GenBronnen

digitalisering

maas

Viersen (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


1690 bisdom Roermond, dekenaat Krieckenbeck

 

Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Viersen (D) -14 oktober 1678 - brief en schema van J. Reinerus Heiden pastoor van "Virsen" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Karkeβ zoon van Ægidius Karkes en Girtrudis Verbruggen, Ægidius zoon van Paulus Karkes en Maria, Maria dochter van Petrus an gen Dahr

                                                 en Grietgen; en

- Maria Vretz dochter van Dreeβ Smitz en Gritgen to ..niet, Drees zoon van Paulus Karkes en Maria, Maria dochter van Thyβken an gen Dahr en Girtrudis.

Petrus an gen Dahr en Thyβken an gen Dahr zijn broers, kinderen van Petrus an gen Dahr en Udelrica.   

RHCL Maastricht (1-1678-17 - foto 4397a+b+c)

 

Viersen (D) - 19 januari 1682 - brief van Joannes Rein Heiden pastoor van "Virsen" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Kunckel en Catharina Thummer parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (1-1682-22 - foto 4399)

 

Viersen (D) - 7 augustus 1682 - schema van Antonius Pastors kapelaan van parochie Viersen (D) in bisdom Roermond als ondersteuning bij een aan-

vraag voor dispensatie vanwege aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Haestert zoon van Margaretha, Margaretha zoon van Gertrudis Löestraten; en

- Gertrudis Pelters weduwe van Joannes Löestraten.

Gertrudis Löestraten en Joannes Löestraten zijn zus en broer.

Brief als aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (1-1682-62 - foto 4401c)

 

Viersen (D) - 6 juni 1689 - brief van Ant: Pastors pastoor van "Virsenæ" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Steinertz en Anna Schemps.

RHCL Maastricht (2-1685-45 - foto 4402a+b+c)    

 

Straelen/Viersen (D) - 5 en 25 mei 1690 - brieven van Caspar Vlander pastoor van Stralen en van Ant. Pastors pastoor van Viersen als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Urbanus Meng(h)ius ex Versen/Virsena en

Aleijdis/Aldegunda van Gruningen/a Groningen ex Stralen.

RHCL Maastricht (3-1690-61 - foto 1224a+b+c)

 

Viersen (D) - 24 november 1690 - brief en schema van Matthias Coffenroedtz ook Cofferroet kapelaan in "Virsensis" [= Viersen D] vanwege afwezigheid

 van de pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Fredericus Greven weduwnaar van Anna, Anna dochter van Joannes, Joannes dochter van Maria; en

- Catharina Schroers dochter van Nicolaus Schroers en Sibilla, Sibilla dochter van Helena.

Helena en Maria zijn dochters van Joannes te Pesch en 2 verschillende moeders.

RHCL Maastricht (3-1690-67 - foto 4403a+b+c+d+e)

 

Viersen (D) - 21 november 1704 - brieven van A. Pastors pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Quirinus Pastors [neef van de pastoor] en Maria Hartges parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (4-1704-63 - foto 4404a+b+c)

 

Viersen (D) - 2 juni 1705 - brief van A. Pastors pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Jinckerts en Maria Weyers.

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (5-1705-3 - foto 4405a+b+c)

 

Viersen (D) - 11 april 1708 - brief en schema van Antonius Pastors pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Indermeulen ook "Sgoumullen" zoon van Stephanus Sgoumullen en Agnes Mongs, Agnes dochter van Simon Mongs en Margaretha Grundt,

                                         Simon zoon van Hermannus Florichs alias Mongs en Eva Jinckerts; en

- Maria Dorrenbosch dochter van Hermannus Dorenbosch en Anna Bongerts, Hermannus zoon van Joannes Dorenbosch en Maria Neuwenharts,

                                         Joannes zoon van Hermannus Dorenbosch en Christina Florichs.

Hermannus Florichs alias Mongs en Christina Florichs zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (5-1708-11 - foto 4406a+b+c+d+e)

 

Viersen (D) - 19 februari 1710 - brief en schema van Antonius Pastors pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Goswinus Hom(m)els zoon van Petrus Homels alias Schillers en Helena, Petrus zoon van Joannes Schillers, Joannes zoon van Petrus Nen of Schillers; en

- Petronella Riedt dochter van Agnes Riedt of Jinckerts, Agnes dochter van Catharina Jinckerts, Catharina dochter van Joannes Nen of Jinckerts.

RHCL Maastricht (6-1710-151 - foto 4411a+b+c+d)

 

Viersen (D) - 14 maart 1710 - brief en schema van A. Pastors pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Bosch zoon van Antonius Bosch en Gertrudis Schlois?, Antonius zoon van Joannes Bosch en Johanna Bruis, Joannes zoon van ? [voornaam

                                              onduidelijk] Bosch en ???; en

- Anna Bruis dochter van Joannes Bruis en Gertrudis [achternaam onduidelijk door verschoning RHCL Maastricht], Joannes zoon van Petrus Bruis en

                                              Girtrudis [achternaam onduidelijk], Petrus zoon van Girtrudis Bruis en Petrus Neuwen... [rest onduidelijk door verschoning]

Blijkbaar zijn ? Bosch en Petrus Neuwen... broers [lijkt op 1 moeder verschillende vaders]

RHCL Maastricht (6-1710-152 - foto 4412a+b+c)

 

Viersen (D) - 22 april 1710 - brief en schema van Matthias Cofferrodt kapelaan parochie Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Paulus Teuten zoon van Henricus Teuten, Henricus zoon van Agnes Linden; en

- Margaretha Pesch dochter van Anna Pesch, Anna dochter van Christina Linden, Christina dochter van Joannes Linden.

Joannes Linden en Agnes Linden zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (6-1710-54 - foto 4408a+b)

 

Hinsbeck (D) - 12 augustus 1710 - brief van Petrus Wilden geschreven in Hinsbeck (D) pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijki tussen:

Jacobus Drachen en Sijbilla Göttsches.

RHCL Maastricht (6-1710-3 - foto 4924)

 

Viersen (D) - 21 augustus 1710 - brief van Petrus Wilden pastoor "de Virsen" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus in(den) Wüurst en Elisabetha Kempges.

RHCL Maastricht (6-1710-56 - foto 4409a+b)

 

Viersen (D) - 11 september 1710 - brief van Petrus Wilden pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

 in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Voeten en Æmilia Schloeters.

RHCL Maastricht (6-1710-93 - foto 4410a+b+c)

 

Viersen (D) - 16 november 1710 - brief van fr. Henricus .... vanwege afwezigheid pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Adrianus Kemiel ex Pelt bisdom Luik en

Catharina Hartges parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (6-1710-53 - foto 6056a+b)

 

Viersen (D) - 10 mei 1714 - brief van Petrus Wilden pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius tho Reith en Catharina Bellen.

Ook Barbara Scheuren wordt genoemd, heeft meer bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (7-1714-24 - foto 4415a+b+c+d)

 

Viersen (D) - 9 en 28 augustus 1714 - duitse brief van d. Ern. Menghius die zijn dochter Maria Anna noemt ten aanzien van haar voorgenomen huwelijk

met dispensatie met Cornelius Priorbeuder.

RHCL Maastricht (7-1714-20 - foto 4414)

 

Viersen (D) - 18 februari 1715 - brief en schema van Petrus Wilden pastoor "de Vierssen" [= Viersen] als aanvraag dispensatie vanwege aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Hutges weduwnaar van Margaretha, Margaretha dochter van Catharina, Catharina dochter van Joannes am Baum; en

- Anna Schillers dochter van Helena, Helena dochter van Nicolaus am Baum.

Joannes am Baum en Nicolaus am Baum zijn broers.

RHCL Maastricht (7-1715-90 - foto 4416a+b+c)

 

Viersen (D) - 26 juni 1715 - brief en schema van Petrus Wilden pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius tho Hannes zoon van Henricus Hannes en Margaretha tho Hannes, Henricus zoon van Tilmannus Grundt en Christina Feldt, Tilmannus zoon

                                          van Joannes Grundt en Christina Baungarts; en

- Anna Baungarts dochter van Joannes Baungarts en Margaretha Dahrenbusch, Joannes zoon van Antonius Heindrichs en Anna Baungarts, Anna

                                          dochter van Joannes Baungarts en Petronella Pooss.

Joannes Baungarts en Christina Baungarts zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (7-1715-117 - foto 4417a+b+c)

 

Viersen (D) - 22 januari 1716 - brieven van P. Wilden pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Wolters en Sijbilla Veten parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (8-1716-20 - foto 4418a t/m 4418i)

 

Venlo - 5 februari 1719 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor van Venlo aan bisdom met 2 verzoeken:

1) Henricus Daers en Cornelia Kluckers.

Voor hun werd verzoek gedaan om ontheffing van de 3 afkondigingen vanwege kwaadsprekerij, ze hebben toestemming van hun ouders.

2) Willem in de Betouw vaandeldrager in het leger en Anna Maria van Afferden.

Dit paar zijn 2 weken geleden verloofd, de vader van de bruid was ook kapitein. De bruid werd door de vicaris gewaarschuwd omdat zij geen parochiane

is van Venlo, de afkondigingen dan ook moeten plaatsvinden in de plaats waar ze van afkomstig is dan wel met een verklaring van dat pastoor. Op dag

van deze brief werd de laatste afkondiging gedaan in Venlo, nu blijkt dat zij eerder was getrouwd met een soldaat zonder vaste woonplaats, hij had nog

wel een tijdje gewoond in Vierssen (D) bij haar zus. Verzoek om advies van de pastoor aan bisdom wat te doen.

Als ps schrijft hij de verkiezing op 3 febr. 1719 van een moeder superieur van een klooster aldaar in de heilige geest, wat in voordeel van Dimpna Wijnen

ging die herhaaldelijk moeder is geweest. Op 6 febr. 1719 worden de professie van 2 novicen gedaan in opdracht van bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (9-1719-105 - foto 1011a+b+TV)

 

Viersen (D) - 9 februari 1719 - brief van Petrus Wilden pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Pimpertz weduwnaar 60 jaar en Catharina Kulen weduwe.

RHCL Maastricht (9-1719-65 - foto 4420a+b+c)

 

Viersen (D) - 19 september 1719 - brief van Petrus Wilden pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Schwann en Maria Saann parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (9-1719-24 - foto 4419a+b+c)

 

Viersen (D) - 7 september 1720 - brief van Petrus Wilden pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Holtappels en Agnes Gieten weduwe van Joannes Burgers.

RHCL Maastricht (9-1720-2 - foto 4421a+b)

 

Viersen (D) - 5 december 1724 - brief van H. Cofferad pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Platten en Barbara Minden.

RHCL Maastricht (10-1724-5 - foto 4422a+b)

 

Viersen (D) - 3 februari 1726 - brief van H. Cofferad pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Haaken en Agnes Waatels.

RHCL Maastricht (10-1726-10 - foto 4423)

 

Viersen (D) - 17 februari 1726 - brief van H. Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hirkens en Gertrudis Burgers.

RHCL Maastricht (10-1726-12 - foto 4425)

 

Viersen (D) - 17 mei 1726 - brief van H. Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wantz en Gertrudis Menghius parochianen van Viersen (D)

RHCL Maastricht (10-1726-4 - foto 6168a/d) 

 

Viersen (D) - 14 juni 1726 - brief van H. Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes to Grundt en Cæcilia Hannes.

RHCL Maastricht (10-1726-11 - foto 4424a+b)

 

Viersen (D) - 15 januari 1728 - brief van H. Cofferod pastoor in Viersen [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Arnolds ex Suchtelen (D) bisdom Keulen en

Margaretha Pesch parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (10-1728-50 - foto 5261a+b)

 

Viersen (D) - 13 mei 1728 - brief van H. Cofferod pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Simon Bermes en Anna Heyen.

RHCL Maastricht (10-1728-11 - foto 4426a+b)   

 

Viersen (D) - 4 augustus 1728 - brief van H. Cofferad pastoor in Viersen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Weyers parochiaan van Viersen en

Maria Venn van Anrath bisdom Keulen

RHCL Maastricht (10-1728-66 - foto 3870a+b)

 

Viersen (D) - 12 september 1728 - brief van H. Cofferod pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Karkes en Anna Bongarts.

RHCL Maastricht (10-1728-41 - foto 4427a+b)

 

Viersen (D) - 30 januari 1729 - brief van Henricus Cofferod pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Puts en Æmilia Bahnen.

RHCL Maastricht (11-1729-35 - foto 4431a+b)

 

Viersen (D) - 20 februari 1729 - brief van H: Cofferod pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Dewers en Helena Claeskes.

RHCL Maastricht (11-1729-51 - foto 4432a+b)

 

Viersen (D) - 20 juni 1729 - brief van H. Cofferod pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schmits en Catharina Spanges.

RHCL Maastricht (11-1729-7 - foto 4428a+b)

 

Viersen (D) - 27 juni 1729 - brief van H: Cofferod pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Herwarts en Sibilla Thorlerts?

RHCL Maastricht (11-1729-54 - foto 4433a+b)

 

Viersen (D) - 29 juni 1729 - brief van H. Cofferod pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Haerst en Sibilla Lukerts parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (11-1729-27 - foto 4429)

 

Viersen (D) - 25 juli 1729 - brief van Henricus Cofferod pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

 huwelijk tussen:

Conradus Menghius en Anna Pastors.

RHCL Maastricht (11-1729-32 - foto 4430)

 

Viersen (D) - 20 augustus 1729 - brief van H: Cofferod pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Haester en Eva Puts parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (11-1729-147 - foto 4435a+b)

 

Kempen (D) - 12 en 13 oktober 1729 - brief van fr. Leon. Lauven pastoor van Kempen (D) aan pastoor Henricus Kofferodt in Viersen (D) en brief van H.

Cofferod pastoor in Viersen (D) aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Fischer parochiaan van Kempen (D) en

Barbara Faassen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (11-1729-106 en 11-1729-126 - foto 4434a+b+c)

 

Viersen (D) - 2 november 1729 - brief van H: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensaties voor 4 voorgenomen huwelijken tussen:

1) Christianus Ham en Sibilla Brucken,

2) Michael Kluyvers en Joanna Herongen,

3) Joannes Dohrrenbosch en Agnetis Schellers en

4) Christianus Heggen en Anna Struycken.

RHCL Maastricht (11-1729-154 en 11-1729-158 - foto 4436a+b+c+d+e)

 

Viersen (D) - 4 maart 1730 - brief van H. Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conradus Menghius en Anna Catharina Michaels.

RHCL Maastricht (12-1730-36 - foto 4438a+b+c)

 

Viersen (D) - 21 mei 1730 - brief van H. Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Kesselburgh en Elisabetha Buessen.

RHCL Maastricht (12-1730-65 - foto 4439a+b)

 

Viersen (D) - 30 december 1730 - brief van H: Cofferod pastoor "Virsensis" [= Viersen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Reynerus Mertens "Lobbriensis" [= Lobberich D] en

Gertrudis Boeckels "Virsensis" [= Viersen].

RHCL Maastricht (12-1730-19 - foto 4437a+b+c)

 

Viersen (D) - 7 januari 1735 - brief van Henr. Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Lingenbrinck uit "Creweldra" [= Krefeld D] bisdom Keulen gebied Moersen (D) en

Anna Gertrudis Lamberts parochiane van Viersen (D).

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (13-1735-201 - foto 4442a+b)

 

Viersen (D) - 4 februari 1735 - brief van H: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Römmers en Gertrudis Scholten.

RHCL Maastricht (13-1735-150 - foto 4441a+b)

 

Viersen (D) - 22 november 1735 - brief van Henr. Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wackers ex parochie "de Öedt" bisdom Keulen en

Catharina Pipers parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (13-1735-63 - foto 4440a+b)

 

Viersen (D) - 29 januari 1736 - brief van H: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Maas en Margaretha Feykes parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (14-1736-4 - foto 4443a+b)

 

Viersen (D) - 30 april 1736 - brief van H. Cofferad pastoor van Viersen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Loeffelmans en Mechtildis Cuijpers.

RHCL Maastricht (14-1736-30 - foto 2831a+b+c)

 

Viersen (D) - 30 april 1736 - brief van H. Cofferad pastoor van Viersen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Neuwenhoven en Margaretha Ballen.

RHCL Maastricht (14-1736-30 - foto 2831a+b+c)

 

Viersen (D) - 1 mei 1736 - brief van H: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Hecken en Sibilla Schmits parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (14-1736-33 - foto 4444a+b)

 

Viersen (D) - 4 januari 1740 - brief van Henr. Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Paass en Maria Suelen parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (14-1740-66 - foto 4447a+b)

 

Viersen (D) - 26 februari 1740 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Camp en Gertrudis Busch parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (14-1740-35 - foto 4446)

 

Viersen (D) - 5 augustus 1740 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Borghmeyer parochiaan van Suchtelen (D) en

 Maria Isabella Eckers parochiane van Viersen (D).

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (14-1740-141 - foto 4448a+b)

 

Viersen (D) - 10 februari 1741 - brief van Henricus Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Godefridus Hoon en Margaretha Croonen parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (15-1741-56 - foto 4450a+b)

 

Viersen (D) - 22 augustis 1741 - brief van H: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wassen en Elisabetha Mauken.

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (15-1741-88 - foto 4451a+b)

 

Viersen (D) - 14 oktober 1741 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Neuwen en Margaretha Steenweghs parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (15-1741-127 - foto 4453a+b)

 

Viersen (D) - 11 en 12 november 1741 - brief van f: J: Bern: Keijll pastoor in "Greveradt" [= Grefrath D] aan pastoor Kufferrath te "Virsen" [= Viersen D]

en brief van H: Cofferod pastoor van Viersen (D) aan bisdom Roermond, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jansen parochiaan van Grefrath (D) en

Margaretha Kaath parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (15-1741-152 - foto 4454a+b+c+d+e)

 

Viersen (D) - 23 en 27 november 1741 - brieven van Hen: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Michael Johnen en Christina Fonger parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (15-1741-110 en S-1741-121 - foto 4452a t/m 4452g)

 

Viersen (D) - 8 en 30 juli 1742 - brieven van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) vanwege huwelijk tussen:

Jacobus Reyners en Helena Gotzes?

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (16-1742-33 en 17-1743-91 - foto 4455a t/m 4455h)

 

Viersen (D) / Elmpt (D) - 9 en 14 juli 1742 - brieven van Henricus Cofferad pastoor van Viersen en van Ant. Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Reiners parochiaan van Viersen (D) en

Maria Maassen parochiane van Elmpt (D).

RHCL Maastricht (16-1742-31 - foto 2751a+b)

 

Suchtelen/Viersen (D) - 17 en 31 juli 1742 - brieven van pastoor in Suchtelen en Henricus Cofferad pastoor in Viersen als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Schluns van Suchtelen (D) bisdom Keulen en

Agnetis Menghius van parochie Viersen (D).

RHCL Maastricht (16-1742-32 - foto 4128a+b+c+d)

 

Viersen (D) - 4 september 1742 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Waertel en Gertrudis Abrahams.

RHCL Maastricht (16-1742-52 - foto 4456a+b)

 

Viersen (D) - 29 oktober 1742 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bellen en Christina Welters.

RHCL Maastricht (16-1742-108 - foto 4457a+b)

 

Viersen (D) - 14 juli 1743 - brief van H: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heyschen "gallus ...' en

Maria Muller parochiane van Viersen (D)

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (17-1743-59 - foto 4459a+b+c)

 

Viersen (D) - 27 september 1743 - brief van H: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Donckels en Maria Pesch.

RHCL Maastricht (17-1743-39 - foto 4458a+b+c)

 

Viersen (D) - 20 januari 1744 - brief van H: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ambrosius Raths en Agnes Bainder parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (17-1744-3 - foto 4460a+b+c)

 

Viersen (D) - 13 oktober 1744 - brief van Hen: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Micahel Kimmelen en Maria Burgers.

RHCL Maastricht (17-1744-41 - foto 4461)

 

Viersen (D) - 26 augustus 1745 - brief van Henri: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Schmits en Sibilla Lukerts parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (18-1745-6 - foto 4462a+b)

 

Viersen (D) / Suchtelen (D) - 5 februari 1746 - brieven van Hen: Cofferod pastoor van Viersen (D) en van J. Froitzheim pastoor "Suchtelensis" [= Suchtelen D]

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lucas van der Lohe parochiaan van Viersen (D) en

Gertrudis Metges parochiane van Suchtelen (D).

RHCL Maastricht (18-1746-92 - foto 4466a+b+c+d)

 

Viersen (D) - 28 februari 1746 - brief van Hen: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Buckmes en Elisabetha Schmits.

RHCL Maastricht (18-1746-85 - foto 4465a+b)

 

Viersen (D) - 17 april 1746 - brief van Henricus Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius van der Venn en Helena Siepen parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (18-1746-151 - foto 4470)

 

Viersen (D) - 7 juni 1746 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius Bussem en Christina Bongarts.

RHCL Maastricht (18-1746-128 - foto 4468a+b+c)

 

Pont (D) / Viersen (D) - 23 en 26 mei 1746 - brieven van J. H. Deckers pastoor in Pont [D] en H: Cofferod pastoor in Viersen [D] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Andreas Wiltschutz parochiaan van Pont [D] en

Maria Catharina Ho[e]ster parochiane van Viersen [D].

RHCL Maastricht (18-1746-137 - foto 5232a+b+c)

 

Viersen (D) - 16 juni 1746 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk:

Christianus Knores en Agnes Kaars.

RHCL Maastricht (18-1746-130 - foto 4469a+b)

 

Viersen (D) / Lobberich (D) - 1 juli 1746 - brieven van Henricus Cofferod pastoor van Viersen (D) en van Leon: Jansen pastoor van Lobberich (D) als

 aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Wildenraedt of Wilderoth "Lobbricensis" [= Lobberich D] en

Margaretha Faassen "Virsensis" [= Viersen D].

RHCL Maastricht (18-1746-115 - foto 4467a+b+c+d+e)

 

Viersen (D) - 31 juli 1746 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Roosen en Maria Abrahams parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (18-1746-46 - foto 4464a+b)

 

Viersen (B) - 22 september 1746 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensaties in verband met 2 voorgenomen

huwelijk tussen:

1) Matthias Platen en Gertrudis Veldt en voor

2) Joannes Kemps en Gertrudis Kuyen.

RHCL Maastricht (18-1746-5 - foto 4463a+b)

 

Viersen (D) / Erkelens (D) - 10 november 1746 - brieven van Henr: Cofferad pastoor van Viersen en F. W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Esser parochiaan van Erkelens (D) en

Margareta Menghius parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (18-1746-26 - foto 3698a+b+c)

 

Anrath (D) / Viersen (D) - 16 en 21 november 1746 - brieven van Hieronymus Niedereuter pastoor van Anrath (D) en Henr: Cofferad pastoor in Viersen

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hox parochiaan van Anrath (D) bisdom Keulen en

Lucia Bellen parochiane van Viersen.

RHCL Maastricht (18-1746-37 - foto 3872a+b+c+d)

 

Viersen (D) - 27 januari 1749 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mertens en Anna Maria Driessen weduwe.

RHCL Maastricht (19-1749-14 - foto 4471a+b)

 

Viersen (D) - 9 februari 1749 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michäel Dwangs en Catharina Driessen parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (19-1749-45 - foto 4472a+b)

 

Viersen (D) - 6 januari 1753 - brief van H: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Feikes en Catharina Greves parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (20-1753-10 - foto 4473a+b)

 

Viersen (D) - 19 januari 1753 - brief van H. Cofferod pastoor van Viersen (D) en kopie [29-11-1752] van bisdom Roermond door J: Theunissen vanwege

voor genomen huwelijk tussen:

Hermannus Voeten en Sibilla Streupen parochianen van Viersen (D).

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (20-1753-11 - foto 4474a+b+c+d+e+f)

 

Viersen (D) - 29 augustus 1753 - brief en schema van Michael Thijnen kapelaan in Viersen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Pescher zoon van Petrus Pescher en Anna Harst, Anna dochter van Conradus Haerst en Anna Krauwels, Anna dochter van Joannes

                                          K[r]euwels en Maria N., Joannes zoon van Wilhelmus Kreuwels en Christiana; en

- Anna Neiken ook Cuijpers dochter van Petrus Cuijpers en Maria Neicken, Maria dochter van Petrus Neiken en Afra Scheuren, Afra dochter van

                                          Paulus Scheuren en Christina Kreuwels, Christina dochter van Wilhelmus Kreuwels en Christiana.

RHCL Maastricht (20-1753-69 - foto 4476a+b)

 

Viersen (D) - 13 november 1753 - brief van Mich. Thijnen kapelaan in Viersen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Seets en Maria Mullers.

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (20-1753-20 - foto 4475a+b+c)

 

Viersen (D) - 16 en 17 januari 1755 - brieven en schema van M. Thijnen in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Goswinus Tummer ook Schlippes zoon van Joannes Tummer ook Schlippes en Catharina Bongardts, Joannes zoon van Hubertus Schlippes en Eva

                                              Tummer, Hubertus zoon van Petrus Schlippes en Maria Neuwels, Petrus zoon van Petrus Schlippes en Petronella; en

- M. Agnes Bosch ook Hoefstraten dochter van Petrus Bosch en Anna Hoefstraten, Petrus zoon van Antonius Bosch en Gertrudis Schlippes, Gertrudis

                                              dochter van Petrus Schlippes en Petronella.

RHCL Maastricht (21-1755-16 - foto 4478a t/m 4478g)

 

Viersen (D) - 1755? - zwaar beschadige brief van H. Cofferod die pastoor is van Viersen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes [achternaam onleesbaar] en [meest onleesbaar].ots? [oplossing via huwelijk inschrijving]

RHCL Maastricht (21-1755-13 - foto 4477a+b+c)

 

Viersen (D) - 14 januari 1760 - brief en schema van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Neckels zoon van Mathias Neckels en Catharina Schroders, Mathias zoon van Henricus Lensen en Gertrudis Neckels, Gertrudis dochter

                           van Petrus Neckels, Petrus zoon van Jacobus Neckels; en

- Margaretha Kohlen dochter van Stephanus Kohlen en Catharina Plintsen, Catharina dochter van Andreas Plintsen en Sijbilla Welters, Sijbilla

                           dochter van Vitus Welters en Catharina Neckels, Catharina dochter van Jacobus Neckels.

RHCL Maastricht (22-1760-44 - foto 4480a+b+c)

 

Viersen (D) - 5 februari 1760 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Driessen en Maria Mass parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-132 - foto 4484)

 

Viersen (D) - 13 maart 1760 - brief en schema van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Michael Hoster parochiaan van Viersen (D), zoon van Joannes Hoster en Eva Putz, Joannes zoon van Michael Hoster en Catharina Neuwels,

                                   Michael zoon van Hermannus Hoster en Sijbilla Orwegs; en

- Anna Cæcilia Hoster parochiane van Gladbach (D) bisdom Keulen, dochter van Hermannus Hoster en Elisabetha Knops, Hermannus zoon van Petrus

                                   Hoster en Agnetis Harnismacker, Petrus zoon van Hermannus Hoster en Sijbilla Orwegs.

RHCL Maastricht (22-1760-154 - foto 4487a+b+c)

 

Viersen (D) - 14 april 1760 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomæus Neickes en Catharina Witsches parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-197 - foto 4490)

 

Viersen (D) - 14 april 1760 - brief en schema van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Schmitten zoon van Petrus Schmitten en Anna Buijsch, Petrus zoon van Joannes Schmitten en Cæcilia Comes, Joannes zoon van Petrus

                                      Schmitten en Joanna Lohnes, Petrus zoon van Joannes Schmitten en Agatha Tummer; en

- Gertrudis Dohr dochter van Antonius Dohr geboren Irmen en Anna N., Antonius zoon van Mathias Irmen en Catharina Schmitten, Catharina dochter

                                      van Joannes Schmitten en Agatha Tummer.

RHCL Maastricht (22-1760-197 - foto 4491a+b)

 

Viersen (D) - 18 april 1760 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Burgmeijer parochiaan van Viersen (D) en

Maria Catharina Cusan parochiane van Kempen (D) bisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-28 - foto 4479a+b)

 

Viersen (D) - 9 mei 1760 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Kohlen en Anna Gertrudis Lamberts parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-61 - foto 4481)

 

Lobberich (D) / Viersen (D) - 23, 24 en 28 juni 1760 - brieven van f. C: Broich pastoor van "Lobbrich" [= Lobberich D] en M. Thijnen pastoor van Viersen

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Kalers parochiaan in Lobberich (D) oud 27 jaar en

Catharina Bosch parochiane van Viersen (D) oud 26 jaar.

RHCL Maastricht (22-1760-119 - foto 4483a+b+c+d+e)

 

Viersen (D) - 10 september 1760 - brief en schema van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Tenten zoon van Joannes Tenten en Sophia Schmits geboren Bals, Sophia dochter van Antonius Bals en Barbara Schmits, Antonius zoon

                                                  van Mathias Bals en Sophia Boscheuwers, Sophia dochter van N. Boscheuwers en Maria N.; en

- Anna Gibels dochter van Antonius Gibels en Agatha Mülkes, Antonius zoon van Hubertus Gibels en Agnes Boscheuwers, Agnes dochter van N.

                                                  Boscheuwers en Maria N.

RHCL Maastricht (22-1760-70 - foto 4482a+b+c)

 

Viersen (D) - 14 oktober 1760 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Kremers en Margaretha Heijden parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-177 - foto 4488a+b)

 

Viersen (D) - 17 oktober 1760 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Bertrand "Luxemburgensis, ex comitatu Salmensi" en

Mechtildis Schloten parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-179 - foto 4489a+b+c)

 

Viersen (D) - 19 november 1760 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godscalcus Simes en Gertrudis Kohlen parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-140 - foto 4486a+b)

 

Viersen (D) - 20 november 1760 - brief en schema van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Gibels zoon van Petrus Gibels en Maria Jörissen, Petrus zoon van Petrus Gibels en Anna Arets, Petrus zoon van Petrus Gibels en Catharina; en

- Margaretha Gibels dochter van Henricus Gibels en Eva Bendt, Henricus zoon van Mathias Gibels en Catharina Beck, Mathias zoon van Petrus Gibels en Catharina.

RHCL Maastricht (22-1760-138 - foto 4485a+b+c)

 

Viersen (D) - 13 januari 1761 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Steins en Maria Michaels parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (23-1761-11 - foto 4493)

 

Viersen (D) - 8 juni 1761 - brief en schema van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Skars zoon van Jacobus Skars en Maria Portenhoffs, Maria dochter van Michael Portenhoffs en Anna Rongs, Anna dochter van Petrus Greves

                                              en Anna Rongs, Anna dochter van Arnoldus Rongs en Christina Zeijes; en

- Anna Koors dochter van Joannes Koors en Maria Loesteren, Maria dochter van Petrus Rongs en Helena Loesteren, Petrus zoon van Arnoldus Rongs

                                              en Christina Zeijes.

RHCL Maastricht (23-1761-4 - foto 4492a+b)

 

Viersen (D) - 11 januari 1762 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Plattes en Catharina Bussem parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (23-1762-29 - foto 4494)

 

Viersen (D) - 29 mei 1764 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Mucken en Anna Strücken parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (23-1764-133 - foto 4501)

 

Viersen (D) - 10 juli 1764 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Neckels en Anna Lucia Menghius parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (23-1764-65 - foto 4498)

 

Viersen (D) - 6 augustus 1764 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijke verwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Borgers en Anna Beckers parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (23-1764-68 - foto 4499)

 

Viersen (D) - 8 oktober 1764 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Gijss en Maria Zeijes parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (23-1764-48 - foto 4495)

 

Viersen (D) - 23 oktober 1764 - brief van Mich. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gijssen en Anna Magdalena Ditgens parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (23-1764-56 - foto 4496)

 

Viersen (D) - 31 oktober 1764 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Minden en Christina Mausters weduwe.

RHCL Maastricht (23-1764-57 - foto 4497)

 

Viersen (D) - 21 november 1764 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Duven en Anna Sgrüters parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (23-1764-93 - foto 4500)

 

Viersen (D) - 24 april 1767 - brief van Michael Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Moll en Anna Gertrudis Metges parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (24-1767-45 - foto 4502)

 

Viersen (D) - 20 september 1767 - brief van Mich. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Roh parochiaan van Dusseldorf (D) bisdom Keulen (D) en

Anna Catharina Bucken parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (24-1767-147 - foto 4507)

 

Viersen (D) - 15 november 1767 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Damianus Krijnen en Gertrudis Rohten parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (24-1767-108 - foto 4505)

 

Viersen (D) - 16 november 1767 - brief en schema van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Schrammen zoon van Vincentius Schrammen en Catharina Bauschen, Vincentius zoon van Joannes Schrammen en Sibijlla Päukes, Joannes

                                             zoon van Joannes Schrammen en Maria Klumperts; en

- Gertrudis Külen dochter van Theodorus Külen en Barbara Klumperts, Barbara dochter van Vitus Klumperts en Anna Kops, Vitus zoon van Joannes

                                             Klumperts en Catharina Kurskes.

Maria Klumperts en Joannes Klumperts zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (24-1767-147 - foto 4506a+b+c)

 

Viersen (D) - 17 november 1767 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Schürkes parochiaan van Viersen (D) en

Maria Baums parochiane in Dahlen [= nu Rheindahlen D] bisdom Luik.

RHCL Maastricht (24-1767-107 - foto 4504)

 

Viersen (D) - 20 november 1767 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Engelbertus Tilkes parochiaan in Gladbach (D) bisdom Keulen en

Alegonda Gertrudis Thijnen parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (24-1767-93 - foto 4503)

 

Viersen (D) - 8 februari 1768 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Gielen en Agnes Sgodemullen weduwe.

RHCL Maastricht (25-1768-89 - foto 4515)

 

Viersen (D) - 9 februari 1768 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conradus auff den Steinwegh en Helena Donckels.

RHCL Maastricht (25-1768-88 - foto 4514)

 

Viersen (D) - 12 februari 1768 - brief en schema van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Menghius zoon van Joannes Menghius en Barbara Bahnen, Barbara dochter van Andreas Bahnen en Catharina Zeijes; en

- Catharina Zeijes dochter van Antonius Zeijes en Maria Neiken, Antonius zoon van Antonius Portenhoffs en Maria Zeijes.

Catharina Zeijes en Maria Zeijes zijn zusters.

RHCL Maastricht (25-1768-63 - foto 4512a+b+c)

 

Viersen (D) - 10 april 1768 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Lamberts en Margaretha Neethacks.

RHCL Maastricht (25-1768-58 - foto 4511)

 

Viersen (D) - 4 juni 1768 - brief en schema van Mich. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensaties vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Mongs zoon van Paulus Mongs en Helena Hennes, Helena dochter van Petrus Hennes en Gertrudis Motes, Gertrudis dochter van Petrus

                                         Motes en Catharina; en

- Catharina Jinckerts dochter van Joannes Jinckerts en Barbara Bahnen, Barbara dochter van Andreas Bahnen en Gertrudis Motes, Gertrudis dochter

                                         van Antonius Motes en Anna N., Antonius zoon van Petrus Motes en Catharina.

RHCL Maastricht (25-1768-75 - foto 4513a+b)

 

Viersen (D) - 8 oktober 1768 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Rahser en Maria Bahres parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (25-1768-37 - foto 4510)

 

Viersen (D) - 26 oktober 1768 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Dohr en Anna Margaretha Bongarths parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (25-1768-29 - foto 4509)

 

Viersen (D) - 20 november 1768 - brief incl. schema van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Goswinus Bangder zoon van Conradus Bangder en Catharina Nölkes, Catharina dochter van Goswinus Nölkes en Anna Hins, Anna dochter van

                                                      Conradus Hins en Agnetis Hooff; en

- Maria Neethax dochter van Petrus Neethax en Petronella Paas, Petrus zoon van Joannes Neethax en Joanna Hooff.

Agnetis Hooff en Joanna Hooff zijn zusters.

RHCL Maastricht (25-1768-26 - foto 4508)

 

Viersen (D) - 17 januari 1772 - brief en schema van J. Mich. Hoster pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Thomas Gijbels zoon van Mathias Gijbels, Mathias zoon van Peter Gijbels, Peter zoon van Peter Gijbels en Maria; en

- Maria Lintscher ook Gijbels dochter van Petrus Gijbels, Petrus zoon van Petrus Gijbels, Petrus zoon van Hubertus Gijbels, Hubertus zoon van Peter

                                         Gijbels en Maria.

RHCL Maastricht (26-1772-21 - foto 4517a+b+c)

 

Viersen (D) - 21 januari 1772 - brief van J. M. Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Kohlen weduwnaar en Anna Gertrudis Pipers parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (26-1772-40 - foto 4518) 

 

Viersen (D) - 1 maart 1772 - brief en schema van J. M. Hoster pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Furckelmans zoon van Peter Stappen en Maria Furckelmans, Maria dochter van Antonius Furckelmans en Catharina Classen, Antonius zoon

                                            van Joannes Furckelmans en Agnes; en

- Catharina Harsch dochter van Jacobus to Holt en Catharin Harsch, Catharina dochter van Antonius Harsch en Anna Pompes, Anna dochter van

                                            Jacobus Pompes en Anna Furckelmans, Anna dochter van Joannes Furckelmans en Agnes.

RHCL Maastricht (26-1772-14 - foto 4516a+b)

 

Viersen (D) - 4 en 7 mei 1772 - brieven van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Menghius en Anna Barbara Swofs parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (26-1772-131 - foto 4524a t/m 4524f)

 

Viersen (D) - 10 mei 1772 - brief van J: Mich: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Hecken en Maria Lustraten parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (26-1772-121 - foto 4523)

 

Viersen (D) - 15 juli 1772 - brief van Joannes Mich: Hoster pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Rother parochiaan in Grefrath (D) en

Anna Harsch parochiane in Viersen (D).

RHCL Maastricht (26-1772-110 - foto 4522)

 

Viersen (D) - 16 juli 1772 - brief van J: M: Hoster pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Harsch parochiaan van Viersen (D) en

Anna Ranckers parochiane in Grefrath (D).

RHCL Maastricht (26-1772-109 - foto 4521)

 

Viersen (D) - 12 september 1772 - brief van J. M. Hoster pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Smitz weduwnaar en Catharina Rohr weduwe parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (26-1772-75 - foto 4520)

 

Viersen (D) - 17 oktober 1772 - brief van J. M. Hoster pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Peters parochiaan van Kempen (D) bisdom Keulen en

Anna Maria Fischers parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (26-1772-55 - foto 4519)

 

Viersen (D) - 22 januari 1773 - brief van J: Mich. Hoster pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gheelen en Anna Scherpkes weduwe, parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (27-1773-61 - foto 4526)

 

Viersen (D) - 9 februari 1773 - brief J. M. Hoster pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Ropoll en Anna Florix parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (27-1773-76 - foto 4527)

 

Viersen (D) - 5 juni 1773 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gijbels en Agnes Brouweilers parochianen van Viersen (D).

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (27-1773-11 - foto 4525a+b)

 

Viersen (D) - 22 januari 1777 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wijnandus Schiller weduwnaar parochiaan in Keijenberg (D) [= bij Erkelenz D] bisdom Keulen en

Christina Dohr ex Viersen (D).

RHCL Maastricht (28-1777-54 - foto 4529)

 

Viersen (D) - 21 februari 1777 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adam Nofer parochiaan van Viersen (D) en

Anna Berger parochiane van Luik (B) ex Waldniel (D).

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (28-1777-47 - foto 4528)

 

Elmpt (D) - 11 juni 1777 - brief van J.N. Schloott pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Theodorus Reijners parochiaan van Elmpt (D) en

Anna Gertrudis Mols parochiane van Viersen (D).   

RHCL Maastricht (28-1777-17 - foto 2773)

 

Viersen (D) - 25 september 1777 - brief van Joannes Michael Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Arnoldus Ebertz parochiaan van Lobberich (D) en

Anna Elisabetha Hecken parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (28-1777-121 - foto 4530)

 

Viersen (D) - 8 oktober 1777 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Derixs weduwnaar en Agnes Michaels weduwe parochianen van Viersen (D).

Heefgt meer bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (28-1777-154 - foto 4531a/f)

 

Viersen (D) - 1 mei 1780 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Pannen en Catharina Weijer parochianen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (29-1780-8 - foto 4532)

 

Viersen (D) - 1 juli 1783 - brief en 2 schema's van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad bloedverwantschap:

- Martinus Timmes zoon van Joannes Timmes en Christina Stappen, Christina dochter van Martinus Stappen en Agatha Dohr, Martinus zoon van

                                          Martinus Stappen en Christina Vosels; en

- Anna Gertrudis Florix dochter van Antonius Florix en Eva Bongarts, Eva dochter van Johan Bongarts en Gertrudis Stappen, Gertrudis dochter van

                                          Martinus Stappen en Christina Vosels.

2e schema 4e graad bloedverwantschap:

- Martinus Timmes zoon van en Joannes Timmes en Christina Stappen, Christina dochter van Martinus Stappen en Agatha Dohr, Agatha dochter van

                                          Johan Dohr en Agnes Comes, Johan zoon Peter Dohr en Trincken Strucken; en 

- Anna Gertrudis Florix dochter van Antonius Florixs en Eva Bongarts, Antonius zoon van Johan Florix en Maria Dohr, Maria dochter van Antonius Dohr

                                          en NN, Antonius zoon van Peter Dohr en Trincken Strucken.

RHCL Maastricht (29-1783-116 - foto 4541a+b+c)

 

Viersen (D) - 1 september 1783 - brief en schema van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Dohrenbusch zoon van Joannes Dohrenbusch en Elisabetha Foosen, Elisabeth dochter van Jan Foosen en Agnes Hennes, Agnes dochter van

                                          Petrus Hennes en Gertrudis Mothes, Gertrudis dochter van Petrus Mothes en Gertrudis zijn 1e vrouw; en

- Maria Imbs dochter van Joannes Mousters ook Imbs en Maria Cupers, Joannes zoon van Henricus Mousters en Maria Imbs, Henricus zoon van Henricus

                                          Mousters en Christina Mothes, Christina dochter van Petrus Mothes en Catharina zijn 2e vrouw.

RHCL Maastricht (29-1783-92 - foto 4540a+b+c)

 

Viersen (D) - 2 oktober 1783 - brief incl. schema van Jo: Mich: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Nofer zoon van Henricus Nofer en Maria Buijsch, Henricus zoon van Jan Hommels en Agnes Nofer, Jan zoon van Petrus Hommels en Helena

                                          Steinwartz, Helena dochter van Goswijnus Steinwartz en Sophia; en

- Maria Catharina Burgers dochter van Arnoldus Burgers en Margareta Dohrenbosch, Margareta dochter van Jan Dohrenbusch en Gertrudis Mengen,

                                          Gertrudis dochter van Christianus Mengen en Sophia Steinwartz, Sophia dochter van Goswijnus Steinwartz en Sophia.

RHCL Maastricht (29-1783-41 - foto 4538)

 

Viersen (D) - 6 november 1783 - brief van J: M. Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Beberichs en Agnes Strucken ook Steigen.

RHCL Maastricht (29-1783-28 - foto 4537)

 

Viersen (D) - 20 april 1785 - brief en schema van J: M. Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Busch alias Stappen zoon van Martinus Busch alias Stappen en Gertrudis Busch, Martinus zoon van Martinus Stappen en Agatha Dohr,

                                         Agatha dochter van Joannes Dohr en NN, Joannes zoon van Joannes Dohr en NN; en

- Maria Liffkes alias Beberichs dochter van Matthias Beberichs alias Dohr en Gertrudis Liffkes, Mathias zoon van Jan Beberichs alias Dohr en Maria

                                         Bongarts, Jan zoon van Antonius Beberichs alias Dohr en Catharina Smitten, Antonius zoon van Joannes Dohr en NN.

RHCL Maastricht (30-1785-14 - foto 4542a+b)

 

Viersen (D) - 10 mei 1785 - brief en schema van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Bartz ook Baartz zoon van Jan Keilen en Maria Baartz, Maria dochter van Peter Steinweegs en Trincken Baartz, Peter zoon van Herman

                                         Steinwegs en Maria Ballen, Herman zoon van Jan Steinwegs en Trincken Lumbergs; en

- Mechtildis ook Mechel Knores dochter van Peter Knores en Gertrudis Kunkel, Peter zoon van Hubertus Knores en Metschen Steinwegs, Metschen

                                         dochter van Jan Steinwegs en Trincken Lumbergs.

RHCL Maastricht (30-1785-18 - foto 4543a+b)

 

Viersen (D) - 22 april 1787 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Mols parochiaan van Viersen (D) en

Anna Catharina Bens "Stralensis" [= Straelen D].

RHCL Maastricht (30-1787-33 - foto 4545a+b)

 

Viersen (D) - 2 april 1789 - brief van J: M. Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hauen en Margaretha Hauen.

Heeft meer bijzonderheden over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (30-1789-11 - foto 4546a+b+c)

 

Viersen (D) - 25 mei 1791 - brief van J: M: Hoster pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Camps weduwnaar van Catharina Comes, Catharina dochter van Joannes Comes en Maria, Joannes zoon van Joannes Comes en Entgen

                                           Lingen, Joannes zoon van Joannes Comes en Sijbilla; en

- Margaretha Lingen dochter van Joannes Lingen en Gertrudis, Joannes zoon van Wilhelmus Lingen en Gritgen Comes, Gritgen dochter van Joannes

                                           Comes en Sijbilla.

RHCL Maastricht (31-1791-1 - foto 4547a+b+c)

 

Viersen (D) - 24 januari 1793 - brief en schema van J: M. Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Bruns zoon van Matthias Bruns en Catharina Broix, Catharina dochter van Henrich Broix en Maria Kemps, Maria dochter van NN en Christina

                                            Kemps, Christina dochter van NN en Margaretha Kemps; en

- Gertrudis Grips dochter van Paulus Grips en Jenneken Linden, Paulus zoon van Peter Grips en Margaretha Steinwartz, Margaretha dochter van Jan

                                            Steinwartz en Anna Kemps, Anna dochter van NN en Margaretha Kemps.

RHCL Maastricht (31-1793-44 - foto 4550)

 

Viersen (D) - 8 augustus 1793 - brief van J: M. Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wothers en NN.

RHCL Maastricht (31-1793-30 - foto 4549)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:


Grefrath (D) - 23 oktober 1678 - brief van fr. Leonardus Fabritius pastoor in Greffrath (D) in verband met Jacobus

Pasch [zoon van Henricus?] en Maria Pasch beiden Calvinistisch gehuwd ex parochie "Virsensi" [= Viersen D]

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig).

RHCL Maastricht (1-1682-34 - foto 4400a+b)

 

Viersen (D) - 4 en 7 februari 1708 - brieven van Antonius Pastors pastoor over over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (5-1708-19 - foto 4407a+b+c)

 

Viersen (D) - 16 augustus 1713 - brief van Petrus Wilden pastoor in Viersen (D) over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (7-1713-21 - foto 4413a+b)    

 

Viersen (D) - 2 maart en 30 juli 1730 - brieven van J. Multgens pastoor van ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (12-1730-54 - foto 3805a+b+c)

 

Viersen (D) - 26 april 1741 - brief van Henr. Cofferod over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (15-1741-15 - foto 4449a+b+c)

 

Viersen (D) - 17 juli 1742 - brief van H: Cofferod over Joannes Peyschen en Maria Muller

[heeft bijzonderheden plus ander correspondentie / vertaling nodig]

RHCL Maastricht (17-1743-58 - foto 6196a/d)

 

Viersen (D) - 25 september 1780 - Brief van J.M. Hogter pastoor van Viersen over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (29-1780-26 - foto 2264a+b+c+d)

 

Korschenbroich (D) - 5 juni 1782 - brief van Joannes Muhlen pastoor van Corschenbroich [= Korschenbroich D]

aan Joannes Michael Hoster pastoor in Viersen (D) over Margaretha Bungter (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (29-1782-2 - foto 4533a+b)

 

Viersen (D) - 25 juni 1782 - brief van J. M. Hoster pastoor van Viersen (D) over ??? (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (29-1782-3 - foto 4534a+b)

 

Lobberich (D) - 8 februari 1783 - brief van Paulus Stemmeler pastoor van Lobberich (D) aan J. M. Hoster pastoor

van Viersen (D) over Maria Agnes Katers (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (29-1783-3 - foto 4535)

 

Viersen (D) - 1 juli 1783 - brief van J. M. Hoster pastoor van Viersen (D) over ??? (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (29-1783-59 - foto 4539a+b)

 

Viersen (D) - 2 oktober 1783 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) over ??? vertaling nodig

RHCL Maastricht (29-1783-4 - foto 4536a+b)

 

Viersen (D) - 16 november 1787 - brief van J. M. Menghius vice pastoor van Viersen (D) over ??? vertaling nodig)

RHCL Maastricht (30-1787-11 - foto 4544)

 

Viersen (D) - 23 september 1792 - brief van J. M. Hoster pastoor van Viersen (D) over ??? (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (31-1792-17 - foto 4548a+b)

 

Roermond - 21 september 1793 - brief van M.A. Sijben vicarius-generaal van bisdom Roermond, aan pastoor L.A. Dohrenbusch van Viersen [D]

onderdeel van correspondentie die al eerder was gestart, over een paar die willen trouwen aldaar [namen niet vermeld] waarvan 1 niet katholiek.

De vicarius-generaal laat de pastoor weten wat hij zoal dient te doen om dit paar te trouwen namelijk bekering, eventuele boete doening,

afroepingen, zonder bezwaren en huwelijk in kerk met getuigen.

RHCL Maastricht (30-1793-3 - foto 3071a+b+TV)

 

Viersen (D) - 30 augustus 1796 - brief van J. A. Dohrenbosch pastoor van Viersen (D) over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (32-1795-37 - foto 6233a/b)

 

Viersen (D) - 19 september 1797 - brief van J. A. Dohrenbusch pastoor van Viersen (D) over ??? (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (32-1797-17 - foto 4552a+b)

 

Viersen (D) - 26 september 1797 - brief van J. A. Dohrenbosch pastoor van Viersen (D) aan M: A: Sijben

kanunnik en vicarius generaal te Roermond over ??? (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (32-1797-1 - foto 4551a+b)

 

Viersen (D) - 1 november 1801 - brief van J. A. Dohrenbosch pastoor van Viersen (D) over ??? (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (32-1801-14 - foto 4553)

 

Sevenum - 7 oktober 1941 - briefkaart van J.J. Salden van parochie Sevenum aan Kramer pastoor van Viersen (D) dat in zijn gemeente zijn getrouwd:

Joh. Hub. v.d. Winkel gedoopt in Viersen 9 april 1905 en

Maria Petronella Derickx gedoopt in Meerlo 3 december 1912.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 780 (foto 2597a+b)

 

Correspondentie gevonden elders betrekking hebben op Viersen (D):

 

Rome (I) - perkament d.d. 3 december 1781 aan bisdom Roermond als oproep aan velen om een kerkelijke feestdag in Viersen (D) bij te wonen op de

dag van de heilige Mathias apostel, het zou gaan om aflaat verlening van de zonden.

RHCL Maastricht (14.A002A inv. 1275 - foto 6091+TV)