GenBronnen

digitalisering

maas

Afferden (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Afferden (gld) - 30 augustus 1753 - brief van Henricus van Haaff pastoor in "Offerden" [= Afferden] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Roelof Smits parochiaan van Puiflijk (gld) en

Joanna van Soele parochiane van Afferden (gld).

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (20-1753-29 - foto 5860)

 

Roermond - 11 en 24 december 1764 - correspondentie van Henricus Gielen kanunnik uit kathedraal Roermond als gedelegeerde aan Henricus van Haaff

pastoor in "Offerden" [= Afferden] vanwege aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gielen ook Gijlen van Kerckhof en Maria Gerits parochianen van Afferden (gld).

Zij trouwen rk in Afferden (gld) op 31 december 1764 met als getuigen: Petrus van Haeff en Maria Gerits.

RHCL Maastricht (23-1764-22 en S-1764-64 - foto 5872a/g) 

 

Afferden (gld) - 27 januari 1768 - brief en schema van Henricus van Haeff pastoor in "Offerden" [= Afferden]  als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van den Heuvel en Dina Otten.

De ongewone schema omschrijft de pastoor als volgt "de vader van Dina de bruijdt, en de moeder van Joannes bruijdegom sijn rechte night en neef".

RHCL Maastricht (25-1768-82 - foto 5874a+b+c)

 

Afferden (gld) - 16 februari 1773 - brief van Henricus van Haeff pastoor in "Offerden" [= Afferden] als aanvraag voor dispensatie vanwege nu ontdekte

4e graad bloedverwantschap van reeds op 19 april 1770 gehouden huwelijk tussen:

Gerardus Jansen en Odilia Geurts.

RHCL Maastricht (27-1773-85 - foto 5881)

 

Afferden (gld) - 14 mei 1773 - brief en schema [zonder namen] van Henricus van Haeff pastoor in "Offerden" [= Afferden] als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Jansen en Cornelia Jansen.

RHCL Maastricht (27-1773-68 - foto 5880a+b)

 

Afferden (gld) - 1 september 1777 - brief/schema van Henricus Berents tijdelijk assistent in "Offerden" [=  Afferden] district Nijmegen bisdom Roermond

als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Mulders zoon van Willemina van Mullekom, Willemina dochter van Jan van Mullekom; en

- Joanna van Mullekom dochter van Christina van Mullekom, Christina dochter van Cornelis van Mullekom.

Jan van Mullekom en Cornelis van Mullekom zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1777-107 - foto 5888a+b)

 

Afferden (gld) – 6 juli 1779 - brief/schema van Henricus van Haeff pastoor in “Aefferdi” [= Afferden] district Nijmegen bisdom Roermond als aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Jansen parochiaan van Ewijk zoon van Joannes Geurts, Joannes zoon van Gerardus Willems; en

- Maria van Kerkhoff parochiane van Afferden weduwe van Wilhelmus Gysbers, Wilhelmus zoon van Gysbertus Willems.

Gerardus Willems en Gysbertus Willems zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1779-15 – foto 5890a+b)

 

Afferden (gld) - 1 april 1780 - brief/schema van Gerardus van de Sandt in "Offerden" distrikt Nijmegen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

 - Joannes Jansen zoon van Joannes Jansen, Joannes zoon van Joanna Smits, Joanna dochter van Joanna Peters van der Weerden; en

- Bernardina van Mullekom dochter van Arnolda Peters van der Weerden, Arnolda dochter van Petrus Aarts van der Weerden, Petrus zoon van

                         Arnoldus Peters van der Weerde.

Arnoldus Peters van der Weerde en Joanna Peters van der Weerde zijn broer en zus, kinderen van Petrus Aarts van der Weerde en Arnolda van Hoek.

RHCL Maastricht (29-1780-35 - foto 6223a/b)

 

Winssen (gld) – 10 februari 1797 – brief en schema van Henricus van Elsenbroek missionaris in Winssen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus van Ellik van parochie Afferden zoon van Jacobus van Ellik, Jacobus zoon van Gerardus van Ellik; en

- Henrica van Welie van parochie Winssen dochter van Petronella Helsen, Petronella dochter van Petronella van Ellik, Petronella dochter van Jan van Ellik.

RHCL Maastricht (32-1797-33 – foto 5916a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Roermond – datum? – brief van bisdom Roermond noemt Gerardus uit Puiflijk (gld) en Aldegundis uit Afferden (gld) heeft bijzonderheden [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (S-?-144 – foto 5932a+b)