GenBronnen

maas

Susterseel (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Nieuwstadt - 23 november 1793 - brief van A. Bouten pastoor van Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Waegemans parochiaan van Nieuwstadt en

Maria Josepha Wolters parochiane van Susterseel bisdom Luik (B).

RHCL Maastricht (31-1793-27 - foto 5281a+b)


Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:


Susterseel (D) - 17 februari 1786 - brief van broeder Seb. Bischoff aan bisdom Roermond waarin hij hulp vraagt van de bisschop, namens Joannes Theo-

dorus Peters parochiaan van Susterseel die wilt trouwen met een parochiane in Neustad voor einde van gesloten tijd wat al was toegestaan door de offi-

ciaal. Nu is er iemand naar voren gekomen die zegt eerder met de bruid te zijn verloofd en een som geld vraagt als genoegdoening. Hij dreigt de 3 afkon-

digingen te verstoren met kwaadaardige feiten.

RHCL Maastricht (30-1786-24 - foto 5279a/c+TV)