GenBronnen

digitalisering

maas

Suchtelen (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Suchtelen (D) - 13 oktober 1677 - brief en schema van f. Theodorus Commer pastoor in Suchtelen [D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Johannes Beken ex Hinsbeck (D) bisdom Roermond, zoon van Catharina Beeken, Catharina dochter van Henricus, Henricus zoon van Everhardus; en

- Margaretha Neppesen "Suchtelensis" bisdom Keulen, dochter van Everhardus int Huijsredt, Everhardus zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Everhardus.

RHCL Maastricht (1-1677-4 - foto 5254a+b)

 

Grefrath (D) - 7 juli 1682 - brief en schema van f. Leonardus Fabritius pastoor in Grefrath [D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Leuf zoon van Catharina, Catharina dochter van Adelheidis, Adelheidis dochter van Joannes Raatkennen, Joannes zoon N. Raathkennen; en

- Catharina Schmits van parochie Suchtelen (D) bisdom Keulen, dochter van Gertrudis, Gertrudis dochter van Margareta, Margareta dochter van

                                              Theodorus Raathkennen, Theodorus zoon van N. Raathkennen.

RHCL Maastricht (1-1682-7 - foto 5255a+b)

 

Viersen (D) - 15 januari 1728 - brief van H. Cofferod pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Arnolds ex Suchtelen (D) bisdom Keulen en

Margaretha Pesch parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (10-1728-50 - foto 5261a+b)

 

Lobberich (D) - 28 januari 1728 - brief van Joan. Jacob. Klöcker pastoor van Lobberich, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Hermannus in dem Broexken parochiaan van Lobberich en

Margaretha Hormes parochiane van Suchtelen.

RHCL Maastricht (10-1728-58 - foto 5147a+b) 

 

Grefrath (D) - 1 augustus 1740 - brief van f: Joannes Bernardus Keijll pastoor in "Greveradt" [= Grefrath D] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Schümachers parochiaan van Grefrath (D) en

Gertrude Teuten parochiane van Suchtelen (D).

RHCL Maastricht (14-1740-118 - foto 4792a+b)

 

Viersen (D) - 5 augustus 1740 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Borghmeyer parochiaan van Suchtelen (D) en

 Maria Isabella Eckers parochiane van Viersen (D).

Heeft bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (14-1740-141 - foto 4448a+b)

 

Suchtelen/Viersen (D) - 17 en 31 juli 1742 - brieven van pastoor in Suchtelen en Henricus Cofferad pastoor in Viersen als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Schluns van Suchtelen (D) bisdom Keulen en

Agnetis Menghius van parochie Viersen (D).

RHCL Maastricht (16-1742-32 - foto 4128a+b+c+d)

 

Lobberich (D) - 17 oktober 1742 - brief van Leon: Jansen pastoor van Lobberich (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Rutgers "Suchtelensis" en

Margaretha Ebbertz "ex Lobbrich".

RHCL Maastricht (16-1742-111 - foto 5179a+b)

 

Viersen (D) / Suchtelen (D) - 5 februari 1746 - brieven van Hen: Cofferod pastoor van Viersen (D) en van J. Froitzheim pastoor "Suchtelensis" [= Suchtelen D]

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lucas van der Lohe parochiaan van Viersen (D) en

Gertrudis Metges parochiane van Suchtelen (D).

RHCL Maastricht (18-1746-92 - foto 4466a+b+c+d)

 

Straelen (D) - 28 mei 1746 - brief van P. Buix vice-pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus de Hoeff parochiaan van Straelen en

Catharina Jansen ex Suchtelen bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (18-1746-140 - foto 1300)

 

Hinsbeck (D) - 29 januari 1772 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D) mede ondertekend door f. Pantaleon Godesberg pastoor

van Suchtelen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Huppertz parochiaan van Suchtelen (D) en

Agnetis Königs parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (26-1772-34 - foto 5004)

 

Venlo - 1 juni 1777 - brief van Bernardus Milet pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Verwint parochiaan st. Martinus Venlo en

Maria Catharina Werens parochiane van Suchtelen (D) bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (28-1777-117 - foto 1182)

 

Grefrath (D) - 12 maart 1783 - brief van f. H. Knoblauch pastoor van "Greverath" [= Grefrath D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Bohen ex Suchtelen (D) en

Anna Kläsges parochiane van Grefrath (D).

RHCL Maastricht (29-1783-171 - foto 4888a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Suchtelen (D) - 3 oktober 1785 - brief van f: W. Cremer pastoor in Suchtelen over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (30-1785-21 - foto 5278a+b+c)