GenBronnen

maas

Wanlo (D ten oosten van Erkelens) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Erkelens (D) - 9 september 1772 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Conrardus Hansen van parochie Erkelens en

Maria Agnes Francken ex "loco Wandalo diaecesis Coloniensis". (Wanlo?)

Graag hiervan het huwelijk om de juiste plaats te bepalen?

RHCL Maastricht (26-1772-77 - foto 3735)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Erkelens (D) - 17 juni 1720 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens en deken van district Erkelens over Maria Gertrudis Sijberichs ge-

boren en gedoopt in Erkelens (D) die aanzienlijke tijd bij haar grootvader heeft gewoond en heidens [= protestants] was opgevoed. Ze heeft een 3-tal

jaren in Julich gewoond en aantal maanden in Hinsbergen en is begin dit jaar teruggekeerd in Wanlo (D) waar ze is getrouwd zonder dispensatie, die

zoals de pastoor op 14 juni verklaarde heeft gedaan niet uit gewoonte maar omdat ze een vluchteling was. De bemoeienis van de pastoor van Erke-

lens (D) geeft aan dat ze nog als parochiane van Erkelens (D) werd beschouwd.

RHCL Maastricht (9-1720-38 - foto 3631a/d+TV)

 

Cruchten (D) - zonder datum - brief van NN ws. de pastoor over Joannes Masen parochiaan van Cruchten die met huwelijks toezegging aan Caecilia

Kleijn parochiane van Cruchten haar had bezwangerd. Hij is gevlucht en vertrokken naar Erkelens en na een aantal maanden gevallen op Aldegunda

Königs van parochie Wanlo, die hij eveneens heeft bezwangerd. Die nu voornemens zijn te trouwen waarvan afroepingen gedaan in Erkelens en

Wanlo. Echter Caecilia Kleijn heeft bezwaar tegen voortgang van dat huwelijk. De pastoor in Wanlo had onzorgvuldig gehandeld door geen navraag

te doen bij de pastoor in Cruchten over de vrijheid van Joannes Masen. De schrijver vraagt wat te doen, trouwen met een of die ander. En vraagt om

procedures rond zwervende personen niet afkomstig uit Cruchten.

RHCL Maastricht (14-1740-133 - foto 4124a/d+TV)