GenBronnen

digitalisering

maas

Veert (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Veert (D) - 5 december 1713 - brief van fr. [onleesbaar] pastoor van Veert (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Bienemans parochiaan van Veert (D) en

Margriet Loeven parochiane van Kapellen (D).

RHCL Maastricht (7-1713-7 - foto 5051a+b)

 

Geldern (D) - 12 februari 1727 - brief van fr. Georgius a sto Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Holtappels afkomstig van parochie "de Viert" [= Veert D] en

Catharina Roeters parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (10-1727-3 - foto 4747)

 

Vierlingsbeek (NB) - 1 april 1742 - brief van M. v.d. Broeck pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Roelen soldaat ex Veert (D) en

Maria Jans Eckers ex Vierlinxbeeck.

Heeft wat bijzonderheden (vertaling nodig).

RHCL Maastricht (16-1742-86 - foto 1410a+b)

 

Kapellen (D) - 25 januari 1744 - brief van J. Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Hunck parochiaan van Kapellen (D) en

Anna Elisabetha van den Sande parochiane van Veert (D).

RHCL Maastricht (17-1744-17 - foto 5080a+b+c)

 

Geldern (D) - 3 november 1767 - brief van f. Michael a s: Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Franciscus Josephus Keijers weduwenaar parochiaan van Geldern (D) en

Elisabetha van Aarts parochiane van Veert (D).

RHCL Maastricht (24-1767-105 - foto 4856)

 

Veert (D) - 6 augustus 1772 - brief van W. Simons pastoor in Veert (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijke verwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Aenstodts en Mechtildis Jorisens.

RHCL Maastricht (26-1772-113 - foto 5480)