GenBronnen

maas

Nieukerk (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Geldern (D) - 17 mei 1682 - brief uit Geldern (D) van H. Strijbosch pastoor van "nouam ecclesiam" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnest Lom en Margreta Foppingha parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (1-1682-5 - foto 4690)

 

Nieukerk (D) - 1 augustus 1682 - brief van Strijbosch pastoor van "novam ecclesiam" [= Nieukerk D] over versturen/verzorging van dokumenten die

betrekking hebben op een dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap, namen van betrokkenen werden niet vermeld.

RHCL Maastricht (1-1682-52 - foto 4267+TV)

 

Nieukerk (D) / Aldekerk (D) - 21 augustus en 1 september 1682 - brieven van R. Strijbosch pastoor "novem ecclesia" [= Nieukerk D] en Ludovicus Clei-

nings pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Schreurs parochiaan van Aldekerk (D) en

Aleidis Vorsmans parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (1-1682-41 - foto 4556a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 1685? - schema zonder datum van Joannes opgen Bartelt pastoor N.E. [= neo ecclesia = Nieukerk] als ondersteuning bij een aanvraag

voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus zoon van Joannes, Joannes zoon van Henricus, Henricus zoon van Catharina, Catharina dochter van Joannes; en

- Johanna dochter van Michel, Michel zoon van Joannes, Joannes zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Joannes.

Achternamen niet vermeldt, oplossing en datum via huwelijk mogelijk.

Brief als aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (2-1685-57 - foto 5401)

 

Nieukerk (D) - 24 januari 1689 - dispensatie aanvraag met schema door Joannes op gen Bartelt pastoor N. E. [= noua ecclesia = Nieukerk] vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

 - Henricus Hameckers, zoon van NN [door opschonings project van RHCL onleesbaar] Hameckers, zoon van Jacob Hameckers, Jacob zoon van NN

                        Hameckers en Gridtgen Daems; en

- Maria Daems, dochter van Johannes Daems ook wel van Asselt en Catharina, zoon van Jan Daems, Jan zoon van Jan Daems.

RHCL Maastricht (2-1689-34 - foto 6122a+b)    

 

Nieukerk (D) - [1704] - schema zonder datum van Joannes opgen Bartelt pastoor van Nieukerk (D) ter ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie

vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met een voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Haffmans zoon van Elisabeth, Elisabeth dochter van Joannes, Joannes zoon van Jacobus; en

- Anna toe Pflips weduwe van Wilhelmus, Wilhelmus van Matthias, Mathias zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Maria.

Ze zijn getrouwd in Nieukerk op 16 juni 1704.

RHCL Maastricht (4-1704-15 - foto 4268)

 

Geldern (D) - 23 juni 1704 - schema uit Geldern mede ondertekend door Joannes opgen Bartelt pastoor van Nieukerk (D) nodig voor dispensatie van-

wege 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes te Wijgels zoon van Henricus, Henricus zoon van Petrus, Petrus zoon van Petrus; en

- Marghareta Hils weduwe van Godefridus, Godefridus zoon van Mathias, Mathias zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Anna.

De brief als aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (4-1704-16 - foto 4711)

 

Nieukerk (D) - 29 december 1709 - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor van "nova ecclesia" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie

vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Rutgerus Laps zoon van Henricus Laps en Adelheydis Puttmans, Adelheijdis dochter van Ruth Puttmans, Ruth zoon van Tilmanus Flours, Tilmanus

                                                  zoon van Ruth Flours en Entgen; en

- Adelheijdis Couck dochter van Matthia Couk en Aleth toe Phlips, Aleth dochter van N. tho Phlips en Aleth Vorstmans, Aleth dochter van N. Vorstmans

                                                  en Adelheydis Flours, Adelheydis dochter van Ruth Flours en Entgen.

RHCL Maastricht (6-1710-113 - foto 4271)

 

Nieukerk (D) - 27 februari 1710 - brief van G. van der Heijden pastoor van "n. e." [nova ecclesia = Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ridders en Margaretha Ridders parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (6-1710-115 - foto 4272a+b)

 

Nieukerk (D) - 25 april 1710 - briefje van G. van der Heijden pastoor van "nova ecclesia" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Withof en Joanna Steintgens parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (6-1710-112 - foto 4270a+b)

 

Geldern (D) - 14 mei 1710 - brief van fr. Ignatius a s. Leone carmeliter vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Terhorst parochiaan van Nieukerk (D) en

Anna Maria Cloots parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (6-1710-98 - foto 4721a+b)

 

Nieukerk (D) - 1 augustus 1710 - briefje van G. van der Heijden pastoor van "nova ecclesia" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Bux en Maria Nielkens.

RHCL Maastricht (6-1710-107 - foto 5048)

 

Nieukerk (D) - 19 november 1710 - briefje van G. van der Heijden pastoor van "nova ecclesia" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wiegels en Anna Schops.

RHCL Maastricht (6-1710-110 - foto 4269)

 

Nieukerk (D) - 30 mei en 4 juni 1715 - brief en schema van G. van der Heijden pastoor van Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Hils zoon van Jacob Gedts en Maria Hils, Maria dochter van Theijs Caners en Margaretha Hils, Margaretha dochter van N. Hils en Anna tho Claes; en

- Aleijdis Keursmans, dochter van Jan Keursmans en Anna tho Claes, Anna dochter van Peter thoe Claes en Marie Omsels, Peter zoon van Theijs tho Claes en N.

RHCL Maastricht (7-1715-121 - foto 4274a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 11 september 1715 - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor van Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Johannes ter Wijhen zoon van Henrick ter Wijhen en Catharina Herck, Henrick zoon van Thys ter Wijhen en Maria Theijs, Theys zoon van Jacob Theijs

                                                        en Margaretha Vos; en

- Aleijdis Smael dochter van Jan Smael en Maria Vorstmans, Jan zoon van Jacob Smael en Peterken Vos, Peterken dochter van Gerard Vos en Anna.

Margaretha Vos en Gerard Vos zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (7-1715-104 - foto 4273)

 

Straelen/Nieukerk (D) - 15 september 1715 - brieven van Caspar Vlander pastoor van Stralen en G. van der Heijden, pastoor van Nieukerck als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Scho(e)mans "Stralensi" en

Joanna van Velden weduwe en parochiane van Nieukerck.

RHCL Maastricht (7-1715-107 - foto 1246a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 22 november 1716 - brief van G. van der Heijden pastoor van Nijkerk als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Caspar Haex parochiaan van Nijkerk (D) en

Catharina Sitter parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (8-1716-65 - foto 1556)

 

Nieukerk (D) - 3 juni 1717 - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor in "nova ecclesia" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Steegmans zoon van Petrus Steegmans en Anna Smael, Petrus zoon van Tilman Steegmans en Aleijdis Henneps, Aleijdis dochter van Peeter

                                               Henneps en Catherina; en

- Aleijdis Henneps dochter van Geul? Henneps en Grietgen, Geul? zoon van Henrick Henneps en Aleijdis, Hendrick zoon van Peeter Henneps en Catherina.

RHCL Maastricht (8-1717-16 - foto 4275)

 

Nieukerk (D) - 29 oktober 1718 - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor van Nieukerk (D) als aanvraag voor huwelijksdispensatie vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Spollers zoon van Tilmannus Spollers en Maria Haftus, Tilmannus zoon van Jacobus tho Brugger en Catherina Spollers; en

- Cæcilia Berghmans dochter van Petrus Berghmans en Mechtildis Gruenmeins, Petrus Berghmans zoon van Jacobus ten Eijcken en Cæcilia tho Brugger.

RHCL Maastricht (8-1718-18 - foto 4276)

 

Nieukerk (D) - 19 juni 1719 - brief van G. van der Heijden pastoor van Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen vanwege voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Michael van Lom parochiaan van Nieukerk (D) en

Christina van Heerde van Zevenaar (gld).

RHCL Maastricht (9-1719-3 - foto 4277+TV)

 

Nieukerk (D) - 22 oktober 1720 - brief van G. van der Heijden pastoor in Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen vanwege

voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Steijntgens parochiaan van Nieukerk (D) en

Catharina Scherer van bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (9-1720-9 - foto 4278a/b+TV)

 

Nieukerk (D) - 2 september 1724 - brief van G. van der Heijden pastoor in Nijkerck over:

Joannes Schuijrmans tegenwoordig Pegels afkomstig uit Sevelen en Gertrudis Pegels.

Ze zijn al eerder op 14 juni 1714 met 3 afroepingen getrouwd in Sevelen (D) maar nu Joannes ernstig ziek is heeft iemand in de familie hun verteld

dat ze feitelijk bloedverwant zijn in de 4e graad en was dus hun huwelijk ongeldig. Ze vragen alsnog om dispensatie vanwege bloedverwantschap om

hun huwelijk geldig op te waarderen. Zijn grootvader aan vaderszijde Petrus Omsels was verwant aan Catharina Steegmans de grootmoeder aan

vaderszijde van Gertrudis. 

RHCL Maastricht (10-1724-12 - foto 1348+TV) 

 

Sevelen (D) - 3 oktober 1724 - brief van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed- en aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Prans en Sijbilla Vreen nu Wenders.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (10-1724-15 - foto 1349a+b)

 

Nieukerk (D) - 12 april 1728 - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Tilmannus Tilmans zoon van Henrick Tilmans, Henrick zoon van Tilman Tilmans, Tilman zoon van Petrus Teunisen alias Tilmans; en

- Gertrudis Haevers dochter van Trientgen Daems, Trientgen dochter van Jenneken Daems, Jenneken dochter van Trin Teunisen.

RHCL Maastricht (10-1728-23 - foto 4279a+b)

 

Nieukerk (D) - 12 augustus 1728 - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias tho Phlips zoon van Willem tho Phlips, Willem zoon van Thijs toe Phlips; en

- Anna Stappers dochter van Geurt Stappers, Geurt zoon van Peeter to Phlips alias Stappers.

RHCL Maastricht (10-1728-25 - foto 4280a+b)

 

Nieukerk (D) / Geldern (D) - 3 en 4 augustus 1729 - brieven van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] en van fr. Georgius a sto. Aug:

vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wanders parochiaan van Nieukerk (D) en

Maria Claes parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (11-1729-16 - foto 4753a+b+c)  

 

Nieukerk (D) - 1 september 1729 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Ruth Meijvers parochiaan van Nieukerk (D) en

Catherina Niersmans ex Pont (D).

RHCL Maastricht (11-1729-74 - foto 4281a+b)

 

Nieukerk (D) - 7 november 1729 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Eijckmans parochiaan van Kempen (D) en

Mechtildis Roggen parochiane van Nieukerk (D).

Mechtildis is weduwe maar ook nog zwanger van haar overleden echtgenoot en kan moeilijk wachten voor huwelijks voltrekking tot na de gesloten tijd.

RHCL Maastricht (11-1729-76 - foto 4282a/b+TV)

 

Nieukerk (D) - 17 november 1729 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Theodorus Vaeghts en Gertrudis Bous parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (11-1729-96 - foto 4284a+b)

 

Nieukerk (D) - 23 november 1729 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Spollert en Catherina Grouwels parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (11-1729-78 - foto 4283a+b)

 

Nieukerk (D) - 16 februari 1730 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Theodorus Reuvers en Catherina Preust parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (12-1730-74 - foto 4285a+b)

 

Nieukerk (D) - 13 februari 1735 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Jacobus Neijmans en Anna Buijcker parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (13-1735-206 - foto 4288a+b) 

 

Nieukerk (D) - 17 april 1735 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Gerardus Bosch alias Munnik ex Aldekerk (D) en

Aleijde Born parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (13-1735-50 - foto 4286a+b)

 

Arcen - 23 april 1735 - brief van M. van Aefferden deken en pastoor in Straelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Milius sinds 4 jaar parochiaan van Straelen en

Aleijdis Meijvart ex Niuwkerck.

RHCL Maastricht (13-1735-11 - foto 707a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 9 juli 1735 - brief van G. van der Heijden pastoor van Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Elsen en Catherina Hoijmaekers.

RHCL Maastricht (13-1735-145 - foto 2802a+b)

 

Aldekerk (D) - 4 november 1735 - brief van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Cornelius Cleijdix "ex nova ecclesia" [= Nieukerk D] en

Barbara Mulders parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (13-1735-162 - foto 4587a+b)

 

Nieukerk (D) - 25 november 1735 - brief van G. van der Heijden pastoor van "Nijkerck" [= Nieukerk] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Adamus Wirtz uit de buurt van Julich (D) maar nu 2 jaar parochiaan van Nieukerk (D) en

Elizabetha Scharff uit Kaiserswerth (D).

Adamus had Elisabeth bezwangerd, die haar wilde verlaten. Maar de pastoor en anderen hebben Adamus op ander denken gezet, opdat het kind niet on-

wettig zou worden. Bij deze aanvraag vragen ze ook om vergiffenis van de ontucht voor het huwelijk.

RHCL Maastricht (13-1735-165 - foto 5028a/b+TV)

 

Nieukerk (D) - 19 februari 1737 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Tilmans en Aleijdis Loeij parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (14-1737-10 - foto 4289a+b)

 

Nieukerk (D) - 19 januari 1740 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Hermannus Elsen en Catharina Bosmans.

RHCL Maastricht (14-1740-55 - foto 5650a+b)

 

Nieukerk (D) - 26 april 1740 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Jacobus Cupers ex Aldekerk (D) en

Elizabeth ten Bergh parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (14-1740-100 - foto 4290a+b)

 

Nieukerk (D) - 4 juni 1740 - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Buijcker zoon van Elizabet Scholtis, Elizabeth dochter van Joannes Spollers, Joannes zoon van Jacob tho Brugger en Trin Spollers; en

- Margaretha Duijpmans dochter van Beel Gruenmans, Beel dochter van Grietgen Steegmans, Grietgen dochter van Tilman tho Brugger en Grietgen Steegmans. 

RHCL Maastricht (14-1740-143 - foto 4292a+b)

 

Nieukerk (D) - 31 juli 1740 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Scholtis en Anna Wiegels parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (14-1740-139 - foto 4291)

 

Nieukerk (D) - [4 oktober 1740 datum achterhaald via HBR] - ongedateerde brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag

voor dispensatie [ontheffing van afkondigingen] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Smael en Hilleken Stijnen.

RHCL Maastricht (14-1740-142 - foto 6186a/b]

 

Nieukerk (D) - 2 [januari maand achterhaald via HBR] 1741 - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk:

- Adam Heijmans zoon van Jan Heijmans en N. Haumens, Jan zoon van Adam Heijmans en N. Phlips, Adam zoon van Joannes Heijmans en Hickel to Brugger; en

- Catherina Souwels dochter van Henrick Steegmans en Aleijdis Souwels, Henrick zoon van Nicolaus Steegmans en Grietgen to Brugger.

RHCL Maastricht (15-1741-121 - foto 4298a+b) 

 

Nieukerk (D) - 8 april 1741 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Weijsters en Catharina Killers parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (15-1741-116 - foto 4297a+b) 

 

Sevelen (D) - 20 april 1741 - brief van J: Fijnes pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Roes parochiaan de Nijkerck en

Mechtildis aen gen Leuf parochiane van Zevelen.

RHCL Maastricht (15-1741-23 - foto 1354a+b)

 

Nieukerk (D) - 21 juni 1741 - brief uit "Neijkerck" van J. Laps pastoor van Reurt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Cuijpers ex "nova ecclesia" [= Nieukerk D] en

Margaretha Winters parochiane van Reurt (D) weduwe van Petrus Cremers.

RHCL Maastricht (15-1741-53 - foto 4293a+b)

 

Nieukerk (D) en Aldekerk (D) - 13 en 17 augustus 1741 - briefje van G. van der Heijden pastoor in "Nijkercke" [= Nieukerk D] en brief van G. Janssens

pastoor in Aldekerk als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Tilman Gaerts parochiaan van Aldekerk (D) en

Sibijlla Leurs ex "nova ecclesia" [= Nieukerk D].

RHCL Maastricht (15-1741-84 - foto 4294a+b+c+d)

 

Nieukerk (D) - 27 december 1741 - brief van G. van der Heijden pastoor in Nijkerck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Dullinghs en Anna Margaretha Withof weduwe Heghmans.

RHCL Maastricht (15-1741-105 - foto 310)

 

Nieukerk (D) - 27 december 1741 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Gerardus Killers en Maria Hamaekers weduwe Couck.

RHCL Maastricht (15-1741-102 - foto 4296)

 

Nieukerk (D) - 28 december 1741 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Godefridus Wijck en Gertrudis Scheupkens parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (15-1741-100 - foto 4295)

 

Nieukerk (D) / Aldekerk (D) - 6 april 1742 - brieven van G. van der Heijden pastoor van Nijkerck [= Nieukerk] en G: Janssens pastoor van Aldekerk (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Goswinus Posten parochiaan van Nieukerk (D) en

Mechtildis Beniers parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (16-1742-81 - foto 4601a+b+c)

 

Nieukerk (D) en Pont (D) - 29 en 31 augustus 1742 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] en brief van Joannes Herm:

Deckers pastoor in Pont (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Tomberghs parochiaan van Pont (D) en

Johanna Bollen parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (16-1742-53 - foto 4299a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 20 oktober 1742 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes tho Phlips en Mechtilde Haevers.

RHCL Maastricht (16-1742-107 - foto 4300a+b)

 

Nieukerk (D) - 1743? - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor in Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Paulus Kints zoon van Tilmans Kints en Sijbilla Puttmans, Tilmans zoon van Henricus Kints en Aleijdis Deselers; en

- Catherina Pegels dochter van Joannes Schuijrmans en Gertrudis Pegels, Gertrudis dochter van Geurt Deselers nu Pegels en Catherina Pegels,

                                         Geurt zoon van Jan Deselers.

RHCL Maastricht (17-1743-8 - foto 4301a+b)

 

Nieukerk (D) - 7 februari 1743 - brief incl. schema van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Christianus ook Kerst Boomen ex Aldekerk (D) zoon van Henricus Herwighs en Beel Boomen, Beel dochter van Jacob Boomen en Maria Gruenmans,

                                            Maria dochter van Adam Gruenmans; en

- Catherina Brugger ook als Huls parochiane van Nieukerk (D) dochter van Henrick Brugger et Nees Housmans, Nees dochter van Geurt Housmans en

                                            Beel Huls, Beel dochter van Gerit Huls en Trin Gruenmans.

RHCL Maastricht (17-1743-74 - foto 4305a+b+c)

 

Aldekerk (D) en Nieukerk (D) - 5 mei 1743 - brieven incl. schema van G. Janssens pastoor in Aldekerk (D) en van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck"

[= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus ook Geurt Boismans alias ten Bosch ex "nieuw kerck" zoon van Neesken Boismans, Neesken dochter van Geurt Getsen, Geurt zoon van

                                           Neesken, Neesken dochter van Geurt Philips; en

- Catharina ook Trineken Huenen ook Hennen weduwe parochiane van Aldekerk dochter van Peter Stappers, Peter zoon van Peter, Peter zoon van

                                           Geurt Philips.

Peter en Neesken zijn broer en zus, kinderen van Geurt Philips.

RHCL Maastricht (17-1743-15 - foto 4302a+b+c+d)

 

Nieukerk (D) - 15 juni 1743 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Jacob Fransen en Mechteld Vos.

RHCL Maastricht (17-1743-30 - foto 4303a+b)

 

Nieukerk (D) - 19 september 1743 - brief van G. van der Heijden pastoor in Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Christianus Hoenmans ex Aldekerk (D) en

Aleijdis Cuijpers parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (17-1743-35 - foto 4304a+b)

 

Straelen (D) - 19 september 1744 - brief van M: van Aefferden deken en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Thomas van Haefs ex Niewkerck en

Mechtildis Mullers Stralensis.

RHCL Maastricht (17-1744-51 - foto 1297a+b)

 

Aldekerk (D) - 6 mei 1746 - brief van G: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Bruncken parochiaan "novæ ecclesiæ" [= Nieukerk D] en

Sophia Hillen parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (18-1746-120 - foto 4609)

 

Nieukerk (D) - 17 november 1746 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Jacobus Schops en Elizabeth Betteraeij parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (18-1746-27 - foto 4306a+b)

 

Nieukerk (D) en st. Tonisberg (D) - 10 januari 1750 - brieven van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] en H. Slex pastoor in "montis

s(anc)ti Antonij [= st. Tonisberg D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Rijcken parochiaan van st. Tonisberg (D) en

Joanna Buijx ook Bux parochiane van "nova ecclesia" [= Nieukerk D].

RHCL Maastricht (19-1750-29 - foto 4307a+b)  

 

Nieukerk (D) - 10 november 1750 - brief van G. van der Heijden pastoor van Nijkerck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Aners parochiaan van Sevelen en

Maria Huls parochiane van Nijkerck.

RHCL Maastricht (19-1750-14 - foto 1360a+b)

 

Nieukerk (D) - 20 november 1752 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Grooterhorst en Maria Keursmans parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (19-1752-22 - foto 4308a+b)

 

Nieukerk (D) - 13 juli 1753 - brief met schema van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk:

- Michael Bosmans zoon van Gerardus Bosman en Neesken, Neesken dochter van Godefridus Gedts nu Bosman ex 2e vrouw en Jenneken Bosmans,

                                           Godefridus zoon van Jacob Omsels nu Gedts en zijn 1e vrouw Maria Gedts en 2e vrouw Neesken tho Phlips; en

- Sijbilla Laps dochter van Rutgeri Laps en Aleijdis Kouk, Aleijdis dochter van Theijs Gerts nu Kuick ex 1e vrouw en Aleijdis tho Phlips, Theijs zoon van

                                           Jacob Omsels nu Gedts en zijn 1e vrouw Maria Gedts en 2e vrouw Neesken tho Phlips. .

RHCL Maastricht (20-1753-27 - foto 4309a+b+c+d)

 

Nieukerk (D) - 28 augustus 1753 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerk" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Theodorus Pegels ex "Oudekerck" [= Aldekerk D] en

Maria Labs parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (20-1753-30 - foto 4310a+b)

 

Nieukerk (D) - 16 februari 1759 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Muller en Mechteldis Housmans parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (21-1759-20 - foto 4311)

 

Nieukerk (D) - 2 oktober 1759 - brief van Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Buijx en Catharina Beuninx.

RHCL Maastricht (21-1759-16 - foto 4143a+b)

 

Nieukerk (D) - 9 maart 1760 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Renatus de Grisel en Maria Catharina Cremeren parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-129 - foto 4318a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 11 april 1760 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hils en Gertrudis Brugger.

RHCL Maastricht (22-1760-193 - foto 4149a+b)

 

Aldekerk (D) - 27 mei 1760 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ruthgerus Haever parochiaan van Aldekerk (D) en

Helena Ohmen parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-104 - foto 4315a+b)

 

Nieukerk (D) - 10 juni 1760 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Duijckels en Catharina Roggen parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-46 - foto 4312a+b)

 

Aldekerk (D) - 28 juni 1760 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Callen parochiaan van Nieukerk (D) en

Gertrudis Pannekens parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-120 - foto 4317a+b)

 

Nieukerk (D) - 3 juli 1760 - brief van S. Albouts pastoor in Neukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Steekelinghs en Aldegundis Ingenijllem parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-47 - foto 4313a+b)

 

Nieukerk (D) - 3 juli 1760 - brief van Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Selders en Aldegundis Deselaers.

RHCL Maastricht (22-1760-139 - foto 4148a+b)

 

Aldekerk (D) - 17 september 1760 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verbvand met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Maes parochiaan van Nieukerk (D) en

Sophia Gartmans parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-89 - foto 4314)

 

Straelen (D) - 25 september 1760 - brief van Dominicus te Bormick pastoor in Straelen (D) mede ondertekend door capucijner Thomas Kempensis van-

wege afwezigheid van een pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Custers weduwnaar ex parochie "de Neuwkerck" [= Nieukerk D] en

Clara Mejers parochiane van Stralen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-106 - foto 4316a+b)

 

Nieukerk (D) - 9 november 1760 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Halfman bisdom Keulen (D) en

Margaritha Hils parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (22-1760-155 - foto 4319a+b)

 

Rheinberg (D) / Nieukerk (D) - 9 en 13 november 1760 - brieven van G. Greven pastoor in "Rhenobercae" [= Rheinberg] en S: Albouts pastoor in

"Nieukerck" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Mulders parochiaan van Rheinberg [D] en

Mechtildis Laps parochiane van Nieukerk [D].

RHCL Maastricht (22-1760-137 - foto 5236a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 21 november 1760 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Goswinus Schuijl parochiaan van Nieukerck (D) en

Anna Maria Selmkes parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (22-1760-113 - foto 1600)

 

Nieukerk (D) - 28 april 1761 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Garrè ruiter in legioen de Berrij en Maria Josepha Gabet.

Erbij toestemming van de majoor van regiment cavallerie, dat hij diende in compagnie Colmoret, afkomstig uit "Lezy sur Hourg diocese de Meaux".

En toestemming van kolonel graaf de Valbelle commandant van het regiment. Alsmede van griffier van dorp st. Claude [waar zij van is afkomstig].

RHCL Maastricht (23-1761-16 - foto 4320a+b+c+d)

 

Nieukerk (D) - 3 juni 1761 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Abrahamus Witthoff parochiaan van Nieukerck (D) bisdom Roermond en

Henrica Heiming parochiane van Uedem (D) bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (23-1761-2 - foto 4266)

 

Nieukerk (D) - 18 november 1761 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hils en Helena Neumans parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (23-1761-38 - foto 4321)

 

Nieukerk (D) - 8 januari 1762 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Muller en Richelia Heijsters parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (23-1762-12 - foto 4322)

 

Nieukerk (D) - 31 januari 1762 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Veldtmans en Maria Beniers parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (23-1762-21 - foto 4323)

 

Kevelaer (D) - 1 februari 1762 - brief van P. van Bogaert pastoor in Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Paeschens parochiaan van Nieuwkercken [= Nieukerk D] en

Aldegondis Opwis parochiane van Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (23-1762-28 - foto 4324)

 

Nieukerk (D) - 10 januari 1764 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Pesschers en Elisabetha Tilmans parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (23-1764-108 - foto 4328)

 

Nieukerk (D) - 8 mei 1764 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Tilmannus Pegels en Agnes Duijckels.

RHCL Maastricht (23-1764-102 - foto 4156)

 

Nieukerk (D) - 1 juni 1764 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Pegels en Maria Jobs parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (23-1764-107 - foto 4327)

 

Nieukerk (D) - 31 juli 1764 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Beuninxs en Mechtildis Leurs parochianen van Neukerk (D).

RHCL Maastricht (23-1764-8 - foto 4325)

 

Nieukerk (D) - 2 september 1764 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Eggers en Catharina Beuninxs parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (23-1764-106 - foto 4326)

 

Nieukerk (D) - 12 oktober 1764 - brief en schema van Albouts pastoor van Nieukerck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Kempkens parochiaan van Stralen, zoon van Hermanus Kempkens en Joanna Schlujse, Hermanus zoon van Henricus Kempkens en Joanna

                                            Kings, Henricus zoon van Hermanus Kempkens en Maria Roggen, Maria dochter van NN Roggen en NN; en 

- Maria te Kooker parochiane van Nieukerck, dochter van Petrus te Kooker en Margaritha Schuler, Petrus zoon van Henricus te Kooker en Maria Beerten,

                                            Maria dochter van Matthias Beerten en Mechtildis Roggen, Mechtildis dochter van NN Roggen en NN.

RHCL Maastricht (23-1764-116 - foto 1316a+b)

 

Nieukerk (D) - 17 februari 1767 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthaeus Ingenmeij en Christina Duijckels parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (24-1767-58 - foto 4329)

 

Reurt (D) - 27 april 1767 - brief van P.J. Poell pastoor in "Reurth" [mede ondertekend door S: Albouts pastoor in Nieukerk] als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Slex van parochie Nieukerk weduwnaar van Catharina Veldens, Catharina dochter van Anna Veldens, Anna dochter van Henricus Velroijen; en

- Maria Cuijts parochiane van Reurt, dochter van Aleidis Cuijts, Aleidis dochter van Joannes Velroijen.

Henricus Velroijen en Joannes Velroijen zijn broers.

RHCL Maastricht (24-1767-64 - foto 5239a+b)

 

Stralen (D) - 16 mei 1767 - brief van Theod. Roosen pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Tillmans parochiaan van Nieukerk en

Joanna Stelkens parochiane van Stralen.

Dispensatie gevraagd voor ontheffing van gebruikelijke 3 afkondigingen, omdat bruid reeds zwanger is en zij vrezen dat het zichtbaar zal zijn.

RHCL Maastricht (24-1767-77 - foto 1318+TV)

 

Nieukerk (D) - 6 november 1767 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Kusters parochiaan van Aldekerk (D) en

Aldegondis Steirtgens parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (24-1767-96 - foto 4330)

 

Nieukerk (D) 22 november 1767 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Mentzen en Sibilla Kleintgens parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (24-1767-136 - foto 4331a+b)

 

Nieukerk (D) - 9 januari 1768 - brief en schema van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Deselaers weduwnaar van Christina Tilmans, dochter van Tilmannus Tilmans en Gertrudis Hovers, Gertrudis dochter van Wilhelmus Hovers en

                                            Catharina Grouwels, Catharina dochter van Petrus Grouwels en Joanna Daems; en

- Catharina Thoemaes dochter van Goddefridus Thoemaes en Richel Daems, Richel dochter van Petrus Daems en Joanna van gen Bartelt, Petrus zoon

                                             van Jacobus Daems en Richel Burgers.

Joanna Daems en Jacobus Daems zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (25-1768-105 - foto 4333a+b)

 

Erkelens (D) - 12 januari 1768 - brief van G: van den Schoor dienstbaar in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Josephus Aussem weduwenaar parochiaan in Nieukerk en Hulckraeth en

Maria Anna van der Straeten weduwe parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (25-1768-104 - foto 3731a+b) 

 

Geldern (D) - 23 september 1768 - brief van fr. Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) [mede ondertekend door S. Albouts pastoor van Nieukerck (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Baron weduwnaar parochiaan van "neo ecclesiae' [= Nieukerk D] en

Mechtildis Heuffkens parochiane van "Gelriensis" [= Geldern D].

RHCL Maastricht (25-1768-40 - foto 4332)

 

Nieukerk (D) - 11 februari 1772 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Veltmans en Elisabetha Noever parochianen van Nieukerki (D).

RHCL Maastricht (26-1772-29 - foto 4335)

 

Nieukerk (D) - 24 februari 1772 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Tilmannus Deselaers en Anna Maria Sluters parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (26-1772-3 - foto 4334)

 

Nieukerk (D) - 12 mei 1772 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) mede ondertekend door G. W. Slex kapelaan in Aldekerck (D) [vanwege

afwezigheid van pastoor aldaar] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Vankuijck parochiaan van Aldekerk (D) en

Anna Dries parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (26-1772-134 - foto 4341)

 

Nieukerk (D) - 26 mei 1772 - brief en 3 schema's van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 2x 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 4e graad bloedverwantschap:

- Gerardus Nilkens zoon van Jacobus Nilkens en Petronilla Paesschens, Jacobus zoon van Henricus Nilkens en Gertrudis Steintgens, Henricus zoon van

                                      Gerardus Nilkens en Elisabetha Cremeren, Elisabeth dochter van Theodorus Cremeren en Aldegondis Noeij; en

- Sibilla Witthoff dochter van Joannes Petrus Witthoff en Joanna Smael, Joannes Petrus zoon van Christianus Witthoff en Joanna Steintgens, Joanna

                                      dochter van Abraham Steintgens en Catharina Cremeren, Catharina dochter van Theodorus Cremeren en Aldegondis Noeij.

2e schema 4e graad bloedverwantschap:

- Gerardus Nilkens zoon van Jacobus Nilkens en Petronilla Paesschens, Jacobus zoon van Henricus Nilkens en Gertrudis Steintgens, Gertrudis dochter

                                      van Jacobus Steintgens en Maria Lubbers, Jacobus zoon van Petrus Steintgens en Gertrudis Nilkens; en

- Sibilla Witthoff dochter van Joannes Petrus Witthoff en Joanna Smael, Joannes Petrus zoon van Christianus Witthoff en Joanna Steintgens, Joanna

                                      dochter van Abraham Steintgens en Catharina Cremeren, Abraham zoon van Petrus Steintgens en Gertrudis Nilkens.

3e schema 3e graad bloedverwantschap:

- Gerardus Nilkens zoon van Jacobus Nilkens en Petronilla Paesschens, Petronilla dochter van Jacobus Paesschens en Gerarda Grouwels, Jacobus

                                      zoon van Henricus Paesschens en Mechtildis Putmans; en

- Sibilla Witthoff dochter van Joannes Petrus Witthoff en Joanna Smael, Joanna dochter van Joannes Smael en Sibilla Paesschens, Sibilla dochter van

                                      Henricus Paesschens en Mechtildis Putmans.

RHCL Maastricht (26-1772-124 - foto 4340a+b)

 

Nieukerk (D) - 20 juli 1772 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) mede ondertekend door Joannes Bullen pastoor in Sevelen (D) als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kleinen-Hammes parochiaan in Zevelen (D) en

Joanna Grouwels weduwe parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (26-1772-115 - foto 4339)

 

Nieukerk (D) - 7 augustus 1772 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Haeffmans en Aldegondis Ensen parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (26-1772-100 - foto 4338)

 

Nieukerk (D) - 6 november 1772 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Stevens en Aldegondis Fijten parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (26-1772-63 - foto 4337)

 

Aldekerk (D) - 19 november 1772 - brief van J. M. de Cock pastoor in Aldekerck (D) mede ondertekend door S. Albouts pastoor ex Nieukerck (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Pannekes weduwnaar parochiaan van Nieukerk (D) en

Catharina Heijmans parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (24-1772-29 - foto 4336)

 

Aldekerk (D) - 30 augustus 1773 - brief incl. schema van G. Wilhelmus Slex kapelaan in Aldekerck (D) mede ondertekend door S. Albouts pastoor in

Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwegeb 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Phlips parochiaan in "Nieuwkerck" zoon van Mathias Phlips en Anna Stappers, Anna dochter van Goedefridus Stappers en Gertrudis

                                           Gromans, Goedefridus zoon van Petrus Stappers en Maria Phlips; en

- Anna Margarita Kusters parochiane in Aldekerck, dochter van Henricus Kusters en Anna Stappers, Anna dochter van Peter Stappers en Sophia

                                           Willems, Peter zoon van Petrus Stappers en Maria Phlips.

RHCL Maastricht (27-1773-52 - foto 4342a+b)

 

Nieukerk (D) - 10 mei 1777 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Haemans en Maria Agnes Bonn parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (28-1777-130 - foto 4344)

 

Nieukerk (D) - 10 mei 1777 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Tilmannus Tilmans weduwnaar en Gertrudis Reuvers parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (28-1777-131 - foto 4345)

 

Nieukerk (D) - 18 juli 1777 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Keuters weduwnaar en Agnes Paesmans weduwe parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (28-1777-25 - foto 4343)

 

Kapellen (D) - 25 augustus 1777 - brief van C: F: Treels pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Hafmans weduwenaar en parochiane van Nieukerk (D) en

Margareta aen gen Heijster parochiane van Kapellen (D).

RHCL Maastricht (28-1777-101 - foto 5106)

 

Nieukerk (D) - 9 oktober 1777 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Tilmans en Sibilla Theis parochianen van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (28-1777-150 - foto 4346)

 

Roermond - 19 oktober 1777 - brief en schema van S. Albouts pastoor van Nieukirck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Leurs zoon van Joannes Leurs en Margaritha Laps, Margaritha dochter van Ruth Laps en Aldegundis Oemsels, Aldegundis dochter van

                                                 Mathias Oemsels en Aldegundis Phlips, Mathias zoon van Joannes Oemsels en Maria Getzen; en 

- Margaritha Brugger dochter van Jacobus Brugger en Anna Oemsels, Anna dochter van Mathias Oemsels en Aldegundis Keursmans, Mathias zoon

                                                 van Jacobus Oemsels en Maria Hils, Jacobus zoon van Joannes Oemsels en Maria Getzen.

RHCL Maastricht (28-1777-100 - foto 3029a+b)

 

Pont (D) - 29 oktober 1777 - brief van pastoor Schiffer van Pont als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heggenpaesch parochiaan van Nieuwkerck (D) [=Nieukerk] en

Catharina Hoelers parochiane van Pont (D).

RHCL Maastricht (28-1777-104 - foto 3326)

 

Nieukerk (D) - 13 november 1780 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Leurs en Margarita Isen parochianen van Nieukerk (D).

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (29-1780-6 - foto 4347)

 

Nieukerk (D) - 12 februari 1783 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Sauwers en Maria Pessers weduwe.

RHCL Maastricht (29-1783-164 - foto 4351)

 

Nieukerk (D) - 20 maart 1783 - brief en schema van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Schreurs weduwnaar, zoon van Mathias Schreurs en Sibilla Beuninghs, Sibilla dochter van Henricus Beuninghs en Maria Getzen, Maria

                                            dochter van Mathias Getzen en Aldegondis Phlips; en

- Aldegondis Eckmans dochter van Joannes Eeckmans en Catharina Getzen, Catharina dochter van Christianus Getzen en Aldegondis Heesen,

                                            Christianus zoon van Gerardus Getzen en NN.

Mathias Getzen en Gerardus Getzen zijn broers.

RHCL Maastricht (29-1783-12 - foto 4348a+b)

 

Nieukerk (D) - 5 juni 1783 - brief en 3 leidig schema van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

en aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Withoff weduwnaar Maria Gertrudis Nilkens, zoon van Petrus Joannes Withoff en Joanna Frederica Smael, Petrus Joannes zoon van

                                            Christianus Withoff en Joanna Steintgens, Joanna dochter van Abraham Steintgens en Catharina Cremers; en

- Maria Agnes Poel dochter van Michael Poell en Lucia van Haeffs, Lucia dochter van Petrus van Haeffs en Mechtildis Bruijs, Petrus zoon van Jacobus

                                             van Haeff en Maria Steintgens.

- wijlen Maria Gertrudis Nilkens 1e vrouw van Gerardus Witthoff, dochter van Jacobus Nilkens en Petronella Paschens, Jacobus zoon van Henricus

                                             Nilkens en Gertrudis Steintgens, Gertrudis dochter van Jacobus Steintgens en Maria Lubbers.

Abraham Steintgens, Maria Steintgens en Jacobus Steintgens zijn kinderen van Petrus Steintgens en Gertrudis Nilkens.

RHCL Maastricht (29-1783-121 - foto 4350a+b)

 

Wetten (D) - 10 augustus 1783 - brief en schema van A. Smeets pastoor in Wetten (D) mede ondertekend door S. Albouts pastoor van Nieukerck (D)

als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias te Loeij parochiaan van Nieukerk (D) zoon van Henricus te Loeij, Henricus zoon van Mechtildis Roghmans, Mechtildis dochter van Petrus

                                            Roghmans; en

- Henrica Stammen parochiane van Wetten (D) dochter van Gerardus Stammen, Gerardus zoon van Joannes Stammen, Joannes zoon van Margarita

                                            Roghmans.

Petrus Roghmans en Margarita Roghmans zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (29-1783-84 - foto 4349a+b)

 

Nieukerk (D) - 5 februari 1784 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Cuijpers en Agnes Hots parochianen van Nieukerk (D).

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1784-19 - foto 4353)

 

Nieukerk (D) - 21 juli 1784 - schema van A. F. Stahl als ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Kauters zoon van Petrus Kauters en Catharina Philips, Catharina dochter van Mathias Philips en Anna Stappers, Anna dochter van Gerardus

                                         Stappers en Gertrudis Groemers; en

- Anna Catharina Clings dochter van Theodorus Clings en Catharina Keursmans, Catharina dochter van Wilhelmus Keursmans en Catharina Oemsels,

                                         Catharina dochter van Gerardus Oemsels en Catharina Stappers.

Gerardus Stappers en Catharina Stappers zijn broer en zus.

De brief als aanvraag zat er niet bij, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1784-35 - foto 4354)

 

Nieukerk (D) - 7 juni 1789 - brief en schema van Petrus Matthias Hubrichs pastoor van Nieuwkerck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Jacobus Dixkes parochiaan van Nieuwkerck, zoon van Gord. Dixkes en Gertrud. Eijls, Gertrud. Eijls dochter van Wilhelm. Eijls en Feken

                                         Theunissen, Feken dochter van Gerard Theunissen en Catrina; en

- Adelgunda Leuten parochiane van Sevelen, dochter van Thisken Leuten en Mer. Frehen, Mer. Frehen dochter van Lambertus Frehen en Belken

                                         Teunissen, Belken dochter van Gerard Theunissen en Catrina.

RHCL Maastricht (30-1789-8 - foto 1376a+b+c+d)

 

Nieukerk (D) - 28 september 1789 - brief en schema van J. J. Hübrichs pastoor van "Nieuwkirck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Henricus Custers zoon van Wilhelmus Custers en Clara Meijers, Wilhelmus zoon van Tilmanus Custers en Eva Wiegels, Eva dochter van

                                          Peter Wiegels en Mechel Stappers, Mechel dochter van Peter Stappers en Helena; en

- Anna Catarina Cüpkens dochter van Peter Cüpkens en Maria de Cock, Maria dochter van Peter de Cock en Margreta Stappers, Margreta dochter

                                          van Henrich Stappers en Mechel Scholen, Henrich zoon van Peter Stappers en Helena.

RHCL Maastricht (30-1789-15 - foto 4355a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 13 april 1817 - briefje van Hubrichs, pastoor van Nieukirck toestemming vragende voor 't huwelijk van:

Amandus Lücker en Petronella van de Brück.

Vreemd waarom deze aanwezig was in parochie archief van Velden.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2189a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Nieukerk (D) - ? - deel brief van onbekende schrijver en datum, waarin dispensatie werd aangevraagd vanwege 2e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Japs en Gertrudis Lensen behorend tot Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (S-?-31 - foto 4907+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Afferden - 23 augustus 1786 - brief van P. Erckens, pastoor en decaan van Afferden die hulp vraagt aan de bisschop van Roermond over een kwestie

van bruidegom Godefridus Blauels en bruid Anna Poots, die hebben besloten te wonen in Rayen (een gehucht bij Neukirchen-Vluyn) maar geestelijk

valt dit onder pastoor van Eyll (een dorp bij Aldekerk) van aartsbisdom Keulen. De pastoor van Aldekerk heeft de afkondigingen ongefundeerd geweigerd

te laten doen, vanwege de lering en aannames in verschillende bisdommen. De bruidegom komt uit Kempen (D) heeft aldaar catechismus geleerd maar

is opgevoed en zijn 1e communie in Aldekerk (D) en zij van Raijen (D) haar bloedverwanten wonen daar. Erkens merkt op dat echtparen onnodig worden

ten neergeslagen en vraagt de bisschop van Roermond om advies en een nieuwe instructie.

RHCL Maastricht (30-1786-23 - foto 1654a+b+c+TV)

 

Nieukerk (D) - 30 juli 1792 - brief van Hubrichs pastoor van Nieukerk (D) aan zijn collega te Aldekerk (D) over een probleem in welke plaats te trouwen

door Anna Kluijker die zwanger is van een soldaat maar waarmee ze niet wilt trouwen. Eerder dat is 7 jaar daarvoor was Anna al stiekem verloofd met

Petrus Swaegers, met wie ze nu wilt trouwen. Anna was voor advies naar haar broer in Aldekerk (D) gegaan en ze kunnen daar trouwen. Echter de

pastoor van Nieukerk (D) schrijft dat ze na voltrekking gaan wonen in Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (31-1792-22 - foto 4356a/c+TV)