GenBronnen

maas

Wassenberg (D) huwelijks dispensaties / ehe dispens


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - zonder datum - brief van fr. Ludovicus pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Adrianus Camp soldaat van "Wassenbergensis" en

Johanna Faessen parochiane van Venlo.

Echtpaar trouwt in Venlo juli 1683.

RHCL Maastricht (S-1683-76 - foto 1216a+b)

 

Echt - 17 augustus 1703 - brief van J.C. Oddaer priester in Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Robertus Men(n)entré(s) ex Echt en

Margaretha Cuijpers "Wassebergensis" [= Wassenberg (D)].

Zijn getrouwd te Echt 28 augustus 1703 met getuigen: Hendrick Mors en Maria Haecke.

RHCL Maastricht (3-1690-10 - foto 3993)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wassenberg (D) - 19 november [1746? door RHCL daar geplaatst] - kerkzakenbrief over dispensaties, zonder namen en jaartal.

RHCL Maastricht (18-1746-49 - foto 5293+TV)