GenBronnen

digitalisering

maas

Walbeck (D) huwelijks dispensaties / ehe dispens


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Walbeck (D) - 13 februari 1685 - brief en schema van Martinus Widershoven pastoor in "Walbeeck" [= Walbeck D] als aanvraag voor dispensatie van-

wege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Straelman zoon van Petrus, Petrus zoon van Petrus, Petrus zoon van Petrus Straelman; en

- Helena Kerckhooff dochter van Catharina, Catharina dochter van Helena, Helena dochter van Catharina.

Petrus Straelman en laatstgenoemde Catharina [Straelman] zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (1-1682-44 en 2-1685-16 - foto 4367a+b+c)

 

Walbeck (D) - 18 februari 1689 - brief van Martinus Widershoven pastoor in "Walbeeck" [= Walbeck D) als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Cools en Catharina Emels parochianen van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (2-1689-44 - foto 4368)

 

Geldern (D) - 16 juli 1699 - brief van fr. Ambrosius pastoor en decaan "Gelriensis" [= Geldern D] [mede ondertekend door J: Schaffers pastoor van Wal-

beck (D)] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Frenarix parochiaan van Geldern (D) en

Anna Adama de Wijenhorst parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (3-1699-22 - foto 4702) 

 

Wetten (D) - 9 mei 1703 - brief van Joannes van der Vooren pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie in berand met voorgenomen huwelijk tussen:

Carolus Vos jonge man "Wettensis" [= Wetten D] en

Margarita toe Vonderen jong vrouw 18 jaar "Walbeeckana" [= Walbeck D].

RHCL Maastricht (4-1703-50 - foto 5286a+b+c)

 

Walbeck (D) - 5 juni 1703 - brief van Joannes Schaffers pastoor in "Walbeeck" [= Walbeck D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Carolus Voosch en Margarita Vonders parochianen van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (4-1703-28 - foto 4369)

 

Sevelen (D) - 4 september 1714 - brief van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Gaspar Lippens "dioecesis Gandauensis ex parochia de Walbeck" en

Aldegonda Philippina van Breugel parochiane van Zevelen.

RHCL Maastricht (7-1714-22 - foto 1344a+b+c)

 

Walbeck (D) - 8 en 15 april 1706 - brieven en schema van Joannes Schaffers pastoor in "Walbeeck" [= Walbeck D] als aanvraag voor dispensatie van-

wege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Jeijckens zoon van Ida Ditzen, Ida dochter van Maria Esken, Maria dochter van Cæcilia Eskens, Cæcilia dochter van Gritgen Craghs; en

- Maria Wijhers alias Craghs dochter van Petronilla Craghs, Petronilla dochter van Gertrudis Craghs, Gertrudis dochter van Gritgen Craghs.

RHCL Maastricht (5-1706-18 en 10-1721-11 - foto 4371a+b+c+d+e)    

 

Walbeck (D) / Grathem - 29 december 1714 en 7 januari 1715 - brieven van pastoor Schaffers in Walbeck en van pastoor de Haes in Grathem als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius Christophorus de Puijtelinck parochiaan van Grathem en

Maria Albertina van Bunni(n)ghausen parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (7-1715-73 - foto 1867a+b)

 

Straelen/Walbeck (D) - 2 en 4 februari 1716 - brieven van Caspar Vlander pastoor van Stralen en Joannis Schaffers pastoor van Walbeeck als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Velmans ex Walbeck en

Catharina Vallen ex Stralensibus.

RHCL Maastricht (8-1716-6 - foto 1247a+b)

 

Walbeck (D) - 30 september 1716 - brief van Joannes Schaffers pastoor van "Walbeeck" [= Walbeck D] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Keijsers en Aldegondis Daems parochianen van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (8-1716-134 - foto 4374a+b)

 

Walbeck (D) - 12 maart 1719 - brief van J: Schaffers pastoor van Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus in gen Hoock en Catharina Bruxs parochianen van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (9-1719-85 - foto 4373a+b)

 

Walbeck (D) - 10 februari 1725 - brief van Joannes Schaffers pastoor in "Walbeeck" [= Walbeck D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Petrus Coppers en Petronilla Emels.

Heeft wat bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (10-1728-24 - foto 4376a+b)

 

Walbeck (D) - 24 juni 1726 - brief van J. Schaffers pastoor in Walbeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Gerardus Essen parochiaan van Walbeck (D) en

Margarita Schome parochiane van Straelen (D).

RHCL Maastricht (10-1726-2 - foto 1267a+b)

 

Walbeck (D) - 11 januari 1728 - brief van J. Schaffers pastoor van "Walbeeck" [= Walbeck D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Goswinus in gen Eindt en Megthildis Wimmer weduwe van Wilhelmus Leoven.

RHCL Maastricht (10-1728-14 - foto 4375a+b)

 

Walbeck (D) - 6 mei 1729 - brief van J. Schaffers pastoor in Walbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus Holterboosh en Joanna aen gen Eijndt.

RHCL Maastricht (11-1729-104 - foto 1680a+b)

 

Walbeck (D) - 3 juni 1729 - brief van J. Schaffers pastoor in Walbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus Teelen alias Beexcs parochiaan van Walbeck (D) en

Anna Linders ex Velden tegenwoordig inwoner van Straelen (D).

Oom van de bruid heeft pastoor gezegd dat er mogelijk beletsel in de 4e graad bloedverwantschap is waarop de pastoor e.e.a. heeft onderzocht

maar dat niet heeft uitgevonden. Pastoor verzoekt om ontheffing van de 3 afkondingen en instemming van de deken van Straelen.    

RHCL Maastricht (11-1729-4 - foto 671a+b+TV)

 

Walbeck (D) - 22 april 1735 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Hendricus Smidts weduwnaar en burger van Gennep en

Catharina Veltmans parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (13-1735-116 - foto 1620)

 

Walbeck (D) - 25 april 1740 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen.

Theodorus van Dongen en Johanna Coxs.

RHCL Maastricht (14-1740-99 - foto 4378a+b)

 

Walbeck (D) - 27 april 1740 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hinsen en Catharina Arias.

RHCL Maastricht (14-1740-6 - foto 4377a+b)

 

Walbeck (D) - 25 augustus 1741 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Leucker en Petronella Daems.

Heeft wat meer bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (15-1741-87 - foto 4379a+b)

 

Walbeck (D) - 10 november 1741 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Matthias Eskens en Maria Holterbosch.

Heeft wat meer bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (15-1741-153 - foto 4380a+b+c+d+e)   

 

Arcen (NL) - 19 april 1742 - brief van M. Cools pastoor in Tweesteden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus Cools parochiaan van Walbeck (D) en

Brigitta Catrina Roetvos parochiane van Tweesteden (D).

RHCL Maastricht (16-1742-72 - foto 713)

 

Walbeck (D) - 7 juli 1744 - brief van Jo(ann)es Barth(olomeus) Schaeffers pastoor in Walbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Mathias Cox parochiaan van Walbeck (D) en

Sibilla Lemmens parochiane van Well.

RHCL Maastricht (17-1744-9 - foto 1689a+b+c)

 

Well - 1 april 1746 - brief en 2 schema's van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad bloedverwantschap:

- Petrus Keijsers ex Walbeeck zoon van Jacobus Keijsers en Helena Leenen, Helena dochter van Joannes Leenen en Joanna Tobarts, Joannes zoon

                                          van Matthias Leenen en Catharina Dijcker; en

- Henrica Leenen parochiane van Well, dochter van Jacobus Leenen en Mechtildis Bonnes, Jacobus zoon van Gerardus Leenen en Wilhelmina Robben,

                                          Gerardus zoon van Matthias Leenen en Catharina Dijcker.

2e schema 4e graad bloedverwantschap:

- Petrus Keijsers ex Walbeeck zoon van Jacobus Keijsers en Helena Leenen, Helena dochter van Joannes Leenen en Joanna Tobaerts, Joanna dochter

                                           van Joannes Toebaerts en Jacoba Hermans, Jacoba dochter van Casparus Hermans en Christina Nollekens; en

- Henrica Leenen parochiane van Well, dochter van Jacobus Leenen en Mechtildis Bonnes, Jacobus zoon van Gerardus Leenen en Wilhelmina Robben,

                                           Wilhelmina dochter van Jacobus Robben en Anna Hermans, Anna dochter van Casparus Hermans en Christina Nollekens.

RHCL Maastricht (18-1746-142 - foto 1691a+b+c+d)

 

Walbeck (D) - 28 juni 1747 - brief van G. Beckx kapelaan in Walbeck (D) vanwege afwezigheid pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Blenckens en Elizabetha Hoeben.

RHCL Maastricht (19-1747-28 - foto 4381)

 

Walbeck (D) - 13 september 1750 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Pass zoon van Matthijs Pass en Hester Catharina van Deelen parochianen van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (19-1750-43 - foto 4382a/j)

 

Walbeck (D) en Pont (D) - 1 en 2 april 1755 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) en schema van J. H. Deckers pastoor in Pont (D) als

aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Eymels alias Lueffs weduwnaar en parochiaan van Walbeck (D) zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Petrus, Petrus zoon van Petrus Eijmels; en 

- Anna Maria Kaetz ook Kaets dochter van Petrus, Petrus zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Maria, Maria dochter van Petrus Eijmels.

Handtekeningen van Joannes Emels, Anna Maria Kaets, IJohaennes Leupers en Peter Kaets.

RHCL Maastricht (21-1755-6 - foto 4383a+b+c)

 

Walbeck (D) - 24 november 1760 - brief en schema van Joannes B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Cools weduwnaar, zoon van Matthias Cools, Matthias zoon van Gerardus Cools, Gerardus zoon van Matthias Cools; en

- Anna Elisabeth Cools dochter van Casparus Cools, Caspar zoon van Jacobus Cools, Jacobus zoon van Matthias Cools.

Handtekeningen van Henderyckus Cools, Jacobus Cools "presbijter", Anna Elibet Cools en P. A. Leenen.

RHCL Maastricht (22-1760-99 - foto 4384a+b+c)

 

Walbeck (D) - 21 november 1764 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Jacobus Roggen en Margarita Tillemans parochianen van Walbeck (D).

Heeft meer bijzonderheden, hij is ondermeer een deserteur (vertaling nodig).

RHCL Maastricht (23-1764-94 - foto 4385a+b)

 

Walbeck (D) - 6 januari 1767 - brief en schema van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Croenenbroick zoon van Matthias Croenebroick en Barbara Velmans, Barbara dochter van Matthias Velmans; en

- Margaritha Steeghmans dochter van Joannes Steeghmans, Joannes zoon van Joannes Steeghmans.

Matthias Velmans en Joannes Steeghmans zijn [half] broers.

RHCL Maastricht (24-1767-26 - foto 4386a+b+c)

 

Walbeck (D) - 8 januari 1767 - brief van J.B. Schaeffers pastoor in Walbeck en verklaring 5 januari 1767 van Arnoldus Artz als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Croenenbroick parochiaan van Walbeck en

Hendrina Artz parochiane van Lottum.

Arnoldus Artz geeft toestemming aan zijn nicht om te trouwen, haar ouders zijn reeds overleden, hij is broer van haar vader.

RHCL Maastricht (24-1767-39 - foto 653a+b)

 

Walbeck (D) / Wanssum - 23 en 24 april 1767 - brieven van J.B. Schaeffers pastoor van Walbeck en Joannes Kuijpers pastoor van Wansum als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Coppes parochiaan van Wanssum en

Catarina Frencken parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-28 - foto 1732a+b+c+d)

 

Walbeck (D) - 28 augustus 1767 - brief incl. schema van Joannes Barth. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Franciscus van Deelen zoon van Margaritha Frencken, Margaritha dochter van Catarina Keysers, Catarina dochter van Gerardus Keysers; en

- Catarina Cools dochter van Barbara Debodt, Barbara dochter van Helena Schaefters, Helena dochter van Joanna Keysers.

RHC:L Maastricht (24-1767-121 - foto 4388a+b)

 

Walbeck (D) / Geldern (D) - 1 september 1767 - brieven van Joannes Barth. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) en van f. Michael a S: Cath. pastoor van

"Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Croonebroick parochiaan van Walbeck (D) en

Joanna Pas parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (24-1767-120 - foto 4387a+b)

 

Well / Walbeck (D) - 22 en 24 oktober 1767 - brieven van T: Kessels pastoor in Well en Joannes Barth. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermans weduwenaar parochiaan van Well en

Maria Bexs ook Beckx parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-145 en deel 24-1767-146 - foto 1699a+b+c+d)

 

Walbeck (D) - 14 april 1768 - brief van Joannes Barth. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Theodorus Erfs en Sibilla Thönissen.

RHCL Maastricht (25-1768-57 - foto 4389)

 

Walbeck (D) - 20 november 1772 - brief van Joannes Barth. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Arnoldus van der Meulen en Anna Maria Kaetz weduwe van Joannes Eymels.

RHCL Maastricht (26-1772-70 - foto 4390)

 

Geldern (D) - 27 juli [1773] - brief van zonder jaar van f. Michael a S: Cath: pastoor van "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus in gen Mey parochiaan van Geldern (D) en

Dorothea Mechteldis van den Wijenberg parochiane van Walbeck (D).

Ze trouwen rk in Walbeck (D) op 7 augustus 1773 met als getuigen: Matthias in gen Mey en Gerardus van den Wyenberg.

RHCL Maastricht (27-1773-34 - foto 4391)

 

Walbeck (D) - 25 oktober 1777 - brief van H: Beckx pastoor van Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Carolus Wilhelmus de Raet en Anna Catharina Francis.

RHCL Maastricht (28-1777-93 - foto 4392)

 

Walbeck (D) - 12 april 1780 - brief van H: Beckx pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Diebels parochiaan van Well en

Catharina Gertrudis Cools parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (29-1780-31 - foto 4393)

 

Walbeck (D) - 25 april 1783 - brief van H: Beckx pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Cox en Catharina Brux.

RHCL Maastricht (29-1783-131 - foto 4394)

 

Walbeck (D) - 30 april 1788 - brief en schema van H: Beckx pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Fredericus Roggen zoon van Margaretha, Margaretha dochter van Petronella, Petronella dochter van Margareta; en

- Petronella Leenen dochter van Joannes, Joannes zoon van Mathias.

Margareta en Mathias zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (30-1788-9 - foto 4395a+b)

 

Walbeck (D) - 14 april 1799 - brief van A: J: van der Plassen pastoor in "Walbeeck" [= Walbeck D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Simon Joannes van der Maesen advocaat oud ca. 39 "ex oppido Brèe" bisdom Luik (B) en

Maria Anna la Croix oud ca. 28 jaar parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (32-1799-1 - foto 4396a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Walbeck (D) - ca. 1685 - briefje zonder datum door M. Widershoven over:

Caecilia Pellans, Casparus Cools en Caecilia Cools. [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (1-1682-28 - foto 6102)

 

Walbeck (D) - 11 juni 1716 - brief van J. Schaffers pastoor over Joannes Holtappels over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (8-1716-3 - foto 6281)

 

Geldern (D) - 13 juni 1716 - brief van fr. Ambrosius "ab J. C. C. pastoor en decaan van "Gelriæ" [= Geldern D]

over Anna de Greca weduwe Reijnerus Blusters met bijzonderheden [vertaling nodig]

Erbij een verklaring comparerende voor scholtis en schepenen van Walbeck (D) d.d. 14-5-1716 door Johannes

Holtappels geboren te Walbeck (D) gewezen sergeant in regiment van baron Frangel in compagnie van kapitein

van Oassel waarbij de kapitein, Reinert Blusters heeft laten gaan, de declarant Johannes is met de regiment naar

Brabant vertrokken en heeft staande tussen Brugge en Damme zijn ontslag gekregen, waarop hij over Sluis naar

Vlissingen ging waar hij Reinert Blusters aantrof. Beiden hebben hun diensten geboden aan de heer van Linden

overste luitenant van regiment Albermaerle om te dienen als voorknecht die hun heeft aangenomen. Toen gingen

ze naar Vlaanderen tot aan de veldslag van "Marchinnes" en zijn ze met de heer van Linden naar Londen gegaan

waar hun heer wilde dat ze Calvinistisch werden, wat zij niet wilden waarop zij hun ontslag hebben gevraagd en

gekregen. Beiden zijn daarop buiten Londen gaan dienen ongeveer 2 uur van de stad bij een gehucht of buurtschap

genaamt "Rems" waar ze 3 maanden bleven. In het huis van Jan Claessin werd Reinert ziek en is na 15-16 dagen

overleden zonder bijwezen van een geestelijke en is begraven "omtrent eenen scheutweghs van t huijs in t veldt".

Reinert heeft zijn vriend Johannes gevraagd ingeval van zijn overlijden, dat hij een brief aan zijn vrouw Anna de

Greca zal schrijven, met zijn andere vriend die eerder uit Engeland was vertrokken genaamd Jan Colders over

Amsterdam. Johannes heeft die brief gedragen tot aan Xanten en toen besteld bij de posterijen.

RHCL Maastricht (8-1716-30 - foto 4372a+b+c+d)