GenBronnen

maas

st. Tonisberg (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


st. Tonisberg (D) - 17 april 1704 - brief van Bernardus Saet pastoor in "monte sti Antonij" [= st. Tonisberg D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverweantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Geurtjens en Sophia Mellen.

Zij is zwanger en de pastoor vreest dat ze bij een dominee [= protestants] in Moers (D) gaan trouwen als er geen dispensatie wordt verleend.

RHCL Maastricht (4-1704-7 - foto 5258a/b+TV)

 

st. Tonisberg (D) - 1 oktober en 26 november 1706 - brieven van Bernardus Saet pastoor in "monte sti Antonij" [= st. Tonisberg D] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Rutters parochiaan van st. Tonisberg (D) en Alegonda Meimers niet katholiek.

RHCL Maastricht (5-1706-2 - foto 5207a+b+c+d+e)

 

st. Tonisberg (D) - 10 januari 1716 - brieven van Bernardus Saet pastoor in "monte sti Antonij" [= st. Tonisberg D] als aanvraag voor dispensatie van-

wege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Mellen weduwnaar, zoon van Godefridus Mellen en Mechtildis NN; en

- Elisabetha ter Venekel dochter van Petrus ter Venekel en Elisabeth NN.

Grootvader van de bruidegom was Willem Hirstix en grootmoeder van de bruid was Elisabeth Cobbers, blijkbaar met elkaar 2e graad verwant.

RHCL Maastricht (8-1716-11 - foto 5260a/g+TV)

 

Aldekerk (D) - 21 juli 1743 - brief en schema van G: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Rijcken "ex monte sancti Antonij" [= st. Tonisberg D] zoon van Hubertus Rijcken en Sophia Straetmans, Sophia dochter van Godefridus,

                                           Godefridus zoon van Matthias Straetmans; en 

- Catharina Straetmans parochiane van Aldekerk (D) dochter van Laurentius, Laurentius zoon van Petrus, Petrus zoon van Matthias Straetmans. 

RHCL Maastricht (17-1743-19 - foto 4602a+b+c)

 

st. Tonisberg (D) - 24 november 1744 - brief van Bernard. Saet pastoor in "monte sti Antonij" [= st. Tonisberg D] als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Thunnisen en Catharina Vinbrughs.

RHCL Maastricht (17-1744-23 - foto 5265)

 

st. Tonisberg (D) - 23 augustus 1745 - brief van Mathias Rijcken dienend als pastoor in st. Tonisberg [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met

 voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Schuijren en Gertrudis Winckels.

RHCL Maastricht (18-1745-5 - foto 5266a+b)

 

st. Tonisberg (D) - 26 september 1746 - brief van J.L. de Blitterswijks pastoor in "monte s: Antonij" [= st. Tonisberg D] als aanvraag voor dispensatie van-

wege geestelijke verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fitgens en Catharina Sames.

RHCL Maastricht (18-1746-12 - foto 5267a+b)

 

st. Tonisberg (D) - 10 januari 1747 - brief van Mathias Rijcken dienend als kapelaan in "st. Thönis bergh" als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heurs parochiaan van st. Tonisberg (D) en

Maria Gertrudis Roosen ex Huls (D) bisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (19-1747-12 - foto 5268)

 

Nieukerk (D) en st. Tonisberg (D) - 10 januari 1750 - brieven van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] en H. Slex pastoor in "montis

s(anc)ti Antonij [= st. Tonisberg D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Rijcken parochiaan van st. Tonisberg (D) en

Joanna Buijx ook Bux parochiane van "nova ecclesia" [= Nieukerk D].

RHCL Maastricht (19-1750-29 - foto 4307a+b)  

 

st. Tonisberg (D) - 16 april 1750 - brief van f: H: Slex pastoor "montis sti Antonij" [= st. Tonisberg D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

aanverwantschap in vebrand met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Toenissen weduwnaar van Catrina Vinbrux en Margareta Schuijren.

Catrina Vinbrux was 3e graad bloedverwant met Margareta, die dochters waren van 2 neven.

RHCL Maastricht (19-1750-11 - foto 5269a/c+TV)

 

Geldern (D) / Tonisberg (D) - juli/augustus 1753 - correspondentie van hof van Geldern, f. Libertus a s. Michaele pastoor van "Gelriensis" [= Geldern D]

en f: H: Slex pastoor van "ad montem sti Antonij [= st. Tonisberg D] incl. brieven in copie vorm van Van Aerd en Van Lom, over voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mathias Egbertus van Lom parochiaan van Geldern (D) beiden rechten licentiaat en ontvanger ridderschap hertogdom Gelre, zoon van Philip

                                           Lodewijck van Lom "raedt ordinair van hof van Gelre" en Anna Maria Portmans en

Maria Albertina van Aerd geboren in Lottum sinds 6 maanden parochiane van st. Tonisberg (D), dochter van Frans Arnold van Aerd totten Borghgraeve

                                           en wijlen Maria Sophia van Möser.

Blijkbaar waren ze al jaren met elkaar bezig maar haar vader wilde dat zij met iemand anders trouwde, toen dat niet beter werd heeft ze in wanhoop

besloten om de klooster van Nazareth te Geldern (D) in te gaan. Op 27 juli heeft de vader van de bruid uiteindelijk ingestemd dat zijn dochter trouwt

met Van Lom. Vervolgens werd op 5 augustus 1753 dispensatie afgegeven door bisdom Roermond voor 2 afkondigingen omdat eerder door de

vader van de bruid bezwaar was ingebracht. Blijkbaar zijn ze op 9 augustus 1753 getrouwd te Geldern (D).

RHCL Maastricht (20-1753-107 - foto 4827a t/m 4827m)

 

st. Tonisberg (D) - 19 november 1753 - brief en schema van f: [= broeder] H: Slex pastoor in "st: Thoenisbergh" [D] als aanvraag voor dispensatie van-

wege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wolterus Rijcken zoon van Margaretha Stante, Margaretha dochter van Mechtildis Stante, Mechtildis dochter van Elisabetha Stante; en

- Margaretha Bols dochter van Gerardus Stante, Gerardus Stante zoon van Catharina Stante, Catharina dochter van Gerardus Stante.

Elisabeth Stante en Gerard Stante zijn zus en broer

RHCL Maastricht (20-1753-18 - foto 5270a+b)

 

Berg - 15 januari 1759 - brief van f: H: Slex pastoor in Bergh als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e [sic] graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Gräeven zoon van Joannes, Joannes zoon van Theodorus ten Bercker en Margaretha Gräeven; en

- Allegunda ten Bercken dochter van Theodorus ten Bercker.

RHCL Maastricht (21-1759-13 - foto 5547a+b+c+d)

 

Aldekerk (D) - 22 april 1767 - brief van J: M: de Cock pastoor "veteris eeclesia" [= Aldekerk D] mede ondertekend door H: Slex pastoor "montis s(anc)ti

Antonii" [= st. Antonisberg D] als aanvraag door dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Pinckels parochiaan van Aldekerk (D) en

Christina Hafmans parochiane van st. Tonisberg (D).

RHCL Maastricht (24-1767-122 - foto 4632)

 

st. Tonisberg (D) - 15 april 1773 - brief en schema van H: Slex pastoor van "montis s(anc)ti Antonii" als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Heesen 31 jaar, parochiaan van Sevelen, zoon van Henricus, Henricus zoon van Joannes, Joannes zoon van Henricus Heesen en Catharina N; en

- Anna Margaretha Rijcken 20 jaar, parochiane st. Tonisberg, dochter van Joanna, Joanna dochter van Allegunda, Allegunda dochter van Henricus

                                                    Heesen en Catharina N:.

RHCL Maastricht (27-1773-101 - foto 1367a+b)

 

st. Tonisberg (D) - 12 juni 1777 - brief incl. schema van f: H. Slex pastoor "montis sti Antonij" [= st. Tonisberg D] als aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voor genomen huwelijk tussen:

- Johannes Boemes oud 28 jaar, zoon van Catharina, Catharina dochter van Joannes, Joannes zoon van Joannes Broemen; en

- Maria Sibilla Japkes oud 29 jaar, dochter van Henricus, Henricus zoon van Petrus, Petrus zoon van Jacobus Broemen.

Joannes Broemen en Jacobus Broemen zijn broers

RHCL Maastricht (28-1777-146 - foto 5277)

 

Aldekerk (D) - 21 november 1777 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatioe in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Rijcken parochiaan van st. Antonis-berg [= st. Tonisberg D] en

Christina Crops parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (28-1777-88 - foto 4652)

 

Aldekerk (D) - 9 juni 1785 - brief van P. van der Schueren pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Loeven parochiaan van "montis sancti Antonii" [= st. Tonisberg D] en

Catharina Buijten parochiane van Aldekerk (D).

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1785-19 - foto 4663)

 

st. Tonisberg (D) - 16 juni 1791 - brief van Boesten pastoor "montis st Antonii" [= st. Tonisberg D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus ten Bercken en Anna Sophia Clooten.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (31-1791-24 - foto 5280)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

st. Tonisberg (D) - 2 januari 1715 - brief van vicarius Matthias Straetmans in "monte sancti Anthonij" over kerkzaken.

RHCL Maastricht (7-1715-132 - foto 6279a/b+TV)

 

st. Tonisberg (D) - 21 januari 1715 - brief van Matthias Straetmans vicarius "montis sancti Anthonij" aan bisdom Roermond, waarin hij vraagt om vergeving

van zonden voor een arme pelgrim die naar de kerk van st. Anthonisberg is gekomen. Op 26 januari werd dispensatie verleend voor niet religieuze vreemde.

RHCL Maastricht (7-1715-134 - foto 6280a/b+TV)

 

st. Tonisberg (D) - 20 maart 1793 - brief van pastoor de Boesten over een dienstmeid parochiane van st. Tonisberg, die wilt trouwen, zij is echter geboren

in Holland van een katholieke moeder uit Aldekerk (D) en van een niet katholieke vader. Zij werd op 2-jarige leeftijd, na overlijden van haar ouders, overge-

bracht naar haar oma en oom in Aldekerk (D) en aldaar opgevoed. Zij zou door de moeder zijn gedoopt in Nijmegen, maar er is aldaar door de pastoors

niets gevonden [wellicht protestants gedoopt?]. Ook Dordrecht werd genoemd. De pastoor heeft het halve land afgezocht voor aanwijzingen. Pastoor vraagt

aan bisdom Roermond of zij als gedoopt kan worden beschouwd, de meid blijkt de katholieke leer te hebben geleerd en de mis te hebben bijgewoond.

Bisdom Roermond antwoordt positief mits zij onder voorwaarde wordt gedoopt en biecht aflegt.

RHCL Maastricht (31-1793-12 - foto 6331a/c+TV)