GenBronnen

maas

Twisteden (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Twisteden (D) - 7 juni? 1700 - briefje van onbekende schrijver over voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Stevens en Aldegunda Pannen.

Iemand die weet wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (S-1700-116 - foto 6257a/b)

 

Twisteden (D) - 25 april 1710 - brief van J. H. Schax pastoor van "Tweesteden" [= Twisteden D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Paulus Cuijppers parochiaan van Broekhuizenvorst en

Maria Raedts parochiane van Twisteden (D).

RHCL Maastricht (6-1710-52 - foto 4357a+b)

 

Twisteden (D) - 26 mei 1714 - brief van J. H. Schax pastoor van "Tweesteden" [= Twisteden D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus Wolters en Catharina Brouwers.

RHCL Maastricht (7-1714-25 - foto 4358)

 

Twisteden (D) - 10 oktober 1720 - brief van J. H. Schax pastoor van "Twesteden" [= Twisteden D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Matthias Schax ex parochie de Twisteden (D) en

Margarita Kints ex parochie de Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (9-1720-6 - foto 4359a+b)

 

Twisteden (D) - 1730? - notitie als herinnering van onbekende schrijver en geen datum over voorgenomen huwelijk waarvoor bisschoppelijke dispensatie

was aangevraagd tussen:

Matthias in gen Eerff en Aldegondis Stevens beiden van "Tweesteden" [= Twisteden D].

RHCL Maastricht (12-1730-30 - foto 4360)

 

Twisteden (D) - 25 december 1735 - brief van Matthias Cools pastoor van "Tweesteden" [= Twisteden D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap, ontheffing van de afroepingen en gesloten tijd in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Cuijpers en Joanna Stevens parochianen van Twisteden (D).

RHCL Maastricht (13-1735-140 - foto 743a/c+TV)

 

Twisteden (D) - 27 januari 1740 - brief van M. Cools pastoor van "Twesteden" [= Twisteden D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Emmels en Aldegondis Poeijn.

RHCL Maastricht (14-1740-52 - foto 4361a+b)   

 

Arcen (NL) - 19 april 1742 - brief van M. Cools pastoor in Tweesteden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus Cools parochiaan van Walbeck (D) en

Brigitta Catrina Roetvos parochiane van Tweesteden (D).

RHCL Maastricht (16-1742-72 - foto 713)

 

Twisteden (D) - 4 oktober 1744 - brief van Matthias Cools pastoor in "Tweistede" [= Twisteden D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Petrus Wilbers en Gertrudis Brouwers parochianen van Twisteden (D).

RHCL Maastricht (17-1744-49 - foto 4362a+b)

 

Twisteden (D) - 29 oktober 1746 - brief van Matthias Cools pastoor in "Tweisteden" [= Twisteden D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Heevens vrijgezel en Maria van Meghen weduwe met 1 kind, parochianen van Twisteden (D).

RHCL Maastricht (18-1746-8 - foto 4363a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Twisteden/Kapellen (D) - datum onbekend - brief incl. schema van onbekende schrijver aan bisdom Roermond, waarin wordt gevraagd om dispensatie

vanwege aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerit Steeckelings "woonachtigh tot Twistede getrouwd is geweest mit Jennicken te Geindt maer geene kinderen", Jennicken te Geindt dochter van

                                                Maria ingen Erritkamp, Maria dochter van Jan ingen Erritkamp; en

- Maria ingen Erritkamp "woonende tot Cappellen" dochter van Jan ingen Erritkamp, Jan zoon van Peter ingen Erritkamp.

Jan ingen Erritkamp en Peter ingen Erritkamp zijn broers.

RHCL Maastricht (S-?-58 - foto 4364)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Roermond? - 8 februari 1797 - een staat of soort kasboek van ontvangen gelden voor verleende dispensaties aangaande:

1) Joannes Mulders en Maria Helena Moldericks weduwe voor 3 afroepingen bij pastoor van Venlo op 8 februari [1797], betaald 1½ cor. [= 1½ duit];

2) Ger. Steegmans en Margaritha Huijskens voor geestelijk verwantschap de verzoeker heeft namelijk het kind van de verzoekster ten doop geheven en voor

1 afroeping deels gedaan in Twisteden op 9 februari 1797, betaald 8 sol. [= sous = stuiver, dus 8 stuivers];

3) Aegidius Vrencken en Joanna Elisabeth Meens voor 4e graad bloedverwantschap op 9 februari [1797] deels in Voerendael, betaald 2 cor. [= 2 duiten];

4) Joannes Nicolaus Goossen en Maria Josepha a Campo voor 2e met 3e graad vermengde bloedverwantschap op 9 februari 1797 deels in Nuth, betaald 6

cor. [= 6 duiten]. [ons inziens staat cor: voor corte, er gaat 24 corten in een stuiver, corte werd later vervangen door duit]

RHCL Maastricht (32-1797-29 - foto 5686a+b+TV)