GenBronnen

digitalisering

maas

Susterseel (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Nieuwstadt - 23 november 1793 - brief van A. Bouten pastoor van Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Waegemans parochiaan van Nieuwstadt en

Maria Josepha Wolters parochiane van Susterseel bisdom Luik (B).

RHCL Maastricht (31-1793-27 - foto 5281a+b)


Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen

voor dispensaties, maar wel waren gevonden tussen die aanvragen,

gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:


Susterseel (D) - 17 februari 1786 - brief van T. ab Bischoff over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (30-1786-24 - foto 5279a+b+c)