GenBronnen

digitalisering

maas

Weeze (D) huwelijks dispensaties / ehe dispens


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Weeze (D) / Lottum - 13 en 25 januari 1700 - brieven van Egbertus Claessen pastoor in Wese en pastoor H. Winols pastoor in Lottum als aanvraag voor

dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen  huwelijk tussen:

Wilhelmus Holsappels ex Kleef (D) bisdom Keulen en

Gertrude Speijken ook Speck parochiane van Lottum (maar afkomstig uit Geldern).

Wilhelmus was weduwe van wijlen Petronella Speck, zuster van Gertrude Speijken.

RHCL Maastricht (3-1700-5 - foto 643a+b)

 

Weeze (D) / Roermond - 12 en 13 november 1703 - brieven van Elbertus Claessen pastoor van "Wese patriae Clivensis" bisdom Keulen en van J.D. Portmans\

 pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Bruns bisdom Keulen op getuigenis van parochie "Wezensis" en

Helena de Rese ook de Rees "Ruraemundana".

RHCL Maastricht (4-1703-32 - foto 2306a+b)