GenBronnen

maas

Overcruchten (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Nedercruchten (D) - 15 mei 1703 - brief van Leon: Louerix pastoor in Nedercruchten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Anthonius Hermens ex parochie Overcruchten (D) en

Gertrude Fijten parochiane van Nedercruchten (D).

RHCL Maastricht (4-1703-41 - foto 4099a+b+c)

 

Nedercruchten (D) - 8 oktober 1706 - brief van Leon: Louerix pastoor in Nedercruchten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Andreas Pitten ex Overcruchten (D) en

Joanna Mertens ex parochie Nedercruchten (D).

RHCL Maastricht (5-1706-35 - foto 4103-a+b) 

 

Elmpt (D) - 5 oktober 1729 - brief van Jac. Dolmans pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Beucken parochiaan ex Overcruchten (D) en

Catharina Bonus parochiane van Elmpt (D).

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (11-1729-128 - foto 2740)

 

Overcruchten (D) - 29 oktober 1729 - brief van M. Daers pastoor in Overcruchten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hendricus Conen en Christina Lusbergen.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (11-1729-136 - foto 4113)

 

Overcruchten (D) - 29 oktober 1729 - brief van M. Daers pastoor in Overcruchten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijkk tussen:

Tulmannus Welters en Maria Reijners.

RHCL Maastricht (11-1729-138 - foto 4114)

 

Elmpt (D) / Overcruchten (D) - 2 en 10 april 1742 - Brieven van Ludgerus Lauven uit Elmpt en pastoor Daers uit Overcruchten als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Backes en Catharina Brouwers.

RHCL Maastricht (16-1742-59 - foto 2752a+b+c)

 

Erkelens (D) - 28 april 1744 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Bonus parochiaan van Overcruchten D) en

Maria Eeren parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (17-1744-48 - foto 3664a+b)

 

Overcruchten (D) - 18 juni 1744 - brief van M. Daers pastoor in Overcruchten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Teijssen weduwnaar en Barbara Derix.

RHCL Maastricht (17-1744-22 - foto 4133)

 

Overcruchten (D) - 14 juli 1760 - brief van J: B: D'houdt pastoor in Overcruchten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Stephanus Welters weduwenaar van Anna Maria Lenssen, Anna Maria dochter van Anna Meulewegh, Anna dochter van Joanna Winckels, Joanna

                                       dochter van Gerardus Winckels en Gerardus zoon van Henricus Winckels en Maria NN; en

- Maria Jans dochter van Christina Winckels, Christina dochter van Sijbilla Winckels en Sijbilla dochter van Henricus Winckels en Maria NN.

RHCL Maastricht (22-1760-49+168 - foto 4147a/c)

 

Overcruchten (D) - 30 januari 1762 - brief en schema van J: B: D'houdt pastoor in Overcruchten als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wijnandus Welters zoon van Catharina Smits, Catharina dochter van Wijnandus Smits, Wijnandus zoon van Petronilla Coenen, Petronilla dochter

                                        van Coenrardus Coenen; en

- Sijbilla Rullenraedt dochter van Elisabetha Coenen, Elisabeth dochter van Henricus Coenen, Henricus zoon van Hendricus Coenen, Hendricus zoon

                                        van Coenrardus Coenen.

RHCL Maastricht (23-1762-24 - foto 3714a+b)

 

Overcruchten (D) / Elmpt (D) - 4 januari 1764 - brieven van J.B. D'houdt pastoor in Overcruchten (D) en van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wolters parochiaan de Elmpt (D) en

Maria Weerts parochiane van Overcruchten (D).

RHCL Maastricht (23-1764-75 - foto 2767a+b+c+d)

 

Overcruchten (D) - 26 mei [1764] - brief en schema van J: B: D'houdt pastoor in Overcruchten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Coenrardus Coenen parochiaan van Overcruchten (D) zoon van Gerardus Coenen en Sijbilla Rullenraedt, Sijbilla dochter van Theodorus Rullenraedt

                         en Agnes Schreurs, Theodorus zoon van Wilhelmus Rullenraedt en Wilhelmina Coenen, Wilhelmina dochter van Godefridus Coenen; en

- Anna Maria Cunnen parochiane van Nedercruchten (D) dochter van Leonardus Kunnen en Anna Derix, Leonardus zoon van Henricus Kunnen en

                         Maria Thielen, Maria dochter van Theodorus Thielen en Margareta Coenen, Margareta dochter van Godefridus Coenen.

Ze zijn getrouwd 3 juni 1764 te Nedercruchten (D).

RHCL Maastricht (23-1764-6 - foto 4150a+b)

 

Overcruchten (D) - 8 februari 1768 - brief en schema van J:B: D'houdt pastoor in Overcruchten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Homen zoon van Petrus Homen en Elisabeth Bongaerts, Elisabeth dochter van Theodorus Bongaerts en Gertrudis Tijskens, Theodorus

                                            zoon van Joannes Bongaerts; en

- Catharina Buecken dochter van Anthonius Buecken en Catharina Bonus, Anthonius zoon van Henricus Buecken en Agnes Bongaerts, Agnes dochter

                                            van Joannes Bongaerts.

RHCL Maastricht (25-1768-77 - foto 4167a+b+c)

 

Overcruchten (D) - 6 mei 1774 - brief en schema van Sigebertus Roosen pastoor in Overcruchten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Lutters zoon van Joannes Lutters, Joannes zoon Joannes Lutters, Joannes zoon van Trincken Welters, Trincken dochter van Gerardus Welters; en

- Maria Agnes Bonsels dochter van Elisabeth Bonsels, Elisabeth dochter van Emilia Welters, Emilia dochter van Gerardus Welters, Gerardus zoon van

                                             Gerardus Welters.

RHCL Maastricht (27-1774-3 - foto 4169a+b)

 

Overcruchten (D) - 29 januari 1781 - brief van Sigebertus Roosen pastoor in Overcruchten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Godefridus Botz en Anna Maria Heijnckens.

RHCL Maastricht (29-1781-1 - foto 4175)

 

Overcruchten (D) - 27 februari 1783 - brief van S: Roosen pastoor in Overcruchten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Hermanus Scherers en Maria Agnes Wolters.

RHCL Maastricht (29-1783-23 - foto 4178)

 

Gladbach (D) - 16 november 1790 - brief van pastoor van "Gladbaci" [= Gladbach] aan pastoor van "Kruchten" onzeker welk Nedercruchten/Overcruch-

ten D] waarbij dispensatie nodig is in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Hensen parochiaan van Gladbach (D) en

Sijbilla Gertrudis Brucken parochiane van Cruchten (D).

RHCL Maastricht (31-1790-2 - foto 4893a+b+c)