgoij (gld) – 29 mei 1786 – brief/schema van H. Voet pastoor missionaris in Balgoy als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes de Bruijn zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Helena, Helena dochter van Maria, Maria dochter van Joannes Seben; en

- Maria van Haren dochter van Hermanus, Hermanus zoon van Henricus, Henricus zoon van Erke, Erke dochter van Joannes Seben.

RHCL Maastricht (30-1786-5 – foto 5899)

 

Wychen (gld) – 28 maart 1797 – brief van Joannes Princen missionaris pastoor in Wychen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Toonen ex Balgoij en

Francisca van Maesacker ex Wychen.

Schrijver had ook 2 schema's bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (32-1797-14 – foto 6030)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Balgoij (gld) - 2 oktober 1778 - brief van J. Senghers pastoor van "Ballegoij" over een anonieme zaak van een stel die verloving hebben gesloten, maar

waaruit de pastoor er achter komt dat ze 1e graad aanverwantschap hebben doodat zij het lang geleden al vaak had gedaan met zijn broer.

RHCL Maastricht (28-1778-4 - foto 6222+TV)