GenBronnen

maas

Wachtendonck (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Wachtendonck (D) - 15 maart 1680 - brief van Gerardus Alberts pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Vinck en Maria Margaretha Staels.

RHCL Maastricht (1-1680-3 - foto 1540)

 

Straelen/Wachtendonck (D) - 1 en 6 juni 1682 - brieven van Theod: Nobben van Straelen en Gerardus Alberts pastoor van Wachtendonck als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Thauwel of Tauwels "Stralensi" en

Agnes Stijnkens of Steintgens ex Wachtendonck.

RHCL Maastricht (1-1682-33 blad 1 en 2 - foto 1220a+b)

 

Wachtendonck (D) - 28 februari 1685 - brief/schema van G. Alberts pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Theodorus Janssen weduwnaar van Theodora van Straelen, Theodora dochter van Godefridus van Straelen, Godefridus zoon van Petrus van Straelen,

                                               Petrus zoon van Petrus van Straelen; en

- Antonia Vinck dochter van Anna van Straelen, Anna dochter van Ida van Straelen, Ida dochter van Petrus van Straelen.

RHCL Maastricht (2-1685-2 - foto 1541)

 

Wachtendonck (D) - 11 oktober 1689 - brief en schema van fr. Gerardus van den Steen [tijdelijk in Wachtendonck] als aanvraag voor dispensatie van-

wege 2e/3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Arnoldus Peuten weduwnaar van Agatha Meerkens, Agatha dochter van Kerst Meerkens, Kerst zoon van Jan Meerkens; en

- Petronella Meuskens dochter van Joannes Meuskens, Joannes zoon van Petronella Meuskens, Petronella dochter van Jan Meerkens.

RHCL Maastricht (2-1689-37 plus 3-1690-37 - foto 1542a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 12 augustus 1696 - brief van W. Theodorus Chorus pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Hermannus Mewessen en Margaretha Zierlinghs.

RHCL Maastricht (3-1696-1 - foto 1543)

 

Wachtendonck (D) - 29 oktober 1696 - brief van W. Theodorus Chorus pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Lackmans en Catharina van Leijen.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (3-1696-2 - foto 1544a+b)

 

Wachtendonck (D) - 6 februari 1699 - brief van W. Theodorus Chorus pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Henricus Huskens en Margaretha Dijck.

RHCL Maastricht (3-1699-17 - foto 1545)

 

Wachtendonck (D) - 11 februari 1700 - brief van W. Theodorus Chorus pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Hilgerus Stevens en Maria Vinck die zwanger is, beiden parochianen van Wachtendonck (D).

Er was een eerder beletsel van Mechtildis Schmitz uit Walbeck (D) maar die verklaart niet met Hilgerus te willen trouwen.

RHCL Maastricht (3-1700-7 - foto 1546+TV)

 

Wachtendonck (D) - 28 september 1704 - brief en schema van W. Theodorus Chorus decaan en pastoor in Wachtendonck, als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Conrardus Clostermeijer zoon van Constantinus Clostermeijer en Margaretha Soth, Margaretha dochter van Conrardus Soth en Eva Engelen, Eva

                                       dochter Alexander Engelen en Catharina Holtheij, Catharina dochter van Matthias Holtheij en Eva Lichtiens; en

- Anna Lichtiens dochter van Martinus Lichtiens en Catharina Harmes, Catharina dochter van Theodorus Harmes en Agnes Holtheij, Agnes dochter

                                       van Joannes Holtheij, Joannes zoon van Matthias Holtheij en Eva Lichtiens.

RHCL Maastricht (4-1704-61 - foto 1547a+b+c+d)

 

Wachtendonck (D) / Aldekerk (D) - 11 en 12 oktober 1704 - brieven van W. Theodorus Chorus deken en pastoor in Wachtendonck en van Ludovicus

Cleinings pastoor van Aldekerck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Quoijseau parochiaan van Wachtendonck (D) en

Maria Gertrudis Nijmans parochiane van Aldekerck (D).

RHCL Maastricht (4-1704-75 - foto 1548a+b+c)

 

[Wachtendonck (D)] - voor 18 jan. 1705 - brief van NN [plaats, datum en schrijver naam niet vermeld, maar handschrift identiek aan W. Theodorus Chorus]

als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Peusen en Jrmgardis Muskes.

In Wachtendonck trouwen rk op 18 jan. 1705 Cornelius Peusen en Jrmgardis Hammes, getuigen: Godefridus Rosels en Hijeronimus Hammes.

RHCL Maastricht (S-1705-56 - foto 6245)

 

Wachtendonck (D) - 15 februari 1707 - brief en schema van W. Theodorus Chorus decaan en pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie

vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Adamus Huskes zoon van Henricus Huskes, Henricus zoon van Theodorus Huskes, Theodorus zoon van Catharina Schulkes, Catharina dochter van

                                         Gerardus Schulkes; en

- Margaretha Rijcharts dochter van Margaretha Huers, Margaretha dochter van Catharina Straten, Catharina dochter van Margaretha Schulkes,

                                         Margaretha dochter van Gerardus Schulkes.

RHCL Maastricht (5-1707-4 - foto 1549a+b+c+d)

 

Wachtendonck (D) - 4 februari 1708 - brief en schema van W. Theodorus Chorus decaan en pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Kniewater zoon van Conrardus Kniewater, Conrardus zoon van Aldegonda Coenen, Aldegonda dochter van Jacobus Coenen; en

- Maria Anna Reijpkens vrouw van Wernerus Coenen, Wernerus zoon van Jacobus Coenen, Jacobus zoon van Sophia Coenen, Sophia dochter

                                        van Jacobus Coenen.

RHCL Maastricht (5-1708-21 en S-102 - foto 1550a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - voor 27 sept. 1708 - brief en schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gisbertus Straten, zoon van Joannes Straten, Joannes zoon van Jacobus Straten en Catharina te Broek, Catharina dochter van Fredericus te

                        Broek en Anna Koenen, Anna dochter van Sibertus Koenen en Margaretha Breucker; en

- Gertrudis van Tegelen, dochter van Matthias van Tegelen, Matthias zoon van Petrus van Tegelen, Petrus zoon van Henricus van Tegelen en

                        Gertrudis Koenen, Gertrudis dochter van Sibertus Koenen en Margaretha Breucker.

Zijn getrouwd op 27 sept. 1708 met als getuigen: Petrus Vinck en Hermannus Janssen.

RHCL Maastricht (5-1708-36 - foto 6135a+b+c)

 

Blerick - 21 december 1708 - brief/schema van Theodorus vanden Panhuijssen pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- de heer Joannes Adrianus Roomer, zoon van Joannes Roomer, Joannes zoon van Caspar Roomer; en

- Isabella van Dorth, dochter van Sijbilla Sch...., Sijbilla dochter van Elizabeth Roomer, Elizabeth dochter van Caspar Roomer.

Joannes Adrianus blijkbaar tijdelijk in Blerick, woonplaats Venlo en Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (5-1708-38 - foto 76a+b)

 

Wachtendonck (D) - 12 januari 1710 - brief van W. Theodorus Chorus decaan en pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Wijhen en Anna Daersser.

RHCL Maastricht (6-1710-22 - foto 1552)

 

Wachtendonck (D) - 26 januari 1710 - brief en schema van W. Theodorus Chorus decaan en pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Petrus Cnewater ook Kniewater zoon van Conrardus Cnewater en Margaretha Drincker, Margaretha dochter van Petrus Drincker en Ida Straten, Ida

                                           dochter van Petrus Straten en Anna van Leijen; en

- Cornelia Stegmans dochter van Tilmanus Stegmans en Margaretha Straten, Margaretha dochter van Jacobus Straten en Cornelia van Tegelen,

                                           Jacobus zoon van Petrus Straten en Anna van Leijen.

RHCL Maastricht (6-1710-18 - foto 1551a+b)

 

Wanckum (D) - 8 augustus 1710 - brief en schema van Herman Vinck pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Smits op Timper zoon van Joannes, Joannes zoon van Agatha en Agatha dochter van Joannes Dyker en Gritgen; en

- Gritgen ook Margareta Huiskens dochter van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Matthias en Matthias zoon van Joannes Dyker en Gritgen.

Met aantekening "data 8, aug(us)ti in Wachtendonck".

RHCL Maastricht (6-1710-9 - foto 3380a+b)

 

Wachtendonck (D) - 13 november 1710 - brief en schema van Amstenraijdt vice-pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Sibertus van den Broeck zoon van Catharina Honnen, Catharina dochter van Gertrudis Horster, Gertrudis dochter van Hindrick Horster; en

- Elisabeth Simes dochter van Arnoldus Simes, Arnoldus zoon van Elisabeth Horster, Elisabeth dochter van Hincrick Horster.

RHCL Maastricht (6-1710-23 - foto 1553a+b)

 

Wachtendonck (D) - 29 januari 1715 - brief van W. Theodorus Chorus decaan en pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus ten Dijck en Helena Horst.

RHCL Maastricht (7-1715-62 - foto 1554)

 

Wachtendonck (D) - 13 november 1716 - brief/schema van Theodorus Smitgens kapelaan op commissie van de decaan als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Joannes Poell zoon van Agnes Straeten, Agnes dochter van Gisbertus Straeten, Gisbertus zoon van Jacobus Straeten en Cornelia van Tegelen; en

- Margareta van Aerssen dochter van Elisabetha Valentinus, Elisabeth dochter van Anna Straeten, Anna dochter van Jacobus Straeten en Cornelia van Tegelen.

RHCL Maastricht (8-1716-56 - foto 1555a+b)

 

Nieukerk (D) - 22 november 1716 - brief van G. van der Heijden pastoor van Nijkerk als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Caspar Haex parochiaan van Nijkerk (D) en

Catharina Sitter parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (8-1716-65 - foto 1556)

 

Straelen/Wachtendonck (D) - 6 februari 1719 - brieven van Caspar Vlander pastoor van Stralen en van W. T. Chorus deken en pastoor van Wachten-

donck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Poell parochiaan van Wachtendonck en

Catharina Pervano parochiane van Stralen.

RHCL Maastricht (9-1719-63 - foto 1258a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 29 december 1719 - brief van W. Theod: Chorus decaan en pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus Lustraten en Margaretha Coenen.

RHCL Maastricht (9-1719-57 - foto 1557)

 

Wachtendonck (D) - 21 januari 1721 - brief van W. T. Chorus pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Huijskens en Petronella Schaffers.

RHCL Maastricht (10-1721-8 - foto 1558a+b)

 

Wachtendonck (D) - 29 november 1722 - brief van G. H. van Leijen pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Arnoldus van Huls en Catharina van Uijt.

RHCL Maastricht (10-1722-2 - foto 1559)

 

Wachtendonck (D) - 11 februari 1724  - brief en schema van G. H. van Leijen pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Winandus Lustraeten parochiaan van Wachtendonck bisdom Roermond, zoon van Anna Maria Straeten, Anna Maria dochter van Anna Maria van Leijen,

                                                Anna Maria dochter van Godefridus van Leijen, Godefridus zoon van Henricus van Leijen; en

- Sophia Steger parochiane van Kempen bisdom Keulen, dochter van Henrica Valentin, Henrica dochter van Margaretha van Leijen, Margaretha dochter

                                                van Petrus van Leijen, Petrus zoon van Henricus van Leijen.

RHCL Maastricht (10-1724-14 en 21-1755-11 - foto 1560a+b)

 

Wachtendonck (D) - 11 oktober 1726  - brief en schema's van G. H. van Leijen pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Petrus Schinck zoon van Theodorus Schinck, Theodorus zoon van Petrus Schinck, Petrus zoon van Maria Draeck; en

- Anna Catharina Straeten dochter van Gertrudis van Tegelen, Gertrudis dochter van Henricus van Tegelen, Henricus zoon van Maria Draeck.

Maria Draeck had dus kinderen van 2 verschillende mannen, al dan niet getrouwd.

2e schema:

- Petrus Schinck zoon van Sophia Steghmans, Sophia dochter van Petrus Steghmans, Petrus zoon van Joannes Steghmans; en

- Anna Catharina Straten dochter van Gertrudis van Tegelen, Gertrudis dochter van Anna Steghmans, Anna dochter van Joannes Steghmans.

RHCL Maastricht (10-1726-1 - foto 1561a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 25 augustus 1728 - brief van G. H. van Leijen pastoor in Wachtendonck over Mechtildis Janssen weduwe en bruid, die vraagt om

dispensatie vanwege geestelijk verwantschap met NN. Zij is buiten haar zelf van verdriet en eventueel bemiddeling door internuntius in Brussel (B).

RHCL Maastricht (10-1728-31 - foto 1562a/b+TV) 

 

Wachtendonck (D) - 15 oktober 1728 - brief van G. H. van Leijen pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Goosens en Anna Batsen.

RHCL Maastricht (10-1728-63 - foto 1563a+b)

 

Wankum (D) - 18 februari 1729 - brief van Hermanus Vinck pastoor van Wanckum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Poijten parochiaan van Wachtendonq (D) en

Sophia Janssen parochiane van Wanckum (D).

RHCL Maastricht (11-1729-174 - foto 1568)

 

Wachtendonck (D) - 30 april 1729 - brief van G. H. van Leijen pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Swaertz weduwenaar en Joanna Stecken.

RHCL Maastricht (11-1729-44 - foto 1564a+b)

 

Wachtendonck (D) - 16 mei 1729 - brief van G. H. van Leijen pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Straeten en Anna Lucretia Franssen.

RHCL Maastricht (11-1729-166 - foto 1566a+b)

 

Wachtendonck (D) - 8 augustus 1729 - brief van G. H. van Leijen pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Paulus Gardin en Catharina Straeten.

RHCL Maastricht (11-1729-150 - foto 1565a+b)

 

Wachtendonck (D) - z.d. ws. 1729  - brief en schema's van G. H. van Leijen pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad:

- Joannes Straeten zoon van Henricus Straeten, Henricus zoon van Catharina Toebroeck, Catharina dochter van Henricus Toebroeck en Margaretha

                                            Toepoel; en

- Catharina Drinck dochter van Gerardus Drinck, Gerardus zoon van Elisabetha Kuenen, Elisabeth dochter van Petrus Kuenen en Margaretha Toepoel.

Margaretha had dus kinderen van 2 verschillende mannen, al dan niet getrouwd.

2e schema 4e graad:

- Joannes Straeten zoon van Henricus Straeten, Henricus zoon van Godefridus Straeten, Godefridus zoon van Jacobus Straeten, Jacobus zoon van

                                            Gisbertus Straeten; en

- Catharina Drinck dochter van Gerardus Drinck, Gerardus zoon van Jacobus Drinck, Jacobus zoon van Ida Straeten, Ida dochter van Gisbertus Straeten.

RHCL Maastricht (11-1729-173 - foto 1567a+b+c+d)

 

Wachtendonck (D) - 30 april 1730 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Laeckmans en Maria van Leijen.

RHCL Maastricht (12-1730-52 - foto 1569a+b)

 

Wachtendonck (D) - 8 mei 1730 - brief en schema van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Laeckmans zoon van Johannes Laeckmans en Anna Lucas, Johannes zoon van Petrus Laeckmans en Catarin Mevissen, Petrus zoon van

                                             Ardt Laeckmans en Mett Straeten; en

- Anna Gertrudis Laeckmans dochter van Jo(ann)es Laeckmans en Anna Marij van Leijen, Jo(ann)es zoon van Derick Laeckmans en Merrij Steghmans,

                                             Derick zoon van Ardt Laeckmans en Mett Straeten.

RHCL Maastricht (12-1730-85 - foto 1572a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 28 juli 1730 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Swibertus Brox en Geertrudis Haex.

RHCL Maastricht (12-1730-70 - foto 1571a+b)

 

Wachtendonck (D) - 15 oktober 1730 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Roer en Agnes Herts.

RHCL Maastricht (12-1730-56 - foto 1570a+b)

 

Wachtendonck (D) - 17 april 1735 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Stromp en Fitge Hoefkes.

Pastoor noemt en voegt geen schema toe, wat je wel [verplicht] zou verwachten bij 3e graad bloed-verwantschap.

Ze trouwen rk Wachtendonck op 27 april 1735 met als getuigen: Paulus Hofkes en Willem Slecker.

RHCL Maastricht (13-1735-35 - foto 6180a+b+c+d)

 

Wachtendonck (D) - 31 mei 1735 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conradus Waert ook Wart en Allegond ook Allitge Weicks.

RHCL Maastricht (13-1735-55 - foto 6181+a+b+c+d)

 

Wachtendonck (D) - 23 augustus 1735 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck over de vrouw Louwart die wilt trouwen met Mathias Wijers maar bij de

voortgang kwam er bezwaar van Gerardus Cuipers die kennelijk in Amsterdam verblijft. Vanwege de medische toestand van zijn baas kan hij niet weg en

vraagt om dat voorgenomen huwelijk uit te stellen. Zij ontkent met hem te zijn verloofd en vraagt om dispensatie om het huwelijk sneller te kunnen doen.

RHCL Maastricht (13-1735-43 - foto 1573a/c+TV)

 

Wachtendonck (D) - 9 februari 1736 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Fransen en Mechtild Mulders.

RHCL Maastricht (14-1736-20 - foto 1576a+b)

 

Wachtendonck (D) - 16 oktober 1736 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wenders en Allegond Smeiters.

RHCL Maastricht (14-1736-18 - foto 1575a+b)

 

Wachtendonck (D) - 6 november 1736 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gruijters en Gertrud Bell.

RHCL Maastricht (14-1736-31 - foto 1577a+b)

 

Wachtendonck (D) - 16 november 1736 - brief en schema van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Huijskens zoon van Margareth, Margareth dochter van Margareth, Margareth dochter van Trinken, Trinken dochter van Jacob; en

- Anna Margaretha Valentins dochter van Allegond, Allegond dochter van Elisabet, Elisabet dochter van Conrad, Conrad zoon van Jacob.

RHCL Maastricht (14-1736-16 - foto 1574a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 10 februari 1737 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Hurs ex Wanckum (D) en

Allegond Pasch parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (14-1737-11 - foto 1579a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 1 mei 1737 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Heiligens en Anna Herts.

RHCL Maastricht (14-1737-2 - foto 1578a+b)

 

Wachtendonck (D) - 11 juni 1737 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Reinars en Maria Hecker.

RHCL Maastricht (28-1777-139 - foto 1610a+b)

 

Wachtendonck (D) - 15 juli 1737 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Merten Mulders en Gertrud Pullen.

RHCL Maastricht (14-1737-25 - foto 1580)

 

Wachtendonck (D) - 23 februari 1740 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bones en Catarina Horix.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (14-1740-45 - foto 1582a+b)

 

Wachtendonck (D) - 23 februari 1740 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Wenschem en Catharina Herts.

RHCL Maastricht (14-1740-84 - foto 6185a/c]

 

Wachtendonck (D) - 3 mei 1740 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jan Bosch en Margriet Redelix.

RHCL Maastricht (14-1740-13 - foto 1581a+b)

 

Hinsbeck (D) - 19 september 1740 - brief van J. J. Xylander pastoor in Hinsbeck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Hax (van Hinsbeck) en

Joanna Huijskens van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (14-1740-119 - foto 1583)

 

Wachtendonck (D) - 6 februari 1741 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Leenars en Fries Harmes.

RHCL Maastricht (15-1741-62 - foto 1584)

 

Wachtendonck (D) - 9 mei 1741 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Glinter en Gertrud Heursen.

RHCL Maastricht (15-1741-167 - foto 1585a+b)

 

Aldekerck (D) - 17 september 1743 - brief van Janssens pastoor in Aldekerck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Vinmans parochiaan van Aldekerck (D) en

Anna Catharina Voss ex Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (17-1743-36 - foto 1586a+b)

 

Wachtendonck (D) - 13 januari 1744 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Pasch en Fijke Steger.

RHCL Maastricht (17-1744-21 en deel 22 - foto 1635a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 1 februari 1744 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Heijmer ex Gladbach (D) bisdom Keulen en

Elisabetha Multers parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (17-1744-38 - foto 1587a+b)

 

Wachtendonck (D) - 3 februari 1746 - brief en schema van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Drinck parochiaan van Wachtendonck (D), zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Joannes, Joannes zoon van Wilhelmus, Wilhelmus

                                            zoon van Matthaeus; en

- Agnes Pasch parochiane van Wankum (D), dochter van Matthaeus, Matthaeus zoon van Matthaeus, Matthaeus zoon van Petrus, Petrus zoon van Matthaeus.

RHCL Maastricht (18-1746-69 - foto 1590a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 11 februari 1746 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Wijhen en Catarina ten Dijck.

RHCL Maastricht (18-1746-95 - foto 1592a+b)

 

Wachtendonck (D) - 7 maart 1746 - brief van P. Poell pastoor en decaan in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Winandus Tauwel en Mechtild Smeets.

RHCL Maastricht (18-1746-86 - foto 1591a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 30 juni 1746 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Huijskens en Anna Helena Duijckers.

RHCL Maastricht (18-1746-68 - foto 1589a+b)

 

Wachtendonck (D) - 17 november 1746 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Derphes en Petronella Schurmans.

RHCL Maastricht (18-1746-42 - foto 1588a+b)

 

Wachtendonck (D) - 28 januari 1749 - brief en schema van P. Poell pastoor en decaan in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Goossens zoon van Derrick, Derrick zoon van Netke, Netke dochter van Gritge, Gritge dochter van Matheus; en

- Margaretha ook Gritge Meuskens dochter van Ermke, Ermke dochter van Jan, Jan zoon van Matheus.

RHCL Maastricht (19-1749-9 - foto 1593a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 8 en 15 april 1749 - brieven en schema van P. Poell pastoor en decaan in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Poell zoon van Joannes en Margaret, Margaret dochter van Elisabet, Elisabet dochter van Anna, Anna dochter van Jacob Straeten.

                                             Tevens Joannes zoon van Agnes, Agnes dochter van Gisbert, Gisbert zoon van Jacob Straeten; en

- Maria Catharina Kniewater dochter van Joannes, Joannes zoon van Margaretha, Margaretha dochter van Idje, Idje dochter van Jacob Straeten.

RHCL Maastricht (19-1749-40 - foto 1594a+b+c+d+e+f)

 

Wachtendonck (D) - 19 januari 1753 - brief en schema van P. Poell pastoor en decaan in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Glinter zoon van Eulitje, Eulitje dochter van Jan, Jan zoon van Matthijs; en

- Anna Catarina Kaetes dochter van Hendrick, Hendrick zoon van Derick, Derick zoon van Matthijs.

RHCL Maastricht (20-1753-8 - foto 1595a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 23 januari 1760 - brief en schema van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Schaffers zoon van Gertrud, Gertrud dochter van Elisabetha, Elisabetha dochter van Michael en Anna; en

- Joanna Mechtildis Custers dochter van Cornelia, Cornelia dochter van Valentinus, Valentinus zoon van Michael en Anna.

RHCL Maastricht (22-1760-128 - foto 1602a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 15 mei 1760 - brief en schema van P. Poell pastoor en decaan in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Wijhen man van wijlen Mechel ten Dijck, Mechel dochter van Joannes ten Dijck, Joannes zoon van Jan ten Dijck; en

- Allegondis Keunen dochter van Sijbert Keunen, Sijbert zoon van Jenneke ten Dijck, Jenneke dochter van Caspar ten Dijck.

Jan ten Dijck en Caspar ten Dijck zonen van NN ten Dijck.

RHCL Maastricht (22-1760-30 - foto 1597a+b+c)

 

Aldekerck (D) - 14 juni 1760 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hotz parochiaan van Aldekerck (D) en

Margarita Baetsen parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (22-1760-115 - foto 1601a+b)

 

Wachtendonck (D) - 16 juni 1760 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Nilkes en Maria Catarina Redelix.

RHCL Maastricht (22-1760-136 - foto 1604a+b)

 

Wachtendonck (D) - 18 juni 1760 - brief en schema van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Drinck zoon van Art, Art zoon van Fierick, Fierick zoon van Derick; en

- Catarina Kuipers Trincke dochter van Gulje, Gulje dochter van Enke, Enke dochter van Derick.

RHCL Maastricht (22-1760-134 - foto 1603a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 15 augustus 1760 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Huijskens en Anna Catarina Drinck.

RHCL Maastricht (22-1760-111 - foto 1599)

 

Wachtendonck (D) - 3 september 1760 - brief en schema's van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema ex "linea paterna":

- Petrus Joannes Göerts zoon van Damianus, Damianus zoon van Anna Maria; en

- Magdalena Darper dochter van Petrus, Petrus zoon van Anna.

2e schema ex "linea materna":

- Petrus Joannes Göerts zoon van Gertrud, Gertrud dochter van Godefridus; en

- Magdalena Darper dochter van Petrus, Petrus zoon van Joannes.

RHCL Maastricht (22-1760-69 - foto 1598a+b+c+d)

 

Wachtendonck (D) - 21 november 1760 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Goswinus Schuijl parochiaan van Nieukerck (D) en

Anna Maria Selmkes parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (22-1760-113 - foto 1600)

 

Wachtendonck (D) - 27 juni 1768 - brief van Joannes Alexander de Cabanes pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus van Eijl en Maria Gertrudis Pasch.

RHCL Maastricht (25-1768-84 - foto 1605)

 

Wachtendonck (D) - 19 september 1772 - brief van Joannes Alexander de Cabanes pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Billen alias Kates? en Maria Margaretha Strompen.

RHCL Maastricht (26-1772-76 - foto 1637a+b)

 

Wachtendonck (D) - 8 oktober 1772 - brief van Joannes Alexander de Cabanes pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Kuenen weduwnaar en Emerentiana Smeits.

RHCL Maastricht (26-1772-52 - foto 1606)

 

Wachtendonck (D) - 8 oktober 1772 - brief van Alexander de Cabanes pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Henricus Smits zoon van Allegonda Pasch, Allegonda dochter van Petrus Pasch, Petrus zoon van Sibilla Hoeurs; en

- Anna Catharina Huijskens dochter van Adam Huijskens, Adam zoon van Anna Margaretha Huijskens, Anna Margaretha dochter van Margaretha Hoeurs.

Sibilla Hoeurs en Margaretha Hoeurs zijn zusters.

RHCL Maastricht (26-1772-86 - foto 1638a+b)

 

Wachtendonck (D) - 21 januari 1775 - brief van Alexander de Cabanes pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes ten Dijck en Margaretha Straeten.

RHCL Maastricht (28-1775-25 - foto 1607)

 

Wachtendonck (D) - 21 juli 1777 - brief van Alexander de Cabanes pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Stecken zoon van Sophia Nietes, Sophia dochter van Joannes Nietes; en

- Maria Doll weduwe van Gerardus Nietes, Gerardus zoon van Catharina Francken, Catharina dochter van Eva Nietes.

Joannes Nietes en Eva Nietes zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (28-1777-132 - foto 1609a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 23 september 1777 - brief van Alexander de Cabanes pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Fenckten zoon van Joannis Fenkten, Joannis zoon van Maria Fenkten, Maria dochter van Margaretha Mill; en

- Anna Gertrudis Mill dochter van Jacobus Mill, Jacobus zoon van Anna Mill, Anna dochter van Jacobus Mill.

Margaretha Mill en Jacobus Mill zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (28-1777-122 - foto 1608a+b)

 

Wachtendonck (D) - 30 mei 1779 - brief en schema van G.H. Kuenen van Wachtendonck [mede verklaard door Theod. Roosen pastoor van Straelen]

als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

- Adamus Becks parochiaan van Straelen, zoon van Matthias Becks, Matthias zoon van Adam Meertens, Adam zoon van Reinerus Meertens; en

- Catharina Meertens parochiane van Wachtendonck, dochter van Joannes Meertens, Joannes zoon van Joannes Meertens, Joannes zoon van

                                               Reinerus Meertens.

RHCL Maastricht (28-1779-5 - foto 374a+b)

 

niet Wachtendonck (D) - 7 maart 1781 - brief van onbekende schrijver [onderste deel van de brief weggescheurd] als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adrianus Sibben en Sibilla Gertrudis Venkten parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (29-1781-13 - foto 1611)

 

Wachtendonck (D) - 11 maart 1783 - brief van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Weenen en Anna Maria Höefkens.

RHCL Maastricht (29-1783-170 - foto 1614)

 

Wachtendonck (D) - 22 april 1783 - brief/schema van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Aloysius Switbertus ten Dijck zoon van Anna Margareta Kniewaeter, Anna Margareta dochter van Maria Anna Reipkens; en

- Maria Anna Sophia Huijskens dochter van Henricus Conrardus Huijskens, Henricus Conrardus zoon van Anna Sophia Kuenen, Anna Sophia dochter

                                           van Maria Anna Reipkens.

RHCL Maastricht (29-1783-184 - foto 1615)

 

Wachtendonck (D) - 30 april 1783 - brief/schema van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Peter Arnoldus Drincker zoon van Theodorus Drincker, Theodorus zoon van Arnoldus, Arnoldus zoon van Fredericus Tilkens; en

- Anna Margareta Cuijpers dochter van Joannes Cuijpers, Joannes zoon van Margareta Brueker, Margaretha dochter van Anna Tilkens.

Fredericus Tilkens en Anna Tilkens zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (29-1783-159 - foto 1613)

 

Wachtendonck (D) - 26 mei 1783 - brief van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Franciscus Hengst "Neomagensi" (= Nijmegen) en

Maria Josepha Tauwel parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (29-1783-138 - foto 1612)

 

Wachtendonck (D) - 24 oktober 1786 - brief van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie van de gesloten tijd, het is

niet duidelijk voor wie en waarom.

RHCL Maastricht (30-1786-1 - foto 6311a/b+TV)

 

Herongen (D) - 9 september 1789 - brief en schema van J.H. Brandt pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Klincken "Wachtendoncanus" zoon van Jacobus Klincken, Jacobus zoon van Petrus Klincken en Gertrudis Hegger; en

- Margaretha Heijer parochiane van Herongen, dochter van Catharina Klincken, Catharina dochter van Petrus Klincken en Gertrudis Hegger.

RHCL Maastricht (30-1789-13 - foto 1536a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 19 februari 1793 - brief van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Beekman kanonnier in Venlo en

Elisabeth ten Dijck parochiane van Wachtendonck (D).

Ze vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen en voor huwelijk in gesloten tijd. Joannes is niet katholiek maar heeft beloofd het heidendom [protestants]

af te zweren en over te gaan naar het katholiek geloof. Hij heeft toestemming gekregen van zijn kapitein die inmiddels is gedood bij een grote ontploffing van

een kanon en heeft voor 2 dagen een vergunning of vrijbrief gekregen. Ook is de bruid inmiddels bezwangerd en zij is in wanhoop op gevaar te worden

verlaten ongehuwd met een slechte naam met daar bovenop dat het kind onwettig wordt geboren.

RHCL Maastricht (31-1793-32 - foto 1617+TV)

 

Wachtendonck (D) - 22 april 1796 - brief/schema van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Smits zoon van Petronella Dijkskes, Petronella dochter van Catharina Höefkens; en

- Anna Horster dochter van Aldegondis Pasch, Aldegondis dochter van Margareta Höefkens.

RHCL Maastricht (32-1796-66 - foto 1619a+b)

 

Wachtendonck (D) - 29 mei 1796 - brief/schema van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Slekker zoon van Petrus Slekker, Petrus zoon van Joannes Huursen ook genaamd Slekker, Joannes zoon van Petrus Huursen; en

- Megtildis Drinker dochter van Aldegondis Simes, Aldegondis dochter van Mathias Huursen ook genaamd Simes, Mathias zoon van Petrus Huursen.

RHCL Maastricht (32-1796-62 - foto 1618a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wanckum (D) - 23 november 1690 - brief van J. Hertochs pastoor van Wanckum over een paar niet met namen genoemd, waarvan bruidegom blijk-

baar parochiaan van Wachtendonk (D) maar mogelijk soldaat in garnizoen in Venlo. Pastoor had geen beletselen gevonden.

RHCL Maastricht (3-1690-74 - foto 4196a/b+TV)

 

Wachtendonck (D) - 12 september 1740 - brief van P. Poelle pastoor in Wachtendonck in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jelis Paulus Oseij geboren in Venlo soldaat in dienst van Holland, parochiaan van Wachtendonck [D] en

Elisabet Steick van Erckelens [D].

Ze zijn voor 5 jaar met elkaar verloofd dus ondertrouwd en wonen sindsdien samen met 2 kinderen. Ze willen met elkaar trouwen, maar dat werd

belemmerd door zijn kapitein. Ze vragen of ze door pastoor Poelle kunnen worden getrouwd om verdere zonden en schandalen te vermijden.

RHCL Maastricht (14-1740-107 - foto 1092a+b+TV)

 

Wachtendonck (D) - 5 en 10 september 1755 - brieven van P. Poell pastoor en decaan in Wachtendonck over een vergeefse tocht naar klooster Maria

Weide in Venlo om Gertrudis Flinder te examineren, maar had haar niet gevonden omdat ze voor enkele dagen naar huis was afgereisd. De klooster

informeerde hem dat Gertrudis was bekeerd als bruid van Christus en hadden toegestaan in te treden.

RHCL Maastricht (21-1755-1 - foto 1596a/c+TV)

 

Wachtendonck (D) - 23 februari 1787 - brief van G.H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als reactie op instructie van de nuntius over dispensaties in

het algemeen, waar hij met bepaalde onderdelen het niet mee eens is.

RHCL Maastricht (30-1787-17 - foto 1616+TV)

 

Wachtendonck (D) - 28 april 1793 - brief van G.H. Kuenen pastoor van Wachtendonck over aanstelling van een waarnemer dat is A. S. Poell.

RHCL Maastricht (31-1793-33 - foto 6333a/b+TV)