GenBronnen

maas

Wegberg (D) huwelijks dispensaties / ehe dispens


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Erkelens (D) / Wegberg (D) - 24 en 25 november 1704 - brieven van Bertramus Kerbusch vicarius en pastoor van "Ercliniensis" [= Erkelens D] en van

F.P. Neesen pastoor van Wegberg (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Simon Fabritius stadhouder in "Tusschenbroich" parochiaan van Wegberg en

Maria Ursula Vogels parochiane van Erkelens (D) wettelijke dochter van Wilhelmus Ludolphus Vogels en Adelheidis Gerckeraht.

RHCL Maastricht (4-1704-83 - foto 1964a+b+c+d)

 

Roermond - 5 februari 1713 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Bijll werkt bij baron in parochie Wegberg en

Maria Haijster weduwe van Vallen.

RHCL Maastricht (6-1712-12 - foto 2411)

 

Erkelens (D) - 14 september 1716 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Theuwissen ex Wegberck [= Wegberg] en

Elisabetha Pelsers parochiane van Erkelens.

RHCL Maastricht (8-1716-72 - foto 3620)

 

Roermond - 14 oktober 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Graessen parochiaan van Wegberg (D) en

Anna Gertrude Gras parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-74 - foto 2623)

 

Erkelens (D) - 26 oktober 1719 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens deken van district Erkelens, als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Adrianus Boxmeer parochiaan van Erkelens (D) en

Maria Elisabetha Bijll parochie Wegbergh (D) district Luik.

RHCL Maastricht (9-1719-21 - foto 3626a+b)

 

Erkelens (D) - 4 september 1724 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens deken van district Erkelens als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Grassen ex Wegberg (D)

en Catharina Claessen parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (10-1724-11 - foto 3634)

 

Rickelrath / Wegberg (D) - 1735? - brieven en schema van Petrus Warmers uit Beeck (D) district Luik en J. J. Habricx als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Nieumullers ex Rickelrath, zoon van Vijt Nieumullers en Catharina Bollenbergh, Catharina dochter van Henricus Bollenbergh en Anna Hermes,

                                               Anna dochter van Henricus Hermes; en

- Lucia Smits parochiane van Wegberg, dochter van Joannes Smits en Gertruijt Warmers, Joannes zoon van Arnoldus Smits en Maria Roberts, Maria

                                               dochter van Jan Roberts en Catharina Hermes, Catharina dochter van Henricus Hermes.

Catharina Hermes en Anna Hermes zijn zusters.

RHCL Maastricht (13-1735-44 en 13-1735-54 - foto 3697a t/m f)

 

Wegberg/Cruchten (D) - 8 en 10 oktober 1743 - brieven van F. Reijnders prior en pastoor van Wegberg (D) en Reinerus Decker pastoor in Cruchten

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Smits parochiaan van Cruchten (D) en

Catharina Broeker parochiane van Wegberg (D).

RHCL Maastricht (17-1743-86 - foto 4131a t/m e)

 

Erkelens (D) - 19 oktober 1759 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Hermens weduwnaar parochiaan van Erkelens (D) en

Gertrudis Schoenmakers weduwe parochiane van Wegberg (D).

RHCL Maastricht (21-1759-23 - foto 3695a+b)

 

Erkelens (D) - 28 januari 1760 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Bijll afkomstig uit Wegberg nu parochiaan van Erkelens (D) en

Barbara Boxmeer parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (22-1760-8 - foto 3696a+b+c)

 

Erkelens (D) - 13 februari 1760 - brief van F. W. Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Wilhelmus Ohrt parochiaan van Wegberck [= Wegberg] en

Anna Maria Mertens parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (22-1760-160 - foto 1310a+b+c)

 

Erkelens (D) - 9 februari 1768 - brief van G: van den Schoor dienstbaar in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Stephanus Stevens ex Weghbergh (D) district Luik en

Anna Cunegundis Hover parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (25-1768-78 - foto 3729)

 

Vlodrop - 26 juli 1768 - brief van J.D. Vrencken pastoor van Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Bocken parochiaan van Weghberg (D) en

Maria Catharina Donné parochiane van Vlodrop.

RHCL Maastricht (25-1768-65 - foto 3915)

 

Roermond - 5 oktober 1768 - Brief van A. van Daell, pastoor van Roermond, als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Henricus Philippers parochiaan van Wegbergh bisdom Luik en

Christina Michels parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (25-1768-10 - foto 2986)

 

Wegberg (D) - 5 augustus 1783 - brief van J. Hoogen "per pastor" in Wegberg (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Kohlen parochiaan van Wegberg (D) en

Maria Catharina Rabberz parochiane in Rickelrath (D).

RHCL Maastricht (29-1783-55 - foto 4366)

 

Venlo - 14 november 1783 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Waemick parochiaan van Venlo en

Maria Elizabeta Servais parochiane van Weghberg (D) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (29-1783-40 - foto 1193)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wegberg (D) - 25 maart 1696 - brief van Frambaldus Neesen pastoor in Wegberg (D) aan bisdom Roermond, over een niet met naam genoemde

vrouw die wilt trouwen met een Beierse soldaat die Luthers is. Hij wilt zich bekeren maar kennelijk is dat niet erg goed gegaan, zijn superieuren zijn

er niet blij mee en hij lijkt terug te vallen De schrijver vraagt om vergeving en leeft in hoop dat het wel goed zal gaan.

RHCL Maastricht (3-1695-1 - foto 6125a+b+TV)