GenBronnen

maas

Pont (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Straelen (D) - 27 april 1700 - brief van Joannes Boosen pastoor van Pont als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Joannes in gen Nijellem en Mechtilde Kaets parochianen van Pont.

RHCL Maastricht (3-1700-8 - foto 1225a+b)

 

Pont (D) - 11 juli 1715 - brief/schema van Joannes Boosen pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie vanwege een nu gebleken beletsel [dat

is aanverwantschap], waar door hun eerdere huwelijk van 11 september 1710 ongeldig werd, het gaat om:

- Willem Cruijskens zoon van Joannes Cruijskens en Catharina Lijsens, Catharina dochter van Wilhelmus Lijsens en Christina Philipsen; en

 - Maria Paes was getrouwd met Petrus Lijsen waaruit geen kinderen, Petrus was een broer van hier bovengenoemde Catharina Lijsens.

Willem en Maria hebben nu 3 kinderen, enorm arm en vragen om hun huwelijk achteraf te wettigen.

RHCL Maastricht (7-1715-79 - foto 5222+TV)

 

Pont (D) - 12 april 1716 - brief van Joannes Boosen pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Bollen en Mechtildis aen gen Eijndt.

RHCL Maastricht (8-1716-130 - foto 5223a+b) 

 

Kapellen (D) - 28 april 1719 - brief van f: S: van den Bosche pastoor "Cappellensis" [= Kapellen D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Angelus van Tongeren "Pontensis" [= Pont D] en

Catharina Jaegers "Cappellensis" [= Kapellen].

RHCL Maastricht (9-1719-107 - foto 5058a+b)

 

Pont/Straelen (D) - 20 en 22 april 1729 - brieven van Joannes Boosen pastoor in Pont en van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Alexander Philippus Consbroeck parochiaan van Stralen en

Joanna Vissers parochiane van Pont.

RHCL Maastricht (11-1729-40 - foto 1273a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 1 september 1729 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Ruth Meijvers parochiaan van Nieukerk (D) en

Catherina Niersmans ex Pont (D).

RHCL Maastricht (11-1729-74 - foto 4281a+b)

 

Pont (D) - 19 februari 1730 - brief van Joannes Boosen pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Stephanus Berckmans en Anna Coolen.

RHCL Maastricht (12-1730-100 - foto 5224a+b)

 

Pont (D) - 25 augustus 1735 - brief van Joannes Boosen pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Renerus Leenen blijkbaar militair van Brandenburg en Catharina Papen.

RHCL Maastricht (13-1735-79 - foto 5225a+b)

 

Pont (D) - 14 november 1735 - brief van Joannes Boosen pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Tomberghs en Sophia Wimmers.

RHCL Maastricht (13-1735-113 - foto 5227a+b)

 

Pont (D) - 1 december 1740 - brief van Joannes H. Deckers pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gossuinus Stickelbroeckx en Margarita Heuvens.

RHCL Maastricht (14-1740-65 - foto 5228a+b)

 

Pont (D) - 14 april 1742 - brief van Joannes Herm: Deckers pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Hulsemes en Agnes Kiesters.

RHCL Maastricht (16-1742-62 - foto 5231a+b)

 

Pont (D) - 16 juli 1742 - brief van Joannes Herm: Deckers pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Leenen en Agnes Eeskens.

RHCL Maastricht (16-1742-30 - foto 5230a+b)

 

Nieukerk (D) en Pont (D) - 29 en 31 augustus 1742 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] en brief van Joannes Herm:

Deckers pastoor in Pont (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Tomberghs parochiaan van Pont (D) en

Johanna Bollen parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (16-1742-53 - foto 4299a+b+c)

 

Pont (D) / Viersen (D) - 23 en 26 mei 1746 - brieven van J. H. Deckers pastoor in Pont [D] en H: Cofferod pastoor in Viersen [D] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Andreas Wiltschutz parochiaan van Pont [D] en

Maria Catharina Ho[e]ster parochiane van Viersen [D].

RHCL Maastricht (18-1746-137 - foto 5232a+b+c)

 

Pont (D) - 9 en 19 januari 1753 - brieven van Joannes Herm: Deckers pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Matthias Klumpen en Anna Brueckers,

RHCL Maastricht (20-1753-89 - foto 5234a+b+c+d)

 

Walbeck (D) en Pont (D) - 1 en 2 april 1755 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) en schema van J. H. Deckers pastoor in Pont (D) als

aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Eymels alias Lueffs weduwnaar en parochiaan van Walbeck (D) zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Petrus, Petrus zoon van Petrus Eijmels; en 

- Anna Maria Kaetz ook Kaets dochter van Petrus, Petrus zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Maria, Maria dochter van Petrus Eijmels.

Handtekeningen van Joannes Emels, Anna Maria Kaets, IJohaennes Leupers en Peter Kaets.

RHCL Maastricht (21-1755-6 - foto 4383a+b+c)

 

Wetten (D) - 17 oktober 1759 - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Wolters soldaat en wachtmeester in vesting Kampen (Overijssel) en

Antonetta Velre van parochie Wetten (D).

De reden voor de aanvraag is dat hij elke dag terug geroepen kan worden naar Kampen en geen tijd heeft om de afkondigingen af te wachten.

Joannes is afkomstig van Pont (D), is weduwnaar en zijn vrouw is begraven in Venlo.

Antonetta is een weduwe uit Holland, en is nu 2 maanden verloofd met Joannes, haar vader stemt toe wonende in Kervenheim (D).

RHCL Maastricht (21-1759-24 - foto 5299a/c+TV)

 

Pont (D) - 9 februari 1762 - brief en schema van J: H: Deckers pastoor in Pont als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Kaets parochiaan van Stralen, Joannes zoon van Maria, Maria dochter van Franciscus, Franciscus zoon van Godefridus, Godefridus zoon

                                          van Theodorus Tilmis; en 

- Caecilia Wimmers parochiane van Pont, Caecilia dochter van Anna, Anna dochter van Franciscus, Franciscus zoon van Catharina, Catharina dochter

                                          van Theodorus Tilmis.

RHCL Maastricht (23-1762-31 - foto 1312a+b)

 

Pont (D) / Geldern (D) - 12 en 15 oktober 1764 - brieven van J: H: Deckers pastoor in Pont (D) en van f: Michael a s. Cath: pastoor van Geldern (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Josephus Terstegen parochiaan van Geldern (D) en

Petronella Leenen parochiane van Pont (D).

RHCL Maastricht (23-1764-52 - foto 4841a+b+c)

 

Straelen (D) - 22 januari 1768 - brief en schema van Theod. Roosen pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus te Loij parochiaan in Pont, zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Henricus, Henricus zoon van Petrus; en

- Maria Sibilla te Bormick weduwe en parochiane van Stralen, dochter van Henricus, Henricus zoon van Anna, Anna dochter van Margaretha, Margaretha

                                              dochter van Petrus.

RHCL Maastricht (25-1768-79 - foto 1322a+b)

 

Geldern (D) - 21 oktober 1768 - brief van fr. Michael a s: Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] [mede ondertekend door Joannes Herm: Deckers

pastoor in Pont (D)] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Deckers parochiaan van Geldern (D) en

Anna Maria Klumpen parochiane van Pont (D).

RHCL Maastricht (25-1768-31 - foto 4859)

 

Pont (D) - 17 juli 1772 - brief van J:H: Deckers pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Kaets en Anna Maria Wiltschutz.

RHCL Maastricht (26-1772-111 - foto 5243a+b) 

 

Straelen (D) - 15 mei 1777 - brief en schema van Theod. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Caets weduwnaar parochiaan van Pont zoon van Joanna, Joanna dochter van Joanna; en

- Agnes Keng parochiane van Stralen dochter van Mathias.

Joanna en Mathias zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (28-1777-129 - foto 1330a+b)

 

Pont (D) - 29 oktober 1777 - brief van pastoor Schiffer van Pont als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heggenpaesch parochiaan van Nieuwkerck (D) [=Nieukerk] en

Catharina Hoelers parochiane van Pont (D).

RHCL Maastricht (28-1777-104 - foto 3326)

 

Pont (D) - 8 mei 1785 - brief en schema van J.W. Schiffer pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hoever zoon van Petronella, Petronella dochter van Gertrudis, Gertrudis dochter van Antonius; en

- Anna Gertrudis Wiltschutz dochter van Antonius, Antonius zoon van Joannes, Joannes zoon van Antonius.

RHCL Maastricht (30-1785-13 - foto 5249a+b+c) 

 

Pont (D) - 12 juni 1786 - brief van J.W. Schiffer pastoor in Pont [D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Kaets alias Ingenyllem weduwnaar en Christina Ingenyllem.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (27-1773-12 - foto 5245)

 

Pont (D) - 6 juni 1796 - brief van J.W. Schiffer pastoor in Pont als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Klumpen ex Kapellen en

Maria Gertrudis Holdt parochiane van Pont.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (32-1796-64 - foto 3934a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Pont (D) - periode 1777-1796 - schema zonder datum van J.W. Schiffer ter ondersteuning bij een aanvraag vanwege aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Adamus Hoever weduwnaar van Maria Ingenyllem, Maria dochter van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Petrus, Petrus zoon van Wilhelmus, Wilhelmus

                                           zoon van Joannes 

- Maria Catharina te Loy dochter van Mechtildis, Mechtildis dochter van Petrus, Petrus zoon van Joannes, Joannes zoon van Joannes.

Iemand die weet wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (S-?-150 - foto 5253)